جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بابل

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابل


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٧
اذان ظهر: ١١:٤٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٩:١٥
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٢٤

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابل (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ شهر بابل)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بابل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژزف رو
كوههای عظیم پر از چشمه اند و قلبهای بزرگ پر از اشك.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابل

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بابل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١١:٢٣١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٠:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٠:١١١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠٩:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٨٠٦:٠٩:٠١١٢:٥٦:٤٥١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٠٩:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٨:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٣٧١٢:٥٦:٢١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٦:١٥١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٨:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٨:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٠:١٥٢٠:١٠:٠٢٠٠:٠٧:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠١:٢١١٢:٥٥:٥٨١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٧:٢٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٥١٠٦:٠٠:٢٠١٢:٥٥:٥٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٧:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠٦:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:٢٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٤١٠٠:٠٦:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٧٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:٠٦:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٥:٤١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٥:٣٠٠٠:٠٦:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٦:١٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٠٦:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٥٥٠٥:٥٤:٤١١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:١٨٠٠:٠٥:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٤٠٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:١١٠٠:٠٥:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٢٦٠٥:٥٢:٥٩١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:٠٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٢:١٠١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٩:٥٧٠٠:٠٥:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٠٤٠٥:٥١:٢٣١٢:٥٥:٤٠٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٠٥:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٥٠:٣٧١٢:٥٥:٤١٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٤١٠٠:٠٥:٠١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٥:٤٤٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٠٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٩:١٠١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٠٤:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٤٠٠٥:٤٨:٢٩١٢:٥٥:٥٠٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٠٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٠٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٠٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٠٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٦:٠١١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:٠٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابل

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بابل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر بابل

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بابل

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٣:٢٠١١:٤٣:٣٨١٧:١٣:٢٧١٧:٣٢:٠٧٢٣:٠١:٢٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٤:١٧١١:٤٣:٣٠١٧:١٢:١٤١٧:٣٠:٥٦٢٣:٠١:١٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:١٤١١:٤٣:٢٣١٧:١١:٠٣١٧:٢٩:٤٦٢٣:٠١:٠٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٦:١١١١:٤٣:١٦١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٨:٣٨٢٣:٠٠:٥٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٧:٠٩١١:٤٣:١٠١٧:٠٨:٤٢١٧:٢٧:٣٠٢٣:٠٠:٤٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٨:٠٧١١:٤٣:٠٥١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٢٤٢٣:٠٠:٣٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:١٩:٠٦١١:٤٣:٠٠١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:١٩٢٣:٠٠:٢٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٠:٠٥١١:٤٢:٥٧١٧:٠٥:٢١١٧:٢٤:١٥٢٣:٠٠:٢٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٠٤١١:٤٢:٥٤١٧:٠٤:١٦١٧:٢٣:١٣٢٣:٠٠:١٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٠٣١١:٤٢:٥١١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:١١٢٣:٠٠:١١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:٠٣١١:٤٢:٥٠١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١١٢٣:٠٠:٠٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٠٣١١:٤٢:٤٩١٧:٠١:٠٩١٧:٢٠:١٣٢٣:٠٠:٠٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٥:٠٣١١:٤٢:٥٠١٧:٠٠:١٠١٧:١٩:١٦٢٢:٥٩:٥٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٠٣١١:٤٢:٥١١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٠٢٢:٥٩:٥٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٧:٠٤١١:٤٢:٥٢١٦:٥٨:١٥١٧:١٧:٢٦٢٢:٥٩:٥٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٨:٠٥١١:٤٢:٥٥١٦:٥٧:٢٠١٧:١٦:٣٤٢٢:٥٩:٥٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٩:٠٦١١:٤٢:٥٨١٦:٥٦:٢٦١٧:١٥:٤٢٢٢:٥٩:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣٠:٠٧١١:٤٣:٠٣١٦:٥٥:٣٤١٧:١٤:٥٣٢٢:٥٩:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣١:٠٨١١:٤٣:٠٨١٦:٥٤:٤٤١٧:١٤:٠٥٢٢:٥٩:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٢:٠٩١١:٤٣:١٤١٦:٥٣:٥٥١٧:١٣:١٨٢٢:٥٩:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:١٠١١:٤٣:٢١١٦:٥٣:٠٧١٧:١٢:٣٤٢٢:٥٩:٥٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٤:١٢١١:٤٣:٢٨١٦:٥٢:٢٢١٧:١١:٥١٢٣:٠٠:٠٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:١٣١١:٤٣:٣٧١٦:٥١:٣٨١٧:١١:٠٩٢٣:٠٠:٠٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٦:١٥١١:٤٣:٤٦١٦:٥٠:٥٥١٧:١٠:٢٩٢٣:٠٠:١١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٧:١٦١١:٤٣:٥٦١٦:٥٠:١٥١٧:٠٩:٥٢٢٣:٠٠:١٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣٨:١٧١١:٤٤:٠٧١٦:٤٩:٣٦١٧:٠٩:١٥٢٣:٠٠:٢٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:١٨١١:٤٤:١٩١٦:٤٨:٥٩١٧:٠٨:٤١٢٣:٠٠:٣٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٥٠٦:٤٠:٢٠١١:٤٤:٣٢١٦:٤٨:٢٤١٧:٠٨:٠٨٢٣:٠٠:٤١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٧٠٦:٤١:٢٠١١:٤٤:٤٦١٦:٤٧:٥١١٧:٠٧:٣٨٢٣:٠٠:٥٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٢:٢١١١:٤٥:٠٠١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٧:٠٩٢٣:٠١:٠١

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بابل شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر بابل شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابل

بابُل معروف به شهر بهارنارنج دومین شهر پرجمعیت استان مازندران و مرکز شهرستان بابل، پرجمعیت‌ترین شهرستان مازندران و دومین شهرستان پرجمعیت شمال ایران با جمعیت ۵۳۱٬۹۳۰ نفر می‌باشد. این شهر به دو منطقه شهری تقسیم می‌شود

شهر بابل در ویکیپدیا

شهر بابل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابل بر روی نقشه

شهر بابل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابل
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابل رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بابل دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابل
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ بابل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بابل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بابل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو