جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباخواجه

بینالود | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باباخواجه


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٠
غروب آفتاب: ١٨:٤١:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٥٩:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٤٨:١٣

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباخواجه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای باباخواجه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باباخواجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباخواجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
امین به تو خیانت نكرده [و نمىكند] و لیكن [تو] خائن را امین تصوّر نموده اى.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباخواجه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباخواجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباخواجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباخواجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباخواجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباخواجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٧:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٢٨٢٣:٤٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٦:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:١٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٣:١٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٥:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٣:١٠١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٥:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٦:١٧١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٤:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٢:٤١١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤٣:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٢:٣٨١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٢:٣٤١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٣:١٧٢٣:٤٣:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٤:١١٢٣:٤٢:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٢:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٩:٥٦١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٥٧٢٣:٤٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٩:٠٧١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٢:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٢:٣٥١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:٤٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٧:٣٤١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٤٢٣:٤١:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤١:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٢٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٧٢٣:٤١:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٢:٤٥١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٠٨٢٣:٤١:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٦٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٢:٤٩١٩:٤١:١٧٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤١:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٦٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٤١:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٨٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٢:٥٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤١:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٢:٥٨١٢:٣٣:٠٥١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٤١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباخواجه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باباخواجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای باباخواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباخواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای باباخواجه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباخواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباخواجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباخواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای باباخواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباخواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباخواجه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٨:٥٦١٩:١٧:٣١١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٣:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٠:٣٣١٢:٣٨:٤٠١٩:١٦:١١١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٣:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٨:٢٤١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٤٦٢٣:٥٣:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٢:١٠١٢:٣٨:٠٧١٩:١٣:٢٩١٩:٣٢:٢٢٢٣:٥٣:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٤٠٦:٠٢:٥٨١٢:٣٧:٥٠١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٣:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٣:٤٦١٢:٣٧:٣٣١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:٣٢٢٣:٥٢:٥٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٢٠٦:٠٤:٣٤١٢:٣٧:١٥١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٨:٠٧٢٣:٥٢:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٥:٢٢١٢:٣٦:٥٧١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٤٠٢٣:٥٢:٣٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠٦:١٠١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٥:١٤٢٣:٥٢:٢٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٦:٥٨١٢:٣٦:٢٠١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٥٢:١٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٧:٤٥١٢:٣٦:٠١١٩:٠٣:٤١١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٢:٠٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٨:٣٣١٢:٣٥:٤٢١٩:٠٢:١٤١٩:٢٠:٥١٢٣:٥١:٥١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٣٥:٢٢١٩:٠٠:٤٨١٩:١٩:٢٢٢٣:٥١:٣٨
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٠:٠٨١٢:٣٥:٠٢١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:٥٣٢٣:٥١:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٠:٥٥١٢:٣٤:٤٢١٨:٥٧:٥٣١٩:١٦:٢٤٢٣:٥١:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١١:٤٢١٢:٣٤:٢٢١٨:٥٦:٢٥١٩:١٤:٥٤٢٣:٥٠:٥٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٣٤:٠١١٨:٥٤:٥٦١٩:١٣:٢٤٢٣:٥٠:٤١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٣:١٧١٢:٣٣:٤٠١٨:٥٣:٢٨١٩:١١:٥٤٢٣:٥٠:٢٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٣٣:١٩١٨:٥١:٥٩١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٠:١٠
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٤:٥١١٢:٣٢:٥٨١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٨:٥٣٢٣:٤٩:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:١٥:٣٨١٢:٣٢:٣٧١٨:٤٩:٠٠١٩:٠٧:٢٣٢٣:٤٩:٣٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٦:٢٦١٢:٣٢:١٦١٨:٤٧:٣٠١٩:٠٥:٥٢٢٣:٤٩:٢٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٧:١٣١٢:٣١:٥٤١٨:٤٦:٠٠١٩:٠٤:٢١٢٣:٤٩:٠٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٨:٠٠١٢:٣١:٣٣١٨:٤٤:٣٠١٩:٠٢:٥٠٢٣:٤٨:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٣١:١١١٨:٤٣:٠٠١٩:٠١:١٩٢٣:٤٨:٣١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٩:٣٥١٢:٣٠:٥٠١٨:٤١:٣٠١٨:٥٩:٤٧٢٣:٤٨:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٠:٢٢١٢:٣٠:٢٨١٨:٣٩:٥٩١٨:٥٨:١٦٢٣:٤٧:٥٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢١:١٠١٢:٣٠:٠٧١٨:٣٨:٢٩١٨:٥٦:٤٥٢٣:٤٧:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢١:٥٧١٢:٢٩:٤٥١٨:٣٦:٥٨١٨:٥٥:١٤٢٣:٤٧:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٢:٤٥١٢:٢٩:٢٤١٨:٣٥:٢٨١٨:٥٣:٤٣٢٣:١٧:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٢٣:٣٣١١:٢٩:٠٣١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:١٣٢٢:٤٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباخواجه روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای باباخواجه روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباخواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباخواجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباخواجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباخواجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباخواجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباخواجه

روستای باباخواجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباخواجه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای باباخواجه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای باباخواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباخواجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباخواجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق باباخواجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباخواجه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق باباخواجه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق باباخواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباخواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق باباخواجه
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ باباخواجه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق باباخواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو