جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر بابازید

پلدختر | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز بابازید


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٥٠
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٣٠:١١

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر بابازید (شهرستان پلدختر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر بابازید)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بابازید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابازید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
اینكه شخصی بخواهد هرچه را می خواند حفظ كند مثل این است كه سعی كند هر آنچه را كه می خورد در معده نگاه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر بابازید

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر بابازید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابازید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر بابازید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر بابازید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان بابازید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٧:٠٨١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥١٠٠:٣٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٧:١٤١٣:١٦:٥٨١٩:٥٧:١٢٢٠:١٥:٣٩٠٠:٣٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:١٠١٣:١٦:٤٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٢:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٥:٠٦١٣:١٦:٣٩١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٤٠٠:٣٢:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٦:٣٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٠٢٠٠:٣١:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٣:٠١١٣:١٦:٢٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣١:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٢:٠١١٣:١٦:١٤٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٣٧٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣١:٠١١٣:١٦:٠٧٢٠:٠١:٤٢٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٣١:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٩٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٣٠٠:٣٠:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٩:٠٤١٣:١٥:٥٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٣٠:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٨:٠٨١٣:١٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٣٠:١٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٧:١٣١٣:١٥:٤٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٣٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٦:١٨١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٩:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٥:٢٥١٣:١٥:٣٥٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٩:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٥:٣١٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٥:٥٨٠٠:٢٩:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٩:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٢:٥٣١٣:١٥:٢٦٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٩:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٥:٢٥٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٨:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢١:١٩١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٧٠٠:٢٨:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٥:٢٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٩:٤٩١٣:١٥:٢٣٢٠:١١:٢٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:٢٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٩:٠٧١٣:١٥:٢٤٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٢٧٠٠:٢٨:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٨:٢٥١٣:١٥:٢٥٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٨:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٧:٤٥١٣:١٥:٢٧٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٨:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٧:٠٧١٣:١٥:٢٩٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٦:٣٠١٣:١٥:٣٢٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٧:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٥:٥٤١٣:١٥:٣٦٢٠:١٥:٤٠٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٥:٢٠١٣:١٥:٤٠٢٠:١٦:٢١٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٢٧:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٤:٤٨١٣:١٥:٤٥٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٢٧:٣٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٤:١٧١٣:١٥:٥٠٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:٢٥٠٠:٢٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان بابازید

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بابازید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر بابازید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابازید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر بابازید

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر بابازید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابازید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بابازید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر بابازید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر بابازید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بابازید

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٥:٥٤١٢:٠٥:٠١١٧:١٣:٥٢١٧:٣٢:٤٩٢٣:٢٢:٤٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:٤٩١٢:٠٥:١٧١٧:١٣:٣٠١٧:٣٢:٣٠٢٣:٢٢:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٧٠٦:٥٧:٤٣١٢:٠٥:٣٤١٧:١٣:٠٩١٧:٣٢:١١٢٣:٢٣:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٨:٣٧١٢:٠٥:٥٢١٧:١٢:٥١١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٣:٢٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٩:٣١١٢:٠٦:١٠١٧:١٢:٣٤١٧:٣١:٤٠٢٣:٢٣:٤١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٧:٠٠:٢٥١٢:٠٦:٢٩١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٢٨٢٣:٢٣:٥٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٤٠٧:٠١:١٨١٢:٠٦:٤٩١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:١٧٢٣:٢٤:١٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٧:١٠١٧:١١:٥٥١٧:٣١:٠٧٢٣:٢٤:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٦٠٧:٠٣:٠٣١٢:٠٧:٣١١٧:١١:٤٦١٧:٣١:٠٠٢٣:٢٤:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٧:٥٣١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٥٤٢٣:٢٥:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٤:٤٧١٢:٠٨:١٦١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:٥١٢٣:٢٥:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٥:٣٧١٢:٠٨:٣٩١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٤٩٢٣:٢٥:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٦:٢٧١٢:٠٩:٠٣١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٤٨٢٣:٢٦:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٧:١٧١٢:٠٩:٢٧١٧:١١:٢٨١٧:٣٠:٥٠٢٣:٢٦:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٨:٠٥١٢:٠٩:٥٢١٧:١١:٢٩١٧:٣٠:٥٣٢٣:٢٦:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٨:٥٣١٢:١٠:١٧١٧:١١:٣٣١٧:٣٠:٥٨٢٣:٢٧:١٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٠:٤٣١٧:١١:٣٩١٧:٣١:٠٥٢٣:٢٧:٣٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٩٠٧:١٠:٢٦١٢:١١:١٠١٧:١١:٤٦١٧:٣١:١٤٢٣:٢٨:٠٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:١١:١١١٢:١١:٣٦١٧:١١:٥٥١٧:٣١:٢٤٢٣:٢٨:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٠٠٧:١١:٥٥١٢:١٢:٠٤١٧:١٢:٠٦١٧:٣١:٣٦٢٣:٢٨:٥٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٢:٣٨١٢:١٢:٣١١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٥٠٢٣:٢٩:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٢٠١٢:١٢:٥٩١٧:١٢:٣٣١٧:٣٢:٠٥٢٣:٢٩:٤٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٤:٠١١٢:١٣:٢٨١٧:١٢:٥٠١٧:٣٢:٢٢٢٣:٣٠:١١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٣٠٧:١٤:٤٠١٢:١٣:٥٦١٧:١٣:٠٨١٧:٣٢:٤١٢٣:٣٠:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٥:١٩١٢:١٤:٢٥١٧:١٣:٢٨١٧:٣٣:٠١٢٣:٣١:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٥:٥٦١٢:١٤:٥٤١٧:١٣:٤٩١٧:٣٣:٢٣٢٣:٣١:٣٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٠٠٧:١٦:٣٢١٢:١٥:٢٤١٧:١٤:١٢١٧:٣٣:٤٧٢٣:٣٢:٠٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٧:٠٧١٢:١٥:٥٣١٧:١٤:٣٧١٧:٣٤:١٢٢٣:٣٢:٣٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٧:٤١١٢:١٦:٢٣١٧:١٥:٠٤١٧:٣٤:٣٩٢٣:٣٣:٠١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٨:١٣١٢:١٦:٥٣١٧:١٥:٣٢١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر بابازید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بابازید شهر بابازید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر بابازید شهر بابازید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر بابازید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر بابازید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر بابازید

بابازید (پلدختر)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان پل‌دختر در استان لرستان ایران است

شهر بابازید در ویکیپدیا

شهر بابازید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر بابازید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر بابازید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر بابازید بر روی نقشه

شهر بابازید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر بابازید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر بابازید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر بابازید
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر بابازید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر بابازید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر بابازید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر بابازید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ بابازید دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ بابازید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا بابازید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق بابازید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق بابازید
افق شرعی امروز فردا بابازید دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق بابازید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق بابازید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر بابازید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو