جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باغستان

رودبار محمد زمان | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز باغستان

اذان صبح: ٠٤:١٥:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٥
اذان ظهر: ١٣:١٤:٢٩
غروب آفتاب: ٢٠:٢٧:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٥٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٢:١٠

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باغستان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای باغستان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
ترس، بدترین دشمن آدمی است، زیرا از هرچه بترسید، همان بر سرتان می آید. به راستی، با ترس، آن را به سوی خود می كشانید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باغستان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باغستان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باغستان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باغستان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باغستان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٢٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٨:٢١١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٢٢:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٨:٠٧١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٢:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:١٧٠٠:٢٢:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:١١٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢١:٣٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:١٨١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢١:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٢٠:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٢٠:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٦:٤٥١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٠:١٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢١:٢٤١٣:٠٦:٣٥١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٣٩٠٠:١٩:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٩:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٩:٠٣١٣:٠٦:١٦١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٩:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٦:٠٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٤:٢٤٠٠:١٨:٥٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٥:١٨٠٠:١٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١٣٠٠:١٨:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٨:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٧:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٢:٢٥١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٧:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٧:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٥:٢٠٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٤٢٠٠:١٦:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:٠٥:١٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٦:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٣١٠٠:١٦:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٥:١٢٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٦:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٩٠٠:١٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باغستان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغستان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باغستان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغستان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغستان روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باغستان روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باغستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باغستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغستان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤١٠٥:٥١:١٨١٣:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥١:٣٠٠٠:١٦:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٥١:٣٣١٣:١٠:٥٣٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥١:٤١٠٠:١٦:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:١٣٠٥:٥١:٤٨١٣:١١:٠٦٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥١:٥٠٠٠:١٦:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٥٢:٠٥١٣:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٠٢٠:٥١:٥٨٠٠:١٧:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٥٢:٢٤١٣:١١:٣٢٢٠:٣٠:٣٦٢٠:٥٢:٠٣٠٠:١٧:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٥٢:٤٤١٣:١١:٤٥٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥٢:٠٧٠٠:١٧:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٥٣:٠٥١٣:١١:٥٧٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥٢:٠٩٠٠:١٧:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٤٠٥:٥٣:٢٨١٣:١٢:١٠٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٢:٠٩٠٠:١٨:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٥٣:٥١١٣:١٢:٢٢٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥٢:٠٧٠٠:١٨:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٥٤:١٧١٣:١٢:٣٣٢٠:٣٠:٤١٢٠:٥٢:٠٤٠٠:١٨:٤٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٥٤:٤٣١٣:١٢:٤٥٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥١:٥٨٠٠:١٩:٠٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٥٥:١١١٣:١٢:٥٦٢٠:٣٠:٣١٢٠:٥١:٥١٠٠:١٩:٢١
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٥٥:٣٩١٣:١٣:٠٧٢٠:٣٠:٢٣٢٠:٥١:٤١٠٠:١٩:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٥٦:٠٩١٣:١٣:١٨٢٠:٣٠:١٤٢٠:٥١:٣٠٠٠:١٩:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٦:٤٠١٣:١٣:٢٨٢٠:٣٠:٠٢٢٠:٥١:١٧٠٠:٢٠:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٢٠٥:٥٧:١٢١٣:١٣:٣٨٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٠:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٩٠٥:٥٧:٤٥١٣:١٣:٤٧٢٠:٢٩:٣٤٢٠:٥٠:٤٥٠٠:٢٠:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٨٠٥:٥٨:٢٠١٣:١٣:٥٧٢٠:٢٩:١٨٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٢١:٠٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٥٨:٥٥١٣:١٤:٠٥٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٢١:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤١٠٥:٥٩:٣١١٣:١٤:١٤٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٤٤٠٠:٢١:٣٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٤:٢٢٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٢١:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٦:٠٠:٤٥١٣:١٤:٢٩٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٢٢:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٦٠٦:٠١:٢٤١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٧:٢٩٢٠:٤٨:٢٦٠٠:٢٢:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٤٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٤:٤٣٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٦:٠٢:٤٤١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٢٢:٥٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٤:٥٤٢٠:٢٦:٠٣٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٢٣:١٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:١٥:٠٠٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٦:١٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:١٥:٠٤٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٤٠٠٠:٢٣:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٥:٣٢١٣:١٥:٠٨٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٣:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٦:٠٦:١٥١٣:١٥:١٢٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٤:٢٢٠٠:٢٤:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٦:٥٩١٣:١٥:١٥٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٢٤:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باغستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغستان روستای باغستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باغستان روستای باغستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باغستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باغستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باغستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باغستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باغستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باغستان

روستای باغستان بر روی نقشه

روستای باغستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باغستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باغستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باغستان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باغستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باغستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باغستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باغستان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق باغستان
افق شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باغستان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باغستان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باغستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا باغستان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغستان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باغستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باغستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو