جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بابلسر

بابلسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز بابلسر


اذان صبح: ٠٥:١٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٩
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٤١:١٥
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠١

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابلسر (شهرستان بابلسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر بابلسر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بابلسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابلسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
تمام چیزهای مسلمان كه عبارتند از ثروت و آبرو و خون بر مسلمان دیگر حرام است (كه آنها را از بین ببرد) و برای شرّ بودن یك فرد، همین كافی است كه برادر مسلمان خود را كوچك كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابلسر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابلسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بابلسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابلسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٢:٢٧١٢:٥٧:١٩١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٠:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١١:١٤١٢:٥٧:١٠١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٠:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٧:٠١١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٩:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٥٣١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٦:٤٤١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٩:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٨:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٥:٢٧١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٠٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٠٥٠٦:٠٤:٢١١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٠٨:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٦:١٦١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٨:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٦:١٠١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٣١٠٠:٠٧:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠١:١٠١٢:٥٦:٠٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٧:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٧:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٣:١٦٠٠:٠٦:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:١١٠٠:٠٦:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٦٠٠:٠٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٥:٤٨١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٦:٠١٠٠:٠٦:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٦:٥٥٠٠:٠٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢١٠٥:٥٤:٢٧١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠٥:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٣:٣٥١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٨:٤٣٠٠:٠٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:٥٢٠٥:٥٢:٤٥١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٩:١٤٢٠:١٩:٣٦٠٠:٠٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٤٠٠٥:٥١:٥٥١٢:٥٥:٤٥٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٠٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:٢٩٠٥:٥١:٠٨١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٢٢٠٠:٠٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٥:٤٩٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢٢:١٥٠٠:٠٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٥:٥١٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٠٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٨:٥٤١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٠٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٥٥:٥٧٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٠٤:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٦:٠٢٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٠٤:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٦:٥٥١٢:٥٦:٠٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٠٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠١٠٥:٤٦:١٩١٢:٥٦:١١٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٧:١٨٠٠:٠٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابلسر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بابلسر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر بابلسر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠٤:٥٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٢٠٠:٢١:٤١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٢:٢٦١٣:٠٤:٤١١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٥٥٠٠:٢١:١٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٤:٢٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٤٩٠٠:٢٠:٥٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٤:٠٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٣٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٥٠٠:٢٠:١١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٦:٣٤١٣:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٩:٤٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٣:١١١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٩:٢٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:١٥٠٠:١٩:٠١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٣٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٠:٤٥١٣:٠٢:١٨١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٨:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٢:٠١١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٧:٥١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٥٣١٣:٠١:٤٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٧:٢٨
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:٢٧١٣:٠١:٢٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٧:٠٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠١:١٠١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٦:٤١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٦:١٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٠:٣٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٥:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٨٠٠:١٥:٣١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٣٠٠:١٥:٠٨
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٩:٥١١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٠٧٠٠:١٤:٤٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٤:٢٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٥١٠٠:١٣:٣٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٣:١٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢١:١٩١٢:٥٨:٤١١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٤١٠٠:١٢:٥٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٢:٣١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٨:٤٣١٢:٥٨:١٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٧:٣١٠٠:١٢:١٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٨:٢٧٠٠:١١:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٦:١٠١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٢٢٠٠:١١:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٤:٥٥١٢:٥٧:٤٠١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٨٠٠:١١:٠٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٢٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٧:٣٠١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١٤٠٠:١٠:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابلسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابلسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٢:٤٥١٢:٠٦:٤٦١٨:١١:٢٣١٨:٢٩:٤٣٢٣:٥٣:٥١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٨٠٧:٠١:١٧١٣:٠٦:٢٩١٩:١٢:١٦١٩:٣٠:٣٦٠٠:٢٣:٣٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٤٠٦:٥٩:٤٩١٣:٠٦:١١١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٩٠٠:٢٣:٠٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٨٠٦:٥٨:٢٠١٣:٠٥:٥٣١٩:١٤:٠٢١٩:٣٢:٢٣٠٠:٢٢:٤٧
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٣٠٦:٥٦:٥٢١٣:٠٥:٣٥١٩:١٤:٥٤١٩:٣٣:١٦٠٠:٢٢:٢٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٢٣١٣:٠٥:١٧١٩:١٥:٤٧١٩:٣٤:٠٩٠٠:٢٢:٠٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٠٠٦:٥٣:٥٥١٣:٠٤:٥٩١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٠٢٠٠:٢١:٤١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥٢:٢٦١٣:٠٤:٤١١٩:١٧:٣٢١٩:٣٥:٥٥٠٠:٢١:١٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٤:٢٣١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٤٩٠٠:٢٠:٥٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٤:٠٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٤٢٠٠:٢٠:٣٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٨:٠٢١٣:٠٣:٤٧١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٣٥٠٠:٢٠:١١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٦:٣٤١٣:٠٣:٢٩١٩:٢١:٠٠١٩:٣٩:٢٨٠٠:١٩:٤٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٥:٠٧١٣:٠٣:١١١٩:٢١:٥٢١٩:٤٠:٢٢٠٠:١٩:٢٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٣:٣٩١٣:٠٢:٥٣١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:١٥٠٠:١٩:٠١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١٩٠٦:٤٢:١٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٢٣:٣٦١٩:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٣٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٤٠:٤٥١٣:٠٢:١٨١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٠٢٠٠:١٨:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٢:٠١١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٧:٥١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٧:٥٣١٣:٠١:٤٤١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٤٩٠٠:١٧:٢٨
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٦:٢٧١٣:٠١:٢٧١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٥:٤٣٠٠:١٧:٠٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠١:١٠١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:٣٦٠٠:١٦:٤١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٣٠٠٠:١٦:١٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٠:٣٨١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٢٤٠٠:١٥:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:١٨٠٠:١٥:٣١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٣١:٢٤١٩:٥٠:١٣٠٠:١٥:٠٨
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٩:٥١١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٠٧٠٠:١٤:٤٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٢:٠٢٠٠:١٤:٢٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:١٩١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٤:٥٣١٩:٥٣:٥١٠٠:١٣:٣٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٨:٥٤١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٣:١٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢١:١٩١٢:٥٨:٤١١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٥:٤١٠٠:١٢:٥٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٢٠:٠١١٢:٥٨:٢٨١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٢:٣١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابلسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر بابلسر شهر بابلسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابلسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابلسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابلسر

بابُلْسَر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران، در شمال ایران، بین دریای مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان بابلسر است. این شهرستان ۱۲۴٫۳۲۳ نفر جمعیت دارد که معادل ۴/۴ درصد جمعیت کل استان است

شهر بابلسر در ویکیپدیا

شهر بابلسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابلسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابلسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابلسر بر روی نقشه

شهر بابلسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابلسر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر بابلسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابلسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابلسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بابلسر
افق شرعی امروز فردا بابلسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بابلسر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بابلسر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بابلسر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابلسر
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابلسر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ بابلسر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابلسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو