جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباپشمان

چالانچولان | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز باباپشمان


اذان صبح: ٠٥:٣٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٠
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠٦
غروب آفتاب: ١٨:٠٤:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٩

شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨
٢٧ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٢ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباپشمان (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٣ اسفند ٩٨ روستای باباپشمان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باباپشمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباپشمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
رأیی كه متكی به دانش نباشد، هیچ ارزشی ندارد، بلكه رأی كوران است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباپشمان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباپشمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباپشمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباپشمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباپشمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباپشمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:١٣١٣:١٢:٣٩١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٨:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٢:٢٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٧:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٠١١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٢:٠٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٧:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:٥٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:١١:٤٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٦:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:١١:٣٧١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:١١:٣١١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:١١:٢٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٥:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:١١:١٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:١٤٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٥:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:٠٠١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٠٦١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:١٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٤:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٤:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٥:٥٦١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٣:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:٤١١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٣:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٢:٥٩١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٣:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١١:٣٩١٣:١١:٠٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٣:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٨٠٦:١١:٠٢١٣:١١:٠٣٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٠:٢٥١٣:١١:٠٦٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٩:٥١١٣:١١:١١٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٩:١٧١٣:١١:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٢:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:١١:٢٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباپشمان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باباپشمان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباپشمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباپشمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای باباپشمان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٤:٣٨١٢:٢٧:٠٩١٧:٤٠:٠١١٧:٥٨:٥١٢٣:٤٤:٤٩
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٤:٠٤١٢:٢٧:٢٢١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٧٢٣:٤٥:٠٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٣:٢٨١٢:٢٧:٣٣١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٤٤٢٣:٤٥:١٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٨:٤٠٠٧:١٢:٥١١٢:٢٧:٤٣١٧:٤٢:٥٧١٨:٠١:٤٠٢٣:٤٥:٣٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٢:١٢١٢:٢٧:٥٣١٧:٤٣:٥٦١٨:٠٢:٣٧٢٣:٤٥:٤٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٧:٣٦٠٧:١١:٣١١٢:٢٨:٠٢١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٣:٣٣٢٣:٤٥:٥٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٠:٤٩١٢:٢٨:١٠١٧:٤٥:٥٣١٨:٠٤:٢٩٢٣:٤٦:١٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٠:٠٦١٢:٢٨:١٧١٧:٤٦:٥١١٨:٠٥:٢٥٢٣:٤٦:٢٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٥:٤٩٠٧:٠٩:٢١١٢:٢٨:٢٤١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٦:٢١٢٣:٤٦:٣٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٥:١١٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢٨:٢٩١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٧:١٦٢٣:٤٦:٣٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٧:٤٧١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٩:٤٥١٨:٠٨:١٢٢٣:٤٦:٤٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:٠٦:٥٧١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:٠٧٢٣:٤٦:٥٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٣:٠٥٠٧:٠٦:٠٧١٢:٢٨:٤١١٧:٥١:٣٩١٨:١٠:٠٢٢٣:٤٧:٠٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٢:٢٠٠٧:٠٥:١٤١٢:٢٨:٤٣١٧:٥٢:٣٦١٨:١٠:٥٧٢٣:٤٧:٠٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤١:٣٤٠٧:٠٤:٢١١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٣:٣٣١٨:١١:٥١٢٣:٤٧:٠٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٠:٤٦٠٧:٠٣:٢٧١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٤٦٢٣:٤٧:١٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٢:٣١١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٥:٢٥١٨:١٣:٤٠٢٣:٤٧:١٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠١:٣٤١٢:٢٨:٤٥١٧:٥٦:٢١١٨:١٤:٣٤٢٣:٤٧:١٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٨:١٤٠٧:٠٠:٣٥١٢:٢٨:٤٣١٧:٥٧:١٧١٨:١٥:٢٧٢٣:٤٧:١٩
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٧:٢١٠٦:٥٩:٣٦١٢:٢٨:٤١١٧:٥٨:١٢١٨:١٦:٢٠٢٣:٤٧:١٩
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٨:٣٥١٢:٢٨:٣٨١٧:٥٩:٠٧١٨:١٧:١٤٢٣:٤٧:١٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٥:٣٠٠٦:٥٧:٣٤١٢:٢٨:٣٤١٨:٠٠:٠٢١٨:١٨:٠٦٢٣:٤٧:١٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٨:٣٠١٨:٠٠:٥٦١٨:١٨:٥٩٢٣:٤٧:١٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٣:٣٤٠٦:٥٥:٢٧١٢:٢٨:٢٥١٨:٠١:٥٠١٨:١٩:٥١٢٣:٤٧:١٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٤:٢٢١٢:٢٨:١٩١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:٤٣٢٣:٤٧:٠٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٣:١٧١٢:٢٨:١٣١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣٥٢٣:٤٧:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٢:١٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٢٦٢٣:٤٦:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥١:٠٣١٢:٢٧:٥٨١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:١٧٢٣:٤٦:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٩:٥٤١٢:٢٧:٥٠١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٠٨٢٣:٤٦:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباپشمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباپشمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباپشمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباپشمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباپشمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباپشمان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٤:٢٢١٢:٢٨:١٩١٨:٠٢:٤٤١٨:٢٠:٤٣٢٣:٤٧:٠٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٣:١٧١٢:٢٨:١٣١٨:٠٣:٣٧١٨:٢١:٣٥٢٣:٤٧:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٢:١٠١٢:٢٨:٠٦١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٢:٢٦٢٣:٤٦:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥١:٠٣١٢:٢٧:٥٨١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٣:١٧٢٣:٤٦:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٤٩:٥٤١٢:٢٧:٥٠١٨:٠٦:١٥١٨:٢٤:٠٨٢٣:٤٦:٤٦
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٤٨:٤٥١٢:٢٧:٤١١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:٥٩٢٣:٤٦:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٤٧:٣٥١٢:٢٧:٣٢١٨:٠٧:٥٨١٨:٢٥:٤٩٢٣:٤٦:٣١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٤٦:٢٤١٢:٢٧:٢٢١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:٣٩٢٣:٤٦:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٤٥:١٢١٢:٢٧:١٢١٨:٠٩:٤٠١٨:٢٧:٢٨٢٣:٤٦:١٢
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٤٠٦:٤٤:٠٠١٢:٢٧:٠١١٨:١٠:٣١١٨:٢٨:١٨٢٣:٤٦:٠٢
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٣٠٦:٤٢:٤٦١٢:٢٦:٤٩١٨:١١:٢١١٨:٢٩:٠٧٢٣:٤٥:٥١
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤١:٣٣١٢:٢٦:٣٧١٨:١٢:١١١٨:٢٩:٥٦٢٣:٤٥:٣٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٨٠٦:٤٠:١٨١٢:٢٦:٢٤١٨:١٣:٠٠١٨:٣٠:٤٤٢٣:٤٥:٢٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٩:٠٣١٢:٢٦:١١١٨:١٣:٤٩١٨:٣١:٣٢٢٣:٤٥:١٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٣٧:٤٧١٢:٢٥:٥٨١٨:١٤:٣٨١٨:٣٢:٢٠٢٣:٤٥:٠١
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٦:٣١١٢:٢٥:٤٤١٨:١٥:٢٧١٨:٣٣:٠٨٢٣:٤٤:٤٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٣٥:١٤١٢:٢٥:٢٩١٨:١٦:١٥١٨:٣٣:٥٦٢٣:٤٤:٣٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٣:٥٧١٢:٢٥:١٤١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٤٣٢٣:٤٤:١٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٣٢:٣٩١٢:٢٤:٥٩١٨:١٧:٥٠١٨:٣٥:٣٠٢٣:٤٤:٠١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٢٠٦:٣١:٢١١٢:٢٤:٤٤١٨:١٨:٣٨١٨:٣٦:١٧٢٣:٤٣:٤٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٠:٠٢١٢:٢٤:٢٨١٨:١٩:٢٥١٨:٣٧:٠٤٢٣:٤٣:٢٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٨:٤٣١٢:٢٤:١٢١٨:٢٠:١٢١٨:٣٧:٥٠٢٣:٤٣:١١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٧:٢٤١٢:٢٣:٥٦١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٣٧٢٣:٤٢:٥٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٢:٢٣:٣٩١٨:٢١:٤٥١٨:٣٩:٢٣٢٣:٤٢:٣٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٤٤١٢:٢٣:٢٢١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:٠٩٢٣:٤٢:١٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٣:٢٤١٢:٢٣:٠٥١٨:٢٣:١٧١٨:٤٠:٥٥٢٣:٤١:٥٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٢:٠٤١٢:٢٢:٤٨١٨:٢٤:٠٣١٨:٤١:٤١٢٣:٤١:٣٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٢:٢٢:٣٠١٨:٢٤:٤٩١٨:٤٢:٢٧٢٣:٤١:٢٠
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:١٩:٢٣١٢:٢٢:١٣١٨:٢٥:٣٥١٨:٤٣:١٣٢٣:٤١:٠٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباپشمان روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای باباپشمان روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباپشمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباپشمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباپشمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباپشمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباپشمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباپشمان

روستای باباپشمان بر روی نقشه

روستای باباپشمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباپشمان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای باباپشمان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای باباپشمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباپشمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباپشمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا باباپشمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباپشمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باباپشمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباپشمان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باباپشمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباپشمان
زمان پخش اذان زنده به افق باباپشمان
زمان پخش اذان مستقیم به افق باباپشمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو