جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز باباشیخ حسین


اذان صبح: ٠٤:٣٧:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:١٤
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٠٣

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای باباشیخ حسین)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باباشیخ حسین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباشیخ حسین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
نهایت ستم و كفر آن است كه كسی صدای منادی را (كه مردم را) به طرف نماز می‌خواند، بشنود كه آنها را به رستگاری دعوت می‌كند، (ولی) دعوت او را اجابت نكند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباشیخ حسین

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباشیخ حسین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباشیخ حسین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباشیخ حسین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباشیخ حسین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٣:١٦١٣:٠١:١٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٥٠٠:١٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٢:١٤١٣:٠١:٠٦١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢١:١٣١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٥٠٠:١٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:١٠٠٠:١٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٩:١٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٨:١٥١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٦:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٣٠٦:١٧:١٨١٣:٠٠:٢٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٦:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٦:٢١١٣:٠٠:١٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٥:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٥:٢٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٤:٣٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٥:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٦٠٠:١٥:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١١٠٠:١٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١١:٥٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٣٠٦:١١:٠٧١٢:٥٩:٥٠١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٠:١٨١٢:٥٩:٤٧١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٦٠٠:١٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١١٠٠:١٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٦٠٠:١٤:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٠١١٢:٥٩:٤٢١٩:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤١٠٠:١٣:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٧:١٨١٢:٥٩:٤١١٩:٥٢:٢٩٢٠:١١:٢٥٠٠:١٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٥:٥٥١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٤:٠٢١٢:٥٩:٤٨١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٣:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٩:٥١١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٣:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٣:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:١٢٠٠:١٣:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٥٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٥٤٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:٢٠١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباشیخ حسین

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باباشیخ حسین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باباشیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباشیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای باباشیخ حسین

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباشیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باباشیخ حسین

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباشیخ حسین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباشیخ حسین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باباشیخ حسین

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٧:٥٤١٣:٠٥:١٦٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٦:١٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٦:٢٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٦:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٥:٥٥٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٠٤٠٠:١٦:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٦:٠٨٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٧:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٧:٢٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٧:٣٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٧:٥٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٦:٥٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٠:٤٣١٣:٠٧:٠٩٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٨:٢٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠١:٠٨١٣:٠٧:٢٠٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:١٦٠٠:١٨:٤٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٧:٣٢٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١١٠٠:١٨:٥٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٩٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٩:١١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٢:٥٨٠٠:١٩:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٢:٥٤١٣:٠٨:٠٤٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٨٠٠:١٩:٤١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٨:١٤٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٠٠:١٩:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٠:١٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٠:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٤١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢٠:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٢٦١٣:٠٨:٥٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٠:٥٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٥:٥٨١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:١٧٠٠:٢١:١٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٩:٠٥٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢١:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٧:٠٥١٣:٠٩:١٢٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢١:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٩:١٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢١:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:١٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٢:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٠:٠١١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:١٨٠٠:٢٢:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٠:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٢:٥٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٧٠٦:١١:١٤١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٧:٥٦٢٠:٢٧:١٢٠٠:٢٣:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٩:٤٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باباشیخ حسین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باباشیخ حسین روستای باباشیخ حسین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای باباشیخ حسین روستای باباشیخ حسین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباشیخ حسین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای باباشیخ حسین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباشیخ حسین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباشیخ حسین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباشیخ حسین

روستای باباشیخ حسین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباشیخ حسین
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای باباشیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای باباشیخ حسین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباشیخ حسین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباشیخ حسین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باباشیخ حسین
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باباشیخ حسین
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباشیخ حسین
افق شرعی امروز فردا باباشیخ حسین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باباشیخ حسین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباشیخ حسین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو