جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باجگیران

قوچان | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باجگیران


اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٣٣
اذان ظهر: ١١:٢٩:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١١
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٤٢
نیمه شب: ٢٢:٤٦:١٢

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باجگیران (شهرستان قوچان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر باجگیران)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باجگیران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باجگیران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

آندره موروا
افراد بشر هیچ گاه نمی توانند به اقدامی مفید مبادرت ورزند و به عملی مشترك دست زنند، مگر اینكه یكی از میان آنان برخاسته و تلاش همه را هر لحظه به سوی هدف مشترك رهبری كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باجگیران

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باجگیران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باجگیران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باجگیران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باجگیران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باجگیران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٦:٤٢١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٢:٠٥١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٦:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٤٤٢٣:٤٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٣:٤٧١٩:٢٣:٥٥١٩:٤٣:٤٢٢٣:٤٥:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٣:٠٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٢٤:٥٠١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٥:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٣:٣١١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٤:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٠٩٠٥:٤٠:٤٤١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٦:٣٦٢٣:٤٤:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٣٣:١٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٤:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٠٧٠٥:٣٨:٢٨١٢:٣٣:١١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٣٢٢٣:٤٤:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٧:٢٢١٢:٣٣:٠٥١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٩:٣٠٢٣:٤٣:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٣٦:١٨١٢:٣٣:٠٠١٩:٣٠:١٧١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٣:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٤١٠٥:٣٥:١٤١٢:٣٢:٥٦١٩:٣١:١١١٩:٥١:٢٥٢٣:٤٣:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٤٠٥:٣٤:١٢١٢:٣٢:٥٢١٩:٣٢:٠٥١٩:٥٢:٢٢٢٣:٤٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٤٨٠٥:٣٣:١١١٢:٣٢:٤٨١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٣:١٩٢٣:٤٢:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٣٢:١١١٢:٣٢:٤٥١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٤:١٦٢٣:٤٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥١:٠١٠٥:٣١:١٣١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٥:١٣٢٣:٤٢:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٦:٠٩٢٣:٤١:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٨:١٩٠٥:٢٩:٢١١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٦:٣١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤١:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٨:٢٧١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٨:٠١٢٣:٤١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣٢:٤٠١٩:٣٨:١٦١٩:٥٨:٥٧٢٣:٤١:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٢٦:٤٤١٢:٣٢:٤١١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٥٢٢٣:٤١:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٣:١٢٠٥:٢٥:٥٥١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٩:٥٩٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٤٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٢:٠٠٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٤٠:٥٠٢٠:٠١:٤١٢٣:٤٠:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٠:٤٩٠٥:٢٤:٢١١٢:٣٢:٤٦١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٢:٣٥٢٣:٤٠:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٣٩:٣٩٠٥:٢٣:٣٦١٢:٣٢:٤٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٣:٢٨٢٣:٤٠:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٣٨:٣٢٠٥:٢٢:٥٣١٢:٣٢:٥٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٤:٢١٢٣:٤٠:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٧:٢٦٠٥:٢٢:١٢١٢:٣٢:٥٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٥:١٣٢٣:٤٠:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢١:٣٢١٢:٣٣:٠١١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٤٠:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٥:٢١٠٥:٢٠:٥٤١٢:٣٣:٠٦١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:٥٥٢٣:٤٠:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٤:٢١٠٥:٢٠:١٧١٢:٣٣:١٢١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٧:٤٥٢٣:٣٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باجگیران

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باجگیران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باجگیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باجگیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باجگیران

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باجگیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باجگیران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر باجگیران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باجگیران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٩:٠٣١٩:١٩:٠٦١٩:٣٨:٢٤٢٣:٥٢:٥٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٨:٤٧١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٢:٥٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٨:٣١١٩:١٦:٢٠١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٢:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٠:٥٦١٢:٣٨:١٥١٩:١٤:٥٦١٩:٣٤:٠٧٢٣:٥٢:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٧:٥٨١٩:١٣:٣١١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٢:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٣٧:٤٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣١:١١٢٣:٥٢:١٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٣:٢٨١٢:٣٧:٢٢١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٢:٠٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٤:١٩١٢:٣٧:٠٤١٩:٠٩:١٣١٩:٢٨:١٤٢٣:٥١:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٥:٠٩١٢:٣٦:٤٦١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥١:٤٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٦:٠٠١٢:٣٦:٢٧١٩:٠٦:١٧١٩:٢٥:١٤٢٣:٥١:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٦:٥٠١٢:٣٦:٠٨١٩:٠٤:٤٩١٩:٢٣:٤٤٢٣:٥١:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٥:٤٩١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٢:١٣٢٣:٥١:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٨:٣١١٢:٣٥:٢٩١٩:٠١:٥٠١٩:٢٠:٤٢٢٣:٥١:٠١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٩:٢١١٢:٣٥:٠٩١٩:٠٠:٢٠١٩:١٩:١٠٢٣:٥٠:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٠:١١١٢:٣٤:٤٩١٨:٥٨:٥٠١٩:١٧:٣٨٢٣:٥٠:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٠١١٢:٣٤:٢٩١٨:٥٧:١٩١٩:١٦:٠٥٢٣:٥٠:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢١٠٦:١١:٥١١٢:٣٤:٠٨١٨:٥٥:٤٨١٩:١٤:٣٣٢٣:٥٠:٠٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٢:٤١١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٤:١٧١٩:١٣:٠٠٢٣:٤٩:٥١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٣:٣١١٢:٣٣:٢٧١٨:٥٢:٤٥١٩:١١:٢٦٢٣:٤٩:٣٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٢١١٢:٣٣:٠٦١٨:٥١:١٣١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٩:٢٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٥:١١١٢:٣٢:٤٤١٨:٤٩:٤٠١٩:٠٨:١٩٢٣:٤٩:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٦:٠١١٢:٣٢:٢٣١٨:٤٨:٠٨١٩:٠٦:٤٦٢٣:٤٨:٤٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٦:٥١١٢:٣٢:٠٢١٨:٤٦:٣٥١٩:٠٥:١٢٢٣:٤٨:٣٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٧:٤١١٢:٣١:٤٠١٨:٤٥:٠٢١٩:٠٣:٣٨٢٣:٤٨:١٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٨:٣١١٢:٣١:١٩١٨:٤٣:٢٩١٩:٠٢:٠٤٢٣:٤٧:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٩:٢١١٢:٣٠:٥٧١٨:٤١:٥٦١٩:٠٠:٣٠٢٣:٤٧:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٠:١١١٢:٣٠:٣٦١٨:٤٠:٢٣١٨:٥٨:٥٦٢٣:٤٧:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٠١١٢:٣٠:١٤١٨:٣٨:٥٠١٨:٥٧:٢٢٢٣:٤٧:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢١:٥٢١٢:٢٩:٥٣١٨:٣٧:١٧١٨:٥٥:٤٩٢٣:٤٦:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٢:٤٢١٢:٢٩:٣١١٨:٣٥:٤٤١٨:٥٤:١٥٢٣:١٦:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٧٠٥:٢٣:٣٣١١:٢٩:١٠١٧:٣٤:١١١٧:٥٢:٤٢٢٢:٤٦:١٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باجگیران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران شهر باجگیران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باجگیران شهر باجگیران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باجگیران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باجگیران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باجگیران

باجگیران شهری در بخش باجگیران شهرستان قوچان استان خراسان رضوی ایران است. این شهر نقطهٔ صفر مرزی بین ایران و ترکمنستان است. شهر باجگیران در شمال غربی کوه سَمْخُل واقع است

شهر باجگیران در ویکیپدیا

شهر باجگیران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باجگیران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باجگیران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باجگیران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باجگیران
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باجگیران + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر باجگیران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باجگیران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باجگیران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باجگیران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باجگیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باجگیران
زمان پخش اذان زنده به افق باجگیران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باجگیران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باجگیران
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باجگیران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باجگیران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باجگیران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو