جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باشماق

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز باشماق


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١١:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٠٩

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشماق (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر باشماق)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باشماق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشماق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در جهان واقعی، پس از اراده حیات، این عشق است كه خود را به عنوان قویترین و فعال ترین همه ی محركها به نمایش می گذارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشماق

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشماق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باشماق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باشماق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٩:٢٥١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٢٠٠:٣٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٩:١٦٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٧:٠٨١٣:٢٣:٢٠٢٠:١٠:٠٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٦:٠١١٣:٢٣:١٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٦:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٢٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢٣:٠٤٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٠٥٠٠:٣٦:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٣:٥٠١٣:٢٢:٥٧٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣١:٥٨٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٢:٤٦١٣:٢٢:٥١٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣١:٤٤١٣:٢٢:٤٤٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٥:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٣٠:٤٢١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٣٥:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٣٤:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٦:٤٧٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٣٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣٤:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٨:٠٨٠٠:٣٤:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٢:١٩٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٣٤:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٤:٥٩١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٣٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٤:٠٧١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٣٣:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٣:١٥١٣:٢٢:١٤٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٣:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٢:٢٦١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣٣:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:١٩٠٠:٣٣:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:٥٠١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٢:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤١٠٦:٢٠:٠٥١٣:٢٢:١٦٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٣٢:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٩:٢١١٣:٢٢:١٧٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٥:٥٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٣٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٢:٢٣٢٠:٢٧:١٤٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣٢:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٧:١٨١٣:٢٢:٢٦٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣٢:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٦:٤٠١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٨:٤٥٢٠:٤٩:٠٧٠٠:٣٢:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١٦:٠٤١٣:٢٢:٣٥٢٠:٢٩:٣٠٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٣٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٥:٢٩١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٣٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٤:٥٦١٣:٢٢:٤٦٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٢٨٠٠:٣١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشماق

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باشماق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر باشماق

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشماق

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشماق

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٨:٥١١٢:١٠:١٤١٧:٤١:٠٨١٧:٥٩:٣٥٢٣:٢٨:٢٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٩:٤٦١٢:١٠:٠٦١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:٢٦٢٣:٢٨:١٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٠:٤١١٢:٠٩:٥٩١٧:٣٨:٤٨١٧:٥٧:١٨٢٣:٢٨:٠٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤١:٣٦١٢:٠٩:٥٢١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٦:١٢٢٣:٢٧:٥٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:١٨٠٦:٤٢:٣٢١٢:٠٩:٤٦١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٥:٠٧٢٣:٢٧:٥٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٣:٢٨١٢:٠٩:٤١١٧:٣٥:٢٦١٧:٥٤:٠٢٢٣:٢٧:٤٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٨٠٦:٤٤:٢٤١٢:٠٩:٣٦١٧:٣٤:٢١١٧:٥٢:٥٩٢٣:٢٧:٣٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٨٠٦:٤٥:٢١١٢:٠٩:٣٣١٧:٣٣:١٧١٧:٥١:٥٨٢٣:٢٧:٢٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٩٠٦:٤٦:١٨١٢:٠٩:٣٠١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٥٧٢٣:٢٧:٢٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٧:١٥١٢:٠٩:٢٧١٧:٣١:١٣١٧:٤٩:٥٨٢٣:٢٧:١٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٤٨:١٣١٢:٠٩:٢٦١٧:٣٠:١٣١٧:٤٩:٠٠٢٣:٢٧:١٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٤٩:١٠١٢:٠٩:٢٥١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٠٤٢٣:٢٧:٠٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٠:٠٨١٢:٠٩:٢٦١٧:٢٨:١٧١٧:٤٧:٠٩٢٣:٢٧:٠٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:٠٧١٢:٠٩:٢٧١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:١٥٢٣:٢٧:٠٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٢:٠٥١٢:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٢٧١٧:٤٥:٢٣٢٣:٢٧:٠٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:٠٤١٢:٠٩:٣١١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٤:٣٢٢٣:٢٦:٥٩
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٤:٠٣١٢:٠٩:٣٥١٧:٢٤:٤٢١٧:٤٣:٤٣٢٣:٢٦:٥٩
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٥٠٦:٥٥:٠٢١٢:٠٩:٣٩١٧:٢٣:٥٢١٧:٤٢:٥٦٢٣:٢٦:٥٩
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٦٠٦:٥٦:٠١١٢:٠٩:٤٤١٧:٢٣:٠٣١٧:٤٢:١٠٢٣:٢٧:٠٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٠٠١٢:٠٩:٥٠١٧:٢٢:١٦١٧:٤١:٢٥٢٣:٢٧:٠٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٩٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠٩:٥٧١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٤٢٢٣:٢٧:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٨:٥٩١٢:١٠:٠٤١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٢٧:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٩:٥٩١٢:١٠:١٣١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٩:٢١٢٣:٢٧:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٠:٥٨١٢:١٠:٢٢١٧:١٩:٢٥١٧:٣٨:٤٣٢٣:٢٧:١٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٥٨١٢:١٠:٣٢١٧:١٨:٤٦١٧:٣٨:٠٧٢٣:٢٧:٢٥
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٤٠٧:٠٢:٥٧١٢:١٠:٤٣١٧:١٨:٠٩١٧:٣٧:٣٣٢٣:٢٧:٣٢
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٣:٥٧١٢:١٠:٥٥١٧:١٧:٣٤١٧:٣٧:٠٠٢٣:٢٧:٤٠
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٦٠٧:٠٤:٥٦١٢:١١:٠٨١٧:١٧:٠١١٧:٣٦:٢٩٢٣:٢٧:٤٩
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٧٠٧:٠٥:٥٥١٢:١١:٢٢١٧:١٦:٢٩١٧:٣٦:٠٠٢٣:٢٧:٥٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٨٠٧:٠٦:٥٤١٢:١١:٣٦١٧:١٦:٠٠١٧:٣٥:٣٣٢٣:٢٨:٠٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشماق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر باشماق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشماق

باشماق (مریوان)، روستایی از توابع بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است

شهر باشماق در ویکیپدیا

شهر باشماق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشماق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشماق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشماق بر روی نقشه

شهر باشماق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشماق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشماق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشماق
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشماق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشماق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشماق رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باشماق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باشماق دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باشماق دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باشماق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باشماق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باشماق
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ باشماق دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باشماق

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشماق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو