جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه

طرقبه | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بازه کال ابکه


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٨:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣٠:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٠٥

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای بازه کال ابکه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه کال ابکه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه کال ابکه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سنت بور
تنها برای دست یافتن به امور محال است كه بشر می تواند به بالاترین حد امور ممكن دست یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازه کال ابکه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه کال ابکه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بازه کال ابکه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه کال ابکه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازه کال ابکه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠١:٠٣١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٤:٣٠٢٣:٤٨:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٢:٥٢١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٧:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٦:١٦٢٣:٤٧:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٢:٢٤١٩:٠٨:١٩١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٧:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٢:١٠١٩:٠٩:١٠١٩:٢٨:٠٤٢٣:٤٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣١:٥٧١٩:١٠:٠١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٤٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٥٤٠٥:٥٣:١٢١٢:٣١:٤٥١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٥١٢٣:٤٦:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥١:٥٦١٢:٣١:٣٣١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٤٥٢٣:٤٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٠:٤١١٢:٣١:٢١١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٣٩٢٣:٤٥:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣١:٠٩١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:٣٣٢٣:٤٥:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٤١٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٠:٥٨١٩:١٤:١٨١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٠:٤٨١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٢١٢٣:٤٤:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٣٨٠٥:٤٥:٤٩١٢:٣٠:٣٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٤:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٠٨٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٠:٢٨١٩:١٦:٥٢١٩:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٠:١٩١٩:١٧:٤٤١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٠:١١١٩:١٨:٣٥١٩:٣٧:٥٨٢٣:٤٣:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤١:١٣١٢:٣٠:٠٣١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٥٣٢٣:٤٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢٩:٥٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٢:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٣٩:٠١١٢:٢٩:٤٩١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٤٢٢٣:٤٢:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٧:٥٧١٢:٢٩:٤٢١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٣٦٢٣:٤١:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٢:٥٢١٩:٤٢:٣٠٢٣:٤١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٣٣٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢٩:٣١١٩:٢٣:٤٣١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤١:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٩:١١٠٥:٣٤:٥٢١٢:٢٩:٢٧١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٤:١٩٢٣:٤١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:١٣٢٣:٤٠:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٢:٥٥١٢:٢٩:١٩١٩:٢٦:١٦١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣١:٥٨١٢:٢٩:١٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٧:٠١٢٣:٤٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣١:٠٣١٢:٢٩:١٤١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:٥٤٢٣:٤٠:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٣٠:٠٩١٢:٢٩:١٣١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٤٨٢٣:٤٠:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٩:١٦١٢:٢٩:١٢١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٩:٤١٢٣:٣٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه کال ابکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه کال ابکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه کال ابکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازه کال ابکه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه کال ابکه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازه کال ابکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه کال ابکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه کال ابکه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بازه کال ابکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه کال ابکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه کال ابکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازه کال ابکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه کال ابکه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازه کال ابکه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه کال ابکه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه کال ابکه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٧٠٥:٢٢:١٩١٢:٢٩:٢٨١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٣٥٢٣:٣٨:٣٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٩٠٥:٢١:٤١١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٨:٢٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٢٠٥:٢١:٠٦١٢:٢٩:٣٨١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٩:١١٢٣:٣٨:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٧٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢٩:٤٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٩:٥٩٢٣:٣٨:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٩:٤٩١٩:٤٠:٠٢٢٠:٠٠:٤٦٢٣:٣٨:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٩:٥٦١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠١:٣٢٢٣:٣٨:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٤٠٥:١٩:٠٠١٢:٣٠:٠٣١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٢:١٧٢٣:٣٨:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٧٠٥:١٨:٣٢١٢:٣٠:١٠١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٣:٠١٢٣:٣٨:٠٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٣٠٥:١٨:٠٦١٢:٣٠:١٨١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٣:٤٤٢٣:٣٨:٠٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٠٠٥:١٧:٤٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠٤:٢٧٢٣:٣٨:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٠٠٥:١٧:٢٠١٢:٣٠:٣٥١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٥:٠٨٢٣:٣٨:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٢٠٥:١٦:٥٩١٢:٣٠:٤٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٥:٤٩٢٣:٣٨:٠٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٦٠٥:١٦:٤٠١٢:٣٠:٥٤١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٣٨:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٥٣٠٥:١٦:٢٣١٢:٣١:٠٤١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٧:٠٦٢٣:٣٨:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٢٢٠٥:١٦:٠٧١٢:٣١:١٤١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٣٨:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٥٣٠٥:١٥:٥٣١٢:٣١:٢٥١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٣٨:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٧٠٥:١٥:٤١١٢:٣١:٣٥١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٣٨:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٠٣٠٥:١٥:٣٠١٢:٣١:٤٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٩:٢٨٢٣:٣٨:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٢٠٥:١٥:٢١١٢:٣١:٥٨١٩:٤٨:٤٦٢٠:١٠:٠٠٢٣:٣٨:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٣٠٥:١٥:١٤١٢:٣٢:١٠١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:٣١٢٣:٣٨:٤١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٧٠٥:١٥:٠٩١٢:٣٢:٢١١٩:٤٩:٤٤٢٠:١١:٠١٢٣:٣٨:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٣٠٥:١٥:٠٥١٢:٣٢:٣٤١٩:٥٠:١١٢٠:١١:٢٩٢٣:٣٨:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٢٠٥:١٥:٠٣١٢:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٧٢٠:١١:٥٦٢٣:٣٩:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٤٠٥:١٥:٠٣١٢:٣٢:٥٨١٩:٥١:٠١٢٠:١٢:٢١٢٣:٣٩:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٨٠٥:١٥:٠٤١٢:٣٣:١١١٩:٥١:٢٤٢٠:١٢:٤٥٢٣:٣٩:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٤٠٥:١٥:٠٧١٢:٣٣:٢٤١٩:٥١:٤٦٢٠:١٣:٠٨٢٣:٣٩:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٤٠٥:١٥:١٢١٢:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٣:٢٩٢٣:٣٩:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٥٠٥:١٥:١٨١٢:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:٤٨٢٣:٣٩:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٠٠٥:١٥:٢٦١٢:٣٤:٠٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٤:٠٦٢٣:٤٠:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٧٠٥:١٥:٣٥١٢:٣٤:١٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٤:٢٢٢٣:٤٠:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٦٠٥:١٥:٤٧١٢:٣٤:٢٩١٩:٥٣:١٣٢٠:١٤:٣٦٢٣:٤٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بازه کال ابکه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه کال ابکه روستای بازه کال ابکه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه کال ابکه روستای بازه کال ابکه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازه کال ابکه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازه کال ابکه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازه کال ابکه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازه کال ابکه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازه کال ابکه

روستای بازه کال ابکه بر روی نقشه

روستای بازه کال ابکه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازه کال ابکه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه کال ابکه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بازه کال ابکه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه کال ابکه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بازه کال ابکه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازه کال ابکه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بازه کال ابکه
زمان پخش اذان مستقیم به افق بازه کال ابکه
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازه کال ابکه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازه کال ابکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بازه کال ابکه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازه کال ابکه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازه کال ابکه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو