جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بازارجمعه

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بازارجمعه

اذان صبح: ٠٥:٣٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:١٣:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣١:٤٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٥٥

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازارجمعه (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای بازارجمعه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بازارجمعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازارجمعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

وارن بنیس
رهبری، توانایی تبدیل دورنما به واقعیت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازارجمعه

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازارجمعه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازارجمعه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بازارجمعه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازارجمعه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بازارجمعه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٨:٥٦١٣:١٣:٣٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٧:٣٤١٣:١٣:١٨١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٢٧:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٦:١٢١٣:١٣:٠٤١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣٤:٥١١٣:١٢:٥١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٣:٣٠١٣:١٢:٣٨١٩:٥٢:٢٣٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٦:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٢:١٠١٣:١٢:٢٥١٩:٥٣:١٧٢٠:١٢:٣٦٠٠:٢٥:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣٠:٥٢١٣:١٢:١٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٣٣٠٠:٢٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٩:٣٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٨:١٦١٣:١١:٥٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٢٨٠٠:٢٤:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٧:٠٠١٣:١١:٣٩١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٤:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٥:٤٤١٣:١١:٢٨١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٤:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٤:٣٠١٣:١١:١٨١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٣:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٣:١٦١٣:١١:٠٩١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٩:١٧٠٠:٢٣:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:٠٤١٣:١١:٠٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٣:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٢٠:٥٣١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٢:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٩:٤٢١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:٠٩٠٠:٢٢:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٨:٣٣١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٢:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٧:٢٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢١:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٦:١٨١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢١:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١٥:١٢١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٥٩٠٠:٢١:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١٤:٠٨١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٠:٥٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٥٣٠٠:٢٠:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:١٢:٠٣١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٠٠٠:٢٠:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١١:٠٢١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٩:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٨:٠٨١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:١٠٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٣٢٠٠:١٩:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٤:٢٧٠٠:١٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازارجمعه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بازارجمعه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بازارجمعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازارجمعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای بازارجمعه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازارجمعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازارجمعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بازارجمعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای بازارجمعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازارجمعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بازارجمعه

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بازارجمعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازارجمعه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بازارجمعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازارجمعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازارجمعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بازارجمعه

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٥:٤٣١٣:١٦:١٩١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٣٠:٢١
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٣٦:٣٤١٣:١٦:٠٤١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٠٠٠:٣٠:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٢٠٦:٣٧:٢٤١٣:١٥:٤٨١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٤٥٠٠:٣٠:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٨:١٤١٣:١٥:٣١١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٩٠٠:٣٠:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٩:٠٥١٣:١٥:١٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٩:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٤:٥٧١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٢٩:٤٢
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٣٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٤:٣٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٩:٣٣
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٤١:٣٥١٣:١٤:٢١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢٩:٢٣
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٢:٢٥١٣:١٤:٠٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٩:١٢
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢١٠٦:٤٣:١٤١٣:١٣:٤٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٩:٠١
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٤:٠٤١٣:١٣:٢٥١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٨:٤٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٠٠٦:٤٤:٥٤١٣:١٣:٠٥١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:٣٠٠٠:٢٨:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٤٠٦:٤٥:٤٣١٣:١٢:٤٥١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٥٩٠٠:٢٨:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٦:٣٣١٣:١٢:٢٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٨:١١
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٧:٢٢١٣:١٢:٠٥١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٧:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٨:١٢١٣:١١:٤٥١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٧:٤٤
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٩:٠١١٣:١١:٢٤١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٢٠٠:٢٧:٢٩
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٩:٥٠١٣:١١:٠٤١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٢٠٠٠:٢٧:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٩٠٦:٥٠:٤٠١٣:١٠:٤٣١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:٢٦:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥١:٢٩١٣:١٠:٢٢١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١٥٠٠:٢٦:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٢:١٩١٣:١٠:٠١١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٤٢٠٠:٢٦:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٣:٠٨١٣:٠٩:٤٠١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٤:٠٩٠٠:٢٦:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥١٠٦:٥٣:٥٨١٣:٠٩:١٨١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٥:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥٤:٤٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٠٢٠٠:٢٥:٣٩
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٥:٣٧١٣:٠٨:٣٦١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٩:٢٩٠٠:٢٥:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٦:٢٧١٣:٠٨:١٤١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٥٦٠٠:٢٥:٠٥
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٧:١٧١٣:٠٧:٥٣١٩:١٧:٥٢١٩:٣٦:٢٣٠٠:٢٤:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٨:٠٧١٣:٠٧:٣٢١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٤٩٠٠:٢٤:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٨:٥٧١٣:٠٧:١٠١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:١٦٠٠:٢٤:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٩٠٦:٥٩:٤٧١٣:٠٦:٤٩١٩:١٣:١٥١٩:٣١:٤٣٢٣:٥٣:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٠:٣٧١٢:٠٦:٢٨١٨:١١:٤٢١٨:٣٠:١٠٢٣:٢٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازارجمعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازارجمعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازارجمعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازارجمعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازارجمعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازارجمعه

روستای بازارجمعه بر روی نقشه

روستای بازارجمعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازارجمعه
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بازارجمعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازارجمعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بازارجمعه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بازارجمعه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بازارجمعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بازارجمعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بازارجمعه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ بازارجمعه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازارجمعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بازارجمعه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو