جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باب بینی

راین | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز باب بینی


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٣١
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٤١
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٣٢:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٢٩

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باب بینی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای باب بینی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باب بینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باب بینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

اوا گرگری
تنها با دگرگونی دیدگاه تان خواهید دید كه تا چه اندازه وضعیت زندگی تان دگرگون می شود؛ از این دگرگونی، شگفت زده خواهید شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باب بینی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باب بینی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باب بینی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باب بینی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باب بینی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باب بینی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٨:٢٢١٩:١٣:٣٠١٩:٣١:٠٩٢٣:٥٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣٨:١٣١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٤٩٢٣:٥٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠١:٤٧١٢:٣٨:٠٤١٩:١٤:٤٥١٩:٣٢:٢٩٢٣:٥٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٠:٥٢١٢:٣٧:٥٥١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٠٨٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٧:٤٧١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٤٨٢٣:٥٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٧:٣٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٤:٢٩٢٣:٥٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٨:١٢١٢:٣٧:٣٢١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٤:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٧:٢٠١٢:٣٧:٢٥١٩:١٧:٥٤١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٤:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١٦٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:١٩١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٤:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٥:٤٠١٢:٣٧:١٣١٩:١٩:١٠١٩:٣٧:١٠٢٣:٥٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٧:٠٨١٩:١٩:٤٨١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٣:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٨:٣٠٢٣:٥٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٣٦:٥٩١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:١١٢٣:٥٣:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٦:٥٦١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٥١٢٣:٥٣:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥١:٤٩١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٢:٢٠١٩:٤٠:٣٢٢٣:٥٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥١:٠٦١٢:٣٦:٥١١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:١٢٢٣:٥٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٠:٢٤١٢:٣٦:٤٩١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٥٢٢٣:٥٢:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٩:٤٤١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٢:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٠٠٥:٤٩:٠٥١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١٣٢٣:٥٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٣٢٣:٥٢:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٧:٥٠١٢:٣٦:٤٨١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٤:٣٣٢٣:٥٢:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٥٠٥:٤٧:١٥١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٥:١٢٢٣:٥٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٦:٤١١٢:٣٦:٥١١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٢:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٣١٢٣:٥٢:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٢٠٥:٤٥:٣٧١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:١١٢٣:٥٢:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٧:٠٠١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:١٣٠٥:٤٤:١١١٢:٣٧:٠٩١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥١:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٧:١٤١٩:٣١:٠١١٩:٤٩:٤٤٢٣:٥١:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باب بینی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باب بینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باب بینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باب بینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باب بینی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باب بینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باب بینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باب بینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای باب بینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باب بینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باب بینی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٤:٤٤١٢:٤٦:٥٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٢٤٠٠:٠٢:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٢:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٥:٥٣١٢:٤٦:٥٩١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٢:٣٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٦:٥٩١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٣٨٠٠:٠٢:٤٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٤٦:٥٩١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٢:٥١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٥:٥٧:٣٨١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٢:٥٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٨:١٣١٢:٤٦:٥٧١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٤٠٠٠:٠٣:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٨:٤٨١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٥٨٠٠:٠٣:٠٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٦:٥٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:١٥٠٠:٠٣:١٤
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٥٩١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٣١٠٠:٠٣:١٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٣:٢١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠١:١٠١٢:٤٦:٤١١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٨٠٠:٠٣:٢٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٦:٣٦١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٣:٢٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٣:٢٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٦:٢٤١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠٣:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤٦:١٧١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٣:٣٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٤:٠٦١٢:٤٦:١٠١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٣:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٣:٢٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٥:١٦١٢:٤٥:٥٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٥٨٠٠:٠٣:٢٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٥:٥١١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٣:٢٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٤:١٧١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠٣:٢٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٧:٠٠١٢:٤٥:٢٣١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٠٧٠٠:٠٣:١٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٥:١٢١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٣:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٨:٠٩١٢:٤٥:٠١١٩:٢١:٢٨١٩:٣٩:٠٩٠٠:٠٣:١٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٤٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٣:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٩:١٧١٢:٤٤:٣٦١٩:١٩:٣٠١٩:٣٧:٠٧٠٠:٠٢:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٤:٢٣١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٠٥٠٠:٠٢:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٢٤١٢:٤٤:١٠١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٢٠٠:٠٢:٤٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:١٠:٥٨١٢:٤٣:٥٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٢:٣٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١١:٣١١٢:٤٣:٤١١٩:١٥:٢٥١٩:٣٢:٥٤٠٠:٠٢:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٢:٠٥١٢:٤٣:٢٦١٩:١٤:٢٢١٩:٣١:٤٨٠٠:٠٢:٢١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باب بینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باب بینی روستای باب بینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای باب بینی روستای باب بینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باب بینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باب بینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باب بینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باب بینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باب بینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باب بینی

روستای باب بینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باب بینی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای باب بینی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باب بینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باب بینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باب بینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باب بینی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باب بینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باب بینی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باب بینی
افق شرعی امروز فردا باب بینی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باب بینی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باب بینی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باب بینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باب بینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو