جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بازه شمقدر

جاغرق | بینالود | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز بازه شمقدر


اذان صبح: ٠٣:٣٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٥:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٣١:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٧:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازه شمقدر (شهرستان بینالود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای بازه شمقدر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه شمقدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه شمقدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
یكی از ارزش‌های مؤمن نزد خداوند این است كه لباسش پاكیزه باشد و به كم راضی شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازه شمقدر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازه شمقدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه شمقدر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بازه شمقدر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازه شمقدر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازه شمقدر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣٣:٠٣١٩:٠٥:٥٠١٩:٢٤:٣٦٢٣:٤٨:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٢:٤٨١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٣٠٢٣:٤٧:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٨:١١١٢:٣٢:٣٤١٩:٠٧:٣٣١٩:٢٦:٢٣٢٣:٤٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٢:٢٠١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٧:١٧٢٣:٤٧:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٥:٣٣١٢:٣٢:٠٧١٩:٠٩:١٦١٩:٢٨:١١٢٣:٤٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٤:١٦١٢:٣١:٥٤١٩:١٠:٠٧١٩:٢٩:٠٥٢٣:٤٦:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣١:٤١١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٥٩٢٣:٤٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٣١:٢٩١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٠:٢٧١٢:٣١:١٧١٩:١٢:٤٢١٩:٣١:٤٨٢٣:٤٥:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٩:١٢١٢:٣١:٠٦١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٤٢٢٣:٤٤:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٦:١٥٠٥:٤٧:٥٩١٢:٣٠:٥٥١٩:١٤:٢٥١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٤:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣٠:٤٤١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:٣١٢٣:٤٤:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٠:٣٤١٩:١٦:٠٩١٩:٣٥:٢٦٢٣:٤٣:٥٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٤:٢٣١٢:٣٠:٢٥١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٢٠٢٣:٤٣:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٠:١٦١٩:١٧:٥٢١٩:٣٧:١٥٢٣:٤٣:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٤١٠٥:٤٢:٠٤١٢:٣٠:٠٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٨:٠٩٢٣:٤٢:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٢٩:٥٩١٩:١٩:٣٥١٩:٣٩:٠٤٢٣:٤٢:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٥٩٢٣:٤٢:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٩:٤٥١٩:٢١:١٩١٩:٤٠:٥٣٢٣:٤٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٩:٣٩١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:٤٨٢٣:٤١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠١:٢٦٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٩:٣٣١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤١:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٥:٣٥١٢:٢٩:٢٨١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٣٧٢٣:٤١:١٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٩:٢٣١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:٣٢٢٣:٤١:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٧:١٧٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٩:١٩١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٢٦٢٣:٤٠:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢٩:١٦١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٠:٣٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٣٧٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٩:١٣١٩:٢٧:١٨١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٠:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٠:٤٤١٢:٢٩:١١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٠:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٩:٠٩١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٩:٠٢٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٨:٥٧١٢:٢٩:٠٨١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٩:٥٦٢٣:٣٩:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه شمقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه شمقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازه شمقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازه شمقدر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه شمقدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازه شمقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه شمقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازه شمقدر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بازه شمقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه شمقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازه شمقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازه شمقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه شمقدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه شمقدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازه شمقدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازه شمقدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه شمقدر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٠٠٥:٢١:٥٧١٢:٢٩:٢٤١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٥١٢٣:٣٨:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٠٠٥:٢١:٢٠١٢:٢٩:٢٩١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٨:٤٠٢٣:٣٨:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٣٠٥:٢٠:٤٤١٢:٢٩:٣٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٩:٢٩٢٣:٣٨:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٨٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٩:٣٩١٩:٣٩:٣٢٢٠:٠٠:١٦٢٣:٣٨:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٥٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٩:٤٦١٩:٤٠:١٧٢٠:٠١:٠٣٢٣:٣٨:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٣٠٥:١٩:٠٦١٢:٢٩:٥٢١٩:٤١:٠٠٢٠:٠١:٤٩٢٣:٣٧:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٤٠٥:١٨:٣٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٣٧:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٧٠٥:١٨:٠٩١٢:٣٠:٠٧١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٣:١٩٢٣:٣٧:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٢٠٥:١٧:٤٣١٢:٣٠:١٥١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٤:٠٣٢٣:٣٧:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٣٩٠٥:١٧:١٩١٢:٣٠:٢٣١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٤:٤٥٢٣:٣٧:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٥٨٠٥:١٦:٥٦١٢:٣٠:٣٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٥:٢٧٢٣:٣٧:٥٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٠٠٥:١٦:٣٥١٢:٣٠:٤١١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٦:٠٨٢٣:٣٧:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٤٠٥:١٦:١٦١٢:٣٠:٥٠١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٦:٤٧٢٣:٣٧:٥٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:١٠٠٥:١٥:٥٩١٢:٣١:٠٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٧:٢٦٢٣:٣٧:٥٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٣٩٠٥:١٥:٤٣١٢:٣١:١٠١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٣٨:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:١٠٠٥:١٥:٢٩١٢:٣١:٢١١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٨:٣٩٢٣:٣٨:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٤٤٠٥:١٥:١٦١٢:٣١:٣٢١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٩:١٤٢٣:٣٨:١٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٢٠٠٥:١٥:٠٦١٢:٣١:٤٣١٩:٤٨:٣٢٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٣٨:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٥٨٠٥:١٤:٥٧١٢:٣١:٥٤١٩:٤٩:٠٣٢٠:١٠:٢٠٢٣:٣٨:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٣٩٠٥:١٤:٥٠١٢:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:١٠:٥١٢٣:٣٨:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢٣٠٥:١٤:٤٤١٢:٣٢:١٨١٩:٥٠:٠١٢٠:١١:٢١٢٣:٣٨:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠٩٠٥:١٤:٤٠١٢:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٢٨٢٠:١١:٤٩٢٣:٣٨:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٨٠٥:١٤:٣٨١٢:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٢:١٦٢٣:٣٨:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٩٠٥:١٤:٣٨١٢:٣٢:٥٥١٩:٥١:١٩٢٠:١٢:٤٢٢٣:٣٩:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٣٠٥:١٤:٣٩١٢:٣٣:٠٧١٩:٥١:٤٢٢٠:١٣:٠٦٢٣:٣٩:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٩٠٥:١٤:٤٢١٢:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٣:٢٨٢٣:٣٩:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٨٠٥:١٤:٤٧١٢:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٣:٤٩٢٣:٣٩:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٠٠٥:١٤:٥٣١٢:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٤:٠٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٤٥٠٥:١٥:٠١١٢:٣٣:٥٩١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٤:٢٦٢٣:٣٩:٥٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٢٠٥:١٥:١٠١٢:٣٤:١٣١٩:٥٣:١٦٢٠:١٤:٤٢٢٣:٤٠:٠٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٠١٠٥:١٥:٢٢١٢:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٤:٥٧٢٣:٤٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بازه شمقدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه شمقدر روستای بازه شمقدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازه شمقدر روستای بازه شمقدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازه شمقدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازه شمقدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازه شمقدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازه شمقدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازه شمقدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازه شمقدر

روستای بازه شمقدر بر روی نقشه

روستای بازه شمقدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازه شمقدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازه شمقدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازه شمقدر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازه شمقدر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بازه شمقدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازه شمقدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازه شمقدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازه شمقدر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازه شمقدر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بازه شمقدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازه شمقدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازه شمقدر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازه شمقدر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بازه شمقدر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازه شمقدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بازه شمقدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازه شمقدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو