جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بازه میم

طرقبه | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بازه میم


اذان صبح: ٠٣:٣٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٦:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٣٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازه میم (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای بازه میم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه میم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه میم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فرناندو پسوا
هرچه در ما وجود دارد پیشامد گونه و فریبكارانه است و بلندایی كه در درونمان داریم، در درونمان نداریم؛ ما در بلندی ها، بلندتر از بلندای خودمان نیستیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازه میم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازه میم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه میم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بازه میم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه میم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازه میم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٢:٣٦١٩:٠٥:١٦١٩:٢٤:٠٠٢٣:٤٧:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:١١١٢:٣٢:٢١١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٧:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٧:٥١١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٤٧٢٣:٤٧:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٦:٣٢١٢:٣١:٥٣١٩:٠٧:٥٠١٩:٢٦:٤١٢٣:٤٦:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٥:١٤١٢:٣١:٤٠١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٦:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:٥٧١٢:٣١:٢٧١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٤٥:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٢:٤٠١٢:٣١:١٤١٩:١٠:٢٣١٩:٢٩:٢٢٢٣:٤٥:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥١:٢٤١٢:٣١:٠٢١٩:١١:١٥١٩:٣٠:١٦٢٣:٤٥:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٠:٠٩١٢:٣٠:٥٠١٩:١٢:٠٦١٩:٣١:١٠٢٣:٤٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٠:٣٨١٩:١٢:٥٨١٩:٣٢:٠٤٢٣:٤٤:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٠:٢٧١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٥٨٢٣:٤٤:١٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٠:١٧١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٣:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٥:١٧١٢:٣٠:٠٧١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٤٧٢٣:٤٣:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢٩:٥٧١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٤١٢٣:٤٣:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤٢:٥٦١٢:٢٩:٤٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٢:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤١:٤٨١٢:٢٩:٤٠١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:٣٠٢٣:٤٢:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٩:٣٢١٩:١٨:٥٧١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٢:١٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٣٩:٣٤١٢:٢٩:٢٥١٩:١٩:٤٩١٩:٣٩:١٩٢٣:٤٢:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:١٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٩:١٨١٩:٢٠:٤٠١٩:٤٠:١٣٢٣:٤١:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٩:١١١٩:٢١:٣٢١٩:٤١:٠٨٢٣:٤١:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٩:٠٦١٩:٢٢:٢٣١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤١:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٥٨٠٥:٣٥:١٩١٢:٢٩:٠١١٩:٢٣:١٤١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٠:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٤:١٩١٢:٢٨:٥٦١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٥١٢٣:٤٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٤٠٥:٣٣:١٩١٢:٢٨:٥٢١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٤:٤٥٢٣:٤٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٨:٤٩١٩:٢٥:٤٧١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٠:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣١:٢٥١٢:٢٨:٤٦١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٣٣٢٣:٣٩:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٠:٢٩١٢:٢٨:٤٤١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٢٦٢٣:٣٩:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٠٠٥:٢٩:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٩:٢٨:١٩١٩:٤٨:٢٠٢٣:٣٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٤٥٠٥:٢٨:٤٣١٢:٢٨:٤١١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه میم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه میم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه میم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازه میم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه میم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازه میم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه میم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه میم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بازه میم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه میم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه میم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازه میم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه میم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه میم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازه میم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه میم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه میم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢١٠٥:٢١:٤٥١٢:٢٨:٥٧١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٧:٠٧٢٣:٣٧:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٢٠٥:٢١:٠٨١٢:٢٩:٠٢١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٧:٥٦٢٣:٣٧:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢٩:٠٧١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٨:٤٤٢٣:٣٧:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٠٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٩:١٢١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٩:٣١٢٣:٣٧:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٧٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٩:١٨١٩:٣٩:٣٤٢٠:٠٠:١٨٢٣:٣٧:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٦٠٥:١٨:٥٥١٢:٢٩:٢٥١٩:٤٠:١٧٢٠:٠١:٠٤٢٣:٣٧:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:١٨:٢٦١٢:٢٩:٣٢١٩:٤١:٠٠٢٠:٠١:٤٩٢٣:٣٧:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:١١٠٥:١٧:٥٨١٢:٢٩:٤٠١٩:٤١:٤١٢٠:٠٢:٣٤٢٣:٣٧:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٦٠٥:١٧:٣٢١٢:٢٩:٤٧١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٣:١٧٢٣:٣٧:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٣٠٥:١٧:٠٨١٢:٢٩:٥٦١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٣٧:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٣٠٥:١٦:٤٦١٢:٣٠:٠٥١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٤:٤١٢٣:٣٧:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٥٠٥:١٦:٢٥١٢:٣٠:١٤١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٥:٢٢٢٣:٣٧:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٩٠٥:١٦:٠٦١٢:٣٠:٢٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٦:٠١٢٣:٣٧:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٦٠٥:١٥:٤٨١٢:٣٠:٣٣١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٦:٣٩٢٣:٣٧:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٤٥٠٥:١٥:٣٣١٢:٣٠:٤٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٧:١٦٢٣:٣٧:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٦٠٥:١٥:١٩١٢:٣٠:٥٤١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٧:٥٢٢٣:٣٧:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥٠٠٥:١٥:٠٧١٢:٣١:٠٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٨:٢٧٢٣:٣٧:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٦٠٥:١٤:٥٦١٢:٣١:١٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٩:٠١٢٣:٣٧:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٠٥٠٥:١٤:٤٧١٢:٣١:٢٧١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٩:٣٣٢٣:٣٨:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٦٠٥:١٤:٤٠١٢:٣١:٣٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:١٠:٠٤٢٣:٣٨:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٠٠٥:١٤:٣٥١٢:٣١:٥١١٩:٤٩:١٦٢٠:١٠:٣٤٢٣:٣٨:١٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:١٦٠٥:١٤:٣١١٢:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٤٣٢٠:١١:٠٢٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٥٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٩٢٠:١١:٢٩٢٣:٣٨:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٦٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٢:٢٨١٩:٥٠:٣٤٢٠:١١:٥٤٢٣:٣٨:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٠٠٥:١٤:٣٠١٢:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٢:١٨٢٣:٣٨:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٧٠٥:١٤:٣٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:٤١٢٣:٣٩:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٦٠٥:١٤:٣٨١٢:٣٣:٠٦١٩:٥١:٣٩٢٠:١٣:٠٢٢٣:٣٩:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٨٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٣:١٩١٩:٥١:٥٨٢٠:١٣:٢١٢٣:٣٩:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٢٠٥:١٤:٥٢١٢:٣٣:٣٢١٩:٥٢:١٥٢٠:١٣:٣٩٢٣:٣٩:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٩٠٥:١٥:٠١١٢:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٥٥٢٣:٣٩:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٩٠٥:١٥:١٢١٢:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٤:٠٩٢٣:٤٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بازه میم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه میم روستای بازه میم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه میم روستای بازه میم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازه میم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه میم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازه میم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازه میم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازه میم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازه میم

روستای بازه میم بر روی نقشه

روستای بازه میم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازه میم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازه میم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازه میم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه میم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بازه میم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه میم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازه میم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازه میم رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازه میم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بازه میم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بازه میم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازه میم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازه میم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بازه میم
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازه میم
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازه میم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازه میم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو