جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

آسمان آباد | چرداول | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز بابامرادی سفلی

اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٨:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٣٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی (شهرستان چرداول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای بابامرادی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بابامرادی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابامرادی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

آرتور شوپنهاور
یك پزشك همه كس را می تواند درمان كند جز خودش را؛ زمانی كه بیمار شود، نزد یك همكار می رود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بابامرادی سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابامرادی سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بابامرادی سفلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابامرادی سفلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابامرادی سفلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٤:٤٦١٣:٢٤:٢٦١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٤٩٠٠:٤١:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٧:٣٩٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٤:١٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:٤٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٢:١٧١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٦:١٠٢٠:١٤:٢٤٠٠:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٠٤١٣:٢٣:٤٤١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:١٢٠٠:٤٠:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٩:٥١١٣:٢٣:٣٠١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٠٠٠٠:٣٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٨:٣٩١٣:٢٣:١٧١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:٣٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٢٨١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٣٧٠٠:٣٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٦:١٧١٣:٢٢:٥٢١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٣٨:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٣:٥٩١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠١:٣١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٣٨:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٣٩٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:١٤٠٦:٤١:٤٣١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢١:٣٩٠٠:٣٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١١:٥١٠٦:٤٠:٣٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٣٧:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٨٠٦:٣٩:٣١١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:١٧٠٠:٣٦:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٨:٢٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٣٦:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢١:٣١٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٣٦:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٦:٢١١٣:٢١:٢٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٣٦:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٥:٢٠١٣:٢١:١٥٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٥:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٤:١٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٣٥:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٣:٢٠١٣:٢١:٠٢٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٥:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:١١٠٦:٣٢:٢٢١٣:٢٠:٥٧٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٣٤:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٠:٥١٢٠:١٠:٤٧٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٤١٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٠:٤٧٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٤:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٢٧٠٠:٣٤:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٨:٤٢١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٣:٠٥٢٠:٣٢:١٦٠٠:٣٤:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٧:٥٠١٣:٢٠:٣٧٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٣٣:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٣:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٦:١٠١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٢٠:٣٢٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابامرادی سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بابامرادی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بابامرادی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابامرادی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای بابامرادی سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بابامرادی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بابامرادی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای بابامرادی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابامرادی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بابامرادی سفلی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای بابامرادی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بابامرادی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابامرادی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابامرادی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بابامرادی سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٣:٤٧١٣:٢٦:٠٣٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٨:٥٢٠٠:٣٥:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٤:٠١١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٩:٠٣٠٠:٣٥:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:١٦١٣:٢٦:٢٩٢٠:٣٨:٤٠٢٠:٥٩:١٣٠٠:٣٥:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٠٠٦:١٤:٣٣١٣:٢٦:٤٢٢٠:٣٨:٤٩٢٠:٥٩:٢١٠٠:٣٥:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٤:٥١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٨:٥٦٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٦:٠٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٦:١٥:١٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:٣٩:٠١٢٠:٥٩:٣٢٠٠:٣٦:١٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٥:٣٠١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٩:٠٥٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٦:٣٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٥:٥٢١٣:٢٧:٣٢٢٠:٣٩:٠٧٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٦:٤٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٦:١٥١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٩:٠٧٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٧:٠١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٧:٥٦٢٠:٣٩:٠٦٢٠:٥٩:٣٤٠٠:٣٧:١٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٧:٠٤١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٣٠٠٠:٣٧:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٧:٣٠١٣:٢٨:١٩٢٠:٣٨:٥٩٢٠:٥٩:٢٤٠٠:٣٧:٤٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١٧:٥٧١٣:٢٨:٣٠٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٨:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٨:٢٥١٣:٢٨:٤١٢٠:٣٨:٤٥٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٨:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٨:٥٤١٣:٢٨:٥١٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٨:٥٧٠٠:٣٨:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٩:٠١٢٠:٣٨:٢٥٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٨:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٩:١٠٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٩:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:٢٠:٢٦١٣:٢٩:١٩٢٠:٣٧:٥٩٢٠:٥٨:١٤٠٠:٣٩:٢٣
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢٩:٢٨٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٧:٥٧٠٠:٣٩:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٣٠٦:٢١:٣٢١٣:٢٩:٣٧٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٩:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٩:٤٤٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٧:١٧٠٠:٤٠:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٩:٥٢٢٠:٣٦:٤٦٢٠:٥٦:٥٤٠٠:٤٠:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠١٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:٣٦:٢٤٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٤٠:٣٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٣:٥٣١٣:٣٠:٠٦٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٤٠:٥٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٤:٣٠١٣:٣٠:١٢٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٤١:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٩٠٦:٢٥:٠٧١٣:٣٠:١٧٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٤١:٢١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:٣٠:٢٢٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٤١:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٦:٢٤١٣:٣٠:٢٧٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٤١:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٧:٠٣١٣:٣٠:٣١٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٤٢:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٧:٤٣١٣:٣٠:٣٥٢٠:٣٣:٠٤٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٤٢:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٨:٢٣١٣:٣٠:٣٧٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٢:١٦٠٠:٤٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بابامرادی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای بابامرادی سفلی روستای بابامرادی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بابامرادی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بابامرادی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بابامرادی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بابامرادی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بابامرادی سفلی

روستای بابامرادی سفلی بر روی نقشه

روستای بابامرادی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بابامرادی سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای بابامرادی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابامرادی سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق بابامرادی سفلی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بابامرادی سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابامرادی سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق بابامرادی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابامرادی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق بابامرادی سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابامرادی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بابامرادی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو