جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایوان

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایوان


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٠٠
اذان ظهر: ١٢:١٠:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٠:١٧
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٤٢

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایوان (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر ایوان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر ایوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ضرب المثل شرقی
كلمه ها حباب آبند و اعمال، قطره طلا.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایوان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٢:٠٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٥٩١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٧:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٨:٥٠١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٧:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٣٦:٥٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٦:٤٥١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٣٦:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:١٨٠٠:٣٦:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٠٧٠٠:٣٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٨:٥٦٠٠:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٤٠٦:٣٢:٤٧١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:٤٥٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٨٠٦:٣١:٥١١٣:٢١:٢٧٢٠:١١:٣٢٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣٥:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣٠:٥٥١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:١٨٢٠:٣١:٢٣٠٠:٣٥:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣٠:٠١١٣:٢١:١٨٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٩:٠٨١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٠١٠٠:٣٤:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٧٠٦:٢٨:١٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٢١٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٣٤:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢١:٠٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٣٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٥:٤٩١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:١٤٠٠:٣٣:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢١:٠٦٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٠٢٠٠:٣٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٠٦٢٠:١٨:٢٢٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:٣٣١٣:٢١:٠٧٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٣٨٠٠:٣٣:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٢٢:٥١١٣:٢١:٠٨٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٣:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٤٧٠٦:٢٢:١٠١٣:٢١:١٠٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:١٢٠٠:٣٣:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٢١:٣١١٣:٢١:١٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٣٣:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢٠:٥٣١٣:٢١:١٦٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:١٦١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٣٠٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٢:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:٣٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٢:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایوان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر ایوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر ایوان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١٣:٠٦١٢:١٧:١٥١٨:٢٠:٥٢١٨:٣٨:٣١٢٣:٣٦:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٣:٤٧١٢:١٦:٥٤١٨:١٩:٢٨١٨:٣٧:٠٧٢٣:٣٦:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٤:٢٩١٢:١٦:٣٣١٨:١٨:٠٥١٨:٣٥:٤٤٢٣:٣٥:٤٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٥:١١١٢:١٦:١٢١٨:١٦:٤٢١٨:٣٤:٢٠٢٣:٣٥:٢٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٥:٥٣١٢:١٥:٥٢١٨:١٥:١٩١٨:٣٢:٥٧٢٣:٣٥:٠٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٠٠٦:١٦:٣٦١٢:١٥:٣٢١٨:١٣:٥٦١٨:٣١:٣٥٢٣:٣٤:٥١
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:١٧:١٨١٢:١٥:١٢١٨:١٢:٣٤١٨:٣٠:١٢٢٣:٣٤:٣٢
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٨:٠١١٢:١٤:٥٢١٨:١١:١١١٨:٢٨:٥٠٢٣:٣٤:١٣
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٤٤١٢:١٤:٣٢١٨:٠٩:٥٠١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٣:٥٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:١٩:٢٧١٢:١٤:١٣١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٦:٠٧٢٣:٣٣:٣٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢٠:١١١٢:١٣:٥٤١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٤:٤٧٢٣:٣٣:١٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٠:٥٤١٢:١٣:٣٥١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٣:٢٦٢٣:٣٣:٠٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢١:٣٨١٢:١٣:١٧١٨:٠٤:٢٦١٨:٢٢:٠٦٢٣:٣٢:٤٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٢:٢٢١٢:١٢:٥٩١٨:٠٣:٠٦١٨:٢٠:٤٧٢٣:٣٢:٢٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٣:٠٧١٢:١٢:٤١١٨:٠١:٤٦١٨:١٩:٢٨٢٣:٣٢:٠٧
١٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٣:٥١١٢:١٢:٢٤١٨:٠٠:٢٧١٨:١٨:١٠٢٣:٣١:٤٩
١٧ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٤:٣٦١٢:١٢:٠٧١٧:٥٩:٠٩١٨:١٦:٥٣٢٣:٣١:٣٢
١٨ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٥:٢٢١٢:١١:٥١١٧:٥٧:٥١١٨:١٥:٣٦٢٣:٣١:١٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٦:٠٧١٢:١١:٣٥١٧:٥٦:٣٣١٨:١٤:١٩٢٣:٣٠:٥٩
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٢٦:٥٣١٢:١١:٢٠١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٠٤٢٣:٣٠:٤٣
٢١ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:٣٩١٢:١١:٠٥١٧:٥٤:٠١١٨:١١:٤٩٢٣:٣٠:٢٧
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:٢٦١٢:١٠:٥٠١٧:٥٢:٤٥١٨:١٠:٣٥٢٣:٣٠:١٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٩:١٣١٢:١٠:٣٦١٧:٥١:٣١١٨:٠٩:٢١٢٣:٢٩:٥٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٠:٠٠١٢:١٠:٢٣١٧:٥٠:١٧١٨:٠٨:٠٩٢٣:٢٩:٤٢
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٠:٤٨١٢:١٠:١٠١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٦:٥٧٢٣:٢٩:٢٨
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣١:٣٦١٢:٠٩:٥٨١٧:٤٧:٥٢١٨:٠٥:٤٦٢٣:٢٩:١٤
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٢:٢٥١٢:٠٩:٤٧١٧:٤٦:٤١١٨:٠٤:٣٦٢٣:٢٩:٠١
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٣:١٣١٢:٠٩:٣٦١٧:٤٥:٣٠١٨:٠٣:٢٨٢٣:٢٨:٤٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٢:٠٩:٢٥١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٢٠٢٣:٢٨:٣٦
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٤:٥٢١٢:٠٩:١٦١٧:٤٣:١٢١٨:٠١:١٣٢٣:٢٨:٢٥

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر ایوان شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایوان

شهرستان ایوان در شمال استان ایلام قرار دارد و مرکز آن شهر ایوان است. از شمال به استان کرمانشاه و شهرستان اسلام‌آباد غرب از خاور به شهرستان چرداول و از باختر به شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین و کشور عراق محدود است

شهر ایوان در ویکیپدیا

شهر ایوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایوان
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایوان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ایوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایوان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایوان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایوان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایوان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو