جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باب انار

جهرم | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز باب انار


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٥٠:٢١
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٣٤
اذان مغرب: ١٩:١٢:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٤

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باب انار (شهرستان جهرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر باب انار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باب انار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باب انار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جبران خلیل جبران
انسان خردمند با مشعـل دانش و حكمت، پیش رفته و راه بشریت را روشن می سازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باب انار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باب انار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باب انار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باب انار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باب انار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باب انار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٠٠٠:١٣:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٩:١٥١٢:٥٤:٤٦١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٨:١٩٠٠:١٢:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٨:٢١١٢:٥٤:٣٧١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٨٠٠:١٢:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٢٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٢:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٤:٢١١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:١٦٠٠:١٢:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٤:١٤١٩:٣٣:٠٩١٩:٥٠:٥٥٠٠:١١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٤:٥٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٤٠٠:١١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٠٤١٢:٥٤:٠١١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٣٠٠:١١:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٣:١٥١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٢٠٠:١١:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٣:٥١١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٢٠٠:١١:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١١:٤١١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:١٠:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٠:٥٦١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٠:١٢١٢:٥٣:٣٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٠:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٣:٣٦١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٠:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥٣:٣٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٠:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٨:٠٦١٢:٥٣:٣٢١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٩:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٣:٣١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٠٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٦:٤٩١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٥٤٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٣:٣٠١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٥٠٠:٠٩:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٥:٣٦١٢:٥٣:٣١١٩:٤١:٤٧٢٠:٠٠:٠٥٠٠:٠٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٩:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٣:٥٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠١٠٠:٠٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٣:٤٠١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٠٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٩:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٩:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٣:٥٢١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٠٩:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠١:٣٧١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٩:٠٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠١:١٣١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٠٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باب انار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باب انار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر باب انار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باب انار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر باب انار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باب انار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٤٠٦:٢٩:٥٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤١٠٠:١٩:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٩:٣٨١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٣٦٠٠:١٩:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٩:٢١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٢٩٠٠:١٨:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣١:٣٤١٢:٥٩:٠٥١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٢٣٠٠:١٨:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٣٢:٠٥١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٢:١٦٠٠:١٨:٢٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥١٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٣:٥٨١٩:٤١:٠٨٠٠:١٨:١٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٣:٠٨١٢:٥٨:١٣١٩:٢٢:٥١١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٨:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٣:٣٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٥٠٠٠:١٧:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٤:١٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٧:٤١٠٠:١٧:٣٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٣٤:٤١١٢:٥٧:١٧١٩:١٩:٢٨١٩:٣٦:٣١٠٠:١٧:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٥:١١١٢:٥٦:٥٨١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٢١٠٠:١٧:٠٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٣٥:٤٢١٢:٥٦:٣٩١٩:١٧:١٠١٩:٣٤:١٠٠٠:١٦:٥٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٣٦:١٣١٢:٥٦:١٩١٩:١٦:٠٠١٩:٣٢:٥٩٠٠:١٦:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٣٦:٤٣١٢:٥٥:٥٩١٩:١٤:٥٠١٩:٣١:٤٨٠٠:١٦:٢٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٣٧:١٣١٢:٥٥:٣٩١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:٣٦٠٠:١٦:٠٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٥:١٩١٩:١٢:٢٨١٩:٢٩:٢٤٠٠:١٥:٥٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٣٨:١٣١٢:٥٤:٥٨١٩:١١:١٧١٩:٢٨:١٢٠٠:١٥:٣٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٠٠٦:٣٨:٤٣١٢:٥٤:٣٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٦:٥٩٠٠:١٥:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٣٩:١٣١٢:٥٤:١٧١٩:٠٨:٥٤١٩:٢٥:٤٦٠٠:١٤:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٣٩:٤٣١٢:٥٣:٥٦١٩:٠٧:٤٢١٩:٢٤:٣٤٠٠:١٤:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٠:١٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٣:٢٠٠٠:١٤:٢٤
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٠:٤٣١٢:٥٣:١٣١٩:٠٥:١٧١٩:٢٢:٠٧٠٠:١٤:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٤١:١٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٠٤:٠٤١٩:٢٠:٥٤٠٠:١٣:٤٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤١:٤٢١٢:٥٢:٣٠١٩:٠٢:٥٢١٩:١٩:٤٠٠٠:١٣:٢٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٦٠٦:٤٢:١٢١٢:٥٢:٠٩١٩:٠١:٣٩١٩:١٨:٢٧٠٠:١٣:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤١٠٦:٤٢:٤٢١٢:٥١:٤٧١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:١٣٠٠:١٢:٥١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٣:١٢١٢:٥١:٢٦١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:٠٠٠٠:١٢:٣٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٤٣:٤٢١٢:٥١:٠٤١٨:٥٨:٠٠١٩:١٤:٤٦٠٠:١٢:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٤:١٣١٢:٥٠:٤٣١٨:٥٦:٤٧١٩:١٣:٣٣٠٠:١١:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٤٤:٤٣١٢:٥٠:٢١١٨:٥٥:٣٤١٩:١٢:٢٠٢٣:٤١:٣٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٤٥:١٣١١:٥٠:٠٠١٧:٥٤:٢١١٨:١١:٠٧٢٣:١١:١٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باب انار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار شهر باب انار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر باب انار شهر باب انار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باب انار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باب انار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باب انار

باب انار شهری در جنوب استان فارس در فاصله ی ۱۰۵ کیلومتری شیراز و ۷۵ کیلومتری جهرم است . باب انار مرکز بخش خفر است . دارای باغ‌های بسیار مرکبات و خرما می‌باشد. گل نرگس از محصولات آن است.

شهر باب انار در ویکیپدیا

شهر باب انار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باب انار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باب انار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باب انار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باب انار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باب انار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باب انار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر باب انار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر باب انار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باب انار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باب انار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باب انار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق باب انار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باب انار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باب انار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق باب انار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باب انار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باب انار
زمان پخش اذان آنلاین به افق باب انار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باب انار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو