جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای بابالنگ

بناب | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز بابالنگ


اذان صبح: ٠٤:١٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٩
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٥:٢٨
نیمه شب: ٠٠:١٩:١٦

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بابالنگ (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای بابالنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بابالنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابالنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رودلف فلش
اندیشه‌ی آفریننده، ممكن است فقط برای دریافتن این امر باشد كه دلیلی ندارد همان گونه رفتار كنیم كه پیش از این، رفتار می‌شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بابالنگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بابالنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابالنگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای بابالنگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابالنگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابالنگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٢:١٢١٣:١٥:٠٢١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٢٢٠٠:٢٩:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤٠:٥١١٣:١٤:٤٧١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:٢٩:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٩:٢٩١٣:١٤:٣٣١٩:٥٠:١٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٨:٠٩١٣:١٤:١٩١٩:٥١:٠٦٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٦:٤٩١٣:١٤:٠٦١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٨:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٥:٣٠١٣:١٣:٥٣١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٥٩٠٠:٢٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٤:١٢١٣:١٣:٤٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٧:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٣:٢٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٣١:٣٧١٣:١٣:١٦١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٦:٤٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣٠:٢١١٣:١٣:٠٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٤١٠٠:٢٦:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٢:٥٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٦:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٧:٥٢١٣:١٢:٤٣١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢٥:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٦:٣٩١٣:١٢:٣٣١٩:٥٩:٠٢٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٥:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢٥:٢٧١٣:١٢:٢٤١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٥:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:٢٤:١٦١٣:١٢:١٥٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٣:٠٦١٣:١٢:٠٦٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٤:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢١:٥٧١٣:١١:٥٨٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٤:١٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٢٣:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٩:٤٢١٣:١١:٤٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٣:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٨:٣٧١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤١:٢١٠٦:١٧:٣٢١٣:١١:٣٢٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٦:٢٩١٣:١١:٢٧٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٢٢٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٤:٢٦١٣:١١:١٨٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:١٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٤٤٠٦:١٣:٢٧١٣:١١:١٥٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢١:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:٢٩١٣:١١:١٢٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢١:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٠٢٠٦:١١:٣٢١٣:١١:١٠٢٠:١١:١٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢١:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٠:٣٧١٣:١١:٠٨٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٢١:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٩:٤٣١٣:١١:٠٧٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢١:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابالنگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بابالنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بابالنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابالنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای بابالنگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بابالنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابالنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابالنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابالنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابالنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابالنگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٢:٣٥١٣:١١:٢٤٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٩:٣٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠١:٥٦١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:١٥٠٠:١٩:٣٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٦:٠١:١٩١٣:١١:٣٣٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٩:٢٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٠:٤٤١٣:١١:٣٩٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:٥٣٠٠:١٩:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٩٠٦:٠٠:١١١٣:١١:٤٥٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٤:٤١٠٠:١٩:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٥:٥٩:٣٩١٣:١١:٥٢٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٥:٢٨٠٠:١٩:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٥:٥٩:٠٩١٣:١١:٥٩٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٦:١٤٠٠:١٩:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٨:٤١١٣:١٢:٠٦٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:٥٩٠٠:١٩:١١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٨:١٤١٣:١٢:١٤٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:٤٤٠٠:١٩:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٤٦٠٥:٥٧:٤٩١٣:١٢:٢٢٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٨:٢٧٠٠:١٩:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٢:٣١٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٩:٠٩٠٠:١٩:٠٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٧:٠٥١٣:١٢:٤٠٢٠:٢٨:٣٤٢٠:٤٩:٥١٠٠:١٩:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٥٦:٤٥١٣:١٢:٥٠٢٠:٢٩:١٢٢٠:٥٠:٣١٠٠:١٩:١٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٥٦:٢٧١٣:١٣:٠٠٢٠:٢٩:٤٩٢٠:٥١:١٠٠٠:١٩:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٥٦:١٠١٣:١٣:١٠٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٤٨٠٠:١٩:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٥٥:٥٦١٣:١٣:٢٠٢٠:٣١:٠٠٢٠:٥٢:٢٤٠٠:١٩:٢٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٥٥:٤٣١٣:١٣:٣١٢٠:٣١:٣٣٢٠:٥٣:٠٠٠٠:١٩:٢٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٦٠٥:٥٥:٣٢١٣:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٣:٣٤٠٠:١٩:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٥٥:٢٣١٣:١٣:٥٤٢٠:٣٢:٣٧٢٠:٥٤:٠٧٠٠:١٩:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٥٥:١٥١٣:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٠٧٢٠:٥٤:٣٨٠٠:١٩:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٥٥:٠٩١٣:١٤:١٧٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٥:٠٩٠٠:١٩:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٥٥:٠٥١٣:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٠٣٢٠:٥٥:٣٧٠٠:١٩:٥٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٥٥:٠٣١٣:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢٩٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٢٠:٠٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٥:٥٥:٠٢١٣:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٣٠٠٠:٢٠:١٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٥٥:٠٣١٣:١٥:٠٧٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٥٤٠٠:٢٠:٢٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٥٥:٠٦١٣:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٧:١٧٠٠:٢٠:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٩٠٥:٥٥:١٠١٣:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٢٠:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٥٥:١٧١٣:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٩٢٠:٥٧:٥٨٠٠:٢٠:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٥٥:٢٤١٣:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٣٦٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢١:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٥:٥٥:٣٤١٣:١٦:١٢٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٨:٣٢٠٠:٢١:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٥٥:٤٥١٣:١٦:٢٥٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٢١:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابالنگ روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای بابالنگ روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بابالنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابالنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بابالنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بابالنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بابالنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بابالنگ

روستای بابالنگ بر روی نقشه

روستای بابالنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بابالنگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای بابالنگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای بابالنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای بابالنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بابالنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بابالنگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق بابالنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابالنگ
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق بابالنگ
افق شرعی امروز فردا بابالنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابالنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ بابالنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بابالنگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو