جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بابا یادگار

اسلام آباد غرب | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز بابا یادگار


اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٢١
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٤٥:٠١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابا یادگار (شهرستان اسلام آباد غرب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر بابا یادگار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بابا یادگار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابا یادگار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

لئوبوسكالیا
عشق، همیشه به دست آمدنی‌ست. باید پرسید آیا آنقدر خواهان آن هستیم كه رنج جست‌و‌جو و تكاپوی سخت روح را بر خود هموار كنیم، یا فقط خودمان را سر كار گذاشته‌ایم؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابا یادگار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابا یادگار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابا یادگار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بابا یادگار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابا یادگار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابا یادگار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٦٠٦:٤٢:٢٧١٣:٢٤:٠٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٨:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣١٠٦:٤١:١٩١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٣٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٦٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٣:٤٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٣٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٩:٠٧١٣:٢٣:٣٧٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٣:٢٩٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢٣:٢١٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:١٥٠٠:٣٧:٢٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٣:١٤٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٧:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٤:٥٥١٣:٢٣:٠٧٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٦:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢٣:٠١٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢٢:٥٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٣٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:١٨٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٢:٥١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٣٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠١٠٦:٣١:٠١١٣:٢٢:٤٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:١٨٠٠:٣٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢٢:٤٢٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٣٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٩:١١١٣:٢٢:٣٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٧:٢٣٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٥:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٢:٣٢٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٤:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٥:٤٦١٣:٢٢:٣١٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٤:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٤:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٢:٣٠٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٥٧٠٠:٣٤:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٢:٣١٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٦٠٠:٣٤:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:٢٢:٤٣١٣:٢٢:٣٢٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٣٤:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٢:٠١١٣:٢٢:٣٤٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٣:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٢١:٢٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٢١٠٦:٢٠:٤١١٣:٢٢:٤٠٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣٣:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٢:٤٣٢٠:٢٥:٤٦٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٣:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٩:٢٧١٣:٢٢:٤٧٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٨:٥٣١٣:٢٢:٥٢٢٠:٢٧:١٣٢٠:٤٧:١٧٠٠:٣٣:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٨:٢٠١٣:٢٢:٥٧٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٣٣:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابا یادگار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بابا یادگار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابا یادگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابا یادگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر بابا یادگار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابا یادگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابا یادگار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بابا یادگار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر بابا یادگار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابا یادگار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بابا یادگار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٢:٢١١٣:٢٨:٥٣٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤٥:٠١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٣:٠٥١٣:٢٨:٣٧٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٤٤:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٣:٤٨١٣:٢٨:٢١٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٤٤:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٤:٣٢١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٢٧٠٠:٤٤:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٦٠٦:٥٥:١٥١٣:٢٧:٤٧١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٨:٠٧٠٠:٤٤:٢٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٥٨١٣:٢٧:٣٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٤٤:١٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٦:٤٢١٣:٢٧:١٢١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٢٦٠٠:٤٤:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٦:٥٧:٢٥١٣:٢٦:٥٤١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٠٥٠٠:٤٣:٥٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٨:٠٨١٣:٢٦:٣٦١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٤٣:٤١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٨:٥١١٣:٢٦:١٧١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢١٠٠:٤٣:٢٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٩:٣٤١٣:٢٥:٥٨١٩:٥١:٤٩٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٤٣:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٧:٠٠:١٧١٣:٢٥:٣٩١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٤٣:٠٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٨٠٧:٠٠:٥٩١٣:٢٥:١٩١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:١١٠٠:٤٢:٤٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠١:٤٢١٣:٢٤:٥٩١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٤٢:٣٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠٢:٢٤١٣:٢٤:٣٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٤٢:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٣:٠٧١٣:٢٤:١٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٨٠٠:٤٢:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٣:٤٩١٣:٢٣:٥٨١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠١:٣٣٠٠:٤١:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٤:٣٢١٣:٢٣:٣٧١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٤١:٣٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:٠٥:١٤١٣:٢٣:١٦١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٤٣٠٠:٤١:١٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:٠٥:٥٦١٣:٢٢:٥٥١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:١٧٠٠:٤١:٠١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٢٠٧:٠٦:٣٩١٣:٢٢:٣٤١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٥١٠٠:٤٠:٤٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٧:٢١١٣:٢٢:١٣١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:٢٥٠٠:٤٠:٢٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٤٠٧:٠٨:٠٣١٣:٢١:٥١١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٩٠٠:٤٠:١٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٨:٤٦١٣:٢١:٣٠١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٩:٥٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٥٠٧:٠٩:٢٨١٣:٢١:٠٨١٩:٣٢:١٥١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٩:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٥٠٧:١٠:١١١٣:٢٠:٤٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٤١٠٠:٣٩:١٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٠:٥٣١٣:٢٠:٢٥١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٧:١٥٠٠:٣٨:٥٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٤٠٧:١١:٣٦١٣:٢٠:٠٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٤٨٠٠:٣٨:٤١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٣٠٧:١٢:١٨١٣:١٩:٤٢١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٨:٢٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:١١٠٧:١٣:٠١١٣:١٩:٢١١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٢:٥٧٠٠:٠٨:٠٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٣:٤٤١٢:١٩:٠٠١٨:٢٣:٤٣١٨:٤١:٣١٢٣:٣٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بابا یادگار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر بابا یادگار شهر بابا یادگار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابا یادگار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابا یادگار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابا یادگار

بابا یادگار فرزند سلطان سهاک، یکی از بزرگان یارسان و از هفت تن است. آرامگاه وی در روستای زرده در شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، نزدیک قلعه یزدگرد و در دامنۀ کوه تخت سرانه در دالاهو قرار دارد

شهر بابا یادگار در ویکیپدیا

شهر بابا یادگار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابا یادگار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابا یادگار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابا یادگار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابا یادگار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر بابا یادگار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابا یادگار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابا یادگار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا بابا یادگار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بابا یادگار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابا یادگار
زمان پخش اذان زنده به افق بابا یادگار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بابا یادگار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بابا یادگار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابا یادگار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا بابا یادگار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابا یادگار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو