جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باشی

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز باشی

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٣
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٠

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر باشی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یَشتها
روان مردِ دُر وَند [= دروغ پرست، دیو پرست، گمراه، ناپاك] در نخستین گام به پایگاه اندیشه‌ی بد درآید. پس در دومین گام به پایگاه گفتار بد درآید. سپس در سومین گام به پایگاه كردار بد درآید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باشی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باشی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤١:١٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٥٠٠٦:٤٠:١٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٣١:٣٨١٩:٤٨:٤٨٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٦٠٦:٣٩:٠٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٣٢:١٣١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢٤:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٥:١٤١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٣٧:٠٥١٣:٠٥:٠١١٩:٣٣:٢٢١٩:٥٠:٣٧٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٥٧٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٤:٤٨١٩:٣٣:٥٧١٩:٥١:١٤٠٠:٢٣:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٤:٣٥١٩:٣٤:٣٢١٩:٥١:٥١٠٠:٢٣:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٤:٠٤١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢٣:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:٢١٠٦:٣٣:٠٥١٣:٠٤:١١١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٠٥٠٠:٢٢:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٢:٠٧١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٦:١٨١٩:٥٣:٤٢٠٠:٢٢:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٤:٢٠٠٠:٢٢:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٠:١٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٢:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٥:٣٥٠٠:٢١:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٢٨:٢٢١٣:٠٣:١٩١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:١٣٠٠:٢١:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٣:١٠١٩:٣٩:١٦١٩:٥٦:٥١٠٠:٢١:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٣:٠١١٩:٣٩:٥٢١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢١:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٠:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٢:٤٦١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٠:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٠:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٠٣٠٠:٢٠:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٩:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٢١٠٠:١٩:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٢:١٧١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٩:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٠:٠٦١٣:٠٢:١٣١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٩:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٢:١٠١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٩:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٨:٣٩١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٧:١٧١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:١٥٠٠:١٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٨:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باشی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر باشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشی شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشی شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٧:٣٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢١:٢١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠٨:٣٥١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢١:٣٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:١٠٠٠:٢١:٤٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٩:٠٦١٣:٠٨:١٢٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٢:٠٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٩:٢٣١٣:٠٨:٢٥٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٢:١٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٢:٣٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٢:٤٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٠:١٩١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٣:٠١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٩:١٥٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٣:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١١:٠١١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٣:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:١١:٢٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٣:٤٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١١:٤٧١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٣:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٢:١١١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٢٤:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٢:٣٥١٣:١٠:١١٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٤:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٨٠٦:١٣:٠١١٣:١٠:٢١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٢٤:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٣:٢٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:٥٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٣:٥٣١٣:١٠:٤٠٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٥:١٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٤:٢١١٣:١٠:٥٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٥:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:١٤:٤٩١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٢٥:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٥:١٧١٣:١١:٠٧٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٥:٣١٠٠:٢٥:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٥:٤٦١٣:١١:١٥٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٥:١٥٠٠:٢٦:٠٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:١٦:١٦١٣:١١:٢٢٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٢٦:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٦:٤٦١٣:١١:٢٩٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٦:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:١٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٦:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٧:٤٧١٣:١١:٤٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٦:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٤٨٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٢٧:٠٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٨:٥٠١٣:١١:٥٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:١٣٠٠:٢٧:١٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٢٢١٣:١١:٥٧٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٧:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٥٥١٣:١٢:٠١٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٧:٣٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٠:٢٨١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٧:٤٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢١:٠٠١٣:١٢:٠٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشی شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشی شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشی

باشی، روستایی است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران

شهر باشی در ویکیپدیا

شهر باشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشی بر روی نقشه

شهر باشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشی رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باشی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق باشی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باشی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باشی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باشی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو