جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باشماق

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز باشماق

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٤٣
اذان ظهر: ١٢:١٨:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٠:٥٧
اذان مغرب: ١٨:٣٨:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشماق (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر باشماق)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باشماق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشماق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رالف والدو امرسون
من در طبیعت وحشی، احساس ارزشمند و آشنایی را درك كرده ام كه در خیابانها و دهكده ها هرگز به آن دست نیافته ام. در دشت های آرام، بویژه در مرزهای افق دوردست، انسان شاهد دل انگیزترین و باشكوه ترین زیبایی هایی است كه با سرشت او همگون است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشماق

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشماق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باشماق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باشماق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٣:٢٠١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٤١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٤٠:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٥:١٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:٤٠:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:١١١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٩:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٩:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٤:١١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٨:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٨:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٧:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٧:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٧:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:٥٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٣:١٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٦:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٥:١٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٣٦:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٦:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٢:٥١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٥:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣١:٥٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٥:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٥:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:١٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٢:١٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٤:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٢:١٧٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٣:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٣:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٢٢:٣٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:١٥٠٠:٣٣:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشماق

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باشماق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر باشماق

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٣:٥٧١٢:١٨:٢٨١٨:٢٢:٢٥١٨:٤٠:٢٧٢٣:٣٦:٤٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٤٣١٢:١٨:٠٧١٨:٢٠:٥٧١٨:٣٨:٥٩٢٣:٣٦:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٥:٢٩١٢:١٧:٤٦١٨:١٩:٣٠١٨:٣٧:٣١٢٣:٣٦:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:١٦١٢:١٧:٢٦١٨:١٨:٠٢١٨:٣٦:٠٤٢٣:٣٥:٤٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٧:٠٢١٢:١٧:٠٥١٨:١٦:٣٥١٨:٣٤:٣٦٢٣:٣٥:٢٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٤٨١٢:١٦:٤٥١٨:١٥:٠٧١٨:٣٣:٠٩٢٣:٣٥:٠٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١١٠٦:١٨:٣٥١٢:١٦:٢٤١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٤٢٢٣:٣٤:٥٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٩:٢٢١٢:١٦:٠٤١٨:١٢:١٤١٨:٣٠:١٦٢٣:٣٤:٣٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٥:٤٥١٨:١٠:٤٧١٨:٢٨:٥٠٢٣:٣٤:١٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٠:٥٦١٢:١٥:٢٥١٨:٠٩:٢١١٨:٢٧:٢٤٢٣:٣٣:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٢١:٤٣١٢:١٥:٠٦١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٥:٥٩٢٣:٣٣:٣٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٢:٣١١٢:١٤:٤٧١٨:٠٦:٣٠١٨:٢٤:٣٤٢٣:٣٣:١٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٣:١٩١٢:١٤:٢٩١٨:٠٥:٠٦١٨:٢٣:١٠٢٣:٣٣:٠١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٤:٠٨١٢:١٤:١٠١٨:٠٣:٤١١٨:٢١:٤٦٢٣:٣٢:٤٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٤:٥٦١٢:١٣:٥٣١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٢٣٢٣:٣٢:٢٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٥:٤٥١٢:١٣:٣٥١٨:٠٠:٥٤١٨:١٩:٠٠٢٣:٣٢:٠٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٦:٣٤١٢:١٣:١٩١٧:٥٩:٣١١٨:١٧:٣٨٢٣:٣١:٥١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٧:٢٤١٢:١٣:٠٢١٧:٥٨:٠٩١٨:١٦:١٧٢٣:٣١:٣٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٨:١٤١٢:١٢:٤٦١٧:٥٦:٤٧١٨:١٤:٥٦٢٣:٣١:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٩:٠٤١٢:١٢:٣١١٧:٥٥:٢٦١٨:١٣:٣٦٢٣:٣١:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٨٠٦:٢٩:٥٤١٢:١٢:١٦١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:١٧٢٣:٣٠:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٠:٤٥١٢:١٢:٠١١٧:٥٢:٤٦١٨:١٠:٥٩٢٣:٣٠:٣١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣١:٣٧١٢:١١:٤٧١٧:٥١:٢٧١٨:٠٩:٤١٢٣:٣٠:١٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٢:٢٨١٢:١١:٣٤١٧:٥٠:٠٩١٨:٠٨:٢٤٢٣:٣٠:٠٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٣:٢٠١٢:١١:٢١١٧:٤٨:٥٢١٨:٠٧:٠٨٢٣:٢٩:٤٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٤:١٣١٢:١١:٠٩١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٥:٥٣٢٣:٢٩:٣٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٥:٠٥١٢:١٠:٥٨١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٣٩٢٣:٢٩:٢١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٥:٥٨١٢:١٠:٤٧١٧:٤٥:٠٥١٨:٠٣:٢٦٢٣:٢٩:٠٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:١٠٠٦:٣٦:٥٢١٢:١٠:٣٦١٧:٤٣:٥١١٨:٠٢:١٤٢٣:٢٨:٥٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٧:٤٦١٢:١٠:٢٧١٧:٤٢:٣٩١٨:٠١:٠٣٢٣:٢٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشماق

باشماق (مریوان)، روستایی از توابع بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است

شهر باشماق در ویکیپدیا

شهر باشماق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشماق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشماق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشماق بر روی نقشه

شهر باشماق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشماق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشماق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشماق
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باشماق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشماق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشماق رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق باشماق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باشماق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا باشماق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باشماق
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باشماق
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ باشماق دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باشماق
زمان پخش اذان مستقیم به افق باشماق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشماق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو