جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایوان

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایوان


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:١٣
اذان ظهر: ١٣:٣١:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٤:٢٦
نیمه شب: ٠٠:٤٢:٢٧

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایوان (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ شهر ایوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ایوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ، غیرت را برای زنان و جهاد را برای مردان قرار داده است. پس هر كدام از زنان بر ایمان خود، صبور باشند، مانند پاداش شهید، ثواب می‌برند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایوان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣١:٥١١٣:٢١:٢٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣٠:٠١١٣:٢١:١٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٨:١٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٣٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٠٦٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٢:٥١١٣:٢١:٠٨٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٢١:١٠٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٣١١٣:٢١:١٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢١:١٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:٣٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ایوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر ایوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٤:٢٩١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٨:٥٣٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٥:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣١٠٦:١٤:٤٣١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٩:٠٤٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٥:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٤:٥٩١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٩:١٣٢٠:٥٩:٤٥٠٠:٣٦:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٥:١٦١٣:٢٧:٢٠٢٠:٣٩:٢١٢٠:٥٩:٥٣٠٠:٣٦:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٥:٣٤١٣:٢٧:٣٣٢٠:٣٩:٢٧٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٦:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٥:٥٤١٣:٢٧:٤٥٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٠٣٠٠:٣٦:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٦:١٤١٣:٢٧:٥٨٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠٠:٠٥٠٠:٣٧:١٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٦:٣٦١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٧:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٦:٥٩١٣:٢٨:٢٢٢٠:٣٩:٣٨٢١:٠٠:٠٦٠٠:٣٧:٤١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٧:٢٣١٣:٢٨:٣٤٢٠:٣٩:٣٦٢١:٠٠:٠٣٠٠:٣٧:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣٩:٣٣٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٨:١٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٨:١٥١٣:٢٨:٥٧٢٠:٣٩:٢٩٢٠:٥٩:٥٣٠٠:٣٨:٢٩
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٢٩:٠٨٢٠:٣٩:٢٣٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٣٨:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٩:١١١٣:٢٩:١٩٢٠:٣٩:١٥٢٠:٥٩:٣٦٠٠:٣٩:٠١
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٩:٤١١٣:٢٩:٢٩٢٠:٣٩:٠٦٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣٩:١٧
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٠:١١١٣:٢٩:٣٩٢٠:٣٨:٥٤٢٠:٥٩:١٣٠٠:٣٩:٣٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١١٠٦:٢٠:٤٢١٣:٢٩:٤٩٢٠:٣٨:٤٢٢٠:٥٨:٥٨٠٠:٣٩:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٢١:١٤١٣:٢٩:٥٨٢٠:٣٨:٢٧٢٠:٥٨:٤٢٠٠:٤٠:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤١٠٦:٢١:٤٧١٣:٣٠:٠٦٢٠:٣٨:١١٢٠:٥٨:٢٤٠٠:٤٠:٢٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٢:٢٠١٣:٣٠:١٥٢٠:٣٧:٥٤٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٤٠:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٢٢:٥٥١٣:٣٠:٢٣٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٧:٤٣٠٠:٤٠:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٣٠:٣٠٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٤١:٠٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٤:٠٥١٣:٣٠:٣٧٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٤١:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢٤:٤٢١٣:٣٠:٤٣٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٤١:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٥:١٩١٣:٣٠:٤٩٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٦:٠٠٠٠:٤١:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٥:٥٦١٣:٣٠:٥٤٢٠:٣٥:٣٣٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٤٢:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٦:٣٤١٣:٣٠:٥٩٢٠:٣٥:٠٤٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٤٢:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:٢٧:١٣١٣:٣١:٠٣٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٤:٢٦٠٠:٤٢:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٣١:٠٧٢٠:٣٤:٠١٢٠:٥٣:٥١٠٠:٤٢:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٨:٣١١٣:٣١:١٠٢٠:٣٣:٢٨٢٠:٥٣:١٥٠٠:٤٢:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٩:١١١٣:٣١:١٣٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٢:٣٧٠٠:٤٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ایوان

شهرستان ایوان در شمال استان ایلام قرار دارد و مرکز آن شهر ایوان است. از شمال به استان کرمانشاه و شهرستان اسلام‌آباد غرب از خاور به شهرستان چرداول و از باختر به شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین و کشور عراق محدود است

شهر ایوان در ویکیپدیا

شهر ایوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایوان
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایوان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ایوان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ایوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایوان
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ایوان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایوان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو