جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باجگیران

قوچان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باجگیران


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:١١
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٠٦:١٩

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باجگیران (شهرستان قوچان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر باجگیران)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر باجگیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باجگیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
چيزي با چيزي نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر باجگیران

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باجگیران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باجگیران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باجگیران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باجگیران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باجگیران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:١٣٠٥:٤٩:١٢١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٠:١٥١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٦:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٧:٥٦١٢:٣٤:١٥١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٤٨٢٣:٤٦:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٦:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٥:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٣:٣١١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٤:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٣:١٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٣:١١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٤:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٣٠٢٣:٤٣:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٣:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٥:١٤١٢:٣٢:٥٦١٩:٣١:١١١٩:٥١:٢٥٢٣:٤٣:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٣٢:٥٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:٢٢٢٣:٤٢:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣٣:١١١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٣:١٩٢٣:٤٢:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٣٢:١١١٢:٣٢:٤٥١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:١٦٢٣:٤٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٠١٠٥:٣١:١٣١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٢:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤١:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:١٩٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٨:٢٧١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٨:٠١٢٣:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٥٧٢٣:٤١:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٢:٤١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٥٢٢٣:٤١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٤٠:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٣:٤٠:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٢:٤٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٠:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٣:٣٦١٢:٣٢:٤٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٤٠:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٨:٣٢٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٤:٢١٢٣:٤٠:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٢:١٢١٢:٣٢:٥٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٥:١٣٢٣:٤٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢١:٣٢١٢:٣٣:٠١١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٤٠:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٥:٢١٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٣:٠٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٤٠:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باجگیران

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر باجگیران

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باجگیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر باجگیران

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:١٨١١:٤٩:٢٨١٧:٢٥:١١١٧:٤٣:٥٩٢٣:٠٦:١٩
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٥٨١١:٤٩:١٩١٧:٢٦:١٣١٧:٤٤:٥٨٢٣:٠٦:١١
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٣٧١١:٤٩:٠٩١٧:٢٧:١٣١٧:٤٥:٥٨٢٣:٠٦:٠٢
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٠:١٦١١:٤٨:٥٨١٧:٢٨:١٤١٧:٤٦:٥٧٢٣:٠٥:٥٢
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٥٤١١:٤٨:٤٧١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٥٦٢٣:٠٥:٤٢
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٣١١١:٤٨:٣٦١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:٥٥٢٣:٠٥:٣١
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٠٧١١:٤٨:٢٣١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٥٣٢٣:٠٥:١٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٤:٤٣١١:٤٨:١١١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٥٢٢٣:٠٥:٠٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٣:١٨١١:٤٧:٥٨١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:٥٠٢٣:٠٤:٥٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠١:٥٢١١:٤٧:٤٤١٧:٣٤:١١١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٤:٤٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٠:٢٦١١:٤٧:٣٠١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٤٥٢٣:٠٤:٢٦
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٧:١٦١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٤:٤٢٢٣:٠٤:١١
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٣٢١١:٤٧:٠١١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٣٩٢٣:٠٣:٥٦
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٦:٠٥١١:٤٦:٤٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠٣:٤٠
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٤:٣٧١١:٤٦:٣١١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٣٣٢٣:٠٣:٢٣
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٦:١٥١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٣٠٢٣:٠٣:٠٦
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٣٩١١:٤٥:٥٩١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:٢٦٢٣:٠٢:٤٨
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٠:١٠١١:٤٥:٤٢١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٢٣٢٣:٠٢:٣٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٨:٤١١١:٤٥:٢٦١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:١٩٢٣:٠٢:١٢
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٧:١١١١:٤٥:٠٩١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:١٥٢٣:٠١:٥٣
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٥:٤١١١:٤٤:٥٢١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:١١٢٣:٠١:٣٤
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٤:١١١١:٤٤:٣٥١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٤:٠٧٢٣:٠١:١٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٤٠١١:٤٤:١٧١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠٣٢٣:٠٠:٥٤
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:١٠١١:٤٤:٠٠١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٥٩٢٣:٠٠:٣٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٩:٣٩١١:٤٣:٤٢١٧:٤٨:٢٢١٨:٠٦:٥٥٢٣:٣٠:١٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٨:٠٨١٢:٤٣:٢٤١٨:٤٩:١٧١٩:٠٧:٥٠٢٣:٥٩:٥٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٦:٣٧١٢:٤٣:٠٦١٨:٥٠:١٢١٩:٠٨:٤٦٢٣:٥٩:٣٠
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣٥:٠٧١٢:٤٢:٤٨١٨:٥١:٠٨١٩:٠٩:٤٢٢٣:٥٩:٠٩
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٣:٣٦١٢:٤٢:٣٠١٨:٥٢:٠٣١٩:١٠:٣٧٢٣:٥٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باجگیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باجگیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر باجگیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باجگیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٣١١:٥٠:٠٦١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:٥٦٢٣:٠٦:٤٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٩:٢٨١١:٤٩:٥٩١٧:٢١:٠٣١٧:٣٩:٥٧٢٣:٠٦:٤٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٨:١٢١١:٤٩:٥٢١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٥٨٢٣:٠٦:٣٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:٥٥١١:٤٩:٤٥١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٥٨٢٣:٠٦:٣٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٥:٣٧١١:٤٩:٣٧١٧:٢٤:١٠١٧:٤٢:٥٩٢٣:٠٦:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٤:١٨١١:٤٩:٢٨١٧:٢٥:١١١٧:٤٣:٥٩٢٣:٠٦:١٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٢:٥٨١١:٤٩:١٩١٧:٢٦:١٣١٧:٤٤:٥٨٢٣:٠٦:١١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:١١:٣٧١١:٤٩:٠٩١٧:٢٧:١٣١٧:٤٥:٥٨٢٣:٠٦:٠٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١٠:١٦١١:٤٨:٥٨١٧:٢٨:١٤١٧:٤٦:٥٧٢٣:٠٥:٥٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:٠٨:٥٤١١:٤٨:٤٧١٧:٢٩:١٤١٧:٤٧:٥٦٢٣:٠٥:٤٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٧:٣١١١:٤٨:٣٦١٧:٣٠:١٤١٧:٤٨:٥٥٢٣:٠٥:٣١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٠٧١١:٤٨:٢٣١٧:٣١:١٤١٧:٤٩:٥٣٢٣:٠٥:١٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٤:٤٣١١:٤٨:١١١٧:٣٢:١٣١٧:٥٠:٥٢٢٣:٠٥:٠٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٣:١٨١١:٤٧:٥٨١٧:٣٣:١٢١٧:٥١:٥٠٢٣:٠٤:٥٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠١:٥٢١١:٤٧:٤٤١٧:٣٤:١١١٧:٥٢:٤٧٢٣:٠٤:٤٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٠:٢٦١١:٤٧:٣٠١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٤٥٢٣:٠٤:٢٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٧:١٦١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٤:٤٢٢٣:٠٤:١١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٧:٣٢١١:٤٧:٠١١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٥:٣٩٢٣:٠٣:٥٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٦:٠٥١١:٤٦:٤٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٦:٣٦٢٣:٠٣:٤٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٤:٣٧١١:٤٦:٣١١٧:٣٩:٠٠١٧:٥٧:٣٣٢٣:٠٣:٢٣
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٣:٠٨١١:٤٦:١٥١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٣٠٢٣:٠٣:٠٦
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥١:٣٩١١:٤٥:٥٩١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٩:٢٦٢٣:٠٢:٤٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٣٠٥:٥٠:١٠١١:٤٥:٤٢١٧:٤١:٥٠١٨:٠٠:٢٣٢٣:٠٢:٣٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٤٨:٤١١١:٤٥:٢٦١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:١٩٢٣:٠٢:١٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٥:٤٧:١١١١:٤٥:٠٩١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:١٥٢٣:٠١:٥٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٥:٤١١١:٤٤:٥٢١٧:٤٤:٣٩١٨:٠٣:١١٢٣:٠١:٣٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٢٨٠٥:٤٤:١١١١:٤٤:٣٥١٧:٤٥:٣٥١٨:٠٤:٠٧٢٣:٠١:١٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٤٠١١:٤٤:١٧١٧:٤٦:٣١١٨:٠٥:٠٣٢٣:٠٠:٥٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:١٠١١:٤٤:٠٠١٧:٤٧:٢٦١٨:٠٥:٥٩٢٣:٠٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باجگیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باجگیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باجگیران

باجگیران شهری در بخش باجگیران شهرستان قوچان استان خراسان رضوی ایران است. این شهر نقطهٔ صفر مرزی بین ایران و ترکمنستان است. شهر باجگیران در شمال غربی کوه سَمْخُل واقع است

شهر باجگیران در ویکیپدیا

شهر باجگیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باجگیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باجگیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باجگیران بر روی نقشه

شهر باجگیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باجگیران
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر باجگیران + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر باجگیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باجگیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باجگیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باجگیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باجگیران
افق شرعی امروز فردا باجگیران دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باجگیران
زمان پخش اذان مستقیم به افق باجگیران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باجگیران
زمان پخش اذان آنلاین به افق باجگیران
جدول اوقات شرعی امروز فردا باجگیران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو