جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باشماق

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز باشماق

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٤٥:٢٥
اذان مغرب: ٢١:٠٦:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٢٧

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشماق (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر باشماق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باشماق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشماق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

آبراهام مازلو
آدمی باید برای ابتكار و آفریدن، از غرور "آفرینش" برخوردار باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشماق

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشماق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باشماق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشماق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باشماق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢٦:٠٨١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٤٩٠٠:٤١:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٢٠٦:٥٣:٢٠١٣:٢٥:٥٤١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٤١٠٠:٤١:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٥٢:٠٢١٣:٢٥:٤٠١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٤٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٥٠:٤٤١٣:٢٥:٢٦٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٤٠:٣٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٩:٢٧١٣:٢٥:١٢٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:١٧٠٠:٤٠:١٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٨:١١١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٦:٥٦١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٣٠٦:٤٥:٤١١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٤:٢٧١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٣٨:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥١٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٤:١١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٣٨:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٣:٥٠٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٧:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٩:٤١١٣:٢٣:٤٠٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٧:١٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٧:٢٣١٣:٢٣:٢١٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٥٨٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٣:١٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٦:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٥:١٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٣٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٤:٠٥١٣:٢٢:٥٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٣٦:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٣:٢٢:٥١٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣١:٥٨١٣:٢٢:٤٥٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٥:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٣٠:٥٦١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٣٥:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٤:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٣٠٦:٢٨:٥٦١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٧:٥٨١٣:٢٢:٢٥٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٧:٠١٠٠:٣٤:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٢:٢٢٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢٢:١٩٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٥:١٢١٣:٢٢:١٧٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٣٩٠٠:٣٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٤:١٩١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٣١٠٠:٣٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٥٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٢:١٤٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٢٣٠٠:٣٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشماق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باشماق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باشماق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باشماق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشماق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشماق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٦٠٦:١٠:٣٧١٣:٢٧:٤٥٢٠:٤٤:٥٣٢١:٠٦:٠٤٠٠:٣٤:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٦:١٠:٥٢١٣:٢٧:٥٩٢٠:٤٥:٠٤٢١:٠٦:١٥٠٠:٣٤:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٧٠٦:١١:٠٧١٣:٢٨:١٢٢٠:٤٥:١٤٢١:٠٦:٢٤٠٠:٣٥:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٦:١١:٢٤١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤٥:٢٢٢١:٠٦:٣١٠٠:٣٥:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٦:١١:٤٢١٣:٢٨:٣٧٢٠:٤٥:٢٨٢١:٠٦:٣٧٠٠:٣٥:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:١٢:٠٢١٣:٢٨:٥٠٢٠:٤٥:٣٣٢١:٠٦:٤١٠٠:٣٥:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٩:٠٢٢٠:٤٥:٣٦٢١:٠٦:٤٣٠٠:٣٦:٠٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٩:١٥٢٠:٤٥:٣٧٢١:٠٦:٤٤٠٠:٣٦:٢٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٦:١٣:٠٩١٣:٢٩:٢٧٢٠:٤٥:٣٧٢١:٠٦:٤٣٠٠:٣٦:٣٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:١٣:٣٤١٣:٢٩:٣٩٢٠:٤٥:٣٥٢١:٠٦:٣٩٠٠:٣٦:٥٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:١٤:٠٠١٣:٢٩:٥٠٢٠:٤٥:٣١٢١:٠٦:٣٤٠٠:٣٧:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:١٤:٢٧١٣:٣٠:٠١٢٠:٤٥:٢٥٢١:٠٦:٢٧٠٠:٣٧:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:١٤:٥٥١٣:٣٠:١٢٢٠:٤٥:١٨٢١:٠٦:١٩٠٠:٣٧:٤٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:١٥:٢٤١٣:٣٠:٢٣٢٠:٤٥:٠٩٢١:٠٦:٠٨٠٠:٣٨:٠٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:١٥:٥٥١٣:٣٠:٣٣٢٠:٤٤:٥٩٢١:٠٥:٥٦٠٠:٣٨:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:١٦:٢٦١٣:٣٠:٤٣٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٥:٤٢٠٠:٣٨:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٦:٥٩١٣:٣٠:٥٣٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٥:٢٦٠٠:٣٨:٥٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٧:٣٢١٣:٣١:٠٢٢٠:٤٤:١٦٢١:٠٥:٠٨٠٠:٣٩:٠٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٨:٠٦١٣:٣١:١٠٢٠:٤٣:٥٩٢١:٠٤:٤٨٠٠:٣٩:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٨:٤١١٣:٣١:١٩٢٠:٤٣:٤٠٢١:٠٤:٢٧٠٠:٣٩:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٩:١٧١٣:٣١:٢٧٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:٠٤٠٠:٣٩:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٣١:٣٤٢٠:٤٢:٥٦٢١:٠٣:٣٩٠٠:٤٠:١١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٢١٣:٣١:٤١٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:١٢٠٠:٤٠:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٢١:١١١٣:٣١:٤٨٢٠:٤٢:٠٦٢١:٠٢:٤٤٠٠:٤٠:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٠٠٦:٢١:٥٠١٣:٣١:٥٤٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٢:١٣٠٠:٤٠:٥٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:٢٢:٣٠١٣:٣٢:٠٠٢٠:٤١:٠٩٢١:٠١:٤١٠٠:٤١:١٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٧٠٦:٢٣:١٠١٣:٣٢:٠٥٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠١:٠٨٠٠:٤١:٢٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٨٠٦:٢٣:٥١١٣:٣٢:٠٩٢٠:٤٠:٠٥٢١:٠٠:٣٢٠٠:٤١:٤٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:٢٤:٣٣١٣:٣٢:١٣٢٠:٣٩:٣١٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٤١:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢١٠٦:٢٥:١٥١٣:٣٢:١٧٢٠:٣٨:٥٥٢٠:٥٩:١٧٠٠:٤٢:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٢٥:٥٨١٣:٣٢:٢٠٢٠:٣٨:١٧٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٤٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باشماق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق شهر باشماق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باشماق شهر باشماق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشماق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشماق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشماق

باشماق (مریوان)، روستایی از توابع بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در استان کردستان ایران است

شهر باشماق در ویکیپدیا

شهر باشماق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشماق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشماق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشماق بر روی نقشه

شهر باشماق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشماق

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشماق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشماق
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باشماق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باشماق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشماق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشماق رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باشماق دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باشماق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باشماق
زمان پخش اذان آنلاین به افق باشماق
جدول اوقات شرعی امروز فردا باشماق دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باشماق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باشماق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باشماق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشماق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو