جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بازرگان

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز بازرگان

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٣٨:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٠٨
اذان مغرب: ٢١:٠٠:٥٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٧:١٨

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بازرگان (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ شهر بازرگان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر بازرگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بازرگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بازرگان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بازرگان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازرگان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بازرگان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بازرگان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٥٦:٥٦١٣:٣٢:٤٢٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٤٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٣٦٠٦:٥٥:٢٨١٣:٣٢:٢٧٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٤٤:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٤٩٠٦:٥٤:٠٠١٣:٣٢:١٣٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٥١٠٠:٤٤:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٠١٠٦:٥٢:٣٣١٣:٣١:٥٩٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٥٣٠٠:٤٤:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٤٠٦:٥١:٠٧١٣:٣١:٤٦٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥٥٠٠:٤٣:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤٩:٤١١٣:٣١:٣٣٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٤٣:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٤١٠٦:٤٨:١٦١٣:٣١:٢٠٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٤٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٤٦:٥٢١٣:٣١:٠٨٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٦:٠٢٠٠:٤٢:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٠٠٦:٤٥:٢٩١٣:٣٠:٥٦٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٤٢:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٤٤:٠٧١٣:٣٠:٤٥٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٤١:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٤٢:٤٦١٣:٣٠:٣٤٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٩:١٠٠٠:٤١:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٤١:٢٥١٣:٣٠:٢٣٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٤١:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:١٢٠٦:٤٠:٠٦١٣:٣٠:١٣٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:١٥٠٠:٤٠:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٨:٤٧١٣:٣٠:٠٤٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:١٧٠٠:٤٠:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٩:٥٥٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٤٠:٠٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٣٦:١٤١٣:٢٩:٤٦٢٠:٢٣:٥٨٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٩:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٣٤:٥٩١٣:٢٩:٣٩٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٥:٢٥٠٠:٣٩:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢٩:٣١٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٦:٢٨٠٠:٣٩:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٣٢:٣٢١٣:٢٩:٢٤٢٠:٢٦:٥٥٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٣٨:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٣١:٢٠١٣:٢٩:١٨٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٣٨:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٣٠:١٠١٣:٢٩:١٢٢٠:٢٨:٥٢٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٩:٠٧٢٠:٢٩:٥١٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٧:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:٣٩٠٠:٣٧:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٨:٥٩٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٤١٠٠:٣٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٥:٤٢١٣:٢٨:٥٥٢٠:٣٢:٤٥٢٠:٥٣:٤٣٠٠:٣٦:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٢٤:٣٨١٣:٢٨:٥٣٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٤٤٠٠:٣٦:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٣:٣٦١٣:٢٨:٥٠٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:٤٥٠٠:٣٦:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:٢٢:٣٥١٣:٢٨:٤٩٢٠:٣٥:٣٧٢٠:٥٦:٤٦٠٠:٣٦:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٢١:٣٥١٣:٢٨:٤٨٢٠:٣٦:٣٤٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازرگان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر بازرگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر بازرگان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازرگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بازرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بازرگان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بازرگان شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر بازرگان شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازرگان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بازرگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بازرگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بازرگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بازرگان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٢٣:٤٣١٣:٣٨:٥٦٢٠:٥٣:٣٩٢١:١٥:١٩٠٠:٤٤:٣٣
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٢٤:٣٤١٣:٣٨:٥٧٢٠:٥٢:٥١٢١:١٤:٢٨٠٠:٤٤:٤٩
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٢٥:٢٥١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥٢:٠٢٢١:١٣:٣٥٠٠:٤٥:٠٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢٦:١٦١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥١:١١٢١:١٢:٤١٠٠:٤٥:١٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٢٧:٠٨١٣:٣٨:٥٩٢٠:٥٠:١٩٢١:١١:٤٤٠٠:٤٥:٣٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:٣٨:٥٨٢٠:٤٩:٢٥٢١:١٠:٤٦٠٠:٤٥:٤٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٢٨:٥٣١٣:٣٨:٥٧٢٠:٤٨:٢٩٢١:٠٩:٤٧٠٠:٤٥:٥٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٩٠٦:٢٩:٤٦١٣:٣٨:٥٥٢٠:٤٧:٣٢٢١:٠٨:٤٦٠٠:٤٦:١١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٣٨:٥٣٢٠:٤٦:٣٣٢١:٠٧:٤٣٠٠:٤٦:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٣١:٣٣١٣:٣٨:٤٩٢٠:٤٥:٣٢٢١:٠٦:٣٩٠٠:٤٦:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٣٢:٢٧١٣:٣٨:٤٦٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٥:٣٣٠٠:٤٦:٤٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٣٣:٢١١٣:٣٨:٤١٢٠:٤٣:٢٧٢١:٠٤:٢٦٠٠:٤٦:٥٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٣٤:١٥١٣:٣٨:٣٦٢٠:٤٢:٢٢٢١:٠٣:١٨٠٠:٤٧:٠٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:٣٥:١٠١٣:٣٨:٣١٢٠:٤١:١٦٢١:٠٢:٠٨٠٠:٤٧:١٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٣٦:٠٥١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠٠:٥٦٠٠:٤٧:١٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٣٦:٥٩١٣:٣٨:١٨٢٠:٣٨:٥٩٢٠:٥٩:٤٤٠٠:٤٧:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٣٧:٥٥١٣:٣٨:١٠٢٠:٣٧:٤٩٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٤٧:٣١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣٨:٥٠١٣:٣٨:٠٢٢٠:٣٦:٣٨٢٠:٥٧:١٥٠٠:٤٧:٣٦
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٣٩:٤٥١٣:٣٧:٥٤٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٥:٥٨٠٠:٤٧:٤٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٤٠:٤١١٣:٣٧:٤٥٢٠:٣٤:١١٢٠:٥٤:٤١٠٠:٤٧:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٨٠٦:٤١:٣٦١٣:٣٧:٣٥٢٠:٣٢:٥٦٢٠:٥٣:٢٢٠٠:٤٧:٤٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٤٢:٣٢١٣:٣٧:٢٥٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٤٧:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠١٠٦:٤٣:٢٧١٣:٣٧:١٤٢٠:٣٠:٢٢٢٠:٥٠:٤٢٠٠:٤٧:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢١٠٦:٤٤:٢٣١٣:٣٧:٠٣٢٠:٢٩:٠٤٢٠:٤٩:٢٠٠٠:٤٧:٥٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٤٥:١٩١٣:٣٦:٥١٢٠:٢٧:٤٤٢٠:٤٧:٥٧٠٠:٤٧:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٤٦:١٥١٣:٣٦:٣٩٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٣٣٠٠:٤٧:٥٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٤٧:١٠١٣:٣٦:٢٦٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠٨٠٠:٤٧:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤٨:٠٦١٣:٣٦:١٣٢٠:٢٣:٤٠٢٠:٤٣:٤٣٠٠:٤٧:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٤٩:٠٢١٣:٣٥:٥٩٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:١٦٠٠:٤٧:٤٨
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٤٩:٥٨١٣:٣٥:٤٤٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٤٧:٤٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٧٠٦:٥٠:٥٣١٣:٣٥:٣٠٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٤٧:٤١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بازرگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بازرگان شهر بازرگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بازرگان شهر بازرگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بازرگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بازرگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بازرگان

بازرگان یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر در بخش مرکزی شهرستان ماکو جای دارد و گذرگاه مرزی بازرگان در یک کیلومتری آن قرار دارد. شهر بازرگان از توابع شهرستان ماکو و در ۱۵ کیلومتری شمال آن قرار گرفته‌است

شهر بازرگان در ویکیپدیا

شهر بازرگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بازرگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بازرگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بازرگان بر روی نقشه

شهر بازرگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بازرگان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بازرگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بازرگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بازرگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازرگان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بازرگان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازرگان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازرگان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بازرگان
افق شرعی امروز فردا بازرگان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازرگان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازرگان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بازرگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو