جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باروس

راهگان | جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باروس


اذان صبح: ٠٥:١٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٥٦
اذان ظهر: ١٢:١١:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٢١
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٣٢:١٤

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باروس (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای باروس)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باروس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باروس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اشو
زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت، بر هر ریگ ساحل، زندگی را می خوانیم. این زندگی است كه در هر پرتو آفتاب می رقصد؛ هر آنچه می بینی، خود زندگی است با تمام زیبایی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باروس

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باروس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باروس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باروس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باروس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باروس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٥:٣١١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:٣٠٠٠:١٣:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢١:٣١١٢:٥٥:٢١١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٠٨٠٠:١٣:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٠:٣٥١٢:٥٥:١١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٧:٤٦٠٠:١٣:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٢٥٠٠:١٣:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٢٨٠٦:١٨:٤٦١٢:٥٤:٥٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٧:٥٣١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٧:٠١١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢١٠٠:١٢:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٦:٠٩١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٣:١٥١٩:٥١:٠٠٠٠:١٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٥:١٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٣٩٠٠:١١:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠١٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٤:١٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:١٨٠٠:١١:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٣:٤١١٢:٥٤:١٢١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٧٠٠:١١:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٣٦٠٠:١١:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٤:٠٢١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٥٠٠:١١:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٢٣١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٠:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٠:٣٩١٢:٥٣:٥٥١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٠:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٣:٥٢١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٣٠٠:١٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٩:١٤١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٠:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٣:٤٨١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٣١٠٠:١٠:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:١٥٠٦:٠٧:٥٥١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٠٠٠:١٠:١١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٩٠٠:١٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٣٠٠٦:٠٦:٤٠١٢:٥٣:٤٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٩:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٦:٠٤١٢:٥٣:٤٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠٩:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٩:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٤٠٦:٠٤:٥٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٠٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٤١٠٠:٠٩:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:١٩٠٠:٠٩:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٢:٥٨١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٣:٥٦٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٢:٣١١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٦:٠٢٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٠٩:٢٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٤:١٣١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٩:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باروس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باروس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باروس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باروس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باروس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باروس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باروس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باروس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٨:٤٢١٢:١٠:٠٢١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٢٧٢٣:٢٩:٥١
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٤٨:١٦١٢:١٠:١٤١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:١٥٢٣:٣٠:٠٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٤٩١٢:١٠:٢٥١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٠٤٢٣:٣٠:٢١
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٤٧:٢٠١٢:١٠:٣٦١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٥٢٢٣:٣٠:٣٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٦:٥٠١٢:١٠:٤٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٢:٣٩٢٣:٣٠:٤٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٦:١٩١٢:١٠:٥٥١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٢٧٢٣:٣٠:٥٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٥:٤٦١٢:١١:٠٣١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٤:١٥٢٣:٣١:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٥:١١١٢:١١:١٠١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:٠٢٢٣:٣١:٢٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٤:٣٥١٢:١١:١٦١٧:٣٨:١٦١٧:٥٥:٤٩٢٣:٣١:٣٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٣:٥٨١٢:١١:٢٢١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣١:٣٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٣:٢٠١٢:١١:٢٦١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٧:٢١٢٣:٣١:٤٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٢:٤٠١٢:١١:٣٠١٧:٤٠:٤١١٧:٥٨:٠٧٢٣:٣١:٥٢
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤١:٥٩١٢:١١:٣٣١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:٣١:٥٨
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤١:١٦١٢:١١:٣٦١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:٣٩٢٣:٣٢:٠٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٠:٣٣١٢:١١:٣٧١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٢٤٢٣:٣٢:٠٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:٤٨١٢:١١:٣٨١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:٠٨٢٣:٣٢:١١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٣٩:٠٢١٢:١١:٣٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٣٢:١٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٨:١٥١٢:١١:٣٧١٧:٤٥:٢١١٨:٠٢:٣٧٢٣:٣٢:١٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٢٧١٢:١١:٣٦١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٢١٢٣:٣٢:١٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٦:٣٧١٢:١١:٣٤١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٤:٠٤٢٣:٣٢:١٦
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٥:٤٧١٢:١١:٣١١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٢:١٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٥٦١٢:١١:٢٧١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣٢:١٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٢:١١:٢٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:١٢٢٣:٣٢:١٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٣:١٠١٢:١١:١٨١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٦:٥٤٢٣:٣٢:٠٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٢:١٥١٢:١١:١٢١٧:٥٠:٣٢١٨:٠٧:٣٦٢٣:٣٢:٠٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣١:٢٠١٢:١١:٠٦١٧:٥١:١٥١٨:٠٨:١٨٢٣:٣٢:٠٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٠:٢٤١٢:١٠:٥٩١٧:٥١:٥٧١٨:٠٨:٥٩٢٣:٣١:٥٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١١:٥٣٠٦:٢٩:٢٧١٢:١٠:٥١١٧:٥٢:٣٩١٨:٠٩:٤٠٢٣:٣١:٤٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٠:٥٩٠٦:٢٨:٢٩١٢:١٠:٤٣١٧:٥٣:٢١١٨:١٠:٢٠٢٣:٣١:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باروس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باروس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باروس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باروس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باروس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باروس

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای باروس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باروس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باروس

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٠:٤٣١٢:٠٨:٣٢١٧:٢٦:٣٥١٧:٤٤:٣٥٢٣:٢٨:٠٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٠:٢٧١٢:٠٨:٤٩١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٨:٢٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٠:٠٩١٢:٠٩:٠٥١٧:٢٨:١٧١٧:٤٦:١٢٢٣:٢٨:٤٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٤٩:٥٠١٢:٠٩:٢٠١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٠١٢٣:٢٩:٠١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٤٩:٢٨١٢:٠٩:٣٥١٧:٢٩:٥٨١٧:٤٧:٥٠٢٣:٢٩:١٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٤٩:٠٦١٢:٠٩:٤٩١٧:٣٠:٤٨١٧:٤٨:٣٨٢٣:٢٩:٣٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٤٨:٤٢١٢:١٠:٠٢١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٢٧٢٣:٢٩:٥١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٤٨:١٦١٢:١٠:١٤١٧:٣٢:٢٩١٧:٥٠:١٥٢٣:٣٠:٠٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٤٧:٤٩١٢:١٠:٢٥١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٠٤٢٣:٣٠:٢١
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٢٠٦:٤٧:٢٠١٢:١٠:٣٦١٧:٣٤:١٠١٧:٥١:٥٢٢٣:٣٠:٣٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٤٦:٥٠١٢:١٠:٤٦١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٢:٣٩٢٣:٣٠:٤٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٥٠٦:٤٦:١٩١٢:١٠:٥٥١٧:٣٥:٤٩١٧:٥٣:٢٧٢٣:٣٠:٥٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٤٥:٤٦١٢:١١:٠٣١٧:٣٦:٣٨١٧:٥٤:١٥٢٣:٣١:١٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٤٥:١١١٢:١١:١٠١٧:٣٧:٢٨١٧:٥٥:٠٢٢٣:٣١:٢٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٤:٣٥١٢:١١:١٦١٧:٣٨:١٦١٧:٥٥:٤٩٢٣:٣١:٣٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٤٣:٥٨١٢:١١:٢٢١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٦:٣٥٢٣:٣١:٣٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٤٣:٢٠١٢:١١:٢٦١٧:٣٩:٥٣١٧:٥٧:٢١٢٣:٣١:٤٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٨٠٦:٤٢:٤٠١٢:١١:٣٠١٧:٤٠:٤١١٧:٥٨:٠٧٢٣:٣١:٥٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤١:٥٩١٢:١١:٣٣١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:٥٣٢٣:٣١:٥٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤١:١٦١٢:١١:٣٦١٧:٤٢:١٦١٧:٥٩:٣٩٢٣:٣٢:٠٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٠:٣٣١٢:١١:٣٧١٧:٤٣:٠٣١٨:٠٠:٢٤٢٣:٣٢:٠٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:٤٨١٢:١١:٣٨١٧:٤٣:٤٩١٨:٠١:٠٨٢٣:٣٢:١١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٢٠٦:٣٩:٠٢١٢:١١:٣٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠١:٥٣٢٣:٣٢:١٣
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٣٨:١٥١٢:١١:٣٧١٧:٤٥:٢١١٨:٠٢:٣٧٢٣:٣٢:١٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٣٧:٢٧١٢:١١:٣٦١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٢١٢٣:٣٢:١٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٥٠٦:٣٦:٣٧١٢:١١:٣٤١٧:٤٦:٥٢١٨:٠٤:٠٤٢٣:٣٢:١٦
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٥:٤٧١٢:١١:٣١١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٢:١٥
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٤:٥٦١٢:١١:٢٧١٧:٤٨:٢١١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣٢:١٤
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٢:١١:٢٣١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٦:١٢٢٣:٣٢:١٢
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣٣:١٠١٢:١١:١٨١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٦:٥٤٢٣:٣٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باروس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باروس روستای باروس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای باروس روستای باروس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باروس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باروس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باروس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باروس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باروس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باروس

روستای باروس بر روی نقشه

روستای باروس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باروس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باروس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باروس
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای باروس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باروس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باروس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باروس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باروس رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باروس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باروس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ باروس دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باروس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باروس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باروس
زمان پخش اذان زنده به افق باروس
زمان پخش اذان آنلاین به افق باروس

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باروس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو