جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز باباکوسه علیا


اذان صبح: ٠٥:٤١:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٠١
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٢٨
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٥

جمعه ٠٢ اسفند ١٣٩٨
٢٦ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢١ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ اسفند ٩٨ روستای باباکوسه علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باباکوسه علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
اندیشه های خود را شكل دهید، وگرنه دیگران، اندیشه های شما را شكل می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباکوسه علیا

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباکوسه علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٧:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:٣٥١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٩:٢٧١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٠٨٠٠:٣٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٨:٢٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٣٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٤٧٠٦:٣٧:١٥١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٣٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٦:١٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٣٥:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٥:٠٧١٣:٢١:٣٢٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٧:٣٠٠٠:٣٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢١:٢٥٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٥:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:١٨٠٦:٣٣:٠٢١٣:٢١:١٩٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢١:١٢٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٤:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٣٩٠٦:٣١:٠٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣٤:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢١:٠٢٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٤٤٠٠:٣٤:١٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٣٤:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٨:١٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٣٣:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٤:٥١٢٠:٣٤:١٥٠٠:٣٣:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:٢٦:٢٤١٣:٢٠:٤٧٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٣٣:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٥:٣٢١٣:٢٠:٤٥٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٣:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٧:١٢٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٣:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٥٢١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٢:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:٢٠:٤١٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٠:٤٢٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٣٠٠:٣٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٢١:٣٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠٢٠٠:٣٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٢٠:٠٧١٣:٢٠:٤٥٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٣٩٠٠:٣٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣١:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٤٧١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:١٤٠٠:٣١:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١٨:١٠١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٤:٠٣٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٧:٣٣١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣١:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٦:٥٩١٣:٢١:٠٣٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣١:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٦:٢٦١٣:٢١:٠٨٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:١٩٠٠:٣١:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباکوسه علیا

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باباکوسه علیا

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باباکوسه علیا

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٦:١٢١٢:٣٦:٥٧١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٧:٠٧٢٣:٥٤:٠٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:١٣٠٧:٢٥:٣٦١٢:٣٧:٠٩١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٨:٠٥٢٣:٥٤:٢٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٤:٥٩١٢:٣٧:٢١١٧:٥٠:٠٤١٨:٠٩:٠٣٢٣:٥٤:٣٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:١٣٠٧:٢٤:٢٠١٢:٣٧:٣١١٧:٥١:٠٥١٨:١٠:٠١٢٣:٥٤:٥٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٨:٤١٠٧:٢٣:٣٩١٢:٣٧:٤١١٧:٥٢:٠٥١٨:١٠:٥٩٢٣:٥٥:٠٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٢:٥٧١٢:٣٧:٥٠١٧:٥٣:٠٥١٨:١١:٥٧٢٣:٥٥:١٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٣١٠٧:٢٢:١٣١٢:٣٧:٥٨١٧:٥٤:٠٦١٨:١٢:٥٥٢٣:٥٥:٣٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢١:٢٨١٢:٣٨:٠٥١٧:٥٥:٠٦١٨:١٣:٥٣٢٣:٥٥:٤٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٠:٤١١٢:٣٨:١١١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٥٠٢٣:٥٥:٥٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٣٤٠٧:١٩:٥٣١٢:٣٨:١٧١٧:٥٧:٠٥١٨:١٥:٤٨٢٣:٥٥:٥٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٤:٥٢٠٧:١٩:٠٣١٢:٣٨:٢٢١٧:٥٨:٠٥١٨:١٦:٤٥٢٣:٥٦:٠٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٠٨٠٧:١٨:١١١٢:٣٨:٢٦١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٤٢٢٣:٥٦:١٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٢٣٠٧:١٧:١٩١٢:٣٨:٢٩١٨:٠٠:٠٤١٨:١٨:٣٩٢٣:٥٦:٢٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٣٧٠٧:١٦:٢٥١٢:٣٨:٣١١٨:٠١:٠٢١٨:١٩:٣٦٢٣:٥٦:٢٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥١:٤٨٠٧:١٥:٢٩١٢:٣٨:٣٢١٨:٠٢:٠١١٨:٢٠:٣٢٢٣:٥٦:٣٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٠:٥٩٠٧:١٤:٣٣١٢:٣٨:٣٣١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٢٨٢٣:٥٦:٣٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٣:٣٥١٢:٣٨:٣٣١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٢٤٢٣:٥٦:٣٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:١٥٠٧:١٢:٣٦١٢:٣٨:٣٢١٨:٠٤:٥٥١٨:٢٣:٢٠٢٣:٥٦:٣٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٢١٠٧:١١:٣٥١٢:٣٨:٣١١٨:٠٥:٥٣١٨:٢٤:١٦٢٣:٥٦:٣٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٢٦٠٧:١٠:٣٤١٢:٣٨:٢٩١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٥:١١٢٣:٥٦:٤٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٢٩٠٧:٠٩:٣١١٢:٣٨:٢٦١٨:٠٧:٤٧١٨:٢٦:٠٦٢٣:٥٦:٣٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٣١٠٧:٠٨:٢٨١٢:٣٨:٢٢١٨:٠٨:٤٤١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٦:٣٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٣٢٠٧:٠٧:٢٣١٢:٣٨:١٨١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٥٥٢٣:٥٦:٣٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٦:١٧١٢:٣٨:١٣١٨:١٠:٣٧١٨:٢٨:٥٠٢٣:٥٦:٣٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٥:١٠١٢:٣٨:٠٧١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٤٤٢٣:٥٦:٢٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٠١١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٦:٢٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٢:٥٤١٢:٣٧:٥٤١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣١٢٣:٥٦:٢٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠١:٤٤١٢:٣٧:٤٦١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٦:١٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٠:٣٣١٢:٣٧:٣٨١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٥٦:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباکوسه علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباکوسه علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٥:١٠١٢:٣٨:٠٧١٨:١١:٣٢١٨:٢٩:٤٤٢٣:٥٦:٢٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٤:٠٢١٢:٣٨:٠١١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٣٨٢٣:٥٦:٢٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٢٠٧:٠٢:٥٤١٢:٣٧:٥٤١٨:١٣:٢٣١٨:٣١:٣١٢٣:٥٦:٢٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠١:٤٤١٢:٣٧:٤٦١٨:١٤:١٨١٨:٣٢:٢٤٢٣:٥٦:١٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٠:٣٣١٢:٣٧:٣٨١٨:١٥:١٢١٨:٣٣:١٧٢٣:٥٦:٠٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٢٠٦:٥٩:٢٢١٢:٣٧:٢٩١٨:١٦:٠٦١٨:٣٤:١٠٢٣:٥٦:٠٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٣٠٦:٥٨:١٠١٢:٣٧:٢٠١٨:١٧:٠٠١٨:٣٥:٠٢٢٣:٥٥:٥٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٦:٥٧١٢:٣٧:١٠١٨:١٧:٥٣١٨:٣٥:٥٤٢٣:٥٥:٤٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٥:٤٣١٢:٣٦:٥٩١٨:١٨:٤٦١٨:٣٦:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٠٠٦:٥٤:٢٨١٢:٣٦:٤٨١٨:١٩:٣٩١٨:٣٧:٣٧٢٣:٥٥:٢٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٣:١٣١٢:٣٦:٣٧١٨:٢٠:٣١١٨:٣٨:٢٩٢٣:٥٥:١٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥١:٥٧١٢:٣٦:٢٥١٨:٢١:٢٣١٨:٣٩:٢٠٢٣:٥٥:٠٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٠:٤٠١٢:٣٦:١٢١٨:٢٢:١٥١٨:٤٠:١٠٢٣:٥٤:٤٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢١٠٦:٤٩:٢٣١٢:٣٥:٥٩١٨:٢٣:٠٦١٨:٤١:٠١٢٣:٥٤:٣٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٨:٠٥١٢:٣٥:٤٥١٨:٢٣:٥٧١٨:٤١:٥١٢٣:٥٤:٢١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٦٠٦:٤٦:٤٦١٢:٣٥:٣١١٨:٢٤:٤٨١٨:٤٢:٤١٢٣:٥٤:٠٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٥:٢٧١٢:٣٥:١٧١٨:٢٥:٣٨١٨:٤٣:٣٠٢٣:٥٣:٥٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٤٤:٠٨١٢:٣٥:٠٢١٨:٢٦:٢٨١٨:٤٤:٢٠٢٣:٥٣:٣٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٢:٤٨١٢:٣٤:٤٧١٨:٢٧:١٨١٨:٤٥:٠٩٢٣:٥٣:٢٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:٢٧١٢:٣٤:٣٢١٨:٢٨:٠٧١٨:٤٥:٥٨٢٣:٥٣:٠٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٠:٠٧١٢:٣٤:١٦١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:٤٧٢٣:٥٢:٤٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٤٦١٢:٣٤:٠٠١٨:٢٩:٤٦١٨:٤٧:٣٦٢٣:٥٢:٣١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٦٠٦:٣٧:٢٤١٢:٣٣:٤٣١٨:٣٠:٣٥١٨:٤٨:٢٤٢٣:٥٢:١٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٦:٠٢١٢:٣٣:٢٧١٨:٣١:٢٣١٨:٤٩:١٣٢٣:٥١:٥٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٤:٤٠١٢:٣٣:١٠١٨:٣٢:١٢١٨:٥٠:٠١٢٣:٥١:٣٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:١٨١٢:٣٢:٥٣١٨:٣٣:٠٠١٨:٥٠:٥٠٢٣:٥١:١٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣١:٥٥١٢:٣٢:٣٥١٨:٣٣:٤٨١٨:٥١:٣٨٢٣:٥٠:٥٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٠:٣٣١٢:٣٢:١٨١٨:٣٤:٣٦١٨:٥٢:٢٦٢٣:٥٠:٣٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٩:١٠١٢:٣٢:٠١١٨:٣٥:٢٤١٨:٥٣:١٤٢٣:٥٠:١٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باباکوسه علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباکوسه علیا روستای باباکوسه علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباکوسه علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباکوسه علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباکوسه علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباکوسه علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباکوسه علیا

روستای باباکوسه علیا بر روی نقشه

روستای باباکوسه علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباکوسه علیا
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باباکوسه علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباکوسه علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باباکوسه علیا
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ باباکوسه علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق باباکوسه علیا
افق شرعی امروز فردا باباکوسه علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباکوسه علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباکوسه علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباکوسه علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو