جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باب بینی

راین | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باب بینی


اذان صبح: ٠٤:٠٧:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:١٢
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٠١
غروب آفتاب: ١٩:٣٨:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٥٧:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٣٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باب بینی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای باب بینی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باب بینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باب بینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
هر كس بدون آشنایی با فقه به تجارت پرداخت، خود را در معرض ربا قرار داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باب بینی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باب بینی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باب بینی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باب بینی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باب بینی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باب بینی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٥:١٦١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٣:٥٤٢٣:٥٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٤:١١١٢:٤٠:٢٨١٩:٠٧:١٣١٩:٢٤:٣٢٢٣:٥٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٣:٠٦١٢:٤٠:١٤١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:١٠٢٣:٥٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٢:٠٢١٢:٤٠:٠٠١٩:٠٨:٢٦١٩:٢٥:٤٨٢٣:٥٨:٥٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٠:٥٩١٢:٣٩:٤٧١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٢٦٢٣:٥٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٣٩:٣٤١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٧:٠٥٢٣:٥٨:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٨:٥٤١٢:٣٩:٢١١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٤٣٢٣:٥٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٧:٥٢١٢:٣٩:٠٩١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٢٢٢٣:٥٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٨:٥٧١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٠١٢٣:٥٧:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٥:٥٢١٢:٣٨:٤٦١٩:١٢:٠٦١٩:٢٩:٤٠٢٣:٥٦:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣٨:٣٥١٩:١٢:٤٣١٩:٣٠:١٩٢٣:٥٦:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٣:٥٤١٢:٣٨:٢٤١٩:١٣:٢٠١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٨:١٤١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٣٨٢٣:٥٦:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٧٠٦:٠٢:٠٠١٢:٣٨:٠٥١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٨٢٣:٥٥:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٧:٥٦١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٨٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٧:٤٧١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٥:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٣٧:٣٩١٩:١٦:٢٨١٩:٣٤:١٧٢٣:٥٥:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٣٠٥:٥٨:٢٣١٢:٣٧:٣٢١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:٥٧٢٣:٥٤:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٣٧:٢٥١٩:١٧:٤٤١٩:٣٥:٣٨٢٣:٥٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٦:٤٠١٢:٣٧:١٩١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٤:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٢٦٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٧:١٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٦:٥٨٢٣:٥٤:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٥:٠٢١٢:٣٧:٠٨١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٣٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٤:١٥١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:١٩٢٣:٥٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:١٨٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٦:٥٩١٩:٢٠:٥٤١٩:٣٩:٠٠٢٣:٥٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:١٨٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٦:٥٦١٩:٢١:٣٢١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥١:٥٩١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٢:١١١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٣:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥١:١٦١٢:٣٦:٥١١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٠٢٢٣:٥٣:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٤٢٢٣:٥٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باب بینی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باب بینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باب بینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باب بینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باب بینی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باب بینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باب بینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باب بینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باب بینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باب بینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باب بینی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٢:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٤:١١١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥١:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٧:١٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥١:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٣:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٣١:٣٦١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥١:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٢:٥٧١٢:٣٧:٢٦١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٥٩٢٣:٥١:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٤٢:٣٥١٢:٣٧:٣٢١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٥٢٣:٥١:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٠٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٧:٣٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١١٢٣:٥١:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٣:٥٤١٩:٥٢:٤٧٢٣:٥٢:٠١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٩٠٥:٤١:٣٧١٢:٣٧:٥٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٢:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٢١١٢:٣٨:٠٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٥٦٢٣:٥٢:٠٧
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٨:١٢١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٩٢٣:٥٢:١٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٨:٢١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٢:١٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٨:٣١١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٤٢٣:٥٢:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٨:٤٠١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٢:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٨:٥١١٩:٣٧:٣٢١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٢:٣١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٠:١٢١٢:٣٩:٠١١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٢:٣٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٠:٠٥١٢:٣٩:١٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٧:٣٥٢٣:٥٢:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤٠:٠٠١٢:٣٩:٢٣١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٨:٠٤٢٣:٥٢:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٣٩:٥٦١٢:٣٩:٣٤١٩:٣٩:٢١١٩:٥٨:٣١٢٣:٥٣:٠٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٥٧٢٣:٥٣:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٩:٥٨١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٣:١٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤٠:١٠١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٣:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٥٤١٢:٤٠:٢٢١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:١٠٢٣:٥٣:٣٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٣٩:٥٧١٢:٤٠:٣٥١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٣٢٢٣:٥٣:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٠:٠١١٢:٤٠:٤٨١٩:٤١:٣٩٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٣:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤١:٠١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٤:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤٠:١٣١٢:٤١:١٣١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٣٣٢٣:٥٤:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٤٠:٢١١٢:٤١:٢٧١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٥١٢٣:٥٤:٣٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٤٠:٣٠١٢:٤١:٤٠١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٥٤:٤٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٠:٤٠١٢:٤١:٥٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:٢٣٢٣:٥٥:٠٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٥٢١٢:٤٢:٠٦١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٥:١٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باب بینی روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باب بینی روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باب بینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باب بینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باب بینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باب بینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باب بینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باب بینی

روستای باب بینی بر روی نقشه

روستای باب بینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باب بینی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باب بینی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باب بینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باب بینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باب بینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باب بینی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باب بینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باب بینی
زمان پخش اذان مستقیم به افق باب بینی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باب بینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باب بینی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باب بینی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باب بینی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو