جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باران آباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز باران آباد


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٥

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باران آباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای باران آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باران آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باران آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
برپایه‌ی بالاترین معیارهای [=سنجه‌های] خود زندگی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باران آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باران آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باران آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باران آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باران آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باران آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٢:٢٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٢:١٠١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٢٠٠٠:٠٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٢:٠١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٥:٢٦١٢:٥١:٥٢١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٥:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٤:١٨١٢:٥١:٤٤١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٠١٠٠:٠٤:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٢١٢:٥١:٣٦١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٤:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥١:٢٩١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٠٤:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠١:٠٣١٢:٥١:٢٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٤١٠٠:٠٤:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٣:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٧٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥١:١١١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٣:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥١:٠٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:٢١٠٠:٠٣:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥١:٠١١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٣:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٠:٥٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٢:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٥٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥٠:٥٤١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٠٢:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٤:٠٧١٢:٥٠:٥١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٢:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٣:١٣١٢:٥٠:٤٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٤٥٠٠:٠٢:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٢:٢٠١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٩:٣٨٠٠:٠١:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:١٣٠٥:٥١:٢٨١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠١:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٥٠:٤٥١٩:٥١:٢١٢٠:١١:٢٢٠٠:٠١:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٥١٠٥:٤٩:٤٩١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٢:١٠٢٠:١٢:١٣٠٠:٠١:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٠:٤٦١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:٠١:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٠:٤٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠١:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٧:٣٢١٢:٥٠:٤٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٤٦٠٠:٠٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٦:٤٩١٢:٥٠:٥٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٠:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٥٠:٥٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:١٥٠٠:٠٠:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٤٤:٥٠١٢:٥١:٠٢١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٥١:٠٧١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٥١٠٠:٠٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٤٣:٣٨١٢:٥١:١٢١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٠٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باران آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باران آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای باران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باران آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:١٣١٣:٠٠:٠٠١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٣١٠٠:١٧:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٧:٤٧١٢:٥٩:٤١١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٢٢٠٠:١٦:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٩:٢٣١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٣٠٠:١٦:٣١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٥٥١٢:٥٩:٠٥١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٠٤٠٠:١٦:٠٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٢٩١٢:٥٨:٤٧١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٥٤٠٠:١٥:٤٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٢:٠٤١٢:٥٨:٣٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٥٠٠:١٥:٢٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٨:١٢١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٣٦٠٠:١٥:٠١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:١٤١٢:٥٧:٥٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٢٧٠٠:١٤:٣٨
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٤٩١٢:٥٧:٣٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:١٨٠٠:١٤:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٦:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٣:٥٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٧:٠٢١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٣:٢٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٥١٠٠:١٣:٠٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٢:٤٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٦:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٢:١٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٢٥٠٠:١١:٥٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:١٧٠٠:١١:٣٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٠٩٠٠:١١:١٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٠١٠٠:١٠:٤٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٠:٢٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٠٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٩:٤١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٥٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٣:٤١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٦:١٤١٢:٥٣:٢٨١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٨:١٤
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١١٠٦:١٤:٥٩١٢:٥٣:١٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٠٠٠٠:٠٧:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٣:٤٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٧:٣٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٣:٤٩١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٧:١٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١١:١٧١٢:٥٢:٤١١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٦:٥٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٢:٣٠١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:٣٣٠٠:٠٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای باران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باران آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باران آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باران آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باران آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باران آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٥:٥٧:٤٩١٢:٠١:٤٧١٨:٠٦:٢٠١٨:٢٤:٢٦٢٣:٤٩:٢٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٦:٢٣١٣:٠١:٢٩١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:١٧٠٠:١٩:٠٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٤:٥٧١٣:٠١:١٢١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٠٨٠٠:١٨:٤٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٣:٣١١٣:٠٠:٥٤١٩:٠٨:٥١١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٨:٢١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥١٠٦:٥٢:٠٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٤٩٠٠:١٨:٠٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥٠:٣٩١٣:٠٠:١٨١٩:١٠:٣١١٩:٢٨:٤٠٠٠:١٧:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:١٣١٣:٠٠:٠٠١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٣١٠٠:١٧:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٧:٤٧١٢:٥٩:٤١١٩:١٢:١٢١٩:٣٠:٢٢٠٠:١٦:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٢١١٢:٥٩:٢٣١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٣٠٠:١٦:٣١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٤:٥٥١٢:٥٩:٠٥١٩:١٣:٥١١٩:٣٢:٠٤٠٠:١٦:٠٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٧٠٦:٤٣:٢٩١٢:٥٨:٤٧١٩:١٤:٤١١٩:٣٢:٥٤٠٠:١٥:٤٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٢:٠٤١٢:٥٨:٣٠١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:٤٥٠٠:١٥:٢٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٦٠٦:٤٠:٣٩١٢:٥٨:١٢١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٣٦٠٠:١٥:٠١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٩:١٤١٢:٥٧:٥٤١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٢٧٠٠:١٤:٣٨
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٧:٤٩١٢:٥٧:٣٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:١٨٠٠:١٤:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٦:٢٤١٢:٥٧:١٩١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٠٩٠٠:١٣:٥٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٧:٠٢١٩:١٩:٣٩١٩:٣٨:٠٠٠٠:١٣:٢٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٣:٣٦١٢:٥٦:٤٥١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٥١٠٠:١٣:٠٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٦:٢٨١٩:٢١:١٨١٩:٣٩:٤٣٠٠:١٢:٤٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٥٠١٢:٥٦:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٣٤٠٠:١٢:١٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٢٥٠٠:١١:٥٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٨:٠٦١٢:٥٥:٣٨١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:١٧٠٠:١١:٣٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٠٩٠٠:١١:١٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٥:٢٣١٢:٥٥:٠٧١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٠١٠٠:١٠:٤٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٤:٠٣١٢:٥٤:٥٢١٩:٢٦:١٦١٩:٤٤:٥٣٠٠:١٠:٢٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٢:٤٣١٢:٥٤:٣٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٤٥٠٠:١٠:٠٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٧٠٠:٠٩:٤١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٢٩٠٠:٠٩:١٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٨:٢٢٠٠:٠٨:٥٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٣:٤١١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٦:١٤١٢:٥٣:٢٨١٩:٣١:١٧١٩:٥٠:٠٨٠٠:٠٨:١٤

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باران آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باران آباد روستای باران آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باران آباد روستای باران آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باران آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باران آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باران آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باران آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باران آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باران آباد

روستای باران آباد بر روی نقشه

روستای باران آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باران آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باران آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باران آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باران آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای باران آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باران آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باران آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باران آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باران آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باران آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باران آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باران آباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باران آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باران آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باران آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باران آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باران آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو