جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باب انار

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باب انار


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:١٥
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٥٠
نیمه شب: ٠٠:١٨:٤٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باب انار (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر باب انار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر باب انار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باب انار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
كار اندكی كه با آگاهی همراه باشد، زیاد است و كار زیادی كه با نادانی همراه باشد، كم است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باب انار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باب انار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باب انار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باب انار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باب انار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باب انار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٥:٠٥١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٠٢٠٠:١٣:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٣:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٩:١٥١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:١٩٠٠:١٢:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٨:٢١١٢:٥٤:٣٧١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٢:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٢:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٤:٢١١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٦٠٠:١٢:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٤:١٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٥٠٠:١١:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٤٠٠:١١:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٤:٠١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٣٠٠:١١:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:١٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٢٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٣:٥١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:١١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١١:٤١١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:١٠:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٠:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:١٢١٢:٥٣:٣٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٠:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٠:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٣:٣٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٠:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٣:٣١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٩:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٩:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٣:٣١١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٩:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٩:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٩:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باب انار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر باب انار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر باب انار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باب انار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر باب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٢:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٩:١٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:١٧٠٠:١٢:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٩:٤١١٢:٥٩:٣١١٩:٥٩:١٩٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٣:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٩:٥٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٣:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٠:٣٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٣:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٤:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠١:١١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٩:٥١٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٤:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٤:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٤:٤٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:١٧١٣:٠١:٠٩١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٥:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٢:٤١١٣:٠١:٢١١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٥:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠١:٣٢١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٥:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:٣٠١٣:٠١:٤٢١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٤٤٠٠:١٥:٤٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠١:٥٣١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٦:٠٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٦:١٦
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٢:١٢١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٩٠٠:١٦:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٧٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٦:٤٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٥:٤٦١٣:٠٢:٣٠١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٦:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٧:١١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٢:٤٦١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٧:٢٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:١٥١٣:٠٢:٥٤١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٧:٣٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٥٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٣:٠١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٧:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:١٨:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٣:١٣١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٨:١٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٣:١٨١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٨:٢٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٣:٢٣١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:١٧٠٠:١٨:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٨:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٣:٣١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٨:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١١:٢٨١٣:٠٣:٣٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٤٠٠:١٩:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٣:٣٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٩:١٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باب انار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر باب انار

باب انار شهری در جنوب استان فارس در فاصله ی ۱۰۵ کیلومتری شیراز و ۷۵ کیلومتری جهرم است . باب انار مرکز بخش خفر است . دارای باغ‌های بسیار مرکبات و خرما می‌باشد. گل نرگس از محصولات آن است.

شهر باب انار در ویکیپدیا

شهر باب انار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باب انار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باب انار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باب انار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باب انار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باب انار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باب انار
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر باب انار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر باب انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باب انار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باب انار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باب انار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باب انار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باب انار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باب انار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باب انار
زمان پخش اذان مستقیم به افق باب انار
افق شرعی امروز فردا باب انار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باب انار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو