جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر باباحیدر

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باباحیدر

اذان صبح: ٠٤:٢٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:٣٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٤٨

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باباحیدر (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ شهر باباحیدر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باباحیدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باباحیدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

افلاطون
آن كه نه فضیلت دارد و نه دانش، به آنچه هست خرسند است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باباحیدر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باباحیدر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باباحیدر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر باباحیدر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باباحیدر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان باباحیدر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٠:١٤١٣:٠٨:٢١١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٤:٤٨٠٠:٢٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٥٨٠٦:٣٩:٠٢١٣:٠٨:٠٦١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٧:٥٢١٣:٠٧:٥٢١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٥:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٦:٤٢١٣:٠٧:٣٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:٠١٠٠:٢٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٥:٣٢١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٤:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٣٤:٢٤١٣:٠٧:١٢١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢٤:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٦:٥٩١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:١٥٠٠:٢٣:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٢:٠٨١٣:٠٦:٤٧١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٣:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣١:٠٢١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٢٣:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٩٠٠:٢٣:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٦:١٢١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٢:١٤٠٠:٢٢:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٢:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٢٢:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٥:٤٢١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢١:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٥:٣٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢١:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢١:١٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٤٢١٣:٠٥:١٧١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٥:١٠١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٠:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٠:٤٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٠:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٠٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٠:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٤:٥١١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٠:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٨:٠١١٣:٠٤:٤٦١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٣٧٠٠:١٩:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٦:١٧١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٥:١٩٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٥٤٠٠:١٩:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٨:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٣:٥٠١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:١٢٠٠:١٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٢:١٨١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٥:٥٧٠٠:١٨:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباحیدر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باباحیدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باباحیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باباحیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر باباحیدر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باباحیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باباحیدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باباحیدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر باباحیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باباحیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باباحیدر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باباحیدر شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر باباحیدر شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر باباحیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باباحیدر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باباحیدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر باباحیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باباحیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باباحیدر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٩:٥٧٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:١٣٠٠:٢٠:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٦:٠١:٥٨١٣:١٠:١٠٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٠:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٢:١٣١٣:١٠:٢٣٢٠:١٨:٣٢٢٠:٣٨:٣٥٠٠:٢١:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:٣٠١٣:١٠:٣٦٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢١:١٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٢:٤٧١٣:١٠:٤٩٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٢١:٣١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٣:٠٦١٣:١١:٠٢٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٥٥٠٠:٢١:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٣:٢٦١٣:١١:١٤٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٥٨٠٠:٢٢:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٣:٤٧١٣:١١:٢٧٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٤:٠٩١٣:١١:٣٩٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٢:٣١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٦:٠٤:٣٢١٣:١١:٥٠٢٠:١٩:٠١٢٠:٣٨:٥٩٠٠:٢٢:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٦:٠٤:٥٧١٣:١٢:٠٢٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٣:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٥:٢٢١٣:١٢:١٣٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٣:١٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٢:٢٤٢٠:١٨:٥١٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٢٣:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٦:١٥١٣:١٢:٣٥٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٢٣:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٦:٤٢١٣:١٢:٤٥٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢٤:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٧:١١١٣:١٢:٥٥٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:١٧٠٠:٢٤:١٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٧:٤١١٣:١٣:٠٤٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:٠٥٠٠:٢٤:٣٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٨:١١١٣:١٣:١٤٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٢٤:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٣:٢٢٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٥:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٩:١٤١٣:١٣:٣١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٥:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٣:٣٩٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٢٥:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:١٠:٢٠١٣:١٣:٤٦٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٢٥:٤٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٣:٥٣٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٦:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:١١:٢٨١٣:١٤:٠٠٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٢٦:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٢:٠٣١٣:١٤:٠٦٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٦:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٣٠٦:١٢:٣٩١٣:١٤:١٢٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٢٦:٤٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٣:١٥١٣:١٤:١٧٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٣:٥١١٣:١٤:٢١٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٧:٠٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٤:٢٩١٣:١٤:٢٥٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٢٧:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٥:٠٦١٣:١٤:٢٩٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٧:٢٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٥:٤٤١٣:١٤:٣٢٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:١٨٠٠:٢٧:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باباحیدر شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر باباحیدر شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باباحیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باباحیدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باباحیدر

باباحیدر مرکز بخشِ باباحیدر و یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در ۴۵ کیلومتری شهرکرد قرار دارد. وجه تسمیه این شهر به خاطر وجود امامزاده حیدر ابن مالک در این شهر است

شهر باباحیدر در ویکیپدیا

شهر باباحیدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باباحیدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باباحیدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باباحیدر بر روی نقشه

شهر باباحیدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باباحیدر
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر باباحیدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باباحیدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق باباحیدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق باباحیدر
زمان پخش اذان زنده به افق باباحیدر
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ باباحیدر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا باباحیدر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق باباحیدر
جدول اوقات شرعی امروز فردا باباحیدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ باباحیدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو