جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایوانکی

گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز ایوانکی


اذان صبح: ٠٥:٤١:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:٢٣
اذان ظهر: ١٢:١١:٥٤
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٢٨:٠٨

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایوانکی (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ شهر ایوانکی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر ایوانکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوانکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایوانکی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایوانکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوانکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایوانکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوانکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایوانکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٤:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٣:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٣:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٩:٢٠١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:٤٥٠٠:١٣:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٩:١١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٢:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٢:١٨١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:١٢:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١١:١٣١٢:٥٨:٥٥١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٢:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٣١٠٦:١٠:٠٨١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٢:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٨:٤١١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٩:٠٠٠٠:١١:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١١:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٤٥٠٠:١١:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٥:٠٤١٢:٥٨:٢٠١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٣٧٠٠:١٠:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٨:١٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٢٩٠٠:١٠:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠٣:١١١٢:٥٨:١٢١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٢١٠٠:١٠:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٢:١٦١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:١٣٠٠:١٠:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٠٥٠٠:٠٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٤٠٦:٠٠:٣٠١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٥٦٠٠:٠٩:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٠٩:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٥٠١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:٣٨٠٠:٠٩:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٨:٠٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٤٤٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٩:٢١٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٨:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٥٨:٠٦٢٠:٠٠:٠٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:٠٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٨:٠٨٢٠:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٠٨:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٥:٠٥١٢:٥٨:١٠٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:٤٩٠٠:٠٨:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٢٩٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥٨:١٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٢:٣٧٠٠:٠٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٨:١٧٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٠٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣١٠٥:٥٣:٠٨١٢:٥٨:٢١٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:٠٨:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٣٥٠٥:٥٢:٣٢١٢:٥٨:٢٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٥:٠١٠٠:٠٨:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤١٠٥:٥١:٥٨١٢:٥٨:٣٠٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٠٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایوانکی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ایوانکی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایوانکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوانکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ایوانکی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٣:٠٢١٦:٥٦:٤٣١٧:١٦:٥٤٢٣:١٨:٢٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٩:٤٤١٢:٠٣:٣١١٦:٥٧:٢٤١٧:١٧:٣٤٢٣:١٨:٥٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١٠:٠١١٢:٠٤:٠١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:١٥٢٣:١٩:٢٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٠:٥١٠٧:١٠:١٦١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٨:٤٩١٧:١٨:٥٧٢٣:١٩:٥٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤١:٠٨٠٧:١٠:٢٩١٢:٠٤:٥٨١٦:٥٩:٣٤١٧:١٩:٤١٢٣:٢٠:٢٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤١:٢٤٠٧:١٠:٤١١٢:٠٥:٢٧١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٢٥٢٣:٢٠:٥٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٠:٥١١٢:٠٥:٥٥١٧:٠١:٠٧١٧:٢١:١١٢٣:٢١:٢٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤١:٥٠٠٧:١٠:٥٨١٢:٠٦:٢٢١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٥٨٢٣:٢١:٥٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٢:٠١٠٧:١١:٠٤١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٤٦٢٣:٢٢:٢٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٢:١٠٠٧:١١:٠٨١٢:٠٧:١٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٢:٥٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٢:١٧٠٧:١١:١٠١٢:٠٧:٤٢١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢٣:٢٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١١:١٠١٢:٠٨:٠٨١٧:٠٥:١٨١٧:٢٥:١٥٢٣:٢٣:٥٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٠٧١٢:٠٨:٣٣١٧:٠٦:١١١٧:٢٦:٠٧٢٣:٢٤:٢٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤٢:٢٩٠٧:١١:٠٤١٢:٠٨:٥٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:٥٩٢٣:٢٤:٤٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤٢:٣٠٠٧:١٠:٥٨١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢٥:١٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٠:٥٠١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٥:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٠:٤٠١٢:١٠:٠٩١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٦:٠٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٠:٢٨١٢:١٠:٣١١٧:١٠:٤٩١٧:٣٠:٣٥٢٣:٢٦:٣٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٢:١٥٠٧:١٠:١٥١٢:١٠:٥٣١٧:١١:٤٧١٧:٣١:٣٠٢٣:٢٦:٥٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٩:٥٩١٢:١١:١٤١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٢٧٢٣:٢٧:٢١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٩:٤٢١٢:١١:٣٥١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٢٣٢٣:٢٧:٤٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٩:٢٣١٢:١١:٥٤١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٢٠٢٣:٢٨:٠٨
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٩:٠٢١٢:١٢:١٤١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:١٨٢٣:٢٨:٣٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٢:٣٢١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:١٦٢٣:٢٨:٥٢
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٨:١٤١٢:١٢:٥٠١٧:١٧:٤٤١٧:٣٧:١٤٢٣:٢٩:١٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٠:٤٣٠٧:٠٧:٤٧١٢:١٣:٠٧١٧:١٨:٤٥١٧:٣٨:١٢٢٣:٢٩:٣٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٧:١٩١٢:١٣:٢٣١٧:١٩:٤٦١٧:٣٩:١١٢٣:٢٩:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٠:٠٢٠٧:٠٦:٤٩١٢:١٣:٣٨١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٠٢٣:٣٠:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٩:٣٨٠٧:٠٦:١٧١٢:١٣:٥٣١٧:٢١:٤٩١٧:٤١:٠٩٢٣:٣٠:٣١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٥:٤٣١٢:١٤:٠٦١٧:٢٢:٥١١٧:٤٢:٠٩٢٣:٣٠:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایوانکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوانکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ایوانکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایوانکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوانکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ایوانکی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٦:٥٥١٢:٠٠:٠٣١٦:٥٣:١١١٧:١٣:٢٣٢٣:١٥:٢٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٧:٢٤١٢:٠٠:٣٣١٦:٥٣:٤٣١٧:١٣:٥٥٢٣:١٥:٥٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٢٠٧:٠٧:٥٢١٢:٠١:٠٣١٦:٥٤:١٦١٧:١٤:٢٨٢٣:١٦:٢٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٨:١٨١٢:٠١:٣٣١٦:٥٤:٥٠١٧:١٥:٠٢٢٣:١٦:٥٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٨:٤٢١٢:٠٢:٠٣١٦:٥٥:٢٦١٧:١٥:٣٨٢٣:١٧:٢٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٩٠٧:٠٩:٠٤١٢:٠٢:٣٢١٦:٥٦:٠٤١٧:١٦:١٥٢٣:١٧:٥٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٣:٠٢١٦:٥٦:٤٣١٧:١٦:٥٤٢٣:١٨:٢٨
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٩:٤٤١٢:٠٣:٣١١٦:٥٧:٢٤١٧:١٧:٣٤٢٣:١٨:٥٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:١٠:٠١١٢:٠٤:٠١١٦:٥٨:٠٦١٧:١٨:١٥٢٣:١٩:٢٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥١٠٧:١٠:١٦١٢:٠٤:٣٠١٦:٥٨:٤٩١٧:١٨:٥٧٢٣:١٩:٥٩
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٨٠٧:١٠:٢٩١٢:٠٤:٥٨١٦:٥٩:٣٤١٧:١٩:٤١٢٣:٢٠:٢٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٤٠٧:١٠:٤١١٢:٠٥:٢٧١٧:٠٠:٢٠١٧:٢٠:٢٥٢٣:٢٠:٥٩
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:١٠:٥١١٢:٠٥:٥٥١٧:٠١:٠٧١٧:٢١:١١٢٣:٢١:٢٨
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:١٠:٥٨١٢:٠٦:٢٢١٧:٠١:٥٥١٧:٢١:٥٨٢٣:٢١:٥٨
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:١١:٠٤١٢:٠٦:٤٩١٧:٠٢:٤٤١٧:٢٢:٤٦٢٣:٢٢:٢٧
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:١١:٠٨١٢:٠٧:١٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٢:٥٦
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:١١:١٠١٢:٠٧:٤٢١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:٢٥٢٣:٢٣:٢٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٣٠٧:١١:١٠١٢:٠٨:٠٨١٧:٠٥:١٨١٧:٢٥:١٥٢٣:٢٣:٥٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٠٧١٢:٠٨:٣٣١٧:٠٦:١١١٧:٢٦:٠٧٢٣:٢٤:٢٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:١١:٠٤١٢:٠٨:٥٨١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٦:٥٩٢٣:٢٤:٤٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:١٠:٥٨١٢:٠٩:٢٢١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢٥:١٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:١٠:٥٠١٢:٠٩:٤٦١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٨:٤٦٢٣:٢٥:٤١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٦٠٧:١٠:٤٠١٢:١٠:٠٩١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٦:٠٧
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٠:٢٨١٢:١٠:٣١١٧:١٠:٤٩١٧:٣٠:٣٥٢٣:٢٦:٣٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:١٠:١٥١٢:١٠:٥٣١٧:١١:٤٧١٧:٣١:٣٠٢٣:٢٦:٥٧
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٩:٥٩١٢:١١:١٤١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٢٧٢٣:٢٧:٢١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:٠٩:٤٢١٢:١١:٣٥١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٢٣٢٣:٢٧:٤٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٩:٢٣١٢:١١:٥٤١٧:١٤:٤٣١٧:٣٤:٢٠٢٣:٢٨:٠٨
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٣٠٧:٠٩:٠٢١٢:١٢:١٤١٧:١٥:٤٣١٧:٣٥:١٨٢٣:٢٨:٣٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٨:٣٩١٢:١٢:٣٢١٧:١٦:٤٣١٧:٣٦:١٦٢٣:٢٨:٥٢

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ایوانکی شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر ایوانکی شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایوانکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوانکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایوانکی

ایوانکی یکی از شهرهای استان سمنان ایران است. این شهر در ۵۵ کیلومتری خاور تهران قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۴۶۲ نفر می‌باشد

شهر ایوانکی در ویکیپدیا

شهر ایوانکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایوانکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایوانکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایوانکی بر روی نقشه

شهر ایوانکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایوانکی
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایوانکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایوانکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ایوانکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایوانکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایوانکی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایوانکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایوانکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایوانکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ایوانکی
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ایوانکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو