جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باغستان

رودبار محمد زمان | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز باغستان


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٣٢
اذان ظهر: ١١:٥٥:٠٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٥
اذان مغرب: ١٧:١٦:٠٦
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٠

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغستان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای باغستان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هنری تورئو
آن گونه كه باور دارید، زندگی كنید. آنگاه می توانید دنیا را زیر و رو نمایید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغستان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باغستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باغستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢١:٠٨١٣:٠٦:٣٣١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٥٣٠٠:١٩:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٩:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٦:١٥١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:٤٣٠٠:١٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:٣٨١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٦:٣١١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:١٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٨:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٤:١٩١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٢٣٠٠:١٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:١٣:١٤١٣:٠٥:٣٩١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٤٤٠٦:١٢:١١١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:١٣٠٠:١٧:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١١:٠٩١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٦:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٨:١١١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٦:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٣:٤٥٠٠:١٦:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٦٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٩٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٥:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٥:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٣:٤٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٥:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٢:٠٢١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٥:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:١٥٠٦:٠١:١٥١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٤:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٥:١٢٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٤٨٠٠:١٤:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٥:١٥٢٠:١١:١١٢٠:٣١:٣٩٠٠:١٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٢١٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٤:١٠٠٠:١٤:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٥٩٠٠:١٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٥:٣٥٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:٤٨٠٠:١٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٢:٥٩٠٥:٥٥:٥٥١٣:٠٥:٤١٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٦٠٠:١٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغستان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای باغستان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغستان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٢:٣٢١١:٥٤:٤٦١٦:٥٦:٤٢١٧:١٦:٣١٢٣:١٠:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٥٣:٣٢١١:٥٥:٠٢١٦:٥٦:١٥١٧:١٦:٠٦٢٣:١١:٠٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٦٠٦:٥٤:٣٢١١:٥٥:١٩١٦:٥٥:٤٩١٧:١٥:٤٣٢٣:١١:١٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٥:٣١١١:٥٥:٣٧١٦:٥٥:٢٦١٧:١٥:٢٢٢٣:١١:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٨٠٦:٥٦:٣٠١١:٥٥:٥٥١٦:٥٥:٠٥١٧:١٥:٠٣٢٣:١١:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٧:٢٨١١:٥٦:١٥١٦:٥٤:٤٥١٧:١٤:٤٦٢٣:١١:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٨:٢٦١١:٥٦:٣٤١٦:٥٤:٢٨١٧:١٤:٣١٢٣:١٢:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٦:٥٩:٢٣١١:٥٦:٥٥١٦:٥٤:١٢١٧:١٤:١٨٢٣:١٢:٣٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٧:٠٠:٢٠١١:٥٧:١٦١٦:٥٣:٥٩١٧:١٤:٠٦٢٣:١٢:٤٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٧٠٧:٠١:١٦١١:٥٧:٣٨١٦:٥٣:٤٧١٧:١٣:٥٧٢٣:١٣:٠٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:١١١١:٥٨:٠١١٦:٥٣:٣٨١٧:١٣:٤٩٢٣:١٣:٢٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠٣:٠٥١١:٥٨:٢٤١٦:٥٣:٣١١٧:١٣:٤٤٢٣:١٣:٤٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٠٠٧:٠٣:٥٩١١:٥٨:٤٨١٦:٥٣:٢٥١٧:١٣:٤٠٢٣:١٤:٠٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٤:٥٢١١:٥٩:١٢١٦:٥٣:٢٢١٧:١٣:٣٩٢٣:١٤:٢٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٥:٤٣١١:٥٩:٣٧١٦:٥٣:٢٠١٧:١٣:٣٩٢٣:١٤:٤٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠٦:٣٤١٢:٠٠:٠٣١٦:٥٣:٢١١٧:١٣:٤١٢٣:١٥:١٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٣٠٧:٠٧:٢٤١٢:٠٠:٢٨١٦:٥٣:٢٤١٧:١٣:٤٥٢٣:١٥:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٧٠٧:٠٨:١٣١٢:٠٠:٥٥١٦:٥٣:٢٨١٧:١٣:٥١٢٣:١٥:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٠٠٧:٠٩:٠٠١٢:٠١:٢٢١٦:٥٣:٣٥١٧:١٣:٥٩٢٣:١٦:٢٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٢٠٧:٠٩:٤٧١٢:٠١:٤٩١٦:٥٣:٤٤١٧:١٤:٠٩٢٣:١٦:٤٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٣٠٧:١٠:٣٢١٢:٠٢:١٦١٦:٥٣:٥٤١٧:١٤:٢١٢٣:١٧:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١١:١٦١٢:٠٢:٤٤١٦:٥٤:٠٧١٧:١٤:٣٥٢٣:١٧:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:١١:٥٨١٢:٠٣:١٣١٦:٥٤:٢٢١٧:١٤:٥٠٢٣:١٨:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٣:٤١١٦:٥٤:٣٨١٧:١٥:٠٨٢٣:١٨:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:١٣:٢٠١٢:٠٤:١٠١٦:٥٤:٥٧١٧:١٥:٢٧٢٣:١٩:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٥٠٧:١٣:٥٨١٢:٠٤:٣٩١٦:٥٥:١٧١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:١٤:٣٥١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٥:٤٠١٧:١٦:١١٢٣:١٩:٥٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٥٠٧:١٥:١١١٢:٠٥:٣٨١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:٣٥٢٣:٢٠:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٨٠٧:١٥:٤٥١٢:٠٦:٠٨١٦:٥٦:٣٠١٧:١٧:٠٢٢٣:٢٠:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٠٠٧:١٦:١٧١٢:٠٦:٣٨١٦:٥٦:٥٨١٧:١٧:٣٠٢٣:٢١:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغستان روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باغستان روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغستان

روستای باغستان بر روی نقشه

روستای باغستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغستان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باغستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغستان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باغستان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغستان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باغستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باغستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باغستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باغستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو