جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باش باغ

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باش باغ


اذان صبح: ٠٥:٣١:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٥٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٥٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:٥٩

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باش باغ (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای باش باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باش باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باش باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

اسپنسر جانسون
صخره ها و مارها همیشه وجود دارند، اما اگر آنها را پیش بینی كرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم، می توانیم به خوبی از پس كارها برآییم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باش باغ

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باش باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باش باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٠:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٤:١٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٥١١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٣:٥١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٩:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٩:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:١١١٣:٠٣:٢٨١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٨:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤١٠٠:١٨:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٣:١٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٣:١٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٣٠٠:١٧:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٧:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٧:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:١٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣١٠٠:١٧:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٦٠٠:١٦:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٦:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٦:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٧٠٠:١٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠١٠٠:١٦:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٣:١٧٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٦:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:١١١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:١٣٠٠:١٦:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٢:١٠١١:٥٢:٤٥١٧:٠٣:٠٤١٧:٢١:٥٢٢٣:١٠:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٣:٠٤١١:٥٣:٠١١٧:٠٢:٤٣١٧:٢١:٣٣٢٣:١١:٠٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٣:٥٧١١:٥٣:١٨١٧:٠٢:٢٤١٧:٢١:١٦٢٣:١١:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٠٠٦:٤٤:٥١١١:٥٣:٣٦١٧:٠٢:٠٦١٧:٢١:٠٠٢٣:١١:٣١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٥:٤٤١١:٥٣:٥٤١٧:٠١:٥١١٧:٢٠:٤٧٢٣:١١:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٤:١٤١٧:٠١:٣٧١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٢:٠٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٤:٣٤١٧:٠١:٢٥١٧:٢٠:٢٥٢٣:١٢:١٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٤٨:٢١١١:٥٤:٥٤١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:١٦٢٣:١٢:٣٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٩:١٢١١:٥٥:١٥١٧:٠١:٠٦١٧:٢٠:١٠٢٣:١٢:٥٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٠:٠٣١١:٥٥:٣٧١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٣:١٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٠:٥٤١١:٥٦:٠٠١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٠٢٢٣:١٣:٣٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥١:٤٤١١:٥٦:٢٣١٧:٠٠:٥٢١٧:٢٠:٠٠٢٣:١٣:٥٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٢:٣٣١١:٥٦:٤٧١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٠١٢٣:١٤:١٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٥٣:٢١١١:٥٧:١١١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٠٣٢٣:١٤:٣٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٤:٠٩١١:٥٧:٣٦١٧:٠٠:٥٤١٧:٢٠:٠٧٢٣:١٤:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥٤:٥٦١١:٥٨:٠٢١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:١٢٢٣:١٥:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٥:٤٣١١:٥٨:٢٨١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٢٠٢٣:١٥:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٦:٢٨١١:٥٨:٥٤١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٦:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٧:١٣١١:٥٩:٢١١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٤٠٢٣:١٦:٣٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:٥٦١١:٥٩:٤٨١٧:٠١:٣٣١٧:٢٠:٥٢٢٣:١٦:٥٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٤٠٦:٥٨:٣٩١٢:٠٠:١٦١٧:٠١:٤٦١٧:٢١:٠٦٢٣:١٧:٢٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٩:٢٠١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٢٢٢٣:١٧:٥١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٧:٠٠:٠١١٢:٠١:١٢١٧:٠٢:١٨١٧:٢١:٣٩٢٣:١٨:١٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٠:٤٠١٢:٠١:٤٠١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٥٨٢٣:١٨:٤٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠١:١٩١٢:٠٢:٠٩١٧:٠٢:٥٦١٧:٢٢:١٩٢٣:١٩:١٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٥٦١٢:٠٢:٣٨١٧:٠٣:١٨١٧:٢٢:٤١٢٣:١٩:٤١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٣٠٧:٠٢:٣٢١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٠٥٢٣:٢٠:٠٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٧٠٧:٠٣:٠٦١٢:٠٣:٣٧١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٣:٣١٢٣:٢٠:٣٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٤:٠٧١٧:٠٤:٣٣١٧:٢٣:٥٧٢٣:٢١:٠٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٤:٣٧١٧:٠٥:٠١١٧:٢٤:٢٦٢٣:٢١:٣٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باش باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باش باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باش باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باش باغ

روستای باش باغ بر روی نقشه

روستای باش باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باش باغ
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باش باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باش باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باش باغ
زمان پخش اذان آنلاین به افق باش باغ
زمان پخش اذان مستقیم به افق باش باغ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باش باغ
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باش باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باش باغ
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باش باغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باش باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو