جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باشی

تنگستان | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز باشی


اذان صبح: ٠٥:١١:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٤٣
اذان ظهر: ١١:٥١:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١١:١٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشی (شهرستان تنگستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر باشی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باشی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل ایتالیایی
دو نوع زن وجود دارد؛ با یكی ثروتمند می شوی و با دیگری فقیر.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باشی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باشی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٥:٤٥٠٠:٢١:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:١٧٠٦:٢٨:٠٩١٣:٠٣:١٧١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٢١:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٠٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٣:٠٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٠١٠٠:٢١:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢١:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٢:٥٣١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:١٨٠٠:٢٠:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٢:٤٥١٩:٤١:١٥١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٠:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٣:٥٠١٣:٠٢:٣٩١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٢:٣٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٢:١٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٩:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣١٠٠:١٩:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٢:١٧١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٩:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٩:٥٦١٣:٠٢:١٣١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٤٩٠٠:١٩:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:١٠١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٩:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٨:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥١٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٨:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٨:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٦:٢٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٣٠٠:١٨:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٥:٥١١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٨:٢٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٥:١٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٨:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٢:٠٤١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٨:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٣:٣٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٨:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٠١١٣:٠٢:٠٨١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٧:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٢:٣١١٣:٠٢:١١١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣٢٠٠:١٧:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٢:١٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٠٠٠:١٧:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١١:٣٥١٣:٠٢:١٨١٩:٥٣:٢٠٢٠:١١:٤٧٠٠:١٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٠٨١٣:٠٢:٢٣١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٧:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٢:٢٨١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٠١٠٠:١٧:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤١:٠٦٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٢:٣٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باشی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باشی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر باشی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١١:١١١١:٥٠:٠٢١٧:٢٨:٣١١٧:٤٥:٣٥٢٣:١١:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١١:٥٠١١:٤٩:٥٤١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٤:٤١٢٣:١١:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٦٠٦:١٢:٣٠١١:٤٩:٤٧١٧:٢٦:٤١١٧:٤٣:٤٧٢٣:١٠:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٣:١١١١:٤٩:٤٠١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٢:٥٥٢٣:١٠:٤٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٣:٥١١١:٤٩:٣٤١٧:٢٤:٥٥١٧:٤٢:٠٤٢٣:١٠:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٤:٣٣١١:٤٩:٢٩١٧:٢٤:٠٣١٧:٤١:١٥٢٣:١٠:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٥:١٤١١:٤٩:٢٤١٧:٢٣:١٣١٧:٤٠:٢٦٢٣:١٠:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٥:٥٦١١:٤٩:٢١١٧:٢٢:٢٤١٧:٣٩:٣٨٢٣:١٠:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٦:٣٩١١:٤٩:١٨١٧:٢١:٣٦١٧:٣٨:٥٢٢٣:١٠:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٧:٢٢١١:٤٩:١٥١٧:٢٠:٤٩١٧:٣٨:٠٧٢٣:١٠:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:١٨:٠٥١١:٤٩:١٤١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٧:٢٣٢٣:١٠:٠٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٨:٤٩١١:٤٩:١٣١٧:١٩:١٨١٧:٣٦:٤٠٢٣:٠٩:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:١٩:٣٢١١:٤٩:١٤١٧:١٨:٣٥١٧:٣٥:٥٨٢٣:٠٩:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٠:١٧١١:٤٩:١٥١٧:١٧:٥٣١٧:٣٥:١٨٢٣:٠٩:٥٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٦٠٦:٢١:٠١١١:٤٩:١٦١٧:١٧:١٢١٧:٣٤:٣٩٢٣:٠٩:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢١:٤٦١١:٤٩:١٩١٧:١٦:٣٢١٧:٣٤:٠٢٢٣:٠٩:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٢:٣٢١١:٤٩:٢٢١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٢٥٢٣:٠٩:٥٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٣:١٧١١:٤٩:٢٧١٧:١٥:١٧١٧:٣٢:٥١٢٣:٠٩:٥٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٤:٠٣١١:٤٩:٣٢١٧:١٤:٤٢١٧:٣٢:١٧٢٣:٠٩:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:٥٠١١:٤٩:٣٨١٧:١٤:٠٨١٧:٣١:٤٥٢٣:٠٩:٥٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٥:٣٦١١:٤٩:٤٥١٧:١٣:٣٥١٧:٣١:١٤٢٣:١٠:٠٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٩:٥٢١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:٤٥٢٣:١٠:٠٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٧:١٠١١:٥٠:٠١١٧:١٢:٣٥١٧:٣٠:١٨٢٣:١٠:١٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٢٧:٥٧١١:٥٠:١٠١٧:١٢:٠٧١٧:٢٩:٥١٢٣:١٠:١٨
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٠:٢٠١٧:١١:٤٠١٧:٢٩:٢٧٢٣:١٠:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٢٩:٣٢١١:٥٠:٣١١٧:١١:١٥١٧:٢٩:٠٤٢٣:١٠:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٠:١٩١١:٥٠:٤٣١٧:١٠:٥١١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٠:٤١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣١:٠٧١١:٥٠:٥٦١٧:١٠:٢٩١٧:٢٨:٢٢٢٣:١٠:٥٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣١:٥٥١١:٥١:١٠١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٠٤٢٣:١١:٠١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٢:٤٣١١:٥١:٢٤١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٧:٤٧٢٣:١١:١٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باشی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشی شهر باشی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشی شهر باشی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشی

باشی، روستایی است از توابع بخش دلوار در شهرستان تنگستان استان بوشهر ایران

شهر باشی در ویکیپدیا

شهر باشی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشی بر روی نقشه

شهر باشی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر باشی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باشی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باشی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باشی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باشی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باشی
زمان پخش اذان آنلاین به افق باشی
جدول اوقات شرعی امروز فردا باشی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو