جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باسکول

گودین | کنگاور | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باسکول


اذان صبح: ٠٥:٣٨:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠١:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٤٦

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باسکول (شهرستان کنگاور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای باسکول)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باسکول)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باسکول)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
تنها با دست نمی نویسم: پا نیز، همواره، همراهی نویسنده را می خواهد. استوار، آزاد و دلیر می دَوَد، گاهی بر دشت، گاهی بر كاغذ.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باسکول

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باسکول در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باسکول ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باسکول (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باسکول ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باسکول ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٧:١٨٠٠:٣٠:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٤٣١٣:١٥:١٤١٩:٥٩:١٧٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٩:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٥٠٦:٣٠:٣٨١٣:١٥:٠٦٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٤:٥٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٥٠٠٠:٢٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٨:٣٠١٣:١٤:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٨:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٧:٢٧١٣:١٤:٤٢٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣١٠٠:٢٨:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٦:٢٦١٣:١٤:٣٦٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:١٤:٣٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٨:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٤:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٧:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٢٩١٣:١٤:١٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٢٧:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٢:٣٢١٣:١٤:١٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٧:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:٢١:٣٦١٣:١٤:١٠٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٩:٤٩١٣:١٤:٠٤٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٦:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٨:٥٧١٣:١٤:٠٢٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٦:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٠٦١٣:١٤:٠٠٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٦:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٧:١٧١٣:١٣:٥٩٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٦:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١١٠٦:١٦:٢٩١٣:١٣:٥٩٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٣٣٠٠:٢٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٥:٤٣١٣:١٣:٥٩٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٢٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٥٨١٣:١٣:٥٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٥:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٤:١٤١٣:١٤:٠١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٥:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٣:٣٢١٣:١٤:٠٣٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٢٥:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٢:٥٢١٣:١٤:٠٥٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٢٥:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٢:١٣١٣:١٤:٠٨٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٢٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٨٠٦:١١:٣٥١٣:١٤:١١٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١٠:٥٩١٣:١٤:١٦٢٠:١٧:٥٥٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٥:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٠:٢٤١٣:١٤:٢٠٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٤:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٩:٥١١٣:١٤:٢٥٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٤:٣١٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٤٠:١١٠٠:٢٤:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باسکول

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باسکول

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باسکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باسکول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باسکول

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باسکول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باسکول برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باسکول قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باسکول دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤٣:٥١١٣:٢٠:٢١١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٩٠٠:٣٦:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٠:٠٦١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٣:٣١٠٠:٣٦:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٥:١٨١٣:١٩:٤٩١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٢:١٣٠٠:٣٦:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٦:٠١١٣:١٩:٣٣١٩:٥٢:٣١٢٠:١٠:٥٤٠٠:٣٦:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٧٠٦:٤٦:٤٥١٣:١٩:١٦١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٥:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٧:٢٨١٣:١٨:٥٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٤٠٠:٣٥:٤٤
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٨:١١١٣:١٨:٤١١٩:٤٨:٣٧٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٥:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٨:٥٤١٣:١٨:٢٣١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٣٥:٢٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٦٠٦:٤٩:٣٧١٣:١٨:٠٤١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:١٠٠٠:٣٥:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٥٠:٢٠١٣:١٧:٤٥١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٤:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٨٠٦:٥١:٠٣١٣:١٧:٢٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٢٥٠٠:٣٤:٤٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥١:٤٦١٣:١٧:٠٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٣٤:٣٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٨٠٦:٥٢:٢٨١٣:١٦:٤٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٣٩٠٠:٣٤:١٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٣:١١١٣:١٦:٢٨١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:١٥٠٠:٣٤:٠٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٦:٠٧١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٤:٣٦١٣:١٥:٤٧١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٦٠٠:٣٣:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٥:١٨١٣:١٥:٢٦١٩:٣٥:٠١١٩:٥٣:٠١٠٠:٣٣:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٦:٠١١٣:١٥:٠٦١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:٣٦٠٠:٣٣:٠٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٦:٤٣١٣:١٤:٤٥١٩:٣٢:١٣١٩:٥٠:١٠٠٠:٣٢:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢١٠٦:٥٧:٢٥١٣:١٤:٢٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٢:٣١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٢٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٤:٠٢١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٧:١٩٠٠:٣٢:١٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٨:٥٠١٣:١٣:٤١١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٥٣٠٠:٣١:٥٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٩:٣٢١٣:١٣:٢٠١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٧٠٠:٣١:٣٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٠:١٤١٣:١٢:٥٨١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٣:٠١٠٠:٣١:٢٢
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٥٠٧:٠٠:٥٧١٣:١٢:٣٧١٩:٢٣:٤٤١٩:٤١:٣٥٠٠:٣١:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٥٠٧:٠١:٣٩١٣:١٢:١٥١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٠٩٠٠:٣٠:٤٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٢:٢٢١٣:١١:٥٤١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٨:٤٣٠٠:٣٠:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٣٠٧:٠٣:٠٤١٣:١١:٣٢١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:١٧٠٠:٣٠:١٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٣:٤٧١٣:١١:١١١٩:١٨:٠٢١٩:٣٥:٥١٠٠:٢٩:٥٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٤:٣٠١٣:١٠:٤٩١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٩:٣٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٥:١٣١٢:١٠:٢٨١٨:١٥:١١١٨:٣٢:٥٩٢٣:٢٩:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باسکول

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول روستای باسکول در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باسکول روستای باسکول بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باسکول را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باسکول برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باسکول

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باسکول موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باسکول برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باسکول

روستای باسکول بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باسکول

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باسکول است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باسکول
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باسکول + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای باسکول + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باسکول + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باسکول

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باسکول رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باسکول
زمان پخش اذان آنلاین به افق باسکول
افق شرعی امروز فردا باسکول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باسکول دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باسکول
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باسکول ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باسکول دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باسکول دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باسکول یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو