جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باباکوسه علیا


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٠٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٤٣:١٠

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای باباکوسه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باباکوسه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
سه گروه، داخل بهشت نمی¬شوند: كسی كه همیشه، شراب می‌نوشد (‌دائم‌ الخمر‌) و كسی كه پیوند با خویشاوندان را قطع كرده است و كسی كه جادوگری را راست (‌و حقیقت) بداند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباکوسه علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٧:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٩:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٦:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٧:١٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٦:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٦:١٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢١:٢٥٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٥:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢١:١٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٥:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢١:١٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٤:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢١:٠٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٤:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٤:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٣:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٣:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٣:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٢:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٠:٤١٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٢:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢١:٣٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٢:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٢:١٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣١:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:١٤٠٠:٣١:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٨:١٠١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٧:٣٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٦:٢٦١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باباکوسه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای باباکوسه علیا

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:٢٩١٣:٢٧:٠٤٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢١:٣٦٠٠:٤٣:١٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥١:١٣١٣:٢٦:٤٨٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:١٩٠٠:٤٣:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥١:٥٧١٣:٢٦:٣٢٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٠٠٠:٤٢:٥٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٢:٤٠١٣:٢٦:١٥١٩:٥٩:١٨٢٠:١٧:٤١٠٠:٤٢:٤٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٣:٢٤١٣:٢٥:٥٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٢:٣٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٤:٠٧١٣:٢٥:٤١١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٢:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٤:٥٠١٣:٢٥:٢٣١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٤٠٠٠:٤٢:١٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٥:٣٤١٣:٢٥:٠٥١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٤٢:٠٣
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٦:١٧١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٠:٥٧٠٠:٤١:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٧:٠٠١٣:٢٤:٢٨١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٤١:٣٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥٧:٤٣١٣:٢٤:٠٩١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٢٠٠:٤١:٢٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٢٦١٣:٢٣:٥٠١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٤١:١٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٩:٠٩١٣:٢٣:٣٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٥٠٠:٤٠:٥٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٩:٥١١٣:٢٣:١٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠١٠٠:٤٠:٤٥
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠٠:٣٤١٣:٢٢:٥٠١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٤٠:٣٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٧:٠١:١٦١٣:٢٢:٣٠١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:١١٠٠:٤٠:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٠٠٧:٠١:٥٩١٣:٢٢:٠٩١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٤٦٠٠:٤٠:٠٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٣٠٧:٠٢:٤١١٣:٢١:٤٨١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢١٠٠:٣٩:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٣:٢٤١٣:٢١:٢٧١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣٩:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٤:٠٦١٣:٢١:٠٦١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٠٠٠:٣٩:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٤:٤٩١٣:٢٠:٤٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٤:٠٤٠٠:٣٨:٥٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤١٠٧:٠٥:٣١١٣:٢٠:٢٤١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٢:٣٨٠٠:٣٨:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٢٠٧:٠٦:١٣١٣:٢٠:٠٢١٩:٣٣:١٨١٩:٥١:١٢٠٠:٣٨:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٢٠٧:٠٦:٥٦١٣:١٩:٤١١٩:٣١:٥٣١٩:٤٩:٤٦٠٠:٣٨:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٣٠٧:٠٧:٣٨١٣:١٩:١٩١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:١٩٠٠:٣٧:٤٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٨:٢١١٣:١٨:٥٨١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٥٣٠٠:٣٧:٢٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٢٠٧:٠٩:٠٤١٣:١٨:٣٦١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٥:٢٧٠٠:٣٧:٠٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٢٠٧:٠٩:٤٦١٣:١٨:١٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٠١٠٠:٣٦:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣١٠٧:١٠:٢٩١٣:١٧:٥٤١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٣٥٠٠:٣٦:٣٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١١:١٢١٣:١٧:٣٢١٩:٢٣:٢٠١٩:٤١:٠٩٠٠:٠٦:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١١:٥٥١٢:١٧:١١١٨:٢١:٥٤١٨:٣٩:٤٣٢٣:٣٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباکوسه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباکوسه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباکوسه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباکوسه علیا

روستای باباکوسه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباکوسه علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا رسیده اید.

افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باباکوسه علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باباکوسه علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باباکوسه علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باباکوسه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباکوسه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باباکوسه علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو