جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باش باغ

وردنجان | شهرکرد | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باش باغ


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١٨:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٢٨
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٠٧

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باش باغ (شهرستان شهرکرد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای باش باغ)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باش باغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باش باغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیم رآن
ما باید همواره به یاد داشته باشیم كه كژی‌های بزرگ، از كارهای نادرست كوچك آغاز می‌شوند و كارهای نادرست كوچك به مرور زمان تبدیل به كژی می‌شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باش باغ

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باش باغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باش باغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باش باغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٤:٥٢١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٧٠٠:٢١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٥:٥٨١٣:٠٤:٤٢١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٠:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٤:١٥١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢١:٥١١٣:٠٤:٠٦١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٩:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٥٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٩:٣١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٣:٥١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٩:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٩:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٣:٣٩١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٨:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٧:٠٥١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٨:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٦:١١١٣:٠٣:٢٨١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٥:١٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:٤١٠٠:١٨:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٣:١٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٢٧٠٠:١٧:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٣:١٦١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:١٣٠٠:١٧:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٧:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١١:٥٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٧:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١١:١٢١٣:٠٣:٠٩١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٣١٠٠:١٧:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٠:٢٦١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٦:١٥٢٠:١٥:١٦٠٠:١٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٨:١٨١٣:٠٣:٠٨١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٧:٣٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٧٠٠:١٦:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٣:١١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٠١٠٠:١٦:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:١٦:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٣:١٧٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٦:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:١١١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:١٣٠٠:١٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٣:٢٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٣:٢٩٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٥:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٣:٣٧١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باش باغ

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای باش باغ

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٧:١٦١٢:٠٨:٠٦١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٥:٠٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٧:٣٦١٢:٠٨:٣٥١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٩:٠١٢٣:٢٥:٣٧
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٧:٥٤١٢:٠٩:٠٤١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:٤١٢٣:٢٦:٠٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٨:١١١٢:٠٩:٣٣١٧:١١:٠٢١٧:٣٠:٢٢٢٣:٢٦:٣٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٢:١٢٠٧:٠٨:٢٦١٢:١٠:٠٢١٧:١١:٤٤١٧:٣١:٠٤٢٣:٢٧:٠٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٠:٣٠١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:٤٧٢٣:٢٧:٣٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٢:٤٥٠٧:٠٨:٥١١٢:١٠:٥٨١٧:١٣:١٣١٧:٣٢:٣١٢٣:٢٨:٠٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٢:٥٩٠٧:٠٩:٠١١٢:١١:٢٦١٧:١٣:٥٩١٧:٣٣:١٥٢٣:٢٨:٣٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٩:٠٩١٢:١١:٥٣١٧:١٤:٤٦١٧:٣٤:٠١٢٣:٢٩:٠٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٣:٢٣٠٧:٠٩:١٥١٢:١٢:٢٠١٧:١٥:٣٤١٧:٣٤:٤٧٢٣:٢٩:٣٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٣:٣٢٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٢:٤٦١٧:١٦:٢٢١٧:٣٥:٣٥٢٣:٣٠:٠١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٩:٢٢١٢:١٣:١٢١٧:١٧:١٢١٧:٣٦:٢٣٢٣:٣٠:٢٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:٠٩:٢٣١٢:١٣:٣٧١٧:١٨:٠٢١٧:٣٧:١١٢٣:٣٠:٥٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٩:٢٢١٢:١٤:٠٢١٧:١٨:٥٣١٧:٣٨:٠٠٢٣:٣١:٢٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٩:٢٠١٢:١٤:٢٦١٧:١٩:٤٤١٧:٣٨:٥٠٢٣:٣١:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٩:١٥١٢:١٤:٥٠١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٩:٤١٢٣:٣٢:١٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٣:٥٧٠٧:٠٩:٠٩١٢:١٥:١٣١٧:٢١:٢٩١٧:٤٠:٣١٢٣:٣٢:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٣:٥٦٠٧:٠٩:٠١١٢:١٥:٣٥١٧:٢٢:٢٢١٧:٤١:٢٣٢٣:٣٣:٠٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٣:٥٣٠٧:٠٨:٥٢١٢:١٥:٥٧١٧:٢٣:١٦١٧:٤٢:١٥٢٣:٣٣:٣٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٨:٤٠١٢:١٦:١٨١٧:٢٤:١٠١٧:٤٣:٠٧٢٣:٣٣:٥٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٣:٤٢٠٧:٠٨:٢٧١٢:١٦:٣٨١٧:٢٥:٠٥١٧:٤٤:٠٠٢٣:٣٤:٢٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٨:١٢١٢:١٦:٥٨١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٤:٤٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٧:٥٥١٢:١٧:١٧١٧:٢٦:٥٥١٧:٤٥:٤٦٢٣:٣٥:٠٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٧:٣٧١٢:١٧:٣٦١٧:٢٧:٥١١٧:٤٦:٤٠٢٣:٣٥:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٧:١٦١٢:١٧:٥٣١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٦:٥٤١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٦:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٦:٣١١٢:١٨:٢٦١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٢٢٢٣:٣٦:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٨:٤٢١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:١٦٢٣:٣٦:٤٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٥:٣٩١٢:١٨:٥٦١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:١١٢٣:٣٧:٠٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٥:١٠١٢:١٩:١٠١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٢:٠٥٢٣:٣٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باش باغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باش باغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠١٠٧:٠٧:١٦١٢:١٧:٥٣١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٣٤٢٣:٣٥:٤٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:٠٦:٥٤١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٤٣١٧:٤٨:٢٨٢٣:٣٦:٠٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣١٠٧:٠٦:٣١١٢:١٨:٢٦١٧:٣٠:٣٩١٧:٤٩:٢٢٢٣:٣٦:٢٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٦:٠٦١٢:١٨:٤٢١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:١٦٢٣:٣٦:٤٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٥:٣٩١٢:١٨:٥٦١٧:٣٢:٣٣١٧:٥١:١١٢٣:٣٧:٠٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٥:١٠١٢:١٩:١٠١٧:٣٣:٢٩١٧:٥٢:٠٥٢٣:٣٧:٢٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٢٠٧:٠٤:٤٠١٢:١٩:٢٣١٧:٣٤:٢٦١٧:٥٢:٥٩٢٣:٣٧:٣٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٤:٠٨١٢:١٩:٣٥١٧:٣٥:٢٣١٧:٥٣:٥٤٢٣:٣٧:٥٢
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٣:٣٤١٢:١٩:٤٧١٧:٣٦:١٩١٧:٥٤:٤٨٢٣:٣٨:٠٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٢:٥٩١٢:١٩:٥٧١٧:٣٧:١٦١٧:٥٥:٤٣٢٣:٣٨:٢١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٢:٢٣١٢:٢٠:٠٧١٧:٣٨:١٢١٧:٥٦:٣٧٢٣:٣٨:٣٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠١:٤٤١٢:٢٠:١٦١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٧:٣١٢٣:٣٨:٤٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٣٠٧:٠١:٠٥١٢:٢٠:٢٤١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٢٥٢٣:٣٨:٥٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٠٠٧:٠٠:٢٣١٢:٢٠:٣١١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٩٢٣:٣٩:٠٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٦:٥٩:٤١١٢:٢٠:٣٧١٧:٤١:٥٦١٨:٠٠:١٢٢٣:٣٩:١٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٦:٥٨:٥٧١٢:٢٠:٤٣١٧:٤٢:٥٢١٨:٠١:٠٦٢٣:٣٩:٢٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٦:٥٨:١١١٢:٢٠:٤٨١٧:٤٣:٤٧١٨:٠١:٥٩٢٣:٣٩:٣٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٠٠٦:٥٧:٢٤١٢:٢٠:٥٢١٧:٤٤:٤٢١٨:٠٢:٥٢٢٣:٣٩:٤١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٦:٣٦١٢:٢٠:٥٥١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٣:٤٤٢٣:٣٩:٤٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٥:٤٦١٢:٢٠:٥٧١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:٣٧٢٣:٣٩:٥٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٤:٥٥١٢:٢٠:٥٩١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٢٩٢٣:٣٩:٥٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٤:٠٣١٢:٢٠:٥٩١٧:٤٨:٢٠١٨:٠٦:٢١٢٣:٤٠:٠٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٣:١٠١٢:٢٠:٥٩١٧:٤٩:١٣١٨:٠٧:١٢٢٣:٤٠:٠٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٢٠٦:٥٢:١٥١٢:٢٠:٥٨١٧:٥٠:٠٧١٨:٠٨:٠٤٢٣:٤٠:٠٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٥١:١٩١٢:٢٠:٥٧١٧:٥١:٠٠١٨:٠٨:٥٥٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٠:٢٢١٢:٢٠:٥٥١٧:٥١:٥٢١٨:٠٩:٤٦٢٣:٤٠:٠٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٤٩:٢٤١٢:٢٠:٥٢١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٣٦٢٣:٤٠:٠٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٦٠٦:٤٨:٢٥١٢:٢٠:٤٨١٧:٥٣:٣٧١٨:١١:٢٧٢٣:٤٠:٠٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣١٠٦:٤٧:٢٥١٢:٢٠:٤٤١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:١٧٢٣:٤٠:٠٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٥٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٠:٣٩١٧:٥٥:٢٠١٨:١٣:٠٧٢٣:٣٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باش باغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باش باغ روستای باش باغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باش باغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باش باغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باش باغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باش باغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باش باغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باش باغ

روستای باش باغ بر روی نقشه

روستای باش باغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باش باغ
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای باش باغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باش باغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باش باغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باش باغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باش باغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باش باغ
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باش باغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باش باغ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باش باغ
زمان پخش اذان زنده به افق باش باغ
جدول اوقات شرعی امروز فردا باش باغ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باش باغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو