جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر باباحیدر

فارسان | چهارمحال و بختیاری | ایران

اوقات شرعی امروز باباحیدر


اذان صبح: ٠٥:٣٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٠٢:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٢٣:٢٣
نیمه شب: ٢٣:١٩:٤٢

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر باباحیدر (شهرستان فارسان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر باباحیدر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر باباحیدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باباحیدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتوان دوسنت اگزوپری
سرچشمه ی همه سوءتفاهم ها زیر سر زبان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر باباحیدر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر باباحیدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر باباحیدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر باباحیدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر باباحیدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان باباحیدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٦:١٠١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٢:٢٦٠٠:٢٢:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٢٢:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٥:٢٨١٣:٠٥:٤١١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢١:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٢١:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٥:١٧١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٠٠٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢١:٣١١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٠:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٥:٠٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٠:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٠:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٤:٥١١٩:٥١:٢٦٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٩:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٤:٤٦١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٤٩٠٠:١٩:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٥٧١٣:٠٤:٤١١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٣٥٠٠:١٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٤:٣٧١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١٩:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٥:١٥١٣:٠٤:٣٤١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٩:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٤:٣١١٩:٥٥:٠١٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٨:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٤:٢٩١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٨:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٨:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٣٠٦:١١:٢٣١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٨:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٠:٤١١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٨:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٤:٢٦١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٨:٠٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٧٠٠:١٧:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٥١٠٠:١٧:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١٧:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٢:٠٢٢٠:٢١:١٩٠٠:١٧:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٦:٥٥١٣:٠٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٧:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٤:٤٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٤:٤٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٢٧٠٠:١٧:٢٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٤:٥٢٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٠٩٠٠:١٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان باباحیدر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر باباحیدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر باباحیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باباحیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر باباحیدر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر باباحیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باباحیدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر باباحیدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر باباحیدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر باباحیدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر باباحیدر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٣:٠٤١١:٥٤:٠٣١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٣:٣١٢٣:١٢:١٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٥٧١١:٥٤:١٩١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٣:١٣٢٣:١٢:٢٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٤:٥١١١:٥٤:٣٦١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٢:٤٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٥:٤٤١١:٥٤:٥٤١٧:٠٣:٥٠١٧:٢٢:٤٠٢٣:١٢:٥٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٠٠٦:٤٦:٣٦١١:٥٥:١٢١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٢:٢٧٢٣:١٣:١٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٧:٢٩١١:٥٥:٣٢١٧:٠٣:٢١١٧:٢٢:١٥٢٣:١٣:٢٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٨:٢١١١:٥٥:٥٢١٧:٠٣:٠٩١٧:٢٢:٠٦٢٣:١٣:٤٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٦٠٦:٤٩:١٣١١:٥٦:١٢١٧:٠٢:٥٩١٧:٢١:٥٧٢٣:١٤:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥٠:٠٤١١:٥٦:٣٣١٧:٠٢:٥١١٧:٢١:٥١٢٣:١٤:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٥٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٦:٥٥١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٤٦٢٣:١٤:٣٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥١:٤٥١١:٥٧:١٨١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٤٤٢٣:١٤:٥٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٢:٣٤١١:٥٧:٤١١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٤٢٢٣:١٥:١٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٣:٢٣١١:٥٨:٠٥١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٤٣٢٣:١٥:٣٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٤:١٢١١:٥٨:٢٩١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٤٥٢٣:١٥:٥٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٥:٠٠١١:٥٨:٥٤١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٥٠٢٣:١٦:٢٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٥:٤٦١١:٥٩:٢٠١٧:٠٢:٤٤١٧:٢١:٥٥٢٣:١٦:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٦:٣٣١١:٥٩:٤٥١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:٠٣٢٣:١٧:٠٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٧:١٨١٢:٠٠:١٢١٧:٠٢:٥٨١٧:٢٢:١٢٢٣:١٧:٣٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٧٠٦:٥٨:٠٢١٢:٠٠:٣٩١٧:٠٣:٠٨١٧:٢٢:٢٣٢٣:١٧:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٤٦١٢:٠١:٠٦١٧:٠٣:٢٠١٧:٢٢:٣٦٢٣:١٨:٢٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٦٠٦:٥٩:٢٨١٢:٠١:٣٣١٧:٠٣:٣٣١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٨:٤٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٤٠٧:٠٠:١٠١٢:٠٢:٠١١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٣:٠٦٢٣:١٩:١٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٢٠٧:٠٠:٥٠١٢:٠٢:٣٠١٧:٠٤:٠٥١٧:٢٣:٢٣٢٣:١٩:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠١:٢٩١٢:٠٢:٥٨١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٣:٤٢٢٣:٢٠:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٤٠٧:٠٢:٠٨١٢:٠٣:٢٧١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٠٣٢٣:٢٠:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٢:٤٥١٢:٠٣:٥٦١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢١:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٣:٢٠١٢:٠٤:٢٦١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:٤٩٢٣:٢١:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٤:٥٥١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٥:١٥٢٣:٢٢:٠٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٤:٢٨١٢:٠٥:٢٥١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٤٢٢٣:٢٢:٣١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٢٠٧:٠٥:٠٠١٢:٠٥:٥٥١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر باباحیدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر باباحیدر شهر باباحیدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر باباحیدر شهر باباحیدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر باباحیدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر باباحیدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر باباحیدر

باباحیدر مرکز بخشِ باباحیدر و یکی از شهرهای استان چهارمحال و بختیاری ایران است. این شهر در ۴۵ کیلومتری شهرکرد قرار دارد. وجه تسمیه این شهر به خاطر وجود امامزاده حیدر ابن مالک در این شهر است

شهر باباحیدر در ویکیپدیا

شهر باباحیدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر باباحیدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر باباحیدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر باباحیدر بر روی نقشه

شهر باباحیدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر باباحیدر
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر باباحیدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر باباحیدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر باباحیدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق باباحیدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ باباحیدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا باباحیدر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق باباحیدر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق باباحیدر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ باباحیدر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق باباحیدر
افق شرعی امروز فردا باباحیدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر باباحیدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو