جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباپشمان

چالانچولان | دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز باباپشمان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٠١
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٠

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباپشمان (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای باباپشمان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باباپشمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباپشمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

ناشناس
خدا هرگز وعده آسمان همیشه آبی، مراتع همیشه سبز و قلب همیشه رها از رنجها را نداده است، بلكه او وعده عشق و محبت نامیرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباپشمان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباپشمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباپشمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباپشمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباپشمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباپشمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٢:٢٨١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٧:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣١:٠١١٣:١٢:١٩١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٢:٠٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٢:٠١١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:١١:٥٢١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:١١:٤٥١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٨٠٠:٢٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:١١:٣٧١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٦:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٢٤:٤٨١٣:١١:٣١١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:١١:٢٥١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٢:٥٢١٣:١١:١٩٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢١:٥٦١٣:١١:١٤٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠١٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٢١:٠٠١٣:١١:٠٩٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٢٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٠:٠٦١٣:١١:٠٥٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢١:٣٨٠٠:٢٤:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٩:١٤١٣:١١:٠٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٤:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤٩٠٦:١٨:٢٢١٣:١٠:٥٩٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٤:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٧:٣٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٤٩٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٢٤:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٤٣١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٥:٥٦١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٠٩١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٢٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٤:٢٥١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٣:٤١١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٨:٠١٠٠:٢٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:١٢٠٦:١٢:٥٩١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٢٠٦:١٢:١٨١٣:١٠:٥٨٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١١:٣٩١٣:١١:٠٠٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٢١٠٠:٢٣:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٨٠٦:١١:٠٢١٣:١١:٠٣٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٢:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٠:٢٥١٣:١١:٠٦٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٢:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٩:٥١١٣:١١:١١٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٢:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٩:١٧١٣:١١:١٥٢٠:١٣:٣٥٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:١١:٢٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٢٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباپشمان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باباپشمان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباپشمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باباپشمان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٤٥٠٧:٠٩:٥٦١٣:٢٠:٠٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٣٠٠:٣٨:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٨:٣٦١٣:١٩:٥٠١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٩٠٠:٣٨:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٧:١٥١٣:١٩:٣٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٧:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٩:١٤١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٤:٣٤١٣:١٨:٥٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٧:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٣:١٣١٣:١٨:٣٨١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٣٦:٤٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠١:٥٣١٣:١٨:٢٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٦:٢٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٠:٣٣١٣:١٨:٠٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٥:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٩:١٣١٣:١٧:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣٥:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٧:٢٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٢٤٠٠:٣٥:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٧:١٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٠٠٠:٣٤:٥٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٥:١٦١٣:١٦:٥٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣٤:٣٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٦:٣٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٤:٠٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٤٠١٣:١٦:١٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٢٨٠٠:٣٣:٤٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥١:٢٢١٣:١٦:٠٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٣:٢٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٥:٤٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣٣:٠٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٥:٣١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٣٢:٣٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٥:١٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٣٢:١٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:١٧١٣:١٥:٠٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٣١:٥٥
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٤:٤٥١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣١:٣٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٤٨١٣:١٤:٣١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٣١:١٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٣٥١٣:١٤:١٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٠:٥١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٣٠:٣٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٠:١٠١٣:١٣:٤٩١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٠:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٣:٣٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٩:٤٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٣:٢٤١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٢٩:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٣:١٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٩:٠٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٥:٢٩١٣:١٣:٠٠١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٢٨:٥٠
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٤:٢٠١٣:١٢:٤٩١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٨:٣١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٣:١٣١٣:١٢:٣٩١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٨:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباپشمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباپشمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباپشمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباپشمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباپشمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباپشمان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٨:٠٢١٢:٢١:٥٥١٨:٢٦:٢٠١٨:٤٣:٥٩٠٠:١٠:٤٠
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٥٩٠٧:١٦:٤١١٣:٢١:٣٧١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٤٥٠٠:٤٠:١٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٣٣٠٧:١٥:٢٠١٣:٢١:٢٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٣٠٠٠:٣٩:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٠٧٠٧:١٣:٥٩١٣:٢١:٠٢١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١٦٠٠:٣٩:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٠٠٧:١٢:٣٨١٣:٢٠:٤٤١٩:٢٩:٢١١٩:٤٧:٠٢٠٠:٣٩:١٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٣٠٧:١١:١٧١٣:٢٠:٢٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٧٠٠:٣٨:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٥٠٧:٠٩:٥٦١٣:٢٠:٠٨١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:٣٣٠٠:٣٨:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٧٠٧:٠٨:٣٦١٣:١٩:٥٠١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٩٠٠:٣٨:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٩٠٧:٠٧:١٥١٣:١٩:٣٢١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:٠٤٠٠:٣٧:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٩:١٤١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٥٠٠٠:٣٧:٢٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٢٠٧:٠٤:٣٤١٣:١٨:٥٦١٩:٣٣:٥٠١٩:٥١:٣٥٠٠:٣٧:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٣:١٣١٣:١٨:٣٨١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٣٦:٤٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٤٠٧:٠١:٥٣١٣:١٨:٢٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:٣٦:٢٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٠:٣٣١٣:١٨:٠٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٣٠٠:٣٥:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٥٠٦:٥٩:١٣١٣:١٧:٤٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٣٨٠٠:٣٥:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٧:٥٤١٣:١٧:٢٧١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٢٤٠٠:٣٥:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٦:٣٥١٣:١٧:١٠١٩:٣٨:١٧١٩:٥٦:١٠٠٠:٣٤:٥٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٥:١٦١٣:١٦:٥٣١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٦٠٠:٣٤:٣٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٣:٥٨١٣:١٦:٣٦١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٤٢٠٠:٣٤:٠٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٢:٤٠١٣:١٦:١٩١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٢٨٠٠:٣٣:٤٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥١:٢٢١٣:١٦:٠٣١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:١٥٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٥٠:٠٥١٣:١٥:٤٧١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٠١٠٠:٣٣:٠٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٠٠٦:٤٨:٤٩١٣:١٥:٣١١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٣٢:٣٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٥:١٥١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٣٢:١٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٦:١٧١٣:١٥:٠٠١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٢:٢١٠٠:٣١:٥٥
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٥:٠٣١٣:١٤:٤٥١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٣١:٣٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٤٨١٣:١٤:٣١١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٣١:١٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:٣٥١٣:١٤:١٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٣٠:٥١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:١١٠٦:٤١:٢٢١٣:١٤:٠٣١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٣٠:٣٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٠:١٠١٣:١٣:٤٩١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:١٨٠٠:٣٠:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:١٣:٣٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٢٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باباپشمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباپشمان روستای باباپشمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباپشمان روستای باباپشمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباپشمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباپشمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباپشمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباپشمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباپشمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباپشمان

روستای باباپشمان بر روی نقشه

روستای باباپشمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباپشمان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باباپشمان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای باباپشمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباپشمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباپشمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باباپشمان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباپشمان
افق شرعی امروز فردا باباپشمان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باباپشمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باباپشمان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باباپشمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باباپشمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا باباپشمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباپشمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو