جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

آسمان آباد | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بابامرادی سفلی


اذان صبح: ٠٥:٥١:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٢١
اذان ظهر: ١٢:١٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٥٢
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای بابامرادی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بابامرادی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بابامرادی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الاویلر ویلكاكس
اگر بخندی، دنیا با تو می‌خندد و اگر گریه كنی، تنها خود، گریه خواهی كرد؛ زیرا زمین پیر و اندوهگین باید شادمانی‌ات را امانت بگیرد، در حالی كه به اندازه‌ی كافی، درگیر دشواری‌های خویش است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بابامرادی سفلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابامرادی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بابامرادی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابامرادی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابامرادی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٥٥٠٦:٤١:٢٨١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢١:٥٢٠٠:٣٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤١٠٠:٣٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٩:١٧١٣:٢١:٤٧٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٣٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٨:١٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:١٩٠٠:٣٦:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٠٨٠٠:٣٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٦:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٣٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٢١:١٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٣٥:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٤:٠٦١٣:٢١:٠٨٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٧:٣٥٠٠:٣٥:٢٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣٣:٠٧١٣:٢١:٠٢٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٣٥:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٣٢:٠٩١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٠:١٣٢٠:٢٩:١٣٠٠:٣٤:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣١:١٣١٣:٢٠:٥١٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٣٠:١٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:١١:٤٥٢٠:٣٠:٥١٠٠:٣٤:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٤٠٠٠:٣٤:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٣٤:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٣٨١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٣:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٣:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٥:٥٨١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٣٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٥:١١١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٣:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٣١٠٠:٣٣:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:١٠٠٦:٢٣:٣٩١٣:٢٠:٣١٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٧:١٩٠٠:٣٢:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٢:٥٥١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٠٦٠٠:٣٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢٢:١٣١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٣٢:٤٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٠:٣٥٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٣٢:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٣٢:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:١٠٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٠:٤١٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٢:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٩:٠٣١٣:٢٠:٤٨٢٠:٢٢:٥٦٢٠:٤٢:٤٤٠٠:٣٢:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٨:٢٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٣:٢٩٠٠:٣٢:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٠:٥٨٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:١٣٠٠:٣٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابامرادی سفلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بابامرادی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بابامرادی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابامرادی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای بابامرادی سفلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بابامرادی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بابامرادی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای بابامرادی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابامرادی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بابامرادی سفلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٢:٢٢١٢:١٠:٠٩١٧:١٧:٣٩١٧:٣٦:٤٧٢٣:٢٧:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣١٠٧:٠٣:١٨١٢:١٠:٢٥١٧:١٧:١٦١٧:٣٦:٢٦٢٣:٢٧:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٤:١٤١٢:١٠:٤٢١٧:١٦:٥٥١٧:٣٦:٠٧٢٣:٢٨:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٦٠٧:٠٥:٠٩١٢:١١:٠٠١٧:١٦:٣٥١٧:٣٥:٤٩٢٣:٢٨:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٦:٠٤١٢:١١:١٨١٧:١٦:١٨١٧:٣٥:٣٤٢٣:٢٨:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٦:٥٨١٢:١١:٣٨١٧:١٦:٠٢١٧:٣٥:٢٠٢٣:٢٨:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٧:٥٢١٢:١١:٥٧١٧:١٥:٤٨١٧:٣٥:٠٨٢٣:٢٩:٠٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٨:٤٦١٢:١٢:١٨١٧:١٥:٣٧١٧:٣٤:٥٨٢٣:٢٩:١٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٩:٣٩١٢:١٢:٣٩١٧:١٥:٢٦١٧:٣٤:٥٠٢٣:٢٩:٣٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٨٠٧:١٠:٣٢١٢:١٣:٠١١٧:١٥:١٨١٧:٣٤:٤٤٢٣:٢٩:٥٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٣٠٧:١١:٢٤١٢:١٣:٢٤١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٠:١٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٢:١٥١٢:١٣:٤٧١٧:١٥:٠٨١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣٠:٣٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٣:٠٦١٢:١٤:١١١٧:١٥:٠٥١٧:٣٤:٣٦٢٣:٣٠:٥٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٨٠٧:١٣:٥٦١٢:١٤:٣٥١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣١:١٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٢٠٧:١٤:٤٥١٢:١٥:٠٠١٧:١٥:٠٦١٧:٣٤:٤٠٢٣:٣١:٤٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٥:٣٣١٢:١٥:٢٦١٧:١٥:٠٩١٧:٣٤:٤٤٢٣:٣٢:٠٣
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٨٠٧:١٦:٢١١٢:١٥:٥٢١٧:١٥:١٤١٧:٣٤:٥٠٢٣:٣٢:٢٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٧:٠٧١٢:١٦:١٨١٧:١٥:٢٠١٧:٣٤:٥٨٢٣:٣٢:٥١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢١٠٧:١٧:٥٣١٢:١٦:٤٥١٧:١٥:٢٩١٧:٣٥:٠٨٢٣:٣٣:١٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٠١٠٧:١٨:٣٧١٢:١٧:١٢١٧:١٥:٤٠١٧:٣٥:٢٠٢٣:٣٣:٤٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤١٠٧:١٩:٢١١٢:١٧:٤٠١٧:١٥:٥٢١٧:٣٥:٣٣٢٣:٣٤:٠٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢٠:٠٣١٢:١٨:٠٧١٧:١٦:٠٦١٧:٣٥:٤٨٢٣:٣٤:٣٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٩٠٧:٢٠:٤٤١٢:١٨:٣٦١٧:١٦:٢٢١٧:٣٦:٠٥٢٣:٣٤:٥٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢١:٢٤١٢:١٩:٠٤١٧:١٦:٤٠١٧:٣٦:٢٤٢٣:٣٥:٢٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢٢:٠٣١٢:١٩:٣٣١٧:١٧:٠٠١٧:٣٦:٤٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٨٠٧:٢٢:٤١١٢:٢٠:٠٢١٧:١٧:٢١١٧:٣٧:٠٦٢٣:٣٦:٢٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٣:١٧١٢:٢٠:٣٢١٧:١٧:٤٤١٧:٣٧:٢٩٢٣:٣٦:٥٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٧٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢١:٠١١٧:١٨:٠٩١٧:٣٧:٥٥٢٣:٣٧:١٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٤:٢٦١٢:٢١:٣١١٧:١٨:٣٥١٧:٣٨:٢١٢٣:٣٧:٤٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٤:٥٨١٢:٢٢:٠١١٧:١٩:٠٣١٧:٣٨:٤٩٢٣:٣٨:١٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بابامرادی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بابامرادی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بابامرادی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بابامرادی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بابامرادی سفلی

روستای بابامرادی سفلی بر روی نقشه

روستای بابامرادی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بابامرادی سفلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بابامرادی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق بابامرادی سفلی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابامرادی سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بابامرادی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابامرادی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابامرادی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بابامرادی سفلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا بابامرادی سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو