جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب

لاهیجان | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بازکیاگوراب


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٢٣:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٩:٢٦
اذان مغرب: ١٨:١٨:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٤٠:٢٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب (شهرستان لاهیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر بازکیاگوراب)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بازکیاگوراب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بازکیاگوراب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری شهر بازکیاگوراب

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازکیاگوراب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بازکیاگوراب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازکیاگوراب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازکیاگوراب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠٨:١٥١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٥٧٠٠:٢١:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٢:٢٣١٣:٠٨:٠٥١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:٢٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٩:٥٧١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٠:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٧:٣٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:٣٤١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٩:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٧:٢١١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٥:١٦١٣:٠٧:١٤١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٣٦٠٠:١٨:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٧:٠٧٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٨:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٦٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٧:٠١٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٣٠٠٠:١٨:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١١:٥٨١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٦:٥١٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٧:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٧:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:١٦٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٦:٣٦٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٦:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:١٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٤:٠٤١٣:٠٦:٣١٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٥٥٠٠:١٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠٦:٣٠٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٦:٣٠٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٥:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٥٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٦:٣١٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٦:٣٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٥:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٣٤٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٦:٣٧٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٥:١٩٠٠:١٤:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٦:٤٠٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:١١٠٠:١٤:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٨٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٦:١١٢٠:٣٧:٠٣٠٠:١٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:١٤٠٥:٥٧:٠١١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٧:٥٤٠٠:١٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:١٢٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٤:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:١١٠٥:٥٥:٤٥١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٤:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازکیاگوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازکیاگوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازکیاگوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازکیاگوراب

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بازکیاگوراب

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازکیاگوراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازکیاگوراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر بازکیاگوراب

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٢١٢:٢٣:١٨١٧:٥٩:٢٦١٨:١٨:٠٨٢٣:٤٠:٢٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٣:٠٩١٨:٠٠:٢٧١٨:١٩:٠٦٢٣:٤٠:١٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٥:٠٤١٢:٢٢:٥٩١٨:٠١:٢٧١٨:٢٠:٠٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٤٤١٢:٢٢:٤٨١٨:٠٢:٢٦١٨:٢١:٠٣٢٣:٣٩:٥٧
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:٢٢١٢:٢٢:٣٧١٨:٠٣:٢٥١٨:٢٢:٠١٢٣:٣٩:٤٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤١:٠١١٢:٢٢:٢٦١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٥٩٢٣:٣٩:٣٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٣٨١٢:٢٢:١٤١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٥٦٢٣:٣٩:٢٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:١٥١٢:٢٢:٠١١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٥٣٢٣:٣٩:١١
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٦:٥١١٢:٢١:٤٨١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٥٠٢٣:٣٨:٥٨
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:٢٦١٢:٢١:٣٤١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:٤٧٢٣:٣٨:٤٤
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٠١١٢:٢١:٢٠١٨:٠٩:١٤١٨:٢٧:٤٤٢٣:٣٨:٣٠
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٣٦١٢:٢١:٠٦١٨:١٠:١١١٨:٢٨:٤٠٢٣:٣٨:١٥
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٠٩١٢:٢٠:٥١١٨:١١:٠٨١٨:٢٩:٣٦٢٣:٣٨:٠٠
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٣١٢:٢٠:٣٦١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٧:٤٤
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:١٦١٢:٢٠:٢١١٨:١٣:٠٠١٨:٣١:٢٨٢٣:٣٧:٢٧
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٠٥١٨:١٣:٥٦١٨:٣٢:٢٣٢٣:٣٧:١٠
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٢١١٢:١٩:٤٩١٨:١٤:٥٢١٨:٣٣:١٩٢٣:٣٦:٥٣
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:٥٢١٢:١٩:٣٢١٨:١٥:٤٨١٨:٣٤:١٤٢٣:٣٦:٣٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٢٤١٢:١٩:١٦١٨:١٦:٤٣١٨:٣٥:٠٩٢٣:٣٦:١٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٠:٥٥١٢:١٨:٥٩١٨:١٧:٣٨١٨:٣٦:٠٤٢٣:٣٥:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٢٦١٢:١٨:٤٢١٨:١٨:٣٣١٨:٣٦:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٥٧١٢:١٨:٢٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٥٤٢٣:٣٥:١٨
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:٢٨١٢:١٨:٠٧١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:٤٩٢٣:٣٤:٥٨
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٥٨١٢:١٧:٥٠١٨:٢١:١٧١٨:٣٩:٤٤٢٣:٣٤:٣٨
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٣:٢٩١٢:١٧:٣٢١٨:٢٢:١٢١٨:٤٠:٣٨٠٠:٠٤:١٧
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١١:٥٩١٣:١٧:١٤١٩:٢٣:٠٦١٩:٤١:٣٣٠٠:٣٣:٥٦
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٤:٤٧٠٧:١٠:٢٩١٣:١٦:٥٦١٩:٢٤:٠٠١٩:٤٢:٢٨٠٠:٣٣:٣٥
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٨:٥٩١٣:١٦:٣٨١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٣٠٠:٣٣:١٤
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٧:٢٩١٣:١٦:٢٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٧٠٠:٣٢:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر بازکیاگوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بازکیاگوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر بازکیاگوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بازکیاگوراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بازکیاگوراب

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر بازکیاگوراب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازکیاگوراب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بازکیاگوراب

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٥٠٦:٥٤:٠٣١٢:٢٣:٥٦١٧:٥٤:٢٠١٨:١٣:١٠٢٣:٤٠:٥٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٢:٤٩١٢:٢٣:٥٠١٧:٥٥:٢٢١٨:١٤:١٠٢٣:٤٠:٤٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥١:٣٤١٢:٢٣:٤٣١٧:٥٦:٢٤١٨:١٥:١٠٢٣:٤٠:٤٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:١٧١٢:٢٣:٣٥١٧:٥٧:٢٥١٨:١٦:٠٩٢٣:٤٠:٣٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤٩:٠٠١٢:٢٣:٢٧١٧:٥٨:٢٦١٨:١٧:٠٩٢٣:٤٠:٣١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٦٠٦:٤٧:٤٢١٢:٢٣:١٨١٧:٥٩:٢٦١٨:١٨:٠٨٢٣:٤٠:٢٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٠٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٣:٠٩١٨:٠٠:٢٧١٨:١٩:٠٦٢٣:٤٠:١٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٥:٠٤١٢:٢٢:٥٩١٨:٠١:٢٧١٨:٢٠:٠٥٢٣:٤٠:٠٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٤٤١٢:٢٢:٤٨١٨:٠٢:٢٦١٨:٢١:٠٣٢٣:٣٩:٥٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٧٠٦:٤٢:٢٢١٢:٢٢:٣٧١٨:٠٣:٢٥١٨:٢٢:٠١٢٣:٣٩:٤٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤١:٠١١٢:٢٢:٢٦١٨:٠٤:٢٤١٨:٢٢:٥٩٢٣:٣٩:٣٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٩:٣٨١٢:٢٢:١٤١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:٥٦٢٣:٣٩:٢٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٤٠٦:٣٨:١٥١٢:٢٢:٠١١٨:٠٦:٢١١٨:٢٤:٥٣٢٣:٣٩:١١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٦:٥١١٢:٢١:٤٨١٨:٠٧:١٩١٨:٢٥:٥٠٢٣:٣٨:٥٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٥:٢٦١٢:٢١:٣٤١٨:٠٨:١٧١٨:٢٦:٤٧٢٣:٣٨:٤٤
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٤:٠١١٢:٢١:٢٠١٨:٠٩:١٤١٨:٢٧:٤٤٢٣:٣٨:٣٠
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٣٦١٢:٢١:٠٦١٨:١٠:١١١٨:٢٨:٤٠٢٣:٣٨:١٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٠٩١٢:٢٠:٥١١٨:١١:٠٨١٨:٢٩:٣٦٢٣:٣٨:٠٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٩:٤٣١٢:٢٠:٣٦١٨:١٢:٠٤١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٧:٤٤
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٨:١٦١٢:٢٠:٢١١٨:١٣:٠٠١٨:٣١:٢٨٢٣:٣٧:٢٧
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٠٥١٨:١٣:٥٦١٨:٣٢:٢٣٢٣:٣٧:١٠
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٥:٢١١٢:١٩:٤٩١٨:١٤:٥٢١٨:٣٣:١٩٢٣:٣٦:٥٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٣:٥٢١٢:١٩:٣٢١٨:١٥:٤٨١٨:٣٤:١٤٢٣:٣٦:٣٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٢:٢٤١٢:١٩:١٦١٨:١٦:٤٣١٨:٣٥:٠٩٢٣:٣٦:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٠:٥٥١٢:١٨:٥٩١٨:١٧:٣٨١٨:٣٦:٠٤٢٣:٣٥:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٩:٢٦١٢:١٨:٤٢١٨:١٨:٣٣١٨:٣٦:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٧:٥٧١٢:١٨:٢٥١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٥٤٢٣:٣٥:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:٢٨١٢:١٨:٠٧١٨:٢٠:٢٣١٨:٣٨:٤٩٢٣:٣٤:٥٨
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٥٨١٢:١٧:٥٠١٨:٢١:١٧١٨:٣٩:٤٤٢٣:٣٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بازکیاگوراب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بازکیاگوراب شهر بازکیاگوراب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر بازکیاگوراب شهر بازکیاگوراب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بازکیاگوراب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بازکیاگوراب

بازکیاگوراب، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان لاهیجان در استان گیلان ایران است

شهر بازکیاگوراب در ویکیپدیا

شهر بازکیاگوراب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بازکیاگوراب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بازکیاگوراب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بازکیاگوراب بر روی نقشه

شهر بازکیاگوراب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بازکیاگوراب
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر بازکیاگوراب + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر بازکیاگوراب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بازکیاگوراب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازکیاگوراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازکیاگوراب
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازکیاگوراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا بازکیاگوراب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بازکیاگوراب دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بازکیاگوراب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بازکیاگوراب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بازکیاگوراب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بازکیاگوراب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو