جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باسکول

گودین | کنگاور | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باسکول


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٧
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٩:١١

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باسکول (شهرستان کنگاور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای باسکول)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باسکول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باسکول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لارشفوكولد
بیشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند كه می ترسند روزی به آنها ستم شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باسکول

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باسکول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باسکول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باسکول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باسکول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باسکول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٥:٤٣١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٧٠٠:٣٠:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٥:٣٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٢٨٠٠:٣٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٣٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٤٣١٣:١٥:١٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٩:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٩:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٤:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٨:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٨:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٧:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٤:١٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢١:٣٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٧:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٩:٤٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٨:٥٧١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٦:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٠٦١٣:١٤:٠٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٦:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١٧١٣:١٣:٥٩٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٦:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٢٩١٣:١٣:٥٩٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١٣:٥٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٥٨١٣:١٣:٥٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٤:١٤١٣:١٤:٠١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٥:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٣:٣٢١٣:١٤:٠٣٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٥٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٥:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٢:١٣١٣:١٤:٠٨٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٥:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١١:٣٥١٣:١٤:١١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:١٦٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٠:٢٤١٣:١٤:٢٠٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٤:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٩:٥١١٣:١٤:٢٥٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باسکول

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای باسکول

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باسکول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای باسکول

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٣٦١٢:٣٠:٤٦١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:٢٩٢٣:٤٩:١٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٩:١١٠٦:٥١:٢٤١٢:٣٠:٣٧١٨:١٠:٢٠١٨:٢٨:٢١٢٣:٤٩:١١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٠:١١١٢:٣٠:٢٧١٨:١١:١٣١٨:٢٩:١٣٢٣:٤٩:٠٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٨:٥٧١٢:٣٠:١٧١٨:١٢:٠٦١٨:٣٠:٠٥٢٣:٤٨:٥٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٧:٤٣١٢:٣٠:٠٦١٨:١٢:٥٨١٨:٣٠:٥٦٢٣:٤٨:٤٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٦:٢٨١٢:٢٩:٥٤١٨:١٣:٥١١٨:٣١:٤٧٢٣:٤٨:٣١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٩:٤٢١٨:١٤:٤٢١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٨:١٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٩:٢٩١٨:١٥:٣٤١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤٨:٠٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:٣٨١٢:٢٩:١٦١٨:١٦:٢٥١٨:٣٤:١٩٢٣:٤٧:٥٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤١:٢٠١٢:٢٩:٠٣١٨:١٧:١٦١٨:٣٥:٠٩٢٣:٤٧:٤٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٠٢١٢:٢٨:٤٩١٨:١٨:٠٦١٨:٣٥:٥٩٢٣:٤٧:٢٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٤٨٢٣:٤٧:١٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٧:٢٤١٢:٢٨:١٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٣٨٢٣:٤٦:٥٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٠٤١٢:٢٨:٠٤١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٢٧٢٣:٤٦:٤١
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٤٤١٢:٢٧:٤٩١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:١٦٢٣:٤٦:٢٤
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:٢٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٢٢:١٥١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٦:٠٨
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٢:٠٢١٢:٢٧:١٧١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٥٣٢٣:٤٥:٥٠
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٢:٢٧:٠١١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٤١٢٣:٤٥:٣٣
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:١٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٢٤:٤١١٨:٤٢:٣٠٢٣:٤٥:١٥
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٧:٥٧١٢:٢٦:٢٧١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:١٨٢٣:٤٤:٥٦
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٣٥١٢:٢٦:١٠١٨:٢٦:١٨١٨:٤٤:٠٦٢٣:٤٤:٣٧
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٥:١٣١٢:٢٥:٥٣١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٤:٥٤٢٣:٤٤:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:٢٥:٣٥١٨:٢٧:٥٣١٨:٤٥:٤٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢٥:١٨١٨:٢٨:٤١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٤٣:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:٠٥١٢:٢٥:٠٠١٨:٢٩:٢٩١٨:٤٧:١٨٠٠:١٣:١٨
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٧:٠٨٠٧:١٩:٤٢١٣:٢٤:٤٢١٩:٣٠:١٦١٩:٤٨:٠٦٠٠:٤٢:٥٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٥:٣٩٠٧:١٨:١٩١٣:٢٤:٢٥١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٥٤٠٠:٤٢:٣٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٤:١٠٠٧:١٦:٥٦١٣:٢٤:٠٧١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٤٢٠٠:٤٢:١٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٥:٣٣١٣:٢٣:٤٩١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٩٠٠:٤١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باسکول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باسکول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باسکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باسکول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٦:٥٨:٢٤١٢:٣١:٢٤١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٣:٠٤٢٣:٤٩:٤٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٧:١٦١٢:٣١:١٨١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٥٨٢٣:٤٩:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٦:٠٧١٢:٣١:١١١٨:٠٦:٤٣١٨:٢٤:٥١٢٣:٤٩:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٤:٥٨١٢:٣١:٠٣١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٥:٤٤٢٣:٤٩:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٨٠٦:٥٣:٤٧١٢:٣٠:٥٥١٨:٠٨:٣٢١٨:٢٦:٣٧٢٣:٤٩:٢٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٣٦١٢:٣٠:٤٦١٨:٠٩:٢٦١٨:٢٧:٢٩٢٣:٤٩:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥١:٢٤١٢:٣٠:٣٧١٨:١٠:٢٠١٨:٢٨:٢١٢٣:٤٩:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٠:١١١٢:٣٠:٢٧١٨:١١:١٣١٨:٢٩:١٣٢٣:٤٩:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٨:٥٧١٢:٣٠:١٧١٨:١٢:٠٦١٨:٣٠:٠٥٢٣:٤٨:٥٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٨٠٦:٤٧:٤٣١٢:٣٠:٠٦١٨:١٢:٥٨١٨:٣٠:٥٦٢٣:٤٨:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٥٠٦:٤٦:٢٨١٢:٢٩:٥٤١٨:١٣:٥١١٨:٣١:٤٧٢٣:٤٨:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١١٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٩:٤٢١٨:١٤:٤٢١٨:٣٢:٣٨٢٣:٤٨:١٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٣:٥٥١٢:٢٩:٢٩١٨:١٥:٣٤١٨:٣٣:٢٩٢٣:٤٨:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٢:٣٨١٢:٢٩:١٦١٨:١٦:٢٥١٨:٣٤:١٩٢٣:٤٧:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤١:٢٠١٢:٢٩:٠٣١٨:١٧:١٦١٨:٣٥:٠٩٢٣:٤٧:٤٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٥٠٦:٤٠:٠٢١٢:٢٨:٤٩١٨:١٨:٠٦١٨:٣٥:٥٩٢٣:٤٧:٢٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٨:٤٣١٢:٢٨:٣٤١٨:١٨:٥٧١٨:٣٦:٤٨٢٣:٤٧:١٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٧:٢٤١٢:٢٨:١٩١٨:١٩:٤٧١٨:٣٧:٣٨٢٣:٤٦:٥٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٦:٠٤١٢:٢٨:٠٤١٨:٢٠:٣٦١٨:٣٨:٢٧٢٣:٤٦:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٣٤:٤٤١٢:٢٧:٤٩١٨:٢١:٢٦١٨:٣٩:١٦٢٣:٤٦:٢٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٣:٢٣١٢:٢٧:٣٣١٨:٢٢:١٥١٨:٤٠:٠٤٢٣:٤٦:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٢:٠٢١٢:٢٧:١٧١٨:٢٣:٠٤١٨:٤٠:٥٣٢٣:٤٥:٥٠
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٠:٤١١٢:٢٧:٠١١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٤١٢٣:٤٥:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٩:١٩١٢:٢٦:٤٤١٨:٢٤:٤١١٨:٤٢:٣٠٢٣:٤٥:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٢٧:٥٧١٢:٢٦:٢٧١٨:٢٥:٢٩١٨:٤٣:١٨٢٣:٤٤:٥٦
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٣٥١٢:٢٦:١٠١٨:٢٦:١٨١٨:٤٤:٠٦٢٣:٤٤:٣٧
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٥:١٣١٢:٢٥:٥٣١٨:٢٧:٠٦١٨:٤٤:٥٤٢٣:٤٤:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٣:٥٠١٢:٢٥:٣٥١٨:٢٧:٥٣١٨:٤٥:٤٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٢:٢٧١٢:٢٥:١٨١٨:٢٨:٤١١٨:٤٦:٣٠٢٣:٤٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باسکول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باسکول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باسکول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باسکول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باسکول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باسکول

روستای باسکول بر روی نقشه

روستای باسکول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باسکول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باسکول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باسکول
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باسکول + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای باسکول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باسکول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باسکول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باسکول رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق باسکول
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باسکول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا باسکول دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باسکول
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باسکول
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باسکول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باسکول دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باسکول

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باسکول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو