جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باریک اب

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باریک اب


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٣٢
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٥:٥٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باریک اب (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای باریک اب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باریک اب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باریک اب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

فلورانس اسكاول شین
محبت و خوش قلبی در كسب و كار نیز گرانبها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باریک اب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باریک اب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باریک اب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باریک اب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باریک اب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باریک اب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٦٠٦:١٨:١٥١٢:٥٠:٣٨١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٤٤٠٠:٠٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٧:٢١١٢:٥٠:٢٨١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٢٠٠٠:٠٩:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٠:١٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤١:٥٧٠٠:٠٩:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٥:٣٦١٢:٥٠:١٠١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٣٣٠٠:٠٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٤:٤٥١٢:٥٠:٠٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٣:٠٩٠٠:٠٨:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٥٥١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:٤٦٠٠:٠٨:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٩:٤٧١٩:٢٦:٥٢١٩:٤٤:٢٣٠٠:٠٨:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٢:١٨١٢:٤٩:٤١١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٠٠٠٠:٠٧:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٦٠٦:١١:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٢٨:٠١١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٧:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٠:٤٤١٢:٤٩:٢٩١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٧:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٤٩:٢٤١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٥٠٠٠:٠٧:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٩٠٦:٠٩:١٥١٢:٤٩:١٩١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٩:١٥١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠٦:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:٤٩:١٢١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٦:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٧:٠٩١٢:٤٩:٠٩١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٦:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٦٠٠:٠٦:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:٣٤٠٠:٠٦:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:١١٠٠:٠٦:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٦:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٠١١٢:٤٩:٠٣١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٥:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٣:٢٧١٢:٤٩:٠٤١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٠٢٠٠:٠٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٢:٥٥١٢:٤٩:٠٥١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٩٠٠:٠٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٢:٢٣١٢:٤٩:٠٧١٩:٣٦:٠٩١٩:٥٤:١٦٠٠:٠٥:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٩:١٠١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠١:٢٥١٢:٤٩:١٣١٩:٣٧:١٨١٩:٥٥:٢٩٠٠:٠٥:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٩:١٦١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:٠٥٠٠:٠٥:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٠:٣١١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٩:٢٥١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:١٧٠٠:٠٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٥:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باریک اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باریک اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باریک اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باریک اب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باریک اب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باریک اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باریک اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باریک اب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باریک اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باریک اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باریک اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باریک اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باریک اب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باریک اب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باریک اب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باریک اب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باریک اب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٠:٣٦١٢:٥٩:١٢١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٥:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١١:٠٨١٢:٥٩:١٣١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٥:١٠٠٠:١٥:٥٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١١:٤٠١٢:٥٩:١٤١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٦:٠١
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٢:١٣١٢:٥٩:١٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٦:٠٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٢:٤٥١٢:٥٩:١٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٦:١٤
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٣:١٧١٢:٥٩:١٤١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٦:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٩:١٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٦:٢٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٩:١١١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٥٠٠:١٦:٣٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٩:٠٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٦:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٩:٠٥١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٣٠٠:١٦:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٩:٠١١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣١٠٠:١٦:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٦:٣٣١٢:٥٨:٥٧١٩:٤١:٠٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٦:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٨:٥٢١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٠٢٠٠:١٦:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٦٠٠:١٦:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٨:١٠١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٦:٤٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٦:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٠٠٦:١٩:١٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٤:٥١٠٠:١٦:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٩:٤٥١٢:٥٨:١٧١٩:٣٦:٢٧١٩:٥٤:٠١٠٠:١٦:٤٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٠:١٧١٢:٥٨:٠٩١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٦:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:١٧٠٠:١٦:٣٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٢٣٠٠:١٦:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢١:٥١١٢:٥٧:٣٩١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٦:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٧:٢٨١٩:٣٢:١١١٩:٤٩:٣٤٠٠:١٦:٢٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٧:١٧١٩:٣١:١٧١٩:٤٨:٣٨٠٠:١٦:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٣:٢٤١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٧:٤١٠٠:١٦:١٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٣:٥٤١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٩:٢٦١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٦:٠٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٤٤٠٠:١٦:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٤:٥٥١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٥:٥٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٥:٢٥١٢:٥٦:١١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٣:٤٥٠٠:١٥:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٤٤٠٠:١٥:٣٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٥:٤٢١٩:٢٤:٣٥١٩:٤١:٤٢٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باریک اب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باریک اب روستای باریک اب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باریک اب روستای باریک اب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باریک اب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باریک اب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باریک اب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باریک اب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باریک اب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باریک اب

روستای باریک اب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باریک اب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باریک اب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باریک اب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باریک اب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باریک اب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باریک اب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باریک اب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باریک اب رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باریک اب
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ باریک اب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باریک اب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باریک اب دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باریک اب
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باریک اب دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باریک اب
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باریک اب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باریک اب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو