جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ای قلعه سی

انصار | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ای قلعه سی


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٤:١٣
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٣١
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٥٩
نیمه شب: ٢٣:٣٠:١٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ای قلعه سی (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ای قلعه سی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ای قلعه سی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ای قلعه سی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
بیچاره كسی كه از ترس شكست دست به كار نمی برد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ای قلعه سی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ای قلعه سی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ای قلعه سی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ای قلعه سی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ای قلعه سی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ای قلعه سی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٤٠٠٠:٣٢:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٥٥٠٦:٣٤:٠٧١٣:١٨:٢٦٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٣١:٥٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٢:٥٦١٣:١٨:١٦٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٣١:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٣١:٤٥١٣:١٨:٠٧٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٣١:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٧:٥٨٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٥:١٩٠٠:٣٠:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٧:٥٠٢٠:٠٦:٤٧٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٠:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:١٩١٣:١٧:٤٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٣٠:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٧٠٦:٢٧:١٣١٣:١٧:٣٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٣٠:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣١٠٦:٢٦:٠٨١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٩:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٧:٢٢٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٩:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٧:١٦٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٩:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٦٠٦:٢٢:٥٩١٣:١٧:١١٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٨:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢١:٥٨١٣:١٧:٠٧٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٨:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣١٠٦:٢٠:٥٩١٣:١٧:٠٣٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١١٠٦:٢٠:٠١١٣:١٦:٥٩٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٨:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥١٠٦:١٩:٠٤١٣:١٦:٥٧٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٧:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٨:٠٨١٣:١٦:٥٤٢٠:١٦:١١٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٧:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:١٧٠٦:١٧:١٤١٣:١٦:٥٣٢٠:١٧:٠١٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢٧:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٦:٢٢١٣:١٦:٥٢٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢٧:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:١٥:٣٠١٣:١٦:٥١٢٠:١٨:٤١٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٧:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٤:٤١١٣:١٦:٥١٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٤٥٠٠:٢٦:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٣:٥٢١٣:١٦:٥٢٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٢٦:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٤٠٦:١٣:٠٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٢١:٠٩٢٠:٤١:٣٠٠٠:٢٦:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٢:٢٠١٣:١٦:٥٥٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢١٠٠:٢٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:١١:٣٦١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:١٢٠٠:٢٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١٠:٥٤١٣:١٧:٠٠٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٤:٠٣٠٠:٢٦:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٢٠٦:١٠:١٤١٣:١٧:٠٤٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٧:٠٨٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٢٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٧:١٣٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٦:٣٢٠٠:٢٥:٥٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠٨:٢١١٣:١٧:١٨٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٧:٢٠٠٠:٢٥:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ای قلعه سی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ای قلعه سی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ای قلعه سی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ای قلعه سی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ای قلعه سی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ای قلعه سی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ای قلعه سی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ای قلعه سی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٤٠:٤٨٠٧:١٠:٠٠١٢:٠٨:١٧١٧:٠٦:١٩١٧:٢٦:٢١٢٣:٢٣:٥٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٠:٥٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٦:٠٨٢٣:٢٤:١٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٥٤١٢:٠٨:٥٩١٧:٠٥:٥١١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢٤:٣٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٩:٢١١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٥:٤٨٢٣:٢٤:٥١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١٣:٤٥١٢:٠٩:٤٤١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٥:٤٠٢٣:٢٥:١١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٤:٣٩١٢:١٠:٠٧١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٥:٣١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٥:٣٣١٢:١٠:٣١١٧:٠٥:١٧١٧:٢٥:٣١٢٣:٢٥:٥١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٦:٢٥١٢:١٠:٥٥١٧:٠٥:١٤١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٧:١١٠٧:١٧:١٧١٢:١١:٢٠١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:٣٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١١:٤٥١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:٣٢٢٣:٢٦:٥٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٨:٥٧١٢:١٢:١١١٧:٠٥:١٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٧:٢٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٩:٤٦١٢:١٢:٣٨١٧:٠٥:٢١١٧:٢٥:٤٣٢٣:٢٧:٤٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٥٠:٠٧٠٧:٢٠:٣٣١٢:١٣:٠٥١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٥:٥١٢٣:٢٨:٠٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢١:٢٠١٢:١٣:٣٢١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٨:٣٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥١:٣١٠٧:٢٢:٠٥١٢:١٣:٥٩١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٨:٥٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٢:١١٠٧:٢٢:٤٩١٢:١٤:٢٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:٢٦٢٣:٢٩:٢٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٣:٣١١٢:١٤:٥٦١٧:٠٦:١٥١٧:٢٦:٤٢٢٣:٢٩:٥٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٤:١٣١٢:١٥:٢٤١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٥٩٢٣:٣٠:١٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٤:٥٢١٢:١٥:٥٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:١٩٢٣:٣٠:٤٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٥:٣١١٢:١٦:٢٢١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٤٠٢٣:٣١:١٤
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٦:٥٢١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣١:٤٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٦:٤٣١٢:١٧:٢١١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:٢٧٢٣:٣٢:١١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٧:١٧١٢:١٧:٥١١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٨:٥٤٢٣:٣٢:٤٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٧:٥٠١٢:١٨:٢١١٧:٠٨:٥١١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٣:٠٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٧:٢٨٠٧:٢٨:٢١١٢:١٨:٥١١٧:٠٩:٢١١٧:٢٩:٥٢٢٣:٣٣:٣٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٨:٥٠١٢:١٩:٢١١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٢٣٢٣:٣٤:٠٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٩:١٧١٢:١٩:٥١١٧:١٠:٢٥١٧:٣٠:٥٦٢٣:٣٤:٣٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٨:٥٢٠٧:٢٩:٤٣١٢:٢٠:٢٠١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٣١٢٣:٣٥:٠٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٩:١٧٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٠:٥٠١٧:١١:٣٧١٧:٣٢:٠٧٢٣:٣٥:٣٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٩:٤١٠٧:٣٠:٢٩١٢:٢١:٢٠١٧:١٢:١٥١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ای قلعه سی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ای قلعه سی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ای قلعه سی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ای قلعه سی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ای قلعه سی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ای قلعه سی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ای قلعه سی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ای قلعه سی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ای قلعه سی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٢٩١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٢١٢٣:٢٢:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٥:٠٧١٢:٠٦:٤٥١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٢:٤٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٦:٠٦١٢:٠٧:٠٢١٧:٠٧:٤١١٧:٢٧:٣٣٢٣:٢٢:٥٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٦٠٧:٠٧:٠٥١٢:٠٧:٢٠١٧:٠٧:١٧١٧:٢٧:١٣٢٣:٢٣:١٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٧٠٧:٠٨:٠٤١٢:٠٧:٣٨١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٦:٥٤٢٣:٢٣:٢٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٧:٥٧١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٦:٣٦٢٣:٢٣:٤٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:١٠:٠٠١٢:٠٨:١٧١٧:٠٦:١٩١٧:٢٦:٢١٢٣:٢٣:٥٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:١٠:٥٧١٢:٠٨:٣٨١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٦:٠٨٢٣:٢٤:١٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٥٤١٢:٠٨:٥٩١٧:٠٥:٥١١٧:٢٥:٥٧٢٣:٢٤:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٩:٢١١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٥:٤٨٢٣:٢٤:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٤٠٧:١٣:٤٥١٢:٠٩:٤٤١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٥:٤٠٢٣:٢٥:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥١٠٧:١٤:٣٩١٢:١٠:٠٧١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٥:٣٥٢٣:٢٥:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٩٠٧:١٥:٣٣١٢:١٠:٣١١٧:٠٥:١٧١٧:٢٥:٣١٢٣:٢٥:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٥٠٧:١٦:٢٥١٢:١٠:٥٥١٧:٠٥:١٤١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٧:١٧١٢:١١:٢٠١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:٣٠٢٣:٢٦:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٦٠٧:١٨:٠٨١٢:١١:٤٥١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:٣٢٢٣:٢٦:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤١٠٧:١٨:٥٧١٢:١٢:١١١٧:٠٥:١٦١٧:٢٥:٣٧٢٣:٢٧:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٩:٤٦١٢:١٢:٣٨١٧:٠٥:٢١١٧:٢٥:٤٣٢٣:٢٧:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٧٠٧:٢٠:٣٣١٢:١٣:٠٥١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٥:٥١٢٣:٢٨:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢١:٢٠١٢:١٣:٣٢١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٦:٠١٢٣:٢٨:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣١٠٧:٢٢:٠٥١٢:١٣:٥٩١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٨:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١١٠٧:٢٢:٤٩١٢:١٤:٢٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:٢٦٢٣:٢٩:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٠٠٧:٢٣:٣١١٢:١٤:٥٦١٧:٠٦:١٥١٧:٢٦:٤٢٢٣:٢٩:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٩٠٧:٢٤:١٣١٢:١٥:٢٤١٧:٠٦:٣١١٧:٢٦:٥٩٢٣:٣٠:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٦٠٧:٢٤:٥٢١٢:١٥:٥٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:١٩٢٣:٣٠:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٣٠٧:٢٥:٣١١٢:١٦:٢٢١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٤٠٢٣:٣١:١٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٨٠٧:٢٦:٠٨١٢:١٦:٥٢١٧:٠٧:٣٣١٧:٢٨:٠٣٢٣:٣١:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٢٠٧:٢٦:٤٣١٢:١٧:٢١١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٨:٢٧٢٣:٣٢:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٧:١٧١٢:١٧:٥١١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٨:٥٤٢٣:٣٢:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٧٠٧:٢٧:٥٠١٢:١٨:٢١١٧:٠٨:٥١١٧:٢٩:٢٢٢٣:٣٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ای قلعه سی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ای قلعه سی روستای ای قلعه سی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ای قلعه سی روستای ای قلعه سی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ای قلعه سی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ای قلعه سی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ای قلعه سی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ای قلعه سی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ای قلعه سی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ای قلعه سی

روستای ای قلعه سی بر روی نقشه

روستای ای قلعه سی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ای قلعه سی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ای قلعه سی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ای قلعه سی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ای قلعه سی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ای قلعه سی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ای قلعه سی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ای قلعه سی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ای قلعه سی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ای قلعه سی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ای قلعه سی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ای قلعه سی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ای قلعه سی
افق شرعی امروز فردا ای قلعه سی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ای قلعه سی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ای قلعه سی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ای قلعه سی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ای قلعه سی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو