جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایوانکی

گرمسار | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز ایوانکی

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٨
اذان ظهر: ١١:٥١:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٨:٠٩
اذان مغرب: ١٨:٠٦:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٠:٣١

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایوانکی (شهرستان گرمسار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر ایوانکی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایوانکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایوانکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

پائولو كوئیلو
هم می توان دنیا را با چشمان یك غارت شده ی بدیخت نگریست و هم با چشمان یك ماجراجوی در جستجوی گنج.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایوانکی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایوانکی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوانکی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایوانکی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایوانکی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایوانکی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٢٠٦:٢٩:٢٩١٣:٠١:٤٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٠٩٠٠:١٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٨:١١١٣:٠١:٣٠١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٦:٥٤١٣:٠١:١٦١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٥٢٠٠:١٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠١:٠٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٣٠٠:١٦:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٠:٥٠١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٥:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٠٨١٣:٠٠:٣٧١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٢٧٠٠:١٥:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٠:٢٥١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:١٩٠٠:١٥:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٠:٤٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:١١٠٠:١٤:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٠٢١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٠٣٠٠:١٤:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٨:١٧١٢:٥٩:٥١١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٥٥٠٠:١٤:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٤٧٠٠:١٣:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٣:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٤:٤٨١٢:٥٩:٢١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٣:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٩:١٢١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:٢٤٠٠:١٢:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٩:٠٣١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:١٦٠٠:١٢:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:١٥٠٦:١١:٢٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٢:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٠:٢٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠١٠٠:١٢:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٨:٤١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١١:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:١٧١٢:٥٨:٣٥١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٤٦٠٠:١١:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:١٦١٢:٥٨:٢٩١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١١:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٦:١٦١٢:٥٨:٢٤١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١١:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٠٢٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٨:٢٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٢٣٠٠:١٠:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:٢٠١٢:٥٨:١٦١٩:٥٢:٤٢٢٠:١٢:١٦٠٠:١٠:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٢٣١٢:٥٨:١٢١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٠:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٨:٠٩١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٠:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٥٥٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٨:٠٧١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤١٠٦:٠٠:٤٢١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٥:٤٤٠٠:٠٩:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٣٥٠٠:٠٩:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٢٦٠٠:٠٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایوانکی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایوانکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایوانکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوانکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایوانکی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایوانکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوانکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایوانکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ایوانکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوانکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایوانکی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایوانکی شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایوانکی شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایوانکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوانکی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایوانکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایوانکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایوانکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایوانکی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٩:٤٨١١:٥٤:١٩١٧:٥٨:١٦١٨:١٦:١٥٢٣:١٢:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٠:٣٣١١:٥٣:٥٨١٧:٥٦:٤٩١٨:١٤:٤٧٢٣:١٢:٢٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥١:١٩١١:٥٣:٣٧١٧:٥٥:٢٢١٨:١٣:٢٠٢٣:١٢:٠٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٢:٠٤١١:٥٣:١٦١٧:٥٣:٥٥١٨:١١:٥٣٢٣:١١:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٢:٥٠١١:٥٢:٥٦١٧:٥٢:٢٨١٨:١٠:٢٦٢٣:١١:٢٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٣:٣٦١١:٥٢:٣٥١٧:٥١:٠٢١٨:٠٩:٠٠٢٣:١١:٠٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٤:٢٢١١:٥٢:١٥١٧:٤٩:٣٥١٨:٠٧:٣٤٢٣:١٠:٤٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٨١١:٥١:٥٥١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٦:٠٨٢٣:١٠:٣١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٥:٥٤١١:٥١:٣٥١٧:٤٦:٤٤١٨:٠٤:٤٢٢٣:١٠:١٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:٤١١١:٥١:١٦١٧:٤٥:١٨١٨:٠٣:١٧٢٣:٠٩:٥٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٧:٢٨١١:٥٠:٥٧١٧:٤٣:٥٣١٨:٠١:٥٣٢٣:٠٩:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٨:١٥١١:٥٠:٣٨١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:٢٨٢٣:٠٩:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٩:٠٢١١:٥٠:١٩١٧:٤١:٠٤١٧:٥٩:٠٥٢٣:٠٨:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٥٠٥:٥٩:٥٠١١:٥٠:٠١١٧:٣٩:٤١١٧:٥٧:٤٢٢٣:٠٨:٤٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٠:٣٨١١:٤٩:٤٣١٧:٣٨:١٧١٧:٥٦:١٩٢٣:٠٨:٢٤
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠١:٢٦١١:٤٩:٢٦١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٤:٥٧٢٣:٠٨:٠٧
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٢:١٥١١:٤٩:٠٩١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٣:٣٦٢٣:٠٧:٥٠
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٣:٠٤١١:٤٨:٥٣١٧:٣٤:١١١٧:٥٢:١٥٢٣:٠٧:٣٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٣:٥٣١١:٤٨:٣٧١٧:٣٢:٥٠١٧:٥٠:٥٥٢٣:٠٧:١٧
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٤:٤٢١١:٤٨:٢١١٧:٣١:٢٩١٧:٤٩:٣٦٢٣:٠٧:٠١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٥:٣٢١١:٤٨:٠٦١٧:٣٠:١٠١٧:٤٨:١٧٢٣:٠٦:٤٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٦:٢٣١١:٤٧:٥٢١٧:٢٨:٥١١٧:٤٦:٥٩٢٣:٠٦:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:٠٧:١٣١١:٤٧:٣٨١٧:٢٧:٣٢١٧:٤٥:٤٢٢٣:٠٦:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٨:٠٤١١:٤٧:٢٥١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٢٦٢٣:٠٦:٠٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٠٨:٥٦١١:٤٧:١٢١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٣:١١٢٣:٠٥:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٠٩:٤٧١١:٤٧:٠٠١٧:٢٣:٤٢١٧:٤١:٥٧٢٣:٠٥:٣٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٠:٣٩١١:٤٦:٤٨١٧:٢٢:٢٧١٧:٤٠:٤٣٢٣:٠٥:١٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١١٠٦:١١:٣٢١١:٤٦:٣٧١٧:٢١:١٣١٧:٣٩:٣١٢٣:٠٥:٠٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٢:٢٥١١:٤٦:٢٧١٧:٢٠:٠٠١٧:٣٨:١٩٢٣:٠٤:٥٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٣:١٨١١:٤٦:١٧١٧:١٨:٤٨١٧:٣٧:٠٨٢٣:٠٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایوانکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایوانکی شهر ایوانکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایوانکی شهر ایوانکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایوانکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایوانکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایوانکی

ایوانکی یکی از شهرهای استان سمنان ایران است. این شهر در ۵۵ کیلومتری خاور تهران قرار دارد. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۲٫۴۶۲ نفر می‌باشد

شهر ایوانکی در ویکیپدیا

شهر ایوانکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایوانکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایوانکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایوانکی بر روی نقشه

شهر ایوانکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایوانکی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایوانکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایوانکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایوانکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایوانکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایوانکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایوانکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایوانکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ایوانکی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایوانکی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایوانکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایوانکی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایوانکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو