جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بازن

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز بازن


اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٣٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازن (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای بازن)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

شری كارتر اسكات
هیچ بخشی از زندگی نیست كه درس نباشد. اگر زنده هستید، درسهایتان را نیز باید بیاموزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازن

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازن ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بازن (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازن ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازن ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٣:٤٧١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٤١٠٠:٢١:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢١:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٣:٤٨١٣:٠٣:١٩١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٣:٠٥١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٥١٠٠:٢٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٢:٥١١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٠:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١٨٠٠:١٩:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:٠١٠٠:١٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٢:١٣١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٤:٤٥٠٠:١٩:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٧:٠٤١٣:٠٢:٠١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:١٩:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠١:٥٠١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:١٨:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠١:٣٩١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٧٠٠:١٨:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠١:٢٩١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤١٠٠:١٨:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:٥٠١٣:٠١:١٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٧:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٠١:٠٩١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:١٠٠٠:١٧:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠١:٠٠١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٧:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٧:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٨:٥١١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٦:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٦:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٦:٥٨١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٦:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٦:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٩٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:١٨١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٥:٣٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٠٨١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٣٠٠:١٥:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٨٠٠:١٥:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٤:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٠٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٤:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٢٢٠٠:١٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازن

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بازن

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازن

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازن

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٠٣٠٠:١٣:٢٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:١٩١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٣:١٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٣:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٠:٣٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٣:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٠:٣١١٣:٠٠:٣٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٣:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٦:٠٠:٠٨١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٣:١٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٦٠٥:٥٩:٤٦١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٣:١٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:١٣:١٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٠٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٣:١٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠١:١٧٢٠:٠٣:٥٩٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٣:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٣:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٣:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:١٨٠٠:١٣:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٥٠٠٠:١٣:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٣:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٣:٤٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٧:٣٧٢٠:٢٧:٢٣٠٠:١٣:٥٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٢٤١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٥٢٠٠:١٤:٠٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٤:١٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٤:٢١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:١٢٠٠:١٤:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٣:٢٧٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٣٦٠٠:١٤:٤٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٣:٤٠٢٠:١٠:٠٧٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٤:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٣:٥٢٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:٢٢٠٠:١٥:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٠٥٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٥:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:١٨٢٠:١١:٠٨٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٥:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠٤:٣١٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٢١٠٠:١٥:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٤:٤٤٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٥:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٤٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٤:٥٨٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٥٣٠٠:١٦:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:١١٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٦:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بازن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازن روستای بازن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بازن روستای بازن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازن

روستای بازن بر روی نقشه

روستای بازن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازن

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازن
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بازن + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بازن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازن رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازن دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بازن ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا بازن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بازن دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازن دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازن
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بازن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو