جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باداب

حومه | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز باداب


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٧:٠٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٨:٤١
اذان مغرب: ١٦:٥٩:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٠٢:٠٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باداب (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای باداب)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باداب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باداب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام لینكلن
مصمم به نیك بختی باش، نیك بخت می شوی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باداب

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باداب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باداب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باداب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باداب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باداب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٠:١٤١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٠:٠٤١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٣:٥٠٠٠:٠٣:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٥٤١٢:٤٩:٥٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٤٤٠٠:٠٣:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:١١٠٦:٠٣:٤٤١٢:٤٩:٤٥١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٣٩٠٠:٠٣:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٩:٢٨١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٢:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٩:٢٠١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٢:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٩:١٣١٢:٤٩:١٣١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٩:١٦٠٠:٠١:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٩:٠٦١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:٠١:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٧:٠٥١٢:٤٩:٠٠١٩:٤١:٢٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٠١:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٢:٢٠٢٠:٠١:٥٩٠٠:٠١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٠:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٤:٠٠١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٠:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٨:٤١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥٢:٠٤١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٠:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٨٠٥:٥١:٠٧١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥٩:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٠١٠٥:٥٠:١٢١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٩:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٩:١٩١٢:٤٨:٣١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:١٤٢٣:٥٩:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٨:٢٦١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٩:٠٧٢٣:٥٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٥٩٢٣:٥٨:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٤٦:٤٦١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٨:٣٠١٩:٥١:٣٠٢٠:١١:٤٤٢٣:٥٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٨:٣١١٩:٥٢:١٩٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٨:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٤:٢٧١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٨:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٨:٣٦١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٤:١٧٢٣:٥٨:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٢٨٠٥:٤٣:٠١١٢:٤٨:٣٨١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:٠٨٢٣:٥٨:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٢٦٠٥:٤٢:٢١١٢:٤٨:٤٢١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٥:٥٨٢٣:٥٧:٥٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٤١:٤٢١٢:٤٨:٤٦١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٤٧٢٣:٥٧:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٤١:٠٥١٢:٤٨:٥١١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٧:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٤٠:٢٩١٢:٤٨:٥٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٨:٢٣٢٣:٥٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باداب

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باداب

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای باداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای باداب

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٢:١٠٠٦:٤١:٠٨١١:٣٩:٥٥١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٥:٤٣
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٠:١٦١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٦:٠٠
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٣:٠١١١:٤٠:٣٧١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٨:٠١٢٢:٥٦:١٨
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٣:٥٧١١:٤٠:٥٩١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٦:٣٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٤:٥٢١١:٤١:٢١١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٤٥٢٢:٥٦:٥٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٥:٤٦١١:٤١:٤٥١٦:٣٧:٣١١٦:٥٧:٣٩٢٢:٥٧:١٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٦:٣٩١١:٤٢:٠٨١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٧:٣٦٢٢:٥٧:٣٦
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٧:٣٢١١:٤٢:٣٣١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٣٥٢٢:٥٧:٥٧
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٨:٢٣١١:٤٢:٥٨١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٣٥٢٢:٥٨:١٩
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٩:١٤١١:٤٣:٢٣١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٣٨٢٢:٥٨:٤٢
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٠:٠٣١١:٤٣:٤٩١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:٤٢٢٢:٥٩:٠٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٥٠:٥٢١١:٤٤:١٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٩:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥١:٣٩١١:٤٤:٤٢١٦:٣٧:٣٧١٦:٥٧:٥٧٢٢:٥٩:٥٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٢:١٠٠٦:٥٢:٢٥١١:٤٥:٠٩١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٨:٠٧٢٣:٠٠:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٣:١٠١١:٤٥:٣٧١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٨:١٩٢٣:٠٠:٤٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٣:٥٤١١:٤٦:٠٥١٦:٣٨:١٠١٦:٥٨:٣٢٢٣:٠١:١٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٤:٣٧١١:٤٦:٣٣١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٤٨٢٣:٠١:٣٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٥:١٨١١:٤٧:٠٢١٦:٣٨:٤١١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٠٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٥:٥٨١١:٤٧:٣١١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٩:٢٥٢٣:٠٢:٣١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٦:٣٦١١:٤٨:٠٠١٦:٣٩:٢٠١٦:٥٩:٤٦٢٣:٠٢:٥٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٧:١٣١١:٤٨:٢٩١٦:٣٩:٤٣١٧:٠٠:٠٩٢٣:٠٣:٢٧
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٧:٤٨١١:٤٨:٥٩١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:٣٣٢٣:٠٣:٥٦
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٨:٢٢١١:٤٩:٢٨١٦:٤٠:٣٣١٧:٠١:٠٠٢٣:٠٤:٢٥
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٨:٥٥١١:٤٩:٥٨١٦:٤١:٠١١٧:٠١:٢٨٢٣:٠٤:٥٤
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٩:٢٦١١:٥٠:٢٨١٦:٤١:٣١١٧:٠١:٥٨٢٣:٠٥:٢٤
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٩:١٧٠٦:٥٩:٥٥١١:٥٠:٥٨١٦:٤٢:٠٢١٧:٠٢:٢٩٢٣:٠٥:٥٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٩:٤٥٠٧:٠٠:٢٢١١:٥١:٢٨١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٣:٠٢٢٣:٠٦:٢٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٠:١٢٠٧:٠٠:٤٨١١:٥١:٥٨١٦:٤٣:١٠١٧:٠٣:٣٦٢٣:٠٦:٥٤
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٠:٣٨٠٧:٠١:١٢١١:٥٢:٢٨١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٤:١٢٢٣:٠٧:٢٤
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣١:٠٢٠٧:٠١:٣٤١١:٥٢:٥٨١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٤:٥٠٢٣:٠٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باداب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باداب

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٥:١٧١١:٣٨:٠٧١٦:٤٠:٣٨١٧:٠٠:٢٣٢٢:٥٤:١٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٦:١٦١١:٣٨:٢٣١٦:٤٠:١٢١٦:٥٩:٥٨٢٢:٥٤:٣٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٣٧:١٦١١:٣٨:٤٠١٦:٣٩:٤٧١٦:٥٩:٣٦٢٢:٥٤:٤٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٨:١٤١١:٣٨:٥٨١٦:٣٩:٢٤١٦:٥٩:١٥٢٢:٥٤:٥٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:١٣١١:٣٩:١٦١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٨:٥٧٢٢:٥٥:١٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٤٠:١١١١:٣٩:٣٥١٦:٣٨:٤٤١٦:٥٨:٤٠٢٢:٥٥:٢٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٤١:٠٨١١:٣٩:٥٥١٦:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٢٥٢٢:٥٥:٤٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٠٠٦:٤٢:٠٥١١:٤٠:١٦١٦:٣٨:١٢١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٦:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٣:٠١١١:٤٠:٣٧١٦:٣٧:٥٨١٦:٥٨:٠١٢٢:٥٦:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٣:٥٧١١:٤٠:٥٩١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٦:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٤:٥٢١١:٤١:٢١١٦:٣٧:٣٨١٦:٥٧:٤٥٢٢:٥٦:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٥:٤٦١١:٤١:٤٥١٦:٣٧:٣١١٦:٥٧:٣٩٢٢:٥٧:١٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٦:٣٩١١:٤٢:٠٨١٦:٣٧:٢٦١٦:٥٧:٣٦٢٢:٥٧:٣٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٧:٣٢١١:٤٢:٣٣١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٣٥٢٢:٥٧:٥٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٢٠٦:٤٨:٢٣١١:٤٢:٥٨١٦:٣٧:٢٢١٦:٥٧:٣٥٢٢:٥٨:١٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٩:١٤١١:٤٣:٢٣١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٣٨٢٢:٥٨:٤٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٠:٠٣١١:٤٣:٤٩١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٧:٤٢٢٢:٥٩:٠٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٥٠:٥٢١١:٤٤:١٥١٦:٣٧:٣٠١٦:٥٧:٤٨٢٢:٥٩:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٨٠٦:٥١:٣٩١١:٤٤:٤٢١٦:٣٧:٣٧١٦:٥٧:٥٧٢٢:٥٩:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٠٠٦:٥٢:٢٥١١:٤٥:٠٩١٦:٣٧:٤٦١٦:٥٨:٠٧٢٣:٠٠:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥١٠٦:٥٣:١٠١١:٤٥:٣٧١٦:٣٧:٥٧١٦:٥٨:١٩٢٣:٠٠:٤٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٥٣:٥٤١١:٤٦:٠٥١٦:٣٨:١٠١٦:٥٨:٣٢٢٣:٠١:١٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١١٠٦:٥٤:٣٧١١:٤٦:٣٣١٦:٣٨:٢٤١٦:٥٨:٤٨٢٣:٠١:٣٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٥٥:١٨١١:٤٧:٠٢١٦:٣٨:٤١١٦:٥٩:٠٥٢٣:٠٢:٠٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٥٥:٥٨١١:٤٧:٣١١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٩:٢٥٢٣:٠٢:٣١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٦:٣٦١١:٤٨:٠٠١٦:٣٩:٢٠١٦:٥٩:٤٦٢٣:٠٢:٥٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٧:١٣١١:٤٨:٢٩١٦:٣٩:٤٣١٧:٠٠:٠٩٢٣:٠٣:٢٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٧:٤٨١١:٤٨:٥٩١٦:٤٠:٠٧١٧:٠٠:٣٣٢٣:٠٣:٥٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٨:٢٢١١:٤٩:٢٨١٦:٤٠:٣٣١٧:٠١:٠٠٢٣:٠٤:٢٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٨:٥٥١١:٤٩:٥٨١٦:٤١:٠١١٧:٠١:٢٨٢٣:٠٤:٥٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باداب روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای باداب روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باداب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باداب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باداب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باداب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باداب

روستای باداب بر روی نقشه

روستای باداب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باداب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باداب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باداب
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باداب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باداب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باداب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باداب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باداب
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باداب دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باداب دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باداب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باداب
زمان پخش اذان آنلاین به افق باداب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باداب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو