جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باداب

حومه | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز باداب

اذان صبح: ٠٣:٥٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٣:٥٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باداب (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای باداب)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باداب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باداب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

ویلیام آرتور وارد
ناكامی یعنی تاخیر، نه شكست؛ مسیر انحرافی موقت است، نه كوچه ی بن بست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باداب

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باداب در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باداب ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باداب (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باداب ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باداب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٠:٢٣١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٤٥٠٠:٠٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٩:٠٣١٢:٥٢:١٠١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٣٩٠٠:٠٧:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٧:٤٣١٢:٥١:٥٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:٢٤١٢:٥١:٤٢١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٦:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٥:٠٦١٢:٥١:٢٨١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:١٩٠٠:٠٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٣:٤٩١٢:٥١:١٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٥:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٢:٣٢١٢:٥١:٠٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٥:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١١:١٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٠٠٠٠:٠٥:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٠:٣٩١٩:٣١:٥١١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٤:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٠:٢٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥١:٤٨٠٠:٠٤:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٠:١٦١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٢:٤٢٠٠:٠٤:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٠:٠٦١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٣:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٥:١٠١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:٣٠٠٠:٠٣:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٤:٠٠١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٣:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٢:٥٠١٢:٤٩:٣٧١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:١٨٠٠:٠٢:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠١:٤٢١٢:٤٩:٢٩١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٧:١٣٠٠:٠٢:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٠٦٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٩:٢١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٢:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٩:١٤١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٩:٠١٠٠:٠١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:١٢٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٩:٠٧١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:٠١:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٩:٠٠١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠١:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠١:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٥:١٤١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٠:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٨:٤٥١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:٠٠:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:١٥٠٥:٥٣:١٥١٢:٤٨:٤١١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٠٠:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٨:٣٨١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٠٠:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٥١:٢٠١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٦:١٤٢٣:٥٩:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٠:٢٥١٢:٤٨:٣٣١٩:٤٧:١١٢٠:٠٧:٠٨٢٣:٥٩:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٨:٣١١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٠١٢٣:٥٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٤٧٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٨:٣٠١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٥٤٢٣:٥٩:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باداب

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باداب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای باداب

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باداب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای باداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باداب

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باداب روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای باداب روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باداب برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باداب

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای باداب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باداب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باداب

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٠٠٥:٣٥:٢٤١٢:٥٤:٠١٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٠٠:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٣٥:٣٨١٢:٥٤:١٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٤:١١٠٠:٠٠:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠١٠٥:٣٥:٥٤١٢:٥٤:٢٧٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٠٠:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣٦:١١١٢:٥٤:٤٠٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٠٠:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٣٠٥:٣٦:٢٩١٢:٥٤:٥٣٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٠١:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٣٦:٤٩١٢:٥٥:٠٥٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:٠١:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٣٧:١٠١٢:٥٥:١٨٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٠١:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٣٧:٣٣١٢:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٠١:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٧:٥٧١٢:٥٥:٤٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٠٢:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥٥:٥٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٠٢:٢٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٨:٤٨١٢:٥٦:٠٦٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٠٢:٤٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٣٩:١٥١٢:٥٦:١٧٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٤:٢١٠٠:٠٣:٠٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٩:٤٤١٢:٥٦:٢٨٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٤:١٢٠٠:٠٣:١٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٤٠:١٣١٢:٥٦:٣٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٤:٠١٠٠:٠٣:٣٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٦:٤٩٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٠٣:٥٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٤١:١٦١٢:٥٦:٥٨٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٠٤:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٣٠٥:٤١:٤٩١٢:٥٧:٠٨٢٠:١٢:١٣٢٠:٣٣:١٧٠٠:٠٤:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٢:٢٣١٢:٥٧:١٧٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٠٤:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣١٠٥:٤٢:٥٨١٢:٥٧:٢٦٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٠٥:٠٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٧:٣٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٢:١٧٠٠:٠٥:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٦٠٥:٤٤:١٠١٢:٥٧:٤٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٥٣٠٠:٠٥:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٤٤:٤٧١٢:٥٧:٥٠٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٠٥:٥٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٤٥:٢٦١٢:٥٧:٥٧٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣١:٠٠٠٠:٠٦:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٦:٠٥١٢:٥٨:٠٣٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٣٠:٣١٠٠:٠٦:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥٨:١٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٠٦:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٧:٢٥١٢:٥٨:١٥٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٠٦:٥٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٤٨:٠٧١٢:٥٨:٢٠٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٠٧:٠٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٤٠٥:٤٨:٤٨١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:٠٧:٢٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٥٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٠٧:٣٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٥٠:١٤١٢:٥٨:٣٢٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٠٧:٥١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٥٠:٥٨١٢:٥٨:٣٥٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٦:١٨٠٠:٠٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باداب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باداب روستای باداب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای باداب روستای باداب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باداب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باداب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باداب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باداب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باداب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باداب

روستای باداب بر روی نقشه

روستای باداب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باداب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باداب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باداب
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باداب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باداب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باداب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باداب رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باداب
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باداب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باداب
جدول اوقات شرعی امروز فردا باداب دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باداب دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باداب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باداب ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق باداب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باداب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو