جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بازن

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بازن


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢١

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای بازن)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بازن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

وین دایر
هرچه خانه‌ی دل را از آرامش بیشتر لبریز كنید، آسیب‌پذیری‌تان در برابر دشمنی و بدخواهی دیگران كمتر می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازن

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بازن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٣٨١٣:٠١:٢٧١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٣٠٠:١٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢١:٣٥١٣:٠١:٠٨١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:١٧:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٧:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٠:٥١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٦:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٧:٤١١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٥:٥١١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٥:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٥:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٥٠٦:١٣:١٢١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٥:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٢:٢٢١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٥:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠١٠٦:١١:٣٣١٣:٠٠:٠١١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٤:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٤:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٩:٥٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٩:٥٤١٩:٥١:٠٠٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٤:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٤٢٢٠:١٠:٣٣٠٠:١٤:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:١٨٠٠:١٤:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٨٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٣:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٦٠٠:١٣:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:١٣٠٠:١٣:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٤:٣٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٣:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٠١١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٩٠٠:١٣:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٢١٠٠:١٣:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٣:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازن

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بازن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای بازن

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بازن

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بازن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بازن

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٥:٢٧٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٦:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٣٣٠٠:١٦:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٥:٥٣٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٤٣٠٠:١٦:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٩٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٦:٠٦٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:١٧:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٦:١٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٧:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٩:٤٩١٣:٠٦:٣١٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٧:٤٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٦:٤٣٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٧:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٢٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٦:٥٦٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٨:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٥٢١٣:٠٧:٠٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٨:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠١:١٥١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:١٨:٤٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٠٠٦:٠١:٣٩١٣:٠٧:٣١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٨:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٢٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:١٩:١٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٩:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٩:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٨:١٥٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٢٠:٠٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٧٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٨:٢٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢٠:١٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٤:٢٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٠:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٩٠٠:٢٠:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠٥:٢٥١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢١:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٩:٠٠٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢١:١٤
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٩:٠٨٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢١:٢٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٩:١٦٢٠:١١:١٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢١:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢١:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٢:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٦٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٩:٣٥٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٢:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٥٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٢:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٢:٤٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٢:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:٠٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٢٣:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١١:٤٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٣:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٢٣:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بازن روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای بازن روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای بازن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازن

روستای بازن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازن
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای بازن + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای بازن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازن رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق بازن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بازن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازن
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بازن
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ بازن دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بازن
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازن ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو