جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایواغلی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ایواغلی

اذان صبح: ٠٥:١٦:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٣٣
اذان ظهر: ١٢:١٣:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٠:٢٧

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایواغلی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر ایواغلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایواغلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایواغلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

فرانك
ما در بین كسانی كه با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می شویم كه در بین كسانی باشیم كه با ما هم عقیده نباشند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایواغلی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایواغلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایواغلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٩:٢٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٤٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١٨٠٦:٥٣:٠٠١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٤٢:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٣٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٤١:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٧:٢١١٣:٢٨:١٤٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:٢٨:٠١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٤٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢٧:٤٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٤١:٥٤١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٩:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٧:١٥٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٧:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٣٤:١١١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٧:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٢٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٦:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٥:٤٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢٥:٣٣٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٢١:٥١١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٣:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٣٤٠٠:٣٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٦:٥٨١٢:٢١:٤٣١٨:٢٥:٤٩١٨:٤٤:٣٦٢٣:٣٨:٠٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٧:٥٢١٢:٢١:٢٢١٨:٢٤:١٣١٨:٤٣:٠٠٢٣:٣٧:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٨:٤٦١٢:٢١:٠١١٨:٢٢:٣٨١٨:٤١:٢٤٢٣:٣٧:٣٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٩:٤٠١٢:٢٠:٤٠١٨:٢١:٠٢١٨:٣٩:٤٩٢٣:٣٧:١٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٠:٣٤١٢:٢٠:١٩١٨:١٩:٢٧١٨:٣٨:١٣٢٣:٣٦:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢١:٢٩١٢:١٩:٥٩١٨:١٧:٥٢١٨:٣٦:٣٨٢٣:٣٦:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٢٣١٢:١٩:٣٩١٨:١٦:١٧١٨:٣٥:٠٤٢٣:٣٦:١٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:١٨١٢:١٩:١٩١٨:١٤:٤٣١٨:٣٣:٢٩٢٣:٣٦:٠١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٤:١٣١٢:١٨:٥٩١٨:١٣:٠٨١٨:٣١:٥٥٢٣:٣٥:٤٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٥:٠٨١٢:١٨:٣٩١٨:١١:٣٤١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٢٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٦:٠٣١٢:١٨:٢٠١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:٤٩٢٣:٣٥:٠٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٦:٥٩١٢:١٨:٠١١٨:٠٨:٢٨١٨:٢٧:١٦٢٣:٣٤:٤٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:٥٥١٢:١٧:٤٣١٨:٠٦:٥٥١٨:٢٥:٤٤٢٣:٣٤:٣١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٥١١٢:١٧:٢٥١٨:٠٥:٢٣١٨:٢٤:١٢٢٣:٣٤:١٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٩:٤٨١٢:١٧:٠٧١٨:٠٣:٥١١٨:٢٢:٤١٢٣:٣٣:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٤٤١٢:١٦:٥٠١٨:٠٢:٢٠١٨:٢١:١١٢٣:٣٣:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:٤٢١٢:١٦:٣٣١٨:٠٠:٤٩١٨:١٩:٤١٢٣:٣٣:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٢:٣٩١٢:١٦:١٦١٧:٥٩:١٩١٨:١٨:١٢٢٣:٣٣:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٣٣:٣٧١٢:١٦:٠٠١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٤٤٢٣:٣٢:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٤:٣٥١٢:١٥:٤٥١٧:٥٦:٢١١٨:١٥:١٦٢٣:٣٢:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٧٠٦:٣٥:٣٣١٢:١٥:٣٠١٧:٥٤:٥٢١٨:١٣:٤٩٢٣:٣٢:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٦:٣٢١٢:١٥:١٦١٧:٥٣:٢٥١٨:١٢:٢٣٢٣:٣٢:٠٣
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٧:٣١١٢:١٥:٠٢١٧:٥١:٥٨١٨:١٠:٥٨٢٣:٣١:٤٨
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٨:٣٠١٢:١٤:٤٨١٧:٥٠:٣٣١٨:٠٩:٣٤٢٣:٣١:٣٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:٣٠١٢:١٤:٣٦١٧:٤٩:٠٨١٨:٠٨:١٠٢٣:٣١:٢٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٠:٣٠١٢:١٤:٢٤١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٦:٤٨٢٣:٣١:٠٦
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٤١:٣١١٢:١٤:١٢١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٥:٢٦٢٣:٣٠:٥٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٢:٣٢١٢:١٤:٠١١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:٠٥٢٣:٣٠:٤٠
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٢٠٦:٤٣:٣٣١٢:١٣:٥١١٧:٤٣:٣٦١٨:٠٢:٤٦٢٣:٣٠:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٤:٣٤١٢:١٣:٤١١٧:٤٢:١٦١٨:٠١:٢٧٢٣:٣٠:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایواغلی

ایواوغلی یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر مرکز بخش ایواوغلی در شهرستان خوی است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر برابر با ۳٬۲۸۲ نفر بوده است. این شهر دارای دو دهستان به نام‌های ایواوغلی و ولدیان است

شهر ایواغلی در ویکیپدیا

شهر ایواغلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایواغلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایواغلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایواغلی بر روی نقشه

شهر ایواغلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایواغلی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایواغلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایواغلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ایواغلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایواغلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایواغلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایواغلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ایواغلی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایواغلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایواغلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ایواغلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو