جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر بابازید

پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز بابازید

اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٥٢

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابازید (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر بابازید)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بابازید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابازید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

امام علی (ع)
هنگامی كه بر دشمنت پیروز شدی، عفو و بخشش را شُكر غلبه‌ات بر او قرار بده.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابازید

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابازید در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابازید ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر بابازید (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابازید ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان بابازید
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٠:١٧١٣:١٩:١٨١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٣٦:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٩:٠٤١٣:١٩:٠٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٣٦:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٣١٠٦:٤٧:٥١١٣:١٨:٤٩١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٨:٢٥٠٠:٣٥:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٨:٣٦١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٣٥:٢١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٨:٢٢١٩:٥١:٤٨٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٣٥:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٤:١٧١٣:١٨:٠٩١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٤:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٠٧١٣:١٧:٥٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٣١٠٠:٣٤:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤١:٥٨١٣:١٧:٤٤١٩:٥٤:٠١٢٠:١٢:١٨٠٠:٣٤:٠١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٧:٣٢١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٠٥٠٠:٣٣:٤١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٣٧٠٦:٣٩:٤٢١٣:١٧:٢١١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٣:٢٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:١٤٠٦:٣٨:٣٥١٣:١٧:١٠١٩:٥٦:١٥٢٠:١٤:٣٩٠٠:٣٣:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٧:٢٩١٣:١٧:٠٠١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٣٢:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٦:٢٤١٣:١٦:٥٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٤٠٠:٣٢:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٦:٤٠١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٠١٠٠:٣٢:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٤:١٧١٣:١٦:٣١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٣١:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٣:١٥١٣:١٦:٢٣٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣١:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:١٤١٣:١٦:١٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٢٤٠٠:٣١:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣١:١٤١٣:١٦:٠٧٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:١٢٠٠:٣١:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٣٠:١٥١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٠:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٩:١٧١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٤٧٠٠:٣٠:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣٠:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٠:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٦:٣٠١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:١١٠٠:٢٩:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٤:٥٨٠٠:٢٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٤:٤٥١٣:١٥:٣١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٣:٥٤١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٦:٣٤٠٠:٢٩:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٣:٠٥١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٢:١٧١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٨:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢١:٣٠١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابازید

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بابازید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابازید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابازید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر بابازید

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابازید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابازید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابازید

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر بابازید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابازید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابازید

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابازید شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر بابازید شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر بابازید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابازید برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابازید

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابازید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابازید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابازید

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٠:٢٠١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣١:٢٩٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٠:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:١٠:٣٤١٣:٢١:٠٨٢٠:٣١:٤١٢٠:٥٢:٠١٠٠:٣٠:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٠:٥٠١٣:٢١:٢١٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:١١٠٠:٣١:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:١١:٠٦١٣:٢١:٣٤٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥٢:١٩٠٠:٣١:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١١:٢٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣١:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١١:٤٣١٣:٢٢:٠٠٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٣٠٠٠:٣١:٤٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٢:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٢:٢٥١٣:٢٢:٢٤٢٠:٣٢:١٨٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٢:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٩٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٢:٣٦٢٠:٣٢:١٩٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٢:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٣:١١١٣:٢٢:٤٨٢٠:٣٢:١٨٢٠:٥٢:٣٣٠٠:٣٢:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٢:١٥٢٠:٥٢:٢٩٠٠:٣٣:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:١٤:٠١١٣:٢٣:١١٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٢:٢٤٠٠:٣٣:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣٢:٠٦٢٠:٥٢:١٧٠٠:٣٣:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٣:٣٢٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٣:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٥:٢٤١٣:٢٣:٤٣٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥١:٥٩٠٠:٣٤:٠٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٥:٥٣١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣١:٤٠٢٠:٥١:٤٧٠٠:٣٤:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٦:٢٣١٣:٢٤:٠٢٢٠:٣١:٢٨٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٤:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٤:١١٢٠:٣١:١٤٢٠:٥١:١٨٠٠:٣٤:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٤:٢٠٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٠١٠٠:٣٥:٠٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٧:٥٩١٣:٢٤:٢٨٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٥:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٤:٣٦٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٢٢٠٠:٣٥:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٢٤:٤٤٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٠٠٠٠:٣٥:٥٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٩:٤٢١٣:٢٤:٥١٢٠:٢٩:٤٣٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٦:٠٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٤:٥٧٢٠:٢٩:٢٠٢٠:٤٩:١٢٠٠:٣٦:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢٥:٠٤٢٠:٢٨:٥٦٢٠:٤٨:٤٥٠٠:٣٦:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢١:٣٠١٣:٢٥:٠٩٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٦:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢٥:١٤٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٧:٤٦٠٠:٣٧:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٢:٤٥١٣:٢٥:١٩٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:١٥٠٠:٣٧:١٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٢٣:٢٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٦:٤٢٠٠:٣٧:٢٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٢٤:٠٢١٣:٢٥:٢٦٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٠٧٠٠:٣٧:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٤:٤١١٣:٢٥:٢٩٢٠:٢٥:٥٦٢٠:٤٥:٣٠٠٠:٣٧:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابازید شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر بابازید شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابازید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابازید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابازید

بابازید (پلدختر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پل‌دختر در استان لرستان ایران است

شهر بابازید در ویکیپدیا

شهر بابازید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابازید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابازید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابازید بر روی نقشه

شهر بابازید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابازید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابازید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابازید
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر بابازید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابازید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابازید رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق بابازید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق بابازید
زمان پخش اذان زنده به افق بابازید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابازید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابازید
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابازید
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ بابازید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ بابازید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابازید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو