جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابل

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابل


اذان صبح: ٠٣:٥٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٥٨:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٧:٠٧
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٢٥

یکشنبه ١٨ خرداد ١٣٩٩
١٥ شوال ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابل (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ خرداد ٩٩ شهر بابل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بابل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
قرآن را تلاوت كنید زیرا خداوند بزرگ قلبی كه قرآن را درك كرده است، (روز قیامت) عذاب نمی¬كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٥٤٠٦:٢٧:٠٤١٢:٥٩:٣٣١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٨٠٠:١٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٩:١٨١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢٢٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٤:٢٢١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٧٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:١١٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٢:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٠٠٠:١٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٨:١١١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٥٠٠٠:١١:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٠٥٠٦:١٦:٣٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٤٥٠٠:١١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:١٩١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٩:٤٠٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٤:٠٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٤١:١٩٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٠:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٢:٥٢١٢:٥٧:١٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠١:٣٠٠٠:١٠:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٣٩١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٠:١٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠٩:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠٩:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٦:٣٧١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٩:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٧:٠٠١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٨:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٥:٥٢١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٨:٣٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٦:١٥١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٨:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٢٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٠٨:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٠:٠١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٧:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٥:٥٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٩:٣٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٧:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٦:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٧:٣٧١٢:٥٥:٤٣١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٦:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٥:٤١١٩:٥٥:١١٢٠:١٥:١٦٠٠:٠٦:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:١١٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:١٣٠٥:٥٤:٥٣١٢:٥٥:٣٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٧:٠٤٠٠:٠٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بابل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر بابل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بابل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بابل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٤٧:٥٠١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٠٤:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٠٤:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٤٦:٣٦١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٠٤:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤٦:٠١١٢:٥٦:١٠٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:٠٤:١٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٥٦:١٦٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٨:١٨٠٠:٠٤:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٤٤:٥٧١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٠٤:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٤٤:٢٧١٢:٥٦:٢٩٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٥١٠٠:٠٤:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٠٠٥:٤٣:٥٩١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٠٤:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٦:٤٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٣١:١٩٠٠:٠٤:٠٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٤٣:٠٨١٢:٥٦:٥٣٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٠٤:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٤٢:٤٦١٢:٥٧:٠٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٠٤:٠٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٤٢:٢٤١٢:٥٧:١١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٠٤:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٤٠٥:٤٢:٠٥١٢:٥٧:٢١٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٠٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٩٠٥:٤١:٤٧١٢:٥٧:٣٠٢٠:١٣:٣٠٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٠٤:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٨٠٥:٤١:٣١١٢:٥٧:٤١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٢١٠٠:٠٤:١٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٨٠٥:٤١:١٧١٢:٥٧:٥١٢٠:١٤:٤٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٠٤:١٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥١٠٥:٤١:٠٤١٢:٥٨:٠٢٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠٤:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤٠:٥٣١٢:٥٨:١٣٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٠٤:٢٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٨:٢٤٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٠٤:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٤٠:٣٧١٢:٥٨:٣٦٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٨:١١٠٠:٠٤:٣٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٩٠٥:٤٠:٣١١٢:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٥٢٠:٣٨:٤١٠٠:٠٤:٤٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٠٤:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥٩:١٣٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٠٥:٠١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٥٩:٢٥٢٠:١٨:٣٣٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٠٥:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٤٠:٢٦١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٥٦٢٠:٤٠:٢٦٠٠:٠٥:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٤٠:٢٩١٢:٥٩:٥١٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٠٥:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٤٠:٣٣١٣:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤١:٠٩٠٠:٠٥:٤١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٤٠:٤٠١٣:٠٠:١٧٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤١:٢٩٠٠:٠٥:٥٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٤٠:٤٧١٣:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:٤٧٠٠:٠٦:٠٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٤٠:٥٧١٣:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٢:٠٣٠٠:٠٦:١٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٤١:٠٨١٣:٠٠:٥٦٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤٢:١٧٠٠:٠٦:٣١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بابل شهر بابل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر بابل شهر بابل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابل

بابُل معروف به شهر بهارنارنج دومین شهر پرجمعیت استان مازندران و مرکز شهرستان بابل، پرجمعیت‌ترین شهرستان مازندران و دومین شهرستان پرجمعیت شمال ایران با جمعیت ۵۳۱٬۹۳۰ نفر می‌باشد. این شهر به دو منطقه شهری تقسیم می‌شود

شهر بابل در ویکیپدیا

شهر بابل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابل بر روی نقشه

شهر بابل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابل

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر بابل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بابل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بابل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابل
افق شرعی امروز فردا بابل دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بابل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو