جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باشت

گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز باشت


اذان صبح: ٠٥:١٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١٨:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٤٣
اذان مغرب: ١٨:١٧:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٤

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باشت (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر باشت)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر باشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا ، كه بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است ، و چه بسا كسي كه براي امري از امور آخرت كراهت داشته و بدان رسيده ، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است .

اوقات شرعی ماه جاری شهر باشت

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٣:٢٥١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢١:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٣:١٥١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٠:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٢:٤٧١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٩:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٢:٣٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٩:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٢:٣١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٩:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٢:٢٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٢٧٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٢:١٧١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٨:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٢:١١١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:١٣١٣:٠٢:٠٥١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٨:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٨:٢٣١٣:٠٢:٠٠١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٨:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٧:٣٤١٣:٠١:٥٦١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٦:٤٦١٣:٠١:٥٢١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٧:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٠٠١٣:٠١:٤٨١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٧:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٥:١٤١٣:٠١:٤٥١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٧:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٤:٣٠١٣:٠١:٤٣١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٧:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٣:٤٧١٣:٠١:٤٢١٩:٤٩:٥٩٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٣:٠٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٢٥١٣:٠١:٤٠١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٦:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٤٠٠٦:١١:٤٦١٣:٠١:٤٠١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣١٠٠:١٦:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٦٠٦:١١:٠٨١٣:٠١:٤١١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:١٢٠٠:١٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٠:٣١١٣:٠١:٤٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١١:٥٣٠٠:١٦:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠١:٤٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:١٦:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠١:٤٦١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:١٥٠٠:١٦:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠١:٤٩١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٨:١٨١٣:٠١:٥٣١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٥٠٠:١٦:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠١:٥٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١٥٠٠:١٦:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٢:٠١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٥٤٠٠:١٦:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٣٠٠:١٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باشت

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر باشت

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر باشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر باشت

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٦:٣٨١٢:١٨:٢٨١٨:٠٠:٤٣١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٥١٢:١٨:١٨١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٣٩٢٣:٣٨:٤٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٣٢١٢:١٨:٠٨١٨:٠٢:١١١٨:١٩:٢٢٢٣:٣٨:٣٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٢:١٧:٥٨١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٠٤٢٣:٣٨:٢٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٢:٢٢١٢:١٧:٤٧١٨:٠٣:٣٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٨:١٧
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:١٧١٢:١٧:٣٥١٨:٠٤:٢٠١٨:٢١:٢٨٢٣:٣٨:٠٦
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٠:١٠١٢:١٧:٢٣١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٠٩٢٣:٣٧:٥٤
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٢:١٧:١١١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٢:٥٠٢٣:٣٧:٤٢
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٧:٥٦١٢:١٦:٥٨١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٣:٣١٢٣:٣٧:٢٩
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٦:٤٨١٢:١٦:٤٤١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:١١٢٣:٣٧:١٦
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٥:٣٩١٢:١٦:٣٠١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٧:٠٢
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٤:٣٠١٢:١٦:١٦١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٤٨
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٣:٢٠١٢:١٦:٠١١٨:٠٩:٠٨١٨:٢٦:١١٢٣:٣٦:٣٣
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٢:١٠١٢:١٥:٤٦١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٦:٥٠٢٣:٣٦:١٧
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٠:٥٩١٢:١٥:٣٠١٨:١٠:٢٨١٨:٢٧:٣٠٢٣:٣٦:٠١
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠١:٣٤٠٦:١٩:٤٨١٢:١٥:١٤١٨:١١:٠٨١٨:٢٨:٠٩٢٣:٣٥:٤٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٢٢٠٦:١٨:٣٧١٢:١٤:٥٨١٨:١١:٤٧١٨:٢٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٧:٢٥١٢:١٤:٤٢١٨:١٢:٢٦١٨:٢٩:٢٧٢٣:٣٥:١١
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٦:١٣١٢:١٤:٢٥١٨:١٣:٠٥١٨:٣٠:٠٥٢٣:٣٤:٥٣
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٥:٠١١٢:١٤:٠٨١٨:١٣:٤٣١٨:٣٠:٤٤٢٣:٣٤:٣٥
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٣:٤٩١٢:١٣:٥١١٨:١٤:٢٢١٨:٣١:٢٢٢٣:٣٤:١٦
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٤:١١٠٦:١٢:٣٦١٢:١٣:٣٤١٨:١٥:٠٠١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٣:٥٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١١:٢٣١٢:١٣:١٧١٨:١٥:٣٨١٨:٣٢:٣٩٢٣:٣٣:٣٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:١٠١٢:١٢:٥٩١٨:١٦:١٦١٨:٣٣:١٧٢٣:٣٣:١٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٠٨:٥٧١٢:١٢:٤٢١٨:١٦:٥٤١٨:٣٣:٥٥٠٠:٠٣:٠٠
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٩:٠٥٠٧:٠٧:٤٤١٣:١٢:٢٤١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٣٣٠٠:٣٢:٤٠
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٤٨٠٧:٠٦:٣١١٣:١٢:٠٦١٩:١٨:١٠١٩:٣٥:١١٠٠:٣٢:٢٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٦:٣٠٠٧:٠٥:١٧١٣:١١:٤٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٥:٤٩٠٠:٣١:٥٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٤:٠٤١٣:١١:٣٠١٩:١٩:٢٥١٩:٣٦:٢٧٠٠:٣١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر باشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باشت

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤١:٣٩١٢:١٩:٠٦١٧:٥٦:٥٧١٨:١٤:١٧٢٣:٣٩:٢٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٠:٤٠١٢:١٨:٥٩١٧:٥٧:٤٣١٨:١٥:٠٢٢٣:٣٩:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٣٩:٤١١٢:١٨:٥٢١٧:٥٨:٢٩١٨:١٥:٤٦٢٣:٣٩:١٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٩٠٦:٣٨:٤١١٢:١٨:٤٥١٧:٥٩:١٤١٨:١٦:٣٠٢٣:٣٩:٠٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٧:٤٠١٢:١٨:٣٧١٧:٥٩:٥٩١٨:١٧:١٣٢٣:٣٩:٠١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٣٦:٣٨١٢:١٨:٢٨١٨:٠٠:٤٣١٨:١٧:٥٦٢٣:٣٨:٥٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٣٥١٢:١٨:١٨١٨:٠١:٢٧١٨:١٨:٣٩٢٣:٣٨:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٣٤:٣٢١٢:١٨:٠٨١٨:٠٢:١١١٨:١٩:٢٢٢٣:٣٨:٣٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٢:١٧:٥٨١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٠:٠٤٢٣:٣٨:٢٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٢:٢٢١٢:١٧:٤٧١٨:٠٣:٣٧١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٨:١٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٦٠٦:٣١:١٧١٢:١٧:٣٥١٨:٠٤:٢٠١٨:٢١:٢٨٢٣:٣٨:٠٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٢٠٦:٣٠:١٠١٢:١٧:٢٣١٨:٠٥:٠٢١٨:٢٢:٠٩٢٣:٣٧:٥٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٩:٠٤١٢:١٧:١١١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٢:٥٠٢٣:٣٧:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٢٧:٥٦١٢:١٦:٥٨١٨:٠٦:٢٦١٨:٢٣:٣١٢٣:٣٧:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٦:٤٨١٢:١٦:٤٤١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:١١٢٣:٣٧:١٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٥:٣٩١٢:١٦:٣٠١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٤:٥١٢٣:٣٧:٠٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٤:٣٠١٢:١٦:١٦١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٥:٣١٢٣:٣٦:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٣:٢٠١٢:١٦:٠١١٨:٠٩:٠٨١٨:٢٦:١١٢٣:٣٦:٣٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٢:١٠١٢:١٥:٤٦١٨:٠٩:٤٨١٨:٢٦:٥٠٢٣:٣٦:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٠:٥٩١٢:١٥:٣٠١٨:١٠:٢٨١٨:٢٧:٣٠٢٣:٣٦:٠١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٤٠٦:١٩:٤٨١٢:١٥:١٤١٨:١١:٠٨١٨:٢٨:٠٩٢٣:٣٥:٤٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:١٨:٣٧١٢:١٤:٥٨١٨:١١:٤٧١٨:٢٨:٤٨٢٣:٣٥:٢٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٧:٢٥١٢:١٤:٤٢١٨:١٢:٢٦١٨:٢٩:٢٧٢٣:٣٥:١١
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٥٠٦:١٦:١٣١٢:١٤:٢٥١٨:١٣:٠٥١٨:٣٠:٠٥٢٣:٣٤:٥٣
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:١٥:٠١١٢:١٤:٠٨١٨:١٣:٤٣١٨:٣٠:٤٤٢٣:٣٤:٣٥
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٣:٤٩١٢:١٣:٥١١٨:١٤:٢٢١٨:٣١:٢٢٢٣:٣٤:١٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٢:٣٦١٢:١٣:٣٤١٨:١٥:٠٠١٨:٣٢:٠٠٢٣:٣٣:٥٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١١:٢٣١٢:١٣:١٧١٨:١٥:٣٨١٨:٣٢:٣٩٢٣:٣٣:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٠:١٠١٢:١٢:٥٩١٨:١٦:١٦١٨:٣٣:١٧٢٣:٣٣:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باشت شهر باشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باشت شهر باشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باشت

باشت شهرستانی در استان کهگیلویه و بویراحمد در ایران است. این شهر در بخش باشت از توابع شهرستان باشت قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۰٬۶۹۹ نفر بوده است

شهر باشت در ویکیپدیا

شهر باشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باشت بر روی نقشه

شهر باشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باشت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باشت
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر باشت + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر باشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باشت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باشت دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باشت
زمان پخش اذان مستقیم به افق باشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باشت دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باشت
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو