جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بازارجمعه

شاندرمن | ماسال | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز بازارجمعه


اذان صبح: ٠٥:٣١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٧:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٢٩
اذان مغرب: ١٨:١٦:٢١
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٠٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بازارجمعه (شهرستان ماسال) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای بازارجمعه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بازارجمعه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازارجمعه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بازارجمعه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بازارجمعه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازارجمعه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بازارجمعه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بازارجمعه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بازارجمعه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:١١:٣٧١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٤٠٠٠:٢٤:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:٢٧١٣:١١:٢٧١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:١٣١٣:١١:١٧١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٥٠٠:٢٣:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:١١:٠٨١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٣٢٠٠:٢٣:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٢١:٤٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٢٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٩:٢٦١٣:١٠:٤٣٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٢:٢١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:١٧١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٢٢:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٧:١٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:١٩٠٠:٢١:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٦:٠٣١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢١:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٤:٥٨١٣:١٠:١٧٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٣:٥٣١٣:١٠:١٢٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٢:٥٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٠:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٦٠٦:١١:٤٩١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٠:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٠:٤٨١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢٠:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٥٨٠٠:١٩:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٩:٥٥٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٥٤٠٠:١٩:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٥٠٠٠:١٩:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢٦٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٩:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٨:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٥:٣٦٠٠:١٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٤:٢٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٣٠٠٠:١٨:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٢٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٢:٤٨١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٨:١٨٠٠:١٨:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٠٠٠٦:٠٢:٠٣١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٨:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٢٠٦:٠١:١٨١٣:١٠:٠١٢٠:١٩:١٢٢٠:٤٠:٠٥٠٠:١٧:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٥٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٠:٠٥٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٥٧٠٠:١٧:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٩:٥٥١٣:١٠:٠٩٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤١:٤٨٠٠:١٧:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٩:١٦١٣:١٠:١٣٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٣٩٠٠:١٧:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٨:٣٨١٣:١٠:١٩٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:٣٠٠٠:١٧:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بازارجمعه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بازارجمعه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بازارجمعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازارجمعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای بازارجمعه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٢:٢٧٠٧:٢١:١١١٢:٢٦:٠٨١٧:٣١:٢٦١٧:٥١:١٧٢٣:٤١:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥١:٥٤٠٧:٢٠:٣٠١٢:٢٦:٢٠١٧:٣٢:٣٢١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤١:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٩:٤٧١٢:٢٦:٣١١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٣:٢٤٢٣:٤٢:١٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:٠٢١٢:٢٦:٤٢١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٤:٢٨٢٣:٤٢:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٠:٠٧٠٧:١٨:١٦١٢:٢٦:٥١١٧:٣٥:٥١١٧:٥٥:٣١٢٣:٤٢:٤٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٩:٢٨٠٧:١٧:٢٨١٢:٢٧:٠٠١٧:٣٦:٥٨١٧:٥٦:٣٥٢٣:٤٢:٥٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٦:٣٨١٢:٢٧:٠٨١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٧:٣٨٢٣:٤٣:٠٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٨:٠٤٠٧:١٥:٤٦١٢:٢٧:١٥١٧:٣٩:١٠١٧:٥٨:٤٢٢٣:٤٣:١٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٤:٥٣١٢:٢٧:٢٢١٧:٤٠:١٦١٧:٥٩:٤٦٢٣:٤٣:٢٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٦:٣٤٠٧:١٣:٥٩١٢:٢٧:٢٧١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٤٩٢٣:٤٣:٣٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٣:٠٣١٢:٢٧:٣٢١٧:٤٢:٢٨١٨:٠١:٥٢٢٣:٤٣:٤٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٤:٥٦٠٧:١٢:٠٥١٢:٢٧:٣٦١٧:٤٣:٣٤١٨:٠٢:٥٦٢٣:٤٣:٥٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١١:٠٦١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:٥٩٢٣:٤٣:٥٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٣:١٣٠٧:١٠:٠٦١٢:٢٧:٤١١٧:٤٥:٤٥١٨:٠٥:٠١٢٣:٤٤:٠٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٢:١٩٠٧:٠٩:٠٤١٢:٢٧:٤٣١٧:٤٦:٥٠١٨:٠٦:٠٤٢٣:٤٤:٠٧
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤١:٢٣٠٧:٠٨:٠١١٢:٢٧:٤٤١٧:٤٧:٥٥١٨:٠٧:٠٧٢٣:٤٤:١٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٠:٢٦٠٧:٠٦:٥٦١٢:٢٧:٤٤١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٨:٠٩٢٣:٤٤:١٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٥:٥١١٢:٢٧:٤٣١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٩:١١٢٣:٤٤:١٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:٢٧٠٧:٠٤:٤٤١٢:٢٧:٤١١٧:٥١:٠٩١٨:١٠:١٣٢٣:٤٤:١٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٣٥١٢:٢٧:٣٩١٧:٥٢:١٣١٨:١١:١٥٢٣:٤٤:١٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠٢:٢٦١٢:٢٧:٣٦١٧:٥٣:١٦١٨:١٢:١٧٢٣:٤٤:١٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠١:١٦١٢:٢٧:٣٢١٧:٥٤:٢٠١٨:١٣:١٨٢٣:٤٤:١٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:١٢٠٧:٠٠:٠٤١٢:٢٧:٢٨١٧:٥٥:٢٣١٨:١٤:٢٠٢٣:٤٤:١٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٠٥٠٦:٥٨:٥١١٢:٢٧:٢٣١٧:٥٦:٢٦١٨:١٥:٢١٢٣:٤٤:١١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:٣٨١٢:٢٧:١٨١٧:٥٧:٢٩١٨:١٦:٢١٢٣:٤٤:٠٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٢٣١٢:٢٧:١١١٧:٥٨:٣١١٨:١٧:٢٢٢٣:٤٤:٠٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٧:٠٤١٧:٥٩:٣٣١٨:١٨:٢٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٣:٥١١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٠:٣٥١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٣:٥٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٢:٣٣١٢:٢٦:٤٩١٨:٠١:٣٦١٨:٢٠:٢٢٢٣:٤٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بازارجمعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازارجمعه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بازارجمعه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای بازارجمعه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بازارجمعه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بازارجمعه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:٣٨١٢:٢٧:١٨١٧:٥٧:٢٩١٨:١٦:٢١٢٣:٤٤:٠٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٧٠٦:٥٦:٢٣١٢:٢٧:١١١٧:٥٨:٣١١٨:١٧:٢٢٢٣:٤٤:٠٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٦٠٦:٥٥:٠٧١٢:٢٧:٠٤١٧:٥٩:٣٣١٨:١٨:٢٢٢٣:٤٣:٥٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٤٠٦:٥٣:٥١١٢:٢٦:٥٧١٨:٠٠:٣٥١٨:١٩:٢٢٢٣:٤٣:٥٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٢:٣٣١٢:٢٦:٤٩١٨:٠١:٣٦١٨:٢٠:٢٢٢٣:٤٣:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥١:١٥١٢:٢٦:٤٠١٨:٠٢:٣٧١٨:٢١:٢١٢٣:٤٣:٣٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٩:٥٦١٢:٢٦:٣٠١٨:٠٣:٣٨١٨:٢٢:٢١٢٣:٤٣:٣٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٨:٣٥١٢:٢٦:٢٠١٨:٠٤:٣٨١٨:٢٣:٢٠٢٣:٤٣:٢١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٧:١٥١٢:٢٦:١٠١٨:٠٥:٣٨١٨:٢٤:١٨٢٣:٤٣:١٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢٥:٥٩١٨:٠٦:٣٨١٨:٢٥:١٧٢٣:٤٣:٠١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٤:٣١١٢:٢٥:٤٧١٨:٠٧:٣٨١٨:٢٦:١٥٢٣:٤٢:٥٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٥:٣٥١٨:٠٨:٣٧١٨:٢٧:١٣٢٣:٤٢:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤١:٤٤١٢:٢٥:٢٣١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٨:١٠٢٣:٤٢:٢٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٤٠:١٩١٢:٢٥:٠٩١٨:١٠:٣٤١٨:٢٩:٠٨٢٣:٤٢:١٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٨:٥٤١٢:٢٤:٥٦١٨:١١:٣٢١٨:٣٠:٠٥٢٣:٤١:٥٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٧:٢٩١٢:٢٤:٤٢١٨:١٢:٣٠١٨:٣١:٠٢٢٣:٤١:٤٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٦:٠٣١٢:٢٤:٢٨١٨:١٣:٢٧١٨:٣١:٥٩٢٣:٤١:٣٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٤:٣٦١٢:٢٤:١٣١٨:١٤:٢٤١٨:٣٢:٥٥٢٣:٤١:١٥
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٣:٠٩١٢:٢٣:٥٨١٨:١٥:٢١١٨:٣٣:٥٢٢٣:٤٠:٥٩
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣١:٤١١٢:٢٣:٤٢١٨:١٦:١٨١٨:٣٤:٤٨٢٣:٤٠:٤٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٠:١٤١٢:٢٣:٢٦١٨:١٧:١٥١٨:٣٥:٤٤٢٣:٤٠:٢٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٨:٤٥١٢:٢٣:١٠١٨:١٨:١١١٨:٣٦:٤٠٢٣:٤٠:٠٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٢٧:١٧١٢:٢٢:٥٤١٨:١٩:٠٧١٨:٣٧:٣٦٢٣:٣٩:٥٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٥:٤٨١٢:٢٢:٣٧١٨:٢٠:٠٣١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٩:٣١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٤:١٨١٢:٢٢:٢٠١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٩:٢٧٢٣:٣٩:١٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٢:٤٩١٢:٢٢:٠٣١٨:٢١:٥٤١٨:٤٠:٢٢٢٣:٣٨:٥٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢١:١٩١٢:٢١:٤٦١٨:٢٢:٤٩١٨:٤١:١٨٢٣:٣٨:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٩:٥٠١٢:٢١:٢٩١٨:٢٣:٤٤١٨:٤٢:١٣٢٣:٣٨:١٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٢٠٦:١٨:٢٠١٢:٢١:١١١٨:٢٤:٣٩١٨:٤٣:٠٩٢٣:٣٧:٥٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بازارجمعه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای بازارجمعه روستای بازارجمعه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بازارجمعه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بازارجمعه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بازارجمعه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بازارجمعه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بازارجمعه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بازارجمعه

روستای بازارجمعه بر روی نقشه

روستای بازارجمعه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بازارجمعه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای بازارجمعه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بازارجمعه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بازارجمعه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بازارجمعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بازارجمعه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بازارجمعه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بازارجمعه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بازارجمعه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بازارجمعه
جدول اوقات شرعی امروز فردا بازارجمعه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ بازارجمعه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بازارجمعه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو