جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بازرگان

فیشور | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز بازرگان


اذان صبح: ٠٥:١٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:١٣
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٢٨
اذان مغرب: ١٩:٣٩:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣٩

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازرگان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای بازرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بازرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازرگان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازرگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بازرگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازرگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٤٦٠٠:١١:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:١١١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٦:٠١١٩:٤٣:٢٢٠٠:١١:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٨:١٨١٢:٥٢:١٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٦:٣٥١٢:٥١:٥٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٥:٤٤١٢:٥١:٥٠١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٠:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٣٠٦:١٤:٥٥١٢:٥١:٤٣١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٩:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠١٠٦:١٤:٠٧١٢:٥١:٣٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٢٠٠:٠٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٣:١٩١٢:٥١:٣٠١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٩:٣١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٠٠٦:١٢:٣٣١٢:٥١:٢٤١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:١٦٠٠:٠٩:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٠١٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:١٩١٩:٣١:١٢١٩:٤٨:٥٣٠٠:٠٩:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١١:٠٣١٢:٥١:١٤١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٨:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٠:٢٠١٢:٥١:١٠١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٨:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥١:٠٧١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٨:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٥٧١٢:٥١:٠٤١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٢٢٠٠:٠٨:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٨:١٧١٢:٥١:٠٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٢:٠٠٠٠:٠٨:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٠٧:٣٨١٢:٥١:٠٠١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٧٠٠:٠٨:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:١٨١٩:٥٣:١٤٠٠:٠٨:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٦:٢٤١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٣:٥٢٠٠:٠٧:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٧:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٥:١٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٧:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥١:٠١١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٧:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٤:١١١٢:٥١:٠٣١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٧:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٣:٤١١٢:٥١:٠٥١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٧:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٥١:٠٨١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٧:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٢:٤٤١٢:٥١:١١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:١٠٠٠:٠٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٢:١٨١٢:٥١:١٥١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٧:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠١:٥٣١٢:٥١:٢٠١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٢٢٠٠:٠٧:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠١:٢٩١٢:٥١:٢٥١٩:٤١:٣٧١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بازرگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بازرگان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بازرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بازرگان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٨:٤٥١٢:٥٧:٢٢١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٧:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٢٩:١٥١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٣٧٠٠:١٧:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٢٩:٤٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٣٠٠:١٦:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٠:١٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٢٩٠٠:١٦:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٠٠٦:٣٠:٤٢١٢:٥٦:١٦١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٢٤٠٠:١٦:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣١:١١١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:١٩٠٠:١٦:١٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣١:٤٠١٢:٥٥:٤١١٩:١٩:١٧١٩:٣٦:١٣٠٠:١٦:٠٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٢:٠٩١٢:٥٥:٢٣١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٠٧٠٠:١٥:٤٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٢:٣٨١٢:٥٥:٠٤١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:٠٠٠٠:١٥:٣٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٣:٠٦١٢:٥٤:٤٦١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٥٢٠٠:١٥:٢١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٣:٣٤١٢:٥٤:٢٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣١:٤٤٠٠:١٥:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٤:٠٣١٢:٥٤:٠٧١٩:١٣:٤٧١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٤:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٤:٣١١٢:٥٣:٤٨١٩:١٢:٤٠١٩:٢٩:٢٨٠٠:١٤:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٣٤:٥٩١٢:٥٣:٢٨١٩:١١:٣٢١٩:٢٨:١٩٠٠:١٤:٢٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٨٠٦:٣٥:٢٦١٢:٥٣:٠٨١٩:١٠:٢٤١٩:٢٧:٠٩٠٠:١٤:٠٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٣٥:٥٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٠٩:١٥١٩:٢٦:٠٠٠٠:١٣:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٣٦:٢٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٤:٥٠٠٠:١٣:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٣:٤٠٠٠:١٣:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٣٧:١٧١٢:٥١:٤٥١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٢:٣٠٠٠:١٢:٥٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٣٧:٤٤١٢:٥١:٢٤١٩:٠٤:٣٩١٩:٢١:١٩٠٠:١٢:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٨:١٢١٢:٥١:٠٣١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٠٨٠٠:١٢:٢٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٣٨:٣٩١٢:٥٠:٤١١٩:٠٢:١٩١٩:١٨:٥٨٠٠:١٢:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٣٩:٠٦١٢:٥٠:٢٠١٩:٠١:٠٩١٩:١٧:٤٧٠٠:١١:٤٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٣٩:٣٤١٢:٤٩:٥٩١٨:٥٩:٥٨١٩:١٦:٣٦٠٠:١١:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٠٠٦:٤٠:٠١١٢:٤٩:٣٧١٨:٥٨:٤٨١٩:١٥:٢٥٠٠:١١:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٣٠٦:٤٠:٢٩١٢:٤٩:١٦١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:١٤٠٠:١٠:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٠:٥٦١٢:٤٨:٥٤١٨:٥٦:٢٧١٩:١٣:٠٣٠٠:١٠:٢٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٤١:٢٤١٢:٤٨:٣٣١٨:٥٥:١٧١٩:١١:٥٢٠٠:١٠:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤١:٥١١٢:٤٨:١١١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٤١٠٠:٠٩:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٤٢:١٩١٢:٤٧:٥٠١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٣٠٢٣:٣٩:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٣٠٥:٤٢:٤٧١١:٤٧:٢٩١٧:٥١:٤٥١٨:٠٨:٢٠٢٣:٠٩:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بازرگان روستای بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای بازرگان روستای بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازرگان

روستای بازرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازرگان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازرگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بازرگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ بازرگان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بازرگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بازرگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بازرگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازرگان
زمان پخش اذان زنده به افق بازرگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو