جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابلسر

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابلسر

اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:٢٣

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابلسر (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ شهر بابلسر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بابلسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابلسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه با تازیانه به ظلم، دیگری را بزند، خداوند روز قیامت از او انتقام می¬گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابلسر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابلسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابلسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٧:٠٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٣٢:٥٦١٩:٥١:٤٨٠٠:١٤:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٩:٢٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:٤٣٠٠:١٤:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٩:١١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٨٠٠:١٣:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٥٨١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٣:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٢:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٠:٢٠١٢:٥٨:٣١١٩:٣٧:١٨١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٢:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٨:١٨١٩:٣٨:١١١٩:٥٧:١٨٠٠:١٢:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٤٤١٢:٥٨:٠٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٨:١٣٠٠:١١:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٦:٢٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:١١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١١:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٣٥٠٦:١٣:٥٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:٤٤١٢:٥٧:٢١١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٥٥٠٠:١٠:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١١:٣١١٢:٥٧:١١١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٠:١٩١٢:٥٧:٠٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٩:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٩:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٨:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٥:٤٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٨:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٠٨:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٦:١٦١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٠٨:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:١٦٠٠:٠٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠٦٠٦:٠١:٢٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:١٩٢٠:١١:١١٠٠:٠٧:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٠:٢٢١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:١١٢٠:١٢:٠٧٠٠:٠٧:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٠٢٠٠:٠٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٨:٢٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٦:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٦:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٧٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٤٢٠٠:٠٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٤:٤٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بابلسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بابلسر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابلسر شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٩٠٥:٤١:٠٠١٣:٠١:١٦٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤٣:٠٩٠٠:٠٦:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٤١:١٤١٣:٠١:٣٠٢٠:٢١:٤٤٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٠٦:٥٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٤١:٢٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٠٧:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٤١:٤٧١٣:٠١:٥٥٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٠٧:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٢٠٥:٤٢:٠٥١٣:٠٢:٠٨٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:٤٢٠٠:٠٧:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٤٢:٢٥١٣:٠٢:٢١٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٠٧:٥٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٤٢:٤٧١٣:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٠٨:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٣٠٥:٤٣:٠٩١٣:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٣:٤٧٠٠:٠٨:٢٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٥٠٥:٤٣:٣٣١٣:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:١٤٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٠٨:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٨٠٥:٤٣:٥٩١٣:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٣:٤١٠٠:٠٨:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٤٤:٢٥١٣:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٠٩:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٤٤:٥٣١٣:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٠٩:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٤٥:٢٢١٣:٠٣:٤٣٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٣:١٨٠٠:٠٩:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٤٥:٥٢١٣:٠٣:٥٤٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤٣:٠٧٠٠:١٠:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٩٠٥:٤٦:٢٣١٣:٠٤:٠٤٢٠:٢١:٣١٢٠:٤٢:٥٣٠٠:١٠:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٦:٥٦١٣:٠٤:١٤٢٠:٢١:١٨٢٠:٤٢:٣٨٠٠:١٠:٤٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٤٧:٢٩١٣:٠٤:٢٤٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٢١٠٠:١٠:٥٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٤٨:٠٣١٣:٠٤:٣٣٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٢:٠٢٠٠:١١:١٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٤٠٥:٤٨:٣٩١٣:٠٤:٤٢٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤١:٤١٠٠:١١:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٩:١٥١٣:٠٤:٥٠٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤١:١٨٠٠:١١:٤٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣١٠٥:٤٩:٥٣١٣:٠٤:٥٨٢٠:١٩:٤٥٢٠:٤٠:٥٤٠٠:١٢:٠٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٥٠:٣١١٣:٠٥:٠٥٢٠:١٩:٢١٢٠:٤٠:٢٧٠٠:١٢:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٥١:١٠١٣:٠٥:١٢٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٩:٥٩٠٠:١٢:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٥١:٥٠١٣:٠٥:١٩٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٢٩٠٠:١٢:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٥٢:٣٠١٣:٠٥:٢٥٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:٥٧٠٠:١٣:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٥٠٥:٥٣:١٢١٣:٠٥:٣١٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٨:٢٤٠٠:١٣:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٣:٥٤١٣:٠٥:٣٦٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٧:٤٨٠٠:١٣:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٥٤:٣٧١٣:٠٥:٤٠٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٧:١١٠٠:١٣:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٥:٢٠١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٥:٤٥٢٠:٣٦:٣٢٠٠:١٤:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٤:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٧٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٥:٥١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٤:٤١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابلسر

بابُلْسَر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران، در شمال ایران، بین دریای مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان بابلسر است. این شهرستان ۱۲۴٫۳۲۳ نفر جمعیت دارد که معادل ۴/۴ درصد جمعیت کل استان است

شهر بابلسر در ویکیپدیا

شهر بابلسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابلسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابلسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابلسر بر روی نقشه

شهر بابلسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابلسر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بابلسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابلسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابلسر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بابلسر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بابلسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابلسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابلسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بابلسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابلسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابلسر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو