جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باباکوسه علیا

اذان صبح: ٠٤:٤٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٤٦
اذان ظهر: ١٢:١٧:١٧
غروب آفتاب: ١٨:٢٢:١٦
اذان مغرب: ١٨:٤٠:٠٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:٠١

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ روستای باباکوسه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باباکوسه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باباکوسه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

سقراط
تمام محبت خود را به یكباره برای دوستت ظاهر مكن؛ زیرا هر وقت اندك تغییری مشاهده كرد تو را دشمن می پندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباکوسه علیا

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باباکوسه علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٢:٥٥١٣:٢٤:٢٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤٠:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٤:٠٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:٤٠:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٣:٠٨٠٦:٥٠:٢٥١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٩:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٩:١٠١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٣٠٠:٣٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤٧:٥٦١٣:٢٣:٢٧١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٣٠٠:٣٩:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٦:٤٣١٣:٢٣:١٥٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣٨:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٧:١١٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٨:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٤:٢٠١٣:٢٢:٥١٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣٨:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٣:٠٩١٣:٢٢:٣٩٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٧:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٤٠٠:٣٧:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢١٠٦:٤٠:٥١١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٣٧:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٩:٤٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٦:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٦:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٦:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٦:٢٥١٣:٢١:٤١٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٦٠٠:٣٥:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٥:٢١١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٥:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٤:١٨١٣:٢١:٢٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٥:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٣:١٦١٣:٢١:١٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٣٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٢:١٥١٣:٢١:١٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣١:١٦١٣:٢١:٠٧٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٤٠٠٠:٣٤:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٣٠:١٧١٣:٢١:٠٢٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٠٠٠:٣٤:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٤:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:١٢٠٠:٣٣:٥١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٤:٣٩٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٣:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٣٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٣:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٤:٥٣١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٣٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٠٥٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٣:١٦١٣:٢٠:٤١٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:١٢٠٠:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باباکوسه علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای باباکوسه علیا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باباکوسه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باباکوسه علیا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باباکوسه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باباکوسه علیا

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠١٠٦:٥٠:٢٠١٣:٢٧:٠٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢١:٥٦٠٠:٤٣:١٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٥١:٠٣١٣:٢٦:٥٣٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٤٣:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥١:٤٧١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٢٠٠٠:٤٢:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٥٢:٣١١٣:٢٦:٢١١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٠١٠٠:٤٢:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٥٣:١٤١٣:٢٦:٠٤١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٤١٠٠:٤٢:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:٢٥:٤٦١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٢١٠٠:٤٢:٢٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٤١١٣:٢٥:٢٨١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٠٠٠٠:٤٢:١٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٥:٢٤١٣:٢٥:١٠١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٢:٣٩٠٠:٤٢:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٨٠٦:٥٦:٠٧١٣:٢٤:٥٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:١٧٠٠:٤١:٥٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٥٠١٣:٢٤:٣٣١٩:٥١:٤٣٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٤١:٤٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٧:٣٣١٣:٢٤:١٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٤١:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٢:٣٦٠٦:٥٨:١٥١٣:٢٣:٥٥١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٤١:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣١٠٦:٥٨:٥٨١٣:٢٣:٣٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤١:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٩:٤١١٣:٢٣:١٥١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:٤٠:٤٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٠٠٧:٠٠:٢٣١٣:٢٢:٥٥١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٤٠:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠١:٠٦١٣:٢٢:٣٤١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٣٢٠٠:٤٠:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠١:٤٨١٣:٢٢:١٤١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٤٠:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٠٠٠٧:٠٢:٣١١٣:٢١:٥٣١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٤٢٠٠:٣٩:٤٧
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٣:١٣١٣:٢١:٣٢١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:١٦٠٠:٣٩:٣١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٣:٥٦١٣:٢١:١١١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٥١٠٠:٣٩:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٤:٣٨١٣:٢٠:٥٠١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٥٠٠:٣٨:٥٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٥:٢١١٣:٢٠:٢٩١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٩٠٠:٣٨:٤٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٦:٠٣١٣:٢٠:٠٨١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٣٠٠:٣٨:٢٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٠٠٧:٠٦:٤٦١٣:١٩:٤٦١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٨:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٧:٢٩١٣:١٩:٢٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤١٠٠:٣٧:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥١٠٧:٠٨:١١١٣:١٩:٠٤١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:١٤٠٠:٣٧:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤١٠٧:٠٨:٥٤١٣:١٨:٤٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٤٨٠٠:٣٧:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣١٠٧:٠٩:٣٧١٣:١٨:٢١١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٤:٢٢٠٠:٣٦:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٠٠٧:١٠:٢٠١٣:١٨:٠٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٢:٥٦٠٠:٣٦:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١١:٠٣١٣:١٧:٣٩١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:٣٠٠٠:٠٦:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١١:٤٦١٢:١٧:١٧١٨:٢٢:١٦١٨:٤٠:٠٤٢٣:٣٦:٠١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباکوسه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباکوسه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباکوسه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباکوسه علیا

روستای باباکوسه علیا بر روی نقشه

روستای باباکوسه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباکوسه علیا
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای باباکوسه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق باباکوسه علیا
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ باباکوسه علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباکوسه علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باباکوسه علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باباکوسه علیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باباکوسه علیا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باباکوسه علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو