جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بابدین

خواجه احمد | زهک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز بابدین


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٢١:١٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٥

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بابدین (شهرستان زهک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای بابدین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بابدین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابدین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

نیچه
اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بابدین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بابدین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابدین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بابدین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابدین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابدین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:١٨٠٥:٥٦:٣٣١٢:٢٣:١١١٨:٥٠:١٨١٩:٠٧:٤٩٢٣:٤١:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٥:٢٥١٢:٢٢:٥٦١٨:٥٠:٥٧١٩:٠٨:٣٠٢٣:٤١:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٣٩٠٥:٥٤:١٧١٢:٢٢:٤٢١٨:٥١:٣٦١٩:٠٩:١١٢٣:٤٠:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٣:١٠١٢:٢٢:٢٨١٨:٥٢:١٥١٩:٠٩:٥٢٢٣:٤٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠٠٠٥:٥٢:٠٤١٢:٢٢:١٥١٨:٥٢:٥٤١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٠:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٣:٣٣١٩:١١:١٤٢٣:٣٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٤٩:٥٤١٢:٢١:٤٩١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٥٦٢٣:٣٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٤٨:٥٠١٢:٢١:٣٧١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٣٩:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٧:٤٧١٢:٢١:٢٥١٨:٥٥:٣١١٩:١٣:١٩٢٣:٣٩:٠٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٦:٤٤١٢:٢١:١٤١٨:٥٦:١١١٩:١٤:٠٠٢٣:٣٨:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٧٠٥:٤٥:٤٢١٢:٢١:٠٣١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٤٢٢٣:٣٨:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٠:٥٢١٨:٥٧:٣٠١٩:١٥:٢٤٢٣:٣٨:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٣:٤١١٢:٢٠:٤٢١٨:٥٨:١٠١٩:١٦:٠٦٢٣:٣٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤٢:٤٢١٢:٢٠:٣٣١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٤٩٢٣:٣٧:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤١:٤٤١٢:٢٠:٢٤١٨:٥٩:٣٠١٩:١٧:٣١٢٣:٣٧:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٠:١٠١٩:١٨:١٣٢٣:٣٧:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٦٠٥:٣٩:٥١١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٠:٥٠١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٦:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٢٠:٠٠١٩:٠١:٣١١٩:١٩:٣٩٢٣:٣٦:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٨:٠١١٢:١٩:٥٣١٩:٠٢:١١١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٦:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٦٠٥:٣٧:٠٨١٢:١٩:٤٧١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٦:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٨٠٥:٣٦:١٦١٢:١٩:٤١١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:٤٧٢٣:٣٥:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١١٠٥:٣٥:٢٥١٢:١٩:٣٦١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٣٠٢٣:٣٥:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٤:٣٥١٢:١٩:٣١١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:١٣٢٣:٣٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:١٩:٢٧١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٦٢٣:٣٥:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٣٢:٥٨١٢:١٩:٢٤١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٥:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٣٢:١٢١٢:١٩:٢١١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٤:٥٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٣١:٢٧١٢:١٩:١٩١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٠:٤٣١٢:١٩:١٧١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٨٢٣:٣٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٢٠٥:٣٠:٠٠١٢:١٩:١٦١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٤:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابدین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بابدین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بابدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بابدین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بابدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بابدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بابدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بابدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابدین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابدین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابدین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابدین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابدین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٢٠٥:٢٤:٢٦١٢:١٩:٣٢١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٥٥٢٣:٣٣:٣٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٧٠٥:٢٣:٥٧١٢:١٩:٣٧١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٥٢٣:٣٣:٣٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٢٣:٢٩١٢:١٩:٤٢١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:١٥٢٣:٣٣:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٢٣:٠٣١٢:١٩:٤٧١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٣:٢٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٢:٣٨١٢:١٩:٥٣١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٣٢٣:٣٣:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٢٢:١٥١٢:٢٠:٠٠١٩:١٨:٠٢١٩:٣٧:١١٢٣:٣٣:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥١٠٥:٢١:٥٣١٢:٢٠:٠٧١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٣:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٧٠٥:٢١:٣٢١٢:٢٠:١٥١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٣٣:٢٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢١:١٣١٢:٢٠:٢٢١٩:١٩:٤٧١٩:٣٩:٠٢٢٣:٣٣:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢٠:٥٥١٢:٢٠:٣١١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٨٢٣:٣٣:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٦٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢٠:٤٠١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٣٢٣:٣٣:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٩٠٥:٢٠:٢٤١٢:٢٠:٤٩١٩:٢١:٢٧١٩:٤٠:٤٧٢٣:٣٣:٤٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٠:٥٨١٩:٢١:٥٩١٩:٤١:٢٠٢٣:٣٣:٤٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣١٠٥:١٩:٥٨١٢:٢١:٠٨١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٥٣٢٣:٣٣:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٠٠٥:١٩:٤٨١٢:٢١:١٨١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٢٥٢٣:٣٣:٥٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٠٠٥:١٩:٣٩١٢:٢١:٢٩١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٥٦٢٣:٣٤:٠١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١٩:٣١١٢:٢١:٣٩١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٢٦٢٣:٣٤:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:١٩:٢٥١٢:٢١:٥١١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٣:٥٥٢٣:٣٤:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٢:٠٢١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٤:٢٣٢٣:٣٤:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:١٩:١٦١٢:٢٢:١٤١٩:٢٥:١٩١٩:٤٤:٥٠٢٣:٣٤:٣٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:١٩:١٤١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٥:٤٤١٩:٤٥:١٦٢٣:٣٤:٤٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٧٠٥:١٩:١٤١٢:٢٢:٣٨١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤١٢٣:٣٤:٥٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:١٩:١٥١٢:٢٢:٥٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٦:٠٥٢٣:٣٥:٠٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:١٧١٢:٢٣:٠٣١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٢٨٢٣:٣٥:١٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:١٥١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٣٥:٢١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٢٨١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٧:١٠٢٣:٣٥:٣٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٠٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٣:٤١١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٥:٤٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٣:٥٤١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٥:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:١٩:٤٨١٢:٢٤:٠٧١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٦:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٥٩١٢:٢٤:٢٠١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٢٠٢٣:٣٦:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٤:٣٤١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٣٤٢٣:٣٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بابدین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابدین روستای بابدین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابدین روستای بابدین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بابدین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابدین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بابدین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بابدین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بابدین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بابدین

روستای بابدین بر روی نقشه

روستای بابدین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بابدین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بابدین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بابدین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بابدین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بابدین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابدین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بابدین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بابدین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق بابدین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بابدین
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابدین
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بابدین دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بابدین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابدین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابدین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا بابدین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بابدین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو