جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابا یادگار

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز بابا یادگار

اذان صبح: ٠٤:٥٧:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢٥
اذان ظهر: ١٢:١٦:٢١
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٣٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٥:٢٢

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابا یادگار (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر بابا یادگار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابا یادگار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابا یادگار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

اشو
شك و تردیدها را نباید سركوب كرد. از آنها باید به عنوان سكوی پرش استفاده نمود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابا یادگار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابا یادگار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابا یادگار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابا یادگار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابا یادگار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابا یادگار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٤:٤٧١٣:٢٦:١١١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٣٠٠٠:٤٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٣٢٠٦:٥٣:٣١١٣:٢٥:٥٦١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤١:٥٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٠٢٠٦:٥٢:١٦١٣:٢٥:٤٣١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٠٩٠٠:٤١:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٥١:٠٢١٣:٢٥:٢٩٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٨:٥٩٠٠:٤١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٩:٤٨١٣:٢٥:١٦٢٠:٠١:١٧٢٠:١٩:٤٩٠٠:٤٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٨:٣٥١٣:٢٥:٠٤٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٤٠:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٠٥٠٦:٤٧:٢٣١٣:٢٤:٥١٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٢٨٠٠:٤٠:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٦:١٢١٣:٢٤:٣٩٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٩:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٥:٠١١٣:٢٤:٢٨٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٣٩:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٣:٥٢١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٤:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٣٨:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٣٥١٣:٢٣:٥٧٢٠:٠٦:٥١٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٨:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٦٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٣٠٠٠:٣٨:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٩:٢٢١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٧:٤٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٧:١٣١٣:٢٣:٢٢٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٠١٠٠:٣٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٣:١٤٢٠:١٠:٤٩٢٠:٢٩:٥٢٠٠:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٣:٠٨٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٣٦:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٤:٠٨١٣:٢٣:٠١٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٦:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٣:٠٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٣٦:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٢:١٠١٣:٢٢:٥٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:١٤٠٠:٣٦:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١٩٠٦:٣١:١٣١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٥:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٢:٤٢٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٣٥:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٦:٢٣٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٥:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٣٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٤٧١٣:٢٢:٣٢٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٢:٣١٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٠٦٠٠:٣٤:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٢٥:٠٩١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٠:١٩٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابا یادگار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بابا یادگار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابا یادگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابا یادگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر بابا یادگار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابا یادگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابا یادگار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابا یادگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر بابا یادگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابا یادگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابا یادگار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بابا یادگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابا یادگار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابا یادگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابا یادگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابا یادگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابا یادگار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:١٩١٢:١٨:٤٥١٨:٢٢:٣٩١٨:٤٠:٢٧٢٣:٣٧:٣٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٥:٠٢١٢:١٨:٢٤١٨:٢١:١٤١٨:٣٩:٠١٢٣:٣٧:١٤
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٥:٤٥١٢:١٨:٠٣١٨:١٩:٤٩١٨:٣٧:٣٦٢٣:٣٦:٥٥
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٦:٢٩١٢:١٧:٤٢١٨:١٨:٢٤١٨:٣٦:١١٢٣:٣٦:٣٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:١٣١٢:١٧:٢٢١٨:١٦:٥٩١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٦:١٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٧:٥٦١٢:١٧:٠١١٨:١٥:٣٤١٨:٣٣:٢٢٢٣:٣٥:٥٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٤٠٦:١٨:٤٠١٢:١٦:٤١١٨:١٤:١٠١٨:٣١:٥٧٢٣:٣٥:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١١٠٦:١٩:٢٥١٢:١٦:٢١١٨:١٢:٤٦١٨:٣٠:٣٤٢٣:٣٥:٢٢
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٠:٠٩١٢:١٦:٠١١٨:١١:٢٢١٨:٢٩:١٠٢٣:٣٥:٠٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٢:١٥:٤٢١٨:٠٩:٥٩١٨:٢٧:٤٧٢٣:٣٤:٤٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٣٩١٢:١٥:٢٣١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٤:٢٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٢:٢٤١٢:١٥:٠٤١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٠٢٢٣:٣٤:٠٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٣:٠٩١٢:١٤:٤٥١٨:٠٥:٥١١٨:٢٣:٤٠٢٣:٣٣:٥٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٣:٥٥١٢:١٤:٢٧١٨:٠٤:٢٩١٨:٢٢:١٩٢٣:٣٣:٣٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٢٤:٤١١٢:١٤:١٠١٨:٠٣:٠٧١٨:٢٠:٥٩٢٣:٣٣:١٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٢٥:٢٧١٢:١٣:٥٢١٨:٠١:٤٧١٨:١٩:٣٨٢٣:٣٢:٥٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٦:١٤١٢:١٣:٣٥١٨:٠٠:٢٦١٨:١٨:١٩٢٣:٣٢:٤٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٧:٠١١٢:١٣:١٩١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:٠٠٢٣:٣٢:٢٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٧:٤٨١٢:١٣:٠٣١٧:٥٧:٤٨١٨:١٥:٤٢٢٣:٣٢:٠٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٢٨:٣٦١٢:١٢:٤٧١٧:٥٦:٢٩١٨:١٤:٢٥٢٣:٣١:٥١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٩:٢٤١٢:١٢:٣٣١٧:٥٥:١٢١٨:١٣:٠٨٢٣:٣١:٣٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٩٠٦:٣٠:١٢١٢:١٢:١٨١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:٥٢٢٣:٣١:٢٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣١:٠١١٢:١٢:٠٤١٧:٥٢:٣٨١٨:١٠:٣٧٢٣:٣١:٠٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣١:٥٠١٢:١١:٥١١٧:٥١:٢٣١٨:٠٩:٢٣٢٣:٣٠:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٢:٣٩١٢:١١:٣٨١٧:٥٠:٠٨١٨:٠٨:١٠٢٣:٣٠:٣٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٣:٢٩١٢:١١:٢٦١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٦:٥٧٢٣:٣٠:٢٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٥١٠٦:٣٤:١٩١٢:١١:١٤١٧:٤٧:٤١١٨:٠٥:٤٦٢٣:٣٠:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٨٠٦:٣٥:١٠١٢:١١:٠٤١٧:٤٦:٢٩١٨:٠٤:٣٥٢٣:٢٩:٥٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٦:٠١١٢:١٠:٥٣١٧:٤٥:١٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:٢٩:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:١١٠٦:٣٦:٥٢١٢:١٠:٤٤١٧:٤٤:٠٧١٨:٠٢:١٧٢٣:٢٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابا یادگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابا یادگار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابا یادگار

بابا یادگار فرزند سلطان سهاک، یکی از بزرگان یارسان و از هفت تن است. آرامگاه وی در روستای زرده در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، نزدیک قلعه یزدگرد و در دامنۀ کوه تخت سرانه در دالاهو قرار دارد

شهر بابا یادگار در ویکیپدیا

شهر بابا یادگار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابا یادگار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابا یادگار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابا یادگار بر روی نقشه

شهر بابا یادگار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابا یادگار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بابا یادگار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابا یادگار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابا یادگار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بابا یادگار
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ بابا یادگار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بابا یادگار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق بابا یادگار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابا یادگار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بابا یادگار
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابا یادگار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو