جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باش باغ

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باش باغ

اذان صبح: ٠٤:٥١:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٦
اذان ظهر: ١٣:١٢:٥٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٤٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٧:٤٦

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باش باغ (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای باش باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باش باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باش باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام خمینی (ره)
اگر ما را صد بار بکشند و زنده شویم دست از مبارزه با آمریکا بر نمیداریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باش باغ

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باش باغ در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باش باغ (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤٠٠٦:٣٨:٤٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٤:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:١٥٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:٢٤:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥١٠٦:٣٦:٢١١٣:٠٦:٣٤١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٣:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٥:١١١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٥:٥٩٠٠:٢٣:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٤:٠١١٣:٠٦:٠٧١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٤٣٠٠:٢٣:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٠٠٦:٣٢:٥٢١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٢:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:٤١١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٥:٢٩١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٢:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠٥:١٧١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:٢١:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢١:٣٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٧:١٨١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٣:٠١٢٠:٠١:١٥٠٠:٢١:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٠١٠٠:٢٠:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:١١٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٠:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٠:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٤:١٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٠:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٤:٠٧١٩:٤٦:٣٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٩:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٩:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٠:٠٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٩:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٩:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٨:١٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٨:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٧:١٧١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٨:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٣:٢٨١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٨:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٣:٢٣١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٢٨٠٠:١٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٣:١٩١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:١٥٠٠:١٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٣:١٦١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠١٠٠:١٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:١٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:١٠١٣:٠٣:١١١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٣٣٠٠:١٧:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١١:٢٣١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:١٩٠٠:١٧:١١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باش باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باش باغ

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باش باغ روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای باش باغ روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باش باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باش باغ

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:١٤:٣٨١٣:١٣:١٦٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٦:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:١٥:١٧١٣:١٣:١٨٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٦:٣٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٥:٥٦١٣:١٣:١٩٢٠:١٠:٢٠٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٦:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٦:٣٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٦:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٧:١٥١٣:١٣:٢٠٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٧:٥٥١٣:١٣:١٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٧:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٨:٣٥١٣:١٣:١٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٧:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٩:١٥١٣:١٣:١٦٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٢٧:٢٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٩:٥٥١٣:١٣:١٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٧:٢٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٠:٣٥١٣:١٣:١٠٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:١٧٠٠:٢٧:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢١:١٥١٣:١٣:٠٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٧:٣٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢١:٥٦١٣:١٣:٠٢٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٧:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٧:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٣:١٧١٣:١٢:٥١٢٠:٠١:٥٩٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٧:٤٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٢:٤٥٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٧:٥٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٤:٣٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:٢٧:٥٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١٨١٣:١٢:٣١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:٢٧:٥٥
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٥:٥٩١٣:١٢:٢٣١٩:٥٨:١٩٢٠:١٦:٥٥٠٠:٢٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٢:١٤١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٤٠٠:٢٧:٥٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٢:٠٥١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٧:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:١١:٥٦١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٧:٥٣
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٨:٤١١٣:١١:٤٥١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٧:٥١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢١٠٦:٢٩:٢١١٣:١١:٣٥١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٧:٤٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٧٠٦:٣٠:٠١١٣:١١:٢٣١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٧:٤٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٠:٤١١٣:١١:١٢١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٧:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣١:٢٢١٣:١٠:٥٩١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٧:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٠:٤٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٥٠٠:٢٧:٣٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٢:٤١١٣:١٠:٣٣١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٧:٢٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٣:٢١١٣:١٠:١٩١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٧:٢٠
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٤:٠١١٣:١٠:٠٥١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:١٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٤:٤١١٣:٠٩:٥٠١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٣٤٠٠:٢٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باش باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باش باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باش باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باش باغ

روستای باش باغ بر روی نقشه

روستای باش باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باش باغ
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باش باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باش باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باش باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باش باغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا باش باغ دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باش باغ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق باش باغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باش باغ
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باش باغ دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باش باغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو