جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایوان

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایوان


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٢٢:١٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٨:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٤٨:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٣٧

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایوان (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ شهر ایوان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ایوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كیم وو چونگ
مسئولیت شخص نسبت به جامعه، به نسبت افزایش دارایی‌ او بیشتر می‌شود. هر آنچه كه ما داریم، جامعه به ما داده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایوان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایوان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایوان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٥:٢٣١٣:٢٥:٠١١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٢٢٠٠:٤١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:١٨٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:١٠٠٠:٤١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٢:٥٤١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٤:٥٧٠٠:٤١:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢١٠٦:٥١:٤١١٣:٢٤:١٩١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٤٠:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٠:٢٨١٣:٢٤:٠٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٦:٣٣٠٠:٤٠:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٣:٥٢١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٢١٠٠:٤٠:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٨:٠٥١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٨:٠٩٠٠:٣٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٦:٥٤١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:٣٩:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٥:٤٥١٣:٢٣:١٥٢٠:٠١:١٨٢٠:١٩:٤٦٠٠:٣٩:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٢٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٣٨:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:١٨٠٦:٤٣:٢٨١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٨:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٤٢:٢٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٨:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٠٠٦:٤١:١٤١٣:٢٢:٣٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٧:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:٠٧٠٦:٤٠:٠٩١٣:٢٢:٢٣٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٧:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٣٩:٠٤١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٧:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٤٠٦:٣٨:٠١١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٦:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:١٦٠٠:٣٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢١:٥٠٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٤:٥٧١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٧:٥٤٠٠:٣٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٨:٤٣٠٠:٣٥:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٥١٠٦:٣٣:٠٠١٣:٢١:٣٢٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٥:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢١:٢٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٢١٠٠:٣٥:٢٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣١:٠٧١٣:٢١:٢٢٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:١٠٠٠:٣٥:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٣٠:١٣١٣:٢١:١٨٢٠:١٢:٥١٢٠:٣١:٥٩٠٠:٣٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢١:١٥٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٣٤:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢٨:٢٨١٣:٢١:١٢٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٣٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٧:٣٧١٣:٢١:١٠٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٤:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:٤٨١٣:٢١:٠٨٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢١:٠٧٢٠:١٦:٤١٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایوان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ایوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ایوان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایوان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:١٩:٤١١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣٢:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١١٠٦:١٩:٠٨١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٠٠٠٠:٣٢:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:١٨:٣٦١٣:٢١:٣٣٢٠:٢٤:٥٢٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٢:٤٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٢:٤٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٧:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٦:١٣٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٢:٣٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٧:٠٩١٣:٢١:٥١٢٠:٢٦:٥٣٢٠:٤٦:٥٣٠٠:٣٢:٣٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١٦:٤٣١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٧:٣٣٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٢:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٦:١٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٨:١١٢٠:٤٨:١٦٠٠:٣٢:٣٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٢:١٤٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٨:٥٦٠٠:٣٢:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٢:٢٢٢٠:٢٩:٢٦٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٢:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٥:١٥١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:١٤٠٠:٣٢:٤٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٢:٤٠٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣٢:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١٤:٤١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٣١:١٣٢٠:٥١:٢٨٠٠:٣٢:٤٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٤:٢٦١٣:٢٢:٥٩٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:٠٤٠٠:٣٢:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٤:١٣١٣:٢٣:١٠٢٠:٣٢:٢٠٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٢:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٤:٠١١٣:٢٣:٢٠٢٠:٣٢:٥٢٢٠:٥٣:١٢٠٠:٣٢:٥٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٣:٥١١٣:٢٣:٣١٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٣:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٤:١٦٠٠:٣٣:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:١٣:٣٦١٣:٢٣:٥٣٢٠:٣٤:٢٢٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٣٣:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٤:٠٥٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٥:١٥٠٠:٣٣:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٤:١٧٢٠:٣٥:١٦٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٤٠٦:١٣:٢٤١٣:٢٤:٤٢٢٠:٣٦:٠٧٢٠:٥٦:٣٦٠٠:٣٣:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٣:٢٥١٣:٢٤:٥٤٢٠:٣٦:٣٠٢٠:٥٧:٠٠٠٠:٣٤:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٣:٢٧١٣:٢٥:٠٧٢٠:٣٦:٥٢٢٠:٥٧:٢٣٠٠:٣٤:١٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٣:٣١١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٦:١٣:٣٦١٣:٢٥:٣٣٢٠:٣٧:٣٣٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٤:٣٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٧٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٧:٥١٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٣٤:٤٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٥:٥٩٢٠:٣٨:٠٨٢٠:٥٨:٤٠٠٠:٣٤:٥٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:١٤:٠٢١٣:٢٦:١٢٢٠:٣٨:٢٣٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٣٥:١٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٤:١٣١٣:٢٦:٢٥٢٠:٣٨:٣٨٢٠:٥٩:١٠٠٠:٣٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایوان شهر ایوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایوان شهر ایوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایوان

ایوان شهری در بخش مرکزی شهرستان ایوان استان ایلام ایران است.

شهر ایوان در ویکیپدیا

شهر ایوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایوان بر روی نقشه

شهر ایوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایوان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ایوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایوان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایوان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ایوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایوان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایوان
افق شرعی امروز فردا ایوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو