جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باشت

گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز باشت


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:١٦
اذان ظهر: ١١:٥٨:١٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٣٦
اذان مغرب: ١٨:١٩:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٨:٥٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشت (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر باشت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
هر آن چه قابل شمارش است، پایان می‌پذیرد و هر آن چه مورد انتظار است، فرا می‌رسد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٩:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٩:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٩:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٢:١٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٨:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٨:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٨:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:٣٤١٣:٠١:٥٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٥٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٧:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٠٠١٣:٠١:٤٨١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٥:١٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٧:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٤:٣٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٧:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٣:٠١:٤٢١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٧:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٢٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٦:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:٤٦١٣:٠١:٤٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣١٠٠:١٦:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٢٠٠:١٦:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:٤٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٣٠٠:١٦:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٤٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٥٠٠:١٦:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠١:٤٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٦:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٨:١٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٦:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٥٠٠:١٦:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٦:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٦:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:١٢٠٠:١٦:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشت

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باشت

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر باشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باشت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٦:٣٤١٣:٠٨:٠٣١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٣٨٠٠:٢٦:٣٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٧:٤٧١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٧:٤٤١٣:٠٧:٣١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢١٠٠:٢٦:١٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٧:١٤١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:١١٠٠:٢٦:٠٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٢:٠١٠٠:٢٥:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٣٩:٢٦١٣:٠٦:٤٠١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٥:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٠٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٣٩٠٠:٢٥:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٠:٣٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٢٧٠٠:٢٥:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤١:٠٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٧:١٥٠٠:٢٥:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤١:٤٢١٣:٠٥:٢٧١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٠٢٠٠:٢٤:٥٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٥:٠٨١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٤٩٠٠:٢٤:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٢:٤٩١٣:٠٤:٤٨١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:٢٤:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٣:٢٢١٣:٠٤:٢٩١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٢٢٠٠:٢٤:١٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٣:٥٦١٣:٠٤:٠٩١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٠٧٠٠:٢٣:٥٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٤٤:٢٩١٣:٠٣:٤٩١٩:٢٢:٤١١٩:٣٩:٥٢٠٠:٢٣:٣٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٥:٠٢١٣:٠٣:٢٨١٩:٢١:٢٧١٩:٣٨:٣٧٠٠:٢٣:٢٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٣:٠٨١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:٢٢٠٠:٢٣:٠٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٦:٠٨١٣:٠٢:٤٧١٩:١٨:٥٨١٩:٣٦:٠٧٠٠:٢٢:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٤٦:٤١١٣:٠٢:٢٦١٩:١٧:٤٤١٩:٣٤:٥١٠٠:٢٢:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٤٧:١٣١٣:٠٢:٠٥١٩:١٦:٢٩١٩:٣٣:٣٥٠٠:٢٢:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٤٧:٤٦١٣:٠١:٤٤١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:١٩٠٠:٢١:٥٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٤٨:١٩١٣:٠١:٢٣١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٠٢٠٠:٢١:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠١:٠١١٩:١٢:٤٢١٩:٢٩:٤٦٠٠:٢١:٢٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٢٠٦:٤٩:٢٥١٣:٠٠:٤٠١٩:١١:٢٧١٩:٢٨:٣٠٠٠:٢١:٠٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤١٠٦:٤٩:٥٧١٣:٠٠:١٨١٩:١٠:١١١٩:٢٧:١٣٠٠:٢٠:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٠٠٦:٥٠:٣٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٥:٥٧٠٠:٢٠:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥١:٠٣١٢:٥٩:٣٥١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٤:٤٠٠٠:٢٠:٠٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥١:٣٦١٢:٥٩:١٤١٩:٠٦:٢٣١٩:٢٣:٢٤٠٠:١٩:٤٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٢:١٠١٢:٥٨:٥٢١٩:٠٥:٠٧١٩:٢٢:٠٧٠٠:١٩:٣٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٢٠٦:٥٢:٤٣١٢:٥٨:٣١١٩:٠٣:٥١١٩:٢٠:٥١٢٣:٤٩:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٣:١٦١١:٥٨:١٠١٨:٠٢:٣٦١٨:١٩:٣٥٢٣:١٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باشت شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باشت شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشت

باشت شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد در ایران است. این شهر در بخش باشت از توابع شهرستان باشت قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۰٬۶۹۹ نفر بوده است

شهر باشت در ویکیپدیا

شهر باشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باشت + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر باشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باشت
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باشت دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باشت
زمان پخش اذان زنده به افق باشت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو