جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بازرگان

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بازرگان


اذان صبح: ٠٦:١٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٩:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بازرگان (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ شهر بازرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بازرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بازرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

والتر بنیامین
"تهیدستی، ننگ نیست." چه جور هم! ولی آنان [گویندگان این سخن] تهیدستان را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. چنین می‌كنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بازرگان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بازرگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازرگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بازرگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازرگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٥٠٦:٤٢:٢٧١٣:٣٠:٣٢٢٠:١٩:١٧٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٤١:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣١٠٦:٤١:٠٧١٣:٣٠:٢٢٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٤١:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٩:٤٧١٣:٣٠:١٢٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٣١٠٠:٤٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٨:٢٩١٣:٣٠:٠٣٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٤٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣٧:١٢١٣:٢٩:٥٤٢٠:٢٣:١٤٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣٩:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٩:٤٦٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٣٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠١٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٩:٣٨٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٩:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٣٣:٢٨١٣:٢٩:٣١٢٠:٢٦:١٢٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٢٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٨:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٣٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٩:٥٤١٣:٢٩:١٢٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥١٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢٩:٠٧٢٠:٣٠:٠٦٢٠:٥٠:٥٤٠٠:٣٧:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣١:٠٤٢٠:٥١:٥٥٠٠:٣٧:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣٢:٠٢٢٠:٥٢:٥٧٠٠:٣٧:٠٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٥:٢٧١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٣٦:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٧٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:٠٠٠٠:٣٦:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٢٣:٢١١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٣٦:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٢٢:٢١١٣:٢٨:٤٩٢٠:٣٥:٥١٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:٢١:٢٢١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٦:٤٨٢٠:٥٨:٠١٠٠:٣٥:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٨:٤٧٢٠:٣٧:٤٤٢٠:٥٩:٠١٠٠:٣٥:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:١٨٠٦:١٩:٢٨١٣:٢٨:٤٧٢٠:٣٨:٤٠٢١:٠٠:٠١٠٠:٣٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٥٥٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠١:٠٠٠٠:٣٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٤٠٦:١٧:٤٠١٣:٢٨:٤٩٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:٥٨٠٠:٣٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٢٨:٥١٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٤:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٥٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٢٨:٥٣٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٥٤٠٠:٣٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٣٩٠٦:١٥:١٢١٣:٢٨:٥٦٢٠:٤٣:١١٢١:٠٤:٥١٠٠:٣٤:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٢٤٠٦:١٤:٢٥١٣:٢٩:٠٠٢٠:٤٤:٠٤٢١:٠٥:٤٧٠٠:٣٤:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:١١٠٦:١٣:٤١١٣:٢٩:٠٤٢٠:٤٤:٥٦٢١:٠٦:٤٣٠٠:٣٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠١٠٦:١٢:٥٨١٣:٢٩:٠٩٢٠:٤٥:٤٨٢١:٠٧:٣٨٠٠:٣٣:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٥٢٠٦:١٢:١٧١٣:٢٩:١٤٢٠:٤٦:٣٨٢١:٠٨:٣٢٠٠:٣٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بازرگان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر بازرگان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٦:٣٠٠٧:٥١:٢٩١٢:٣٣:٤٦١٧:١٦:٠٧١٧:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٢٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٦:٥٠٠٧:٥١:٤٦١٢:٣٤:١٥١٧:١٦:٥٠١٧:٣٨:٢٣٢٣:٤٦:٥٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٧:٠٨٠٧:٥٢:٠١١٢:٣٤:٤٥١٧:١٧:٣٤١٧:٣٩:٠٦٢٣:٤٧:٢٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٧:٢٤٠٧:٥٢:١٤١٢:٣٥:١٣١٧:١٨:٢٠١٧:٣٩:٥١٢٣:٤٨:٠٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٧:٣٩٠٧:٥٢:٢٤١٢:٣٥:٤٢١٧:١٩:٠٨١٧:٤٠:٣٧٢٣:٤٨:٣٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٧:٥٢٠٧:٥٢:٣٣١٢:٣٦:١٠١٧:١٩:٥٧١٧:٤١:٢٥٢٣:٤٩:٠٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٨:٠٣٠٧:٥٢:٣٩١٢:٣٦:٣٨١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٢:١٤٢٣:٤٩:٣٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٨:١٣٠٧:٥٢:٤٣١٢:٣٧:٠٦١٧:٢١:٣٩١٧:٤٣:٠٤٢٣:٥٠:٠٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٨:٢٠٠٧:٥٢:٤٥١٢:٣٧:٣٣١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٣:٥٦٢٣:٥٠:٢٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٨:٢٦٠٧:٥٢:٤٥١٢:٣٨:٠٠١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٤:٤٨٢٣:٥٠:٥٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٨:٣٠٠٧:٥٢:٤٢١٢:٣٨:٢٦١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٥:٤٢٢٣:٥١:٢٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٨:٣٢٠٧:٥٢:٣٧١٢:٣٨:٥٢١٧:٢٥:١٩١٧:٤٦:٣٧٢٣:٥١:٥٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٨:٣٢٠٧:٥٢:٣٠١٢:٣٩:١٧١٧:٢٦:١٧١٧:٤٧:٣٣٢٣:٥٢:٢٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٨:٣٠٠٧:٥٢:٢١١٢:٣٩:٤٢١٧:٢٧:١٦١٧:٤٨:٣٠٢٣:٥٢:٥١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٨:٢٦٠٧:٥٢:١٠١٢:٤٠:٠٦١٧:٢٨:١٧١٧:٤٩:٢٨٢٣:٥٣:١٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٨:٢١٠٧:٥١:٥٧١٢:٤٠:٣٠١٧:٢٩:١٨١٧:٥٠:٢٧٢٣:٥٣:٤٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٨:١٣٠٧:٥١:٤١١٢:٤٠:٥٣١٧:٣٠:٢٠١٧:٥١:٢٧٢٣:٥٤:١٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٨:٠٤٠٧:٥١:٢٤١٢:٤١:١٥١٧:٣١:٢٣١٧:٥٢:٢٧٢٣:٥٤:٣٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٧:٥٣٠٧:٥١:٠٤١٢:٤١:٣٧١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٣:٢٩٢٣:٥٥:٠٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٧:٤٠٠٧:٥٠:٤٢١٢:٤١:٥٨١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٤:٣١٢٣:٥٥:٢٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٧:٢٤٠٧:٥٠:١٨١٢:٤٢:١٨١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:٥٥:٥٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٧:٠٧٠٧:٤٩:٥٢١٢:٤٢:٣٨١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٦:٣٧٢٣:٥٦:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٦:٤٩٠٧:٤٩:٢٤١٢:٤٢:٥٧١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٧:٤١٢٣:٥٦:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٦:٢٨٠٧:٤٨:٥٤١٢:٤٣:١٦١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٨:٤٦٢٣:٥٧:٠١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٦:٠٥٠٧:٤٨:٢٢١٢:٤٣:٣٣١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٩:٥١٢٣:٥٧:٢٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٥:٤٠٠٧:٤٧:٤٧١٢:٤٣:٥٠١٧:٤٠:١٤١٨:٠٠:٥٧٢٣:٥٧:٤٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٥:١٤٠٧:٤٧:١١١٢:٤٤:٠٦١٧:٤١:٢٣١٨:٠٢:٠٣٢٣:٥٨:٠٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٤:٤٦٠٧:٤٦:٣٣١٢:٤٤:٢٢١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٣:٠٩٢٣:٥٨:٢٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٤:١٥٠٧:٤٥:٥٣١٢:٤٤:٣٦١٧:٤٣:٤٢١٨:٠٤:١٦٢٣:٥٨:٤٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٥:١١١٢:٤٤:٥٠١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٥:٢٣٢٣:٥٩:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بازرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بازرگان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٧٠٧:٤٩:٠٥١٢:٣٠:٤٧١٧:١٢:٢٩١٧:٣٤:٠٥٢٣:٤٣:٢٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٦٠٧:٤٩:٣٤١٢:٣١:١٧١٧:١٣:٠١١٧:٣٤:٣٧٢٣:٤٣:٥٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٤٠٧:٥٠:٠١١٢:٣١:٤٧١٧:١٣:٣٤١٧:٣٥:١٠٢٣:٤٤:٢٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٠٠٧:٥٠:٢٦١٢:٣٢:١٧١٧:١٤:١٠١٧:٣٥:٤٦٢٣:٤٤:٥٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤٥٠٧:٥٠:٤٩١٢:٣٢:٤٧١٧:١٤:٤٧١٧:٣٦:٢٢٢٣:٤٥:٢٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٠٨٠٧:٥١:١٠١٢:٣٣:١٦١٧:١٥:٢٦١٧:٣٧:٠١٢٣:٤٥:٥٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٣٠٠٧:٥١:٢٩١٢:٣٣:٤٦١٧:١٦:٠٧١٧:٣٧:٤١٢٣:٤٦:٢٨
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٥٠٠٧:٥١:٤٦١٢:٣٤:١٥١٧:١٦:٥٠١٧:٣٨:٢٣٢٣:٤٦:٥٩
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٠٨٠٧:٥٢:٠١١٢:٣٤:٤٥١٧:١٧:٣٤١٧:٣٩:٠٦٢٣:٤٧:٢٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٢٤٠٧:٥٢:١٤١٢:٣٥:١٣١٧:١٨:٢٠١٧:٣٩:٥١٢٣:٤٨:٠٠
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٣٩٠٧:٥٢:٢٤١٢:٣٥:٤٢١٧:١٩:٠٨١٧:٤٠:٣٧٢٣:٤٨:٣٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٥٢٠٧:٥٢:٣٣١٢:٣٦:١٠١٧:١٩:٥٧١٧:٤١:٢٥٢٣:٤٩:٠٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٠٣٠٧:٥٢:٣٩١٢:٣٦:٣٨١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٢:١٤٢٣:٤٩:٣٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:١٣٠٧:٥٢:٤٣١٢:٣٧:٠٦١٧:٢١:٣٩١٧:٤٣:٠٤٢٣:٥٠:٠٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٢٠٠٧:٥٢:٤٥١٢:٣٧:٣٣١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٣:٥٦٢٣:٥٠:٢٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٢٦٠٧:٥٢:٤٥١٢:٣٨:٠٠١٧:٢٣:٢٦١٧:٤٤:٤٨٢٣:٥٠:٥٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٣٠٠٧:٥٢:٤٢١٢:٣٨:٢٦١٧:٢٤:٢٢١٧:٤٥:٤٢٢٣:٥١:٢٧
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٣٢٠٧:٥٢:٣٧١٢:٣٨:٥٢١٧:٢٥:١٩١٧:٤٦:٣٧٢٣:٥١:٥٦
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٣٢٠٧:٥٢:٣٠١٢:٣٩:١٧١٧:٢٦:١٧١٧:٤٧:٣٣٢٣:٥٢:٢٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٣٠٠٧:٥٢:٢١١٢:٣٩:٤٢١٧:٢٧:١٦١٧:٤٨:٣٠٢٣:٥٢:٥١
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٢٦٠٧:٥٢:١٠١٢:٤٠:٠٦١٧:٢٨:١٧١٧:٤٩:٢٨٢٣:٥٣:١٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٢١٠٧:٥١:٥٧١٢:٤٠:٣٠١٧:٢٩:١٨١٧:٥٠:٢٧٢٣:٥٣:٤٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:١٣٠٧:٥١:٤١١٢:٤٠:٥٣١٧:٣٠:٢٠١٧:٥١:٢٧٢٣:٥٤:١٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٨:٠٤٠٧:٥١:٢٤١٢:٤١:١٥١٧:٣١:٢٣١٧:٥٢:٢٧٢٣:٥٤:٣٨
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٥٣٠٧:٥١:٠٤١٢:٤١:٣٧١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٣:٢٩٢٣:٥٥:٠٣
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٤٠٠٧:٥٠:٤٢١٢:٤١:٥٨١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٤:٣١٢٣:٥٥:٢٨
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٢٤٠٧:٥٠:١٨١٢:٤٢:١٨١٧:٣٤:٣٧١٧:٥٥:٣٤٢٣:٥٥:٥٢
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٧:٠٧٠٧:٤٩:٥٢١٢:٤٢:٣٨١٧:٣٥:٤٣١٧:٥٦:٣٧٢٣:٥٦:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٤٩٠٧:٤٩:٢٤١٢:٤٢:٥٧١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٧:٤١٢٣:٥٦:٣٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٦:٢٨٠٧:٤٨:٥٤١٢:٤٣:١٦١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٨:٤٦٢٣:٥٧:٠١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بازرگان شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر بازرگان شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بازرگان

بازرگان یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ماکو جای دارد و گذرگاه مرزی بازرگان در یک کیلومتری آن قرار دارد. شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو و در ۱۵ کیلومتری شمال آن قرار گرفته‌است

شهر بازرگان در ویکیپدیا

شهر بازرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بازرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بازرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بازرگان بر روی نقشه

شهر بازرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بازرگان
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بازرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بازرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بازرگان
زمان پخش اذان زنده به افق بازرگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ بازرگان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بازرگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازرگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازرگان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو