جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باباشیخ حسین


اذان صبح: ٠٤:٢١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای باباشیخ حسین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باباشیخ حسین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باباشیخ حسین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ضرب المثل چینی
یك تصور، خیلی بهتر از ده هزار كلمه با انسان حرف می زند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباشیخ حسین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباشیخ حسین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای باباشیخ حسین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباشیخ حسین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباشیخ حسین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٤٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٠٠٠:٢١:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٣:٢٢١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٢٤٠٠:٢١:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٢٨١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٠٧٠٠:٢٠:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٢:١٩١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥١٠٠:٢٠:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣١:١٠١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٤:٤٠١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٠:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٧٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١٨٠٠:١٩:٤٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٢:١٥١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠٢٠٠:١٩:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٢:٠٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٩:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:٤٣١٣:٠١:٥١١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٨:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٣٩١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:١٥٠٠:١٨:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠١:٢٨١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٥٩٠٠:١٨:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:١٨١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٧:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠١:٠٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٧:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٣٠٠:١٧:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٠:٤٩١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٧:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٩:٢٦١٣:٠٠:٤١١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٤٣٠٠:١٦:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٢٨٠٠:١٦:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٦:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٧٠٦:١٦:٣٤١٣:٠٠:١٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١٥:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٥:٣٨١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٤٣٠٠:١٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٣:٥١١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٥:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١٥:٠٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:١٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٩٠٦:١١:١٨١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:١٤:٤٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:٢٩١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١٤:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٨:٥٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:٤٥٠٠:١٤:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٨:١١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباشیخ حسین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باباشیخ حسین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باباشیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباشیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای باباشیخ حسین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباشیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باباشیخ حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباشیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباشیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باباشیخ حسین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٠:١٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٧٠٠:١٢:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٥٧٠٠:١٢:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٧٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٠:٢٦٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٢:٥٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:٣٨١٣:٠٠:٣٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٦٠٠:١٢:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٠:٤١٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٢:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٢:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٢:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:١٩١٣:٠١:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٣:٠١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠١:١٥٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٣:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٣:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٣:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٣:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:١٣١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٣٤٠٠:١٣:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:٠٥١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٧:٠٥٠٠:١٣:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٣:٣٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٣:٤٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٣٢٠٠:١٣:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٥٩٠٠:١٤:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٥٠٠:١٤:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:١٦٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٤:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠٣:٢٩٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٤:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٤٢٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٤:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٥٠٥:٥٦:٥٤١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:١٤:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٥٠٠:١٥:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٧:٠٧١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٥:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٤:٣٤٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:١٥:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٥:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٢:٢٠٠٠:١٥:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باباشیخ حسین روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای باباشیخ حسین روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباشیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباشیخ حسین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباشیخ حسین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباشیخ حسین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباشیخ حسین

روستای باباشیخ حسین بر روی نقشه

روستای باباشیخ حسین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباشیخ حسین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای باباشیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای باباشیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای باباشیخ حسین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باباشیخ حسین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باباشیخ حسین
افق شرعی امروز فردا باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباشیخ حسین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باباشیخ حسین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باباشیخ حسین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو