جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باجره

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز باجره


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٤٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٨

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باجره (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای باجره)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باجره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باجره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور اَش
ما با آنچه به دست می آوریم می توانیم گذران زندگی كنیم، اما آنچه می دهیم زندگیمان را می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باجره

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باجره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باجره ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باجره (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باجره ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باجره ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٢:٤٥١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٥٠٠:٢٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤١:٣٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٢٧٠٠:٢٧:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٠:٢٩١٣:٠٩:١٤١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٨٠٠:٢٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٣٩:٢١١٣:٠٩:٠١١٩:٣٩:٠٩١٩:٥٦:٥٠٠٠:٢٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٣٨:١٤١٣:٠٨:٤٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٧:٠٨١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٦:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٢٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٨:٢١١٩:٤١:٠٩١٩:٥٨:٥٦٠٠:٢٦:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٨:٠٩١٩:٤١:٤٩١٩:٥٩:٣٨٠٠:٢٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٧:٥٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠٠:٢٠٠٠:٢٥:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٠٣٠٠:٢٥:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٤:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٤:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:١٥١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٤:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٣:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:٥٦١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٣:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٣:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٣:٠٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:٥٨١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٢:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٢:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٦:١٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٢٢:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٦:٠٨١٩:٥١:١٨٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢١:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٦:٠٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٢٤٠٠:٢١:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٠٧٠٠:٢١:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٥١٠٠:٢١:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:١٠١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٣٤٠٠:٢١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٥١١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٨٠٠:٢١:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٠:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٢٠:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باجره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باجره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باجره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باجره

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باجره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باجره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باجره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باجره

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باجره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باجره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باجره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باجره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باجره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باجره

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باجره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باجره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باجره

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٠:١٩١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:١٤٠٠:١٩:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٩:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٦:١٥٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٩:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٩:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٥٣٠٠:١٩:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٩:٤٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:١٠٠٠:١٩:٤٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٤٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٤٠٠:١٩:٤٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٧:٠٤٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٩:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٩:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٩:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٠:٠٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٥:٣٦١٣:٠٧:٥١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٠:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٠٢٢٠:١٠:٤٨٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٠:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٨:١٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٠٠٠:٢٠:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٢٤٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٠:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٤٨٠٠:٢٠:٤٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٠:٤٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٥٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:١١٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢١:٠٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠١١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢١:١٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٥٣٠٠:٢١:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢١:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:١٢١٣:١٠:٠١٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٣٦٠٠:٢١:٤٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٥:١٨١٣:١٠:١٤٢٠:١٥:١٤٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٢:٠٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:١٣٠٠:٢٢:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:١٠:٤٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٣٠٠٠:٢٢:٢٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٤٥١٣:١٠:٥٤٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٢:٣٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٥:٥٦١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٦:٠٠٠٠:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باجره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باجره روستای باجره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باجره روستای باجره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باجره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باجره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باجره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باجره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باجره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باجره

روستای باجره بر روی نقشه

روستای باجره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باجره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باجره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باجره
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باجره + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باجره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باجره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باجره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باجره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باجره
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باجره دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باجره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باجره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باجره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باجره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق باجره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باجره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باجره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو