جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای بابالنگ

بناب | زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز بابالنگ


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٩:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:١٨:١٧
نیمه شب: ٠٠:٣٢:١١

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای بابالنگ (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای بابالنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بابالنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بابالنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

فردوسی
به این زمین گرد كه به سرعت می گردد بنگر كه درمان ما در آن است و درد ما نیز. نگاه كن و ببین كه نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می كشد، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای بابالنگ

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای بابالنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابالنگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای بابالنگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای بابالنگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابالنگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٢:٤١١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤٧٠٠:٢٥:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٠٠٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٢:٣٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٥:١١١٣:١٢:٢٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٥:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٦٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٢:١٤٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٣٦٠٠:٢٤:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٢:٥٠١٣:١٢:٠٥٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢١:٤١١٣:١١:٥٨٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٢٤:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٢٠:٣٤١٣:١١:٥٠٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٩:٢٧١٣:١١:٤٤٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٨:٢٢١٣:١١:٣٨٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢٣:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤١:٠١٠٦:١٧:١٨١٣:١١:٣٢٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٢:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١٦:١٥١٣:١١:٢٧٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٢:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:١١٠٦:١٥:١٣١٣:١١:٢٢٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٢:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٤:١٣١٣:١١:١٨٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٢:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٣:١٤١٣:١١:١٥٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢١:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١٢:١٦١٣:١١:١٢٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢١:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١١:١٩١٣:١١:١٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢١:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٠:٢٤١٣:١١:٠٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢١:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٩:٣٠١٣:١١:٠٧٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٨:٣٨١٣:١١:٠٧٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٢٠:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٣٧٠٦:٠٧:٤٧١٣:١١:٠٧٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٠:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٦:٥٨١٣:١١:٠٧٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٠:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٦:١٠١٣:١١:٠٩٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٢٠:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٥:٢٤١٣:١١:١١٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٢٠:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٥٠٦:٠٤:٣٩١٣:١١:١٣٢٠:١٨:١٤٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٠:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٤٩٠٦:٠٣:٥٦١٣:١١:١٦٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٩:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٤٤٠٦:٠٣:١٥١٣:١١:١٩٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٤١٠٦:٠٢:٣٥١٣:١١:٢٤٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٢٥٠٠:١٩:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠١:٥٦١٣:١١:٢٨٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:١٥٠٠:١٩:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٤١٠٦:٠١:١٩١٣:١١:٣٣٢٠:٢٢:١١٢٠:٤٣:٠٤٠٠:١٩:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابالنگ

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بابالنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای بابالنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابالنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای بابالنگ

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای بابالنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابالنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بابالنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای بابالنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای بابالنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بابالنگ

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٢:٤٦١٣:٢١:١٥٢٠:٢٩:١٨٢٠:٤٩:٥٩٠٠:٣٠:١٠
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٣:٣٢١٣:٢١:١٧٢٠:٢٨:٣٥٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٠:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:١١٠٦:١٤:١٨١٣:٢١:١٨٢٠:٢٧:٥٠٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٣٠:٣٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٥:٠٥١٣:٢١:١٨٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٠:٤٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٥:٥٢١٣:٢١:١٨٢٠:٢٦:١٦٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٠:٥٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٦:٣٩١٣:٢١:١٧٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣١:٠٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١٧:٢٧١٣:٢١:١٦٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣١:٢٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:١٨:١٥١٣:٢١:١٤٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٤:٠١٠٠:٣١:٢٩
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:١٩:٠٣١٣:٢١:١١٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:٠٤٠٠:٣١:٣٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٣:٢١:٠٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٠٦٠٠:٣١:٤٧
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣١:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٢١:٢٩١٣:٢١:٠٠٢٠:١٩:٥٩٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٣٢:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠١٠٠:٣٢:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٢:١٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٢٣:٥٧١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٢:١٩
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢٤:٤٦١٣:٢٠:٣٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٣٢:٢٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٢٥:٣٥١٣:٢٠:٢٩٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٢:٢٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٦:٢٥١٣:٢٠:٢١٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٣٢:٣٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٠:١٢٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٢:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٨:٠٤١٣:٢٠:٠٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٠٧٠٠:٣٢:٣٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٠٠٦:٢٨:٥٣١٣:١٩:٥٣٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٢:٣٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٩:٤٣١٣:١٩:٤٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٤١٠٠:٣٢:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٩:٣١٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٢:٣٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:٣١:٢٢١٣:١٩:٢٠٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٢:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٢:١١١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٣٢:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣٣:٠١١٣:١٨:٥٥٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٣٢:٢٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٨:٤٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:١٨٠٠:٣٢:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٣٢:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٥:٢٨١٣:١٨:١٤٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٣٨٠٠:٣٢:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٦:١٨١٣:١٨:٠٠١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٨:١٧٠٠:٣٢:١١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٧:٤٥١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٥٠٠:٣٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای بابالنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بابالنگ روستای بابالنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای بابالنگ روستای بابالنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای بابالنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای بابالنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای بابالنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای بابالنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای بابالنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای بابالنگ

روستای بابالنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای بابالنگ
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای بابالنگ + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای بابالنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای بابالنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای بابالنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابالنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بابالنگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابالنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق بابالنگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابالنگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق بابالنگ
افق شرعی امروز فردا بابالنگ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بابالنگ دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای بابالنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو