جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابل

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابل

اذان صبح: ٠٤:٢٥:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٩:٤٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٠
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٢٤
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٤٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابل (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر بابل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
همانا بیناترین دیده‌ها آن است كه در طریق خیر نفوذ كند، و شنواترین گوش‌ها آن است كه پند و اندرز را در خود فرا گیرد و از آن سود برد، سالم‌ترین دل‌ها آن است كه از شبهه‌ها پاك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابل

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابل در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابل (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابل
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٩:١٨١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٤:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٧٠٠:١٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:١٣:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٢:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٢:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٨:١١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٢:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:١١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:١١:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:١٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٤٠٠٠:١١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٠:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٧:١٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٠:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٣٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٠:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٩:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٩:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٩:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٨:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٨:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٦:١٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٨:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٨:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٧:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٧:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٧:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٦:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٥:٤١١٩:٥٥:١١٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١١٠٠:٠٦:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٥:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٥٨٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٥٨٠٠:٠٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابل

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بابل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بابل

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابل

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابل شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابل شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابل

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٧:١٧١١:٥١:٥٣١٧:٥٥:٥٤١٨:١٤:٠٩٢٣:٠٩:٣٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٧٠٥:٤٨:٠٥١١:٥١:٣٢١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٣٨٢٣:٠٩:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٤٨:٥٣١١:٥١:١١١٧:٥٢:٥٣١٨:١١:٠٨٢٣:٠٨:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٩:٤٢١١:٥٠:٥٠١٧:٥١:٢٤١٨:٠٩:٣٨٢٣:٠٨:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٠:٣٠١١:٥٠:٢٩١٧:٤٩:٥٤١٨:٠٨:٠٨٢٣:٠٨:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥١:١٩١١:٥٠:٠٩١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٦:٣٩٢٣:٠٨:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٠٨١١:٤٩:٤٩١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:٠٩٢٣:٠٧:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٥:٥٢:٥٧١١:٤٩:٢٩١٧:٤٥:٢٦١٨:٠٣:٤١٢٣:٠٧:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٣:٤٦١١:٤٩:٠٩١٧:٤٣:٥٧١٨:٠٢:١٢٢٣:٠٧:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٤:٣٦١١:٤٨:٤٩١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٤٤٢٣:٠٦:٥٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٥:٢٦١١:٤٨:٣٠١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٧٢٣:٠٦:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٥:٥٦:١٦١١:٤٨:١١١٧:٣٩:٣٣١٧:٥٧:٥٠٢٣:٠٦:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٥:٥٧:٠٦١١:٤٧:٥٣١٧:٣٨:٠٦١٧:٥٦:٢٣٢٣:٠٥:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:٥٧١١:٤٧:٣٥١٧:٣٦:٤٠١٧:٥٤:٥٧٢٣:٠٥:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٨:٤٨١١:٤٧:١٧١٧:٣٥:١٣١٧:٥٣:٣١٢٣:٠٥:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٩:٣٩١١:٤٧:٠٠١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٠٧٢٣:٠٥:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠٠:٣٠١١:٤٦:٤٣١٧:٣٢:٢٢١٧:٥٠:٤٢٢٣:٠٤:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠١:٢٢١١:٤٦:٢٦١٧:٣٠:٥٨١٧:٤٩:١٩٢٣:٠٤:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٢:١٤١١:٤٦:١٠١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٧:٥٦٢٣:٠٤:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٣:٠٧١١:٤٥:٥٥١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣٤٢٣:٠٣:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٤٠٦:٠٤:٠٠١١:٤٥:٤٠١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:١٢٢٣:٠٣:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:٠٤:٥٣١١:٤٥:٢٦١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٣:٥٢٢٣:٠٣:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٥:٤٧١١:٤٥:١٢١٧:٢٤:٠٥١٧:٤٢:٣٢٢٣:٠٣:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:٠٦:٤١١١:٤٤:٥٨١٧:٢٢:٤٥١٧:٤١:١٣٢٣:٠٢:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١١:٤٤:٤٦١٧:٢١:٢٥١٧:٣٩:٥٥٢٣:٠٢:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:٠٨:٢٩١١:٤٤:٣٣١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٨:٣٧٢٣:٠٢:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٢٤١١:٤٤:٢٢١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:٢١٢٣:٠٢:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٠:٢٠١١:٤٤:١١١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:٠٦٢٣:٠٢:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١١:١٥١١:٤٤:٠١١٧:١٦:١٥١٧:٣٤:٥١٢٣:٠١:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:١٢:١٢١١:٤٣:٥١١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:٣٨٢٣:٠١:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابل شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابل شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابل

بابُل معروف به شهر بهارنارنج دومین شهر پرجمعیت استان مازندران و مرکز شهرستان بابل، پرجمعیت‌ترین شهرستان مازندران و دومین شهرستان پرجمعیت شمال ایران با جمعیت ۵۳۱٬۹۳۰ نفر می‌باشد. این شهر به دو منطقه شهری تقسیم می‌شود

شهر بابل در ویکیپدیا

شهر بابل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابل بر روی نقشه

شهر بابل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابل
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بابل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابل رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق بابل
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بابل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بابل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابل دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بابل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بابل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو