جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای باباخواجه

بینالود | نیشابور | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز باباخواجه


اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٧:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:١٧
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٥٠

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای باباخواجه (شهرستان نیشابور) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای باباخواجه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باباخواجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباخواجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

آنتونی رابینز
كارهایی را كه می توانیم یا نمی توانیم بكنیم و آنچه را كه شدنی یا نشدنی می پنداریم، به ندرت، برآمده از توانایی راستین ما بوده و بیشتر از باورهایی كه نسبت به خود داریم، سرچشمه می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای باباخواجه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای باباخواجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباخواجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای باباخواجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای باباخواجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباخواجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٠٠٠٥:٤٩:٣٢١٢:٣٤:٠٨١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٣٧٢٣:٤٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٢٨٠٥:٤٨:٢٠١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٠:١١١٩:٣٩:٣٣٢٣:٤٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٧:٠٨١٢:٣٣:٤٩١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:٢٨٢٣:٤٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٢٦٠٥:٤٥:٥٨١٢:٣٣:٤٠١٩:٢١:٥٦١٩:٤١:٢٤٢٣:٤٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٤:٤٩١٢:٣٣:٣٢١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٣:٤١١٢:٣٣:٢٤١٩:٢٣:٤١١٩:٤٣:١٤٢٣:٤٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥٨٠٥:٤٢:٣٤١٢:٣٣:١٧١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٣:١٠١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٥:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٦:١٧١٩:٤٦:٠٠٢٣:٤٤:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٢:٥٨١٩:٢٧:٠٩١٩:٤٦:٥٥٢٣:٤٤:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣٨:١٨١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:٥٠٢٣:٤٤:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٧:١٧١٢:٣٢:٤٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤٤:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٢:٤٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٣:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٣٥:١٩١٢:٣٢:٤١١٩:٣٠:٣٥١٩:٥٠:٣٤٢٣:٤٣:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٦:٤٦٠٥:٣٤:٢١١٢:٣٢:٣٨١٩:٣١:٢٦١٩:٥١:٢٩٢٣:٤٣:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٣:٢٥١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٢:١٧١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٠٩٠٥:٣٢:٣١١٢:٣٢:٣٤١٩:٣٣:٠٨١٩:٥٣:١٧٢٣:٤٣:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٢:٥٣٠٥:٣١:٣٨١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٤:١١٢٣:٤٢:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٥:٠٤٢٣:٤٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٢٩:٥٦١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٥:٥٧٢٣:٤٢:٢٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٩:٠٧١٢:٣٢:٣٣١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:٥٠٢٣:٤٢:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢٨:٢٠١٢:٣٢:٣٥١٩:٣٧:١٨١٩:٥٧:٤٢٢٣:٤٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٦:٥٤٠٥:٢٧:٣٤١٢:٣٢:٣٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٨:٣٤٢٣:٤١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٦:٥٠١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٨:٥٥١٩:٥٩:٢٦٢٣:٤١:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٤:٤٢٠٥:٢٦:٠٧١٢:٣٢:٤٢١٩:٣٩:٤٣٢٠:٠٠:١٧٢٣:٤١:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٣:٣٨٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٢:٤٥١٩:٤٠:٣٠٢٠:٠١:٠٨٢٣:٤١:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٢:٣٦٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٢:٤٩١٩:٤١:١٧٢٠:٠١:٥٨٢٣:٤١:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤١:٣٦٠٥:٢٤:٠٩١٢:٣٢:٥٤١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٤١:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٠:٣٨٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٢:٥٩١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٤١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباخواجه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باباخواجه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباخواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای باباخواجه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٠:٤٧١٢:٤١:٤٧١٨:٥٣:٢٣١٩:١١:٤٤٢٣:٥٨:٣٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:١٩١٢:٤١:٢٩١٨:٥٤:١٥١٩:١٢:٣٦٢٣:٥٨:١٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٧:٥١١٢:٤١:١١١٨:٥٥:٠٧١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٧:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤٠:٥٣١٨:٥٥:٥٩١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٧:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٥٦١٢:٤٠:٣٥١٨:٥٦:٥٠١٩:١٥:١٥٢٣:٥٧:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٢٩١٢:٤٠:١٧١٨:٥٧:٤٢١٩:١٦:٠٨٢٣:٥٦:٤٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٢:٠٢١٢:٣٩:٥٩١٨:٥٨:٣٤١٩:١٧:٠٠٢٣:٥٦:١٩
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٥١٢:٣٩:٤٢١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٥٣٢٣:٥٥:٥٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٤٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٣٩٢٣:٥٥:١٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:١٥١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٣٢٢٣:٥٤:٤٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٤:٥٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٤:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٨:١٥١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٣:٥٩
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٣:١٢٢٣:٥٣:٣٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٠:٣٥١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠٥٢٣:٥٣:١٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٩:١١١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٢:٥٠
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٧:٤٨١٢:٣٧:١٠١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٢:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٢:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥١:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٦:٢٤١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥١:١٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٦:١٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٠:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣١:١٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٥:٥٦١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٠:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٥:٤٢١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:١٨٢٣:٥٠:١١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٢٩١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٩:٤٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٥:١٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٩:٢٧
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٥:٤٦١٢:٣٥:٠٣١٩:١٤:٥٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٤٩:٠٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٤:٢٩١٢:٣٤:٥١١٩:١٥:٤٩١٩:٣٤:٥٧٢٣:٤٨:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٣:١٣١٢:٣٤:٤٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٥٢٢٣:٤٨:٢٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥١:٥٩١٢:٣٤:٢٨١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٤٧٢٣:٤٨:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:٤٥١٢:٣٤:١٨١٩:١٨:٢٦١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٧:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای باباخواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباخواجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباخواجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای باباخواجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای باباخواجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباخواجه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٩:٣٥١١:٤٣:٣٥١٧:٤٨:١٠١٨:٠٦:٢٦٢٣:٣٠:٤٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٨:٠٧١٢:٤٣:١٧١٨:٤٩:٠٢١٩:٠٧:١٩٠٠:٠٠:٢٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٤٦٠٦:٣٦:٣٩١٢:٤٢:٥٩١٨:٤٩:٥٥١٩:٠٨:١٢٠٠:٠٠:٠٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:١٢٠٦:٣٥:١١١٢:٤٢:٤١١٨:٥٠:٤٧١٩:٠٩:٠٥٢٣:٥٩:٤٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٤٣١٢:٤٢:٢٣١٨:٥١:٣٩١٩:٠٩:٥٨٢٣:٥٩:٢٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٢:١٥١٢:٤٢:٠٥١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:٥١٢٣:٥٨:٥٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٠:٤٧١٢:٤١:٤٧١٨:٥٣:٢٣١٩:١١:٤٤٢٣:٥٨:٣٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٩:١٩١٢:٤١:٢٩١٨:٥٤:١٥١٩:١٢:٣٦٢٣:٥٨:١٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٢٠٦:٢٧:٥١١٢:٤١:١١١٨:٥٥:٠٧١٩:١٣:٢٩٢٣:٥٧:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٦:٢٤١٢:٤٠:٥٣١٨:٥٥:٥٩١٩:١٤:٢٢٢٣:٥٧:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٤:٥٦١٢:٤٠:٣٥١٨:٥٦:٥٠١٩:١٥:١٥٢٣:٥٧:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٢٩١٢:٤٠:١٧١٨:٥٧:٤٢١٩:١٦:٠٨٢٣:٥٦:٤٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٢:٠٢١٢:٣٩:٥٩١٨:٥٨:٣٤١٩:١٧:٠٠٢٣:٥٦:١٩
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٠:٣٥١٢:٣٩:٤٢١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٥٣٢٣:٥٥:٥٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٩:٠٨١٢:٣٩:٢٤١٩:٠٠:١٧١٩:١٨:٤٦٢٣:٥٥:٣٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٧:٤٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:٣٩٢٣:٥٥:١٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:١٥١٢:٣٨:٤٩١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٣٢٢٣:٥٤:٤٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٤:٥٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٢٦٢٣:٥٤:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٣:٢٥١٢:٣٨:١٥١٩:٠٣:٤٣١٩:٢٢:١٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٢:٠٠١٢:٣٧:٥٩١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٣:١٢٢٣:٥٣:٣٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٠:٣٥١٢:٣٧:٤٢١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٤:٠٥٢٣:٥٣:١٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٩:١١١٢:٣٧:٢٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٥٩٢٣:٥٢:٥٠
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٧:٤٨١٢:٣٧:١٠١٩:٠٧:٠٩١٩:٢٥:٥٣٢٣:٥٢:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٣٦:٥٥١٩:٠٨:٠١١٩:٢٦:٤٧٢٣:٥٢:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٦:٣٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٧:٤٠٢٣:٥١:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٣:٤١١٢:٣٦:٢٤١٩:٠٩:٤٤١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥١:١٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٢:٢٠١٢:٣٦:١٠١٩:١٠:٣٦١٩:٢٩:٢٩٢٣:٥٠:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠١:٠٠١٢:٣٥:٥٦١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:٢٣٢٣:٥٠:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٩:٤٠١٢:٣٥:٤٢١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:١٨٢٣:٥٠:١١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٥:٢٩١٩:١٣:١٢١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٩:٤٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٥:١٦١٩:١٤:٠٤١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای باباخواجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباخواجه روستای باباخواجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای باباخواجه روستای باباخواجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای باباخواجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای باباخواجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای باباخواجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای باباخواجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای باباخواجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای باباخواجه

روستای باباخواجه بر روی نقشه

روستای باباخواجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای باباخواجه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای باباخواجه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای باباخواجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای باباخواجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای باباخواجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باباخواجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ باباخواجه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباخواجه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باباخواجه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باباخواجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باباخواجه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباخواجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباخواجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای باباخواجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو