جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایواغلی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ایواغلی


اذان صبح: ٠٦:١٠:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٤١:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٥١
اذان مغرب: ١٨:٠١:١٤
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٣٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایواغلی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر ایواغلی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ایواغلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایواغلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل انگلیسی
قمار، مشروب و زن بد، خنده را از لبان مرد دور می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایواغلی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایواغلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایواغلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٧:١٣٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٦:٣٥٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٧:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٧:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٦:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٣١:٣٠١٣:٢٦:١٢٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٣٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٦:٠٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣٥:٤٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٨:٠١١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٥:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٤:٥٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٤:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٥:٣٣٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٤:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٤٩٠٠:٣٣:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٤٨٠٠:٣٣:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٩:٤١١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٣٣:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٣٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٣٢:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٣٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٥:١٦١٣:٢٥:٣٢٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٢:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٣:٤١١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣١:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٥٠٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٨:٥٤٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣١:٤٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤١٠٦:١٢:١٣١٣:٢٥:٤٥٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠١:١٤٠٠:٣١:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٣٣٠٦:١١:٣١١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣١:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٧٠٦:١٠:٥١١٣:٢٥:٥٥٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣١:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٢:٠٨٠٧:٤٦:٠٦١٢:٣٠:٢٧١٧:١٤:٥٢١٧:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٤٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٢:٢٩٠٧:٤٦:٢٣١٢:٣٠:٥٦١٧:١٥:٣٤١٧:٣٦:٥١٢٣:٤٤:١١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٢:٤٧٠٧:٤٦:٣٨١٢:٣١:٢٥١٧:١٦:١٨١٧:٣٧:٣٤٢٣:٤٤:٤١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٣:٠٤٠٧:٤٦:٥٢١٢:٣١:٥٤١٧:١٧:٠٤١٧:٣٨:١٩٢٣:٤٥:١١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٣:١٩٠٧:٤٧:٠٣١٢:٣٢:٢٣١٧:١٧:٥٠١٧:٣٩:٠٤٢٣:٤٥:٤١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٣:٣٢٠٧:٤٧:١٢١٢:٣٢:٥١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٩:٥١٢٣:٤٦:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٣:٤٤٠٧:٤٧:١٩١٢:٣٣:١٩١٧:١٩:٢٩١٧:٤٠:٤٠٢٣:٤٦:٤١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٣:٥٤٠٧:٤٧:٢٣١٢:٣٣:٤٧١٧:٢٠:٢٠١٧:٤١:٢٩٢٣:٤٧:١١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٤:٠٢٠٧:٤٧:٢٦١٢:٣٤:١٤١٧:٢١:١٢١٧:٤٢:٢٠٢٣:٤٧:٤٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٤:٠٨٠٧:٤٧:٢٦١٢:٣٤:٤١١٧:٢٢:٠٦١٧:٤٣:١٢٢٣:٤٨:٠٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٧:٢٥١٢:٣٥:٠٧١٧:٢٣:٠١١٧:٤٤:٠٥٢٣:٤٨:٣٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٤:١٦٠٧:٤٧:٢١١٢:٣٥:٣٣١٧:٢٣:٥٧١٧:٤٥:٠٠٢٣:٤٩:٠٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٤:١٦٠٧:٤٧:١٥١٢:٣٥:٥٨١٧:٢٤:٥٤١٧:٤٥:٥٥٢٣:٤٩:٣٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٤:١٥٠٧:٤٧:٠٧١٢:٣٦:٢٣١٧:٢٥:٥٢١٧:٤٦:٥١٢٣:٥٠:٠٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٤:١٣٠٧:٤٦:٥٦١٢:٣٦:٤٧١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٧:٤٨٢٣:٥٠:٣٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٤:٠٨٠٧:٤٦:٤٤١٢:٣٧:١٠١٧:٢٧:٥٢١٧:٤٨:٤٦٢٣:٥٠:٥٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٤:٠١٠٧:٤٦:٣٠١٢:٣٧:٣٣١٧:٢٨:٥٣١٧:٤٩:٤٥٢٣:٥١:٢٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٣:٥٣٠٧:٤٦:١٣١٢:٣٧:٥٦١٧:٢٩:٥٥١٧:٥٠:٤٤٢٣:٥١:٤٩
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٣:٤٢٠٧:٤٥:٥٤١٢:٣٨:١٨١٧:٣٠:٥٨١٧:٥١:٤٥٢٣:٥٢:١٤
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٣:٣٠٠٧:٤٥:٣٤١٢:٣٨:٣٩١٧:٣٢:٠١١٧:٥٢:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٣:١٦٠٧:٤٥:١١١٢:٣٨:٥٩١٧:٣٣:٠٥١٧:٥٣:٤٧٢٣:٥٣:٠٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٣:٠٠٠٧:٤٤:٤٦١٢:٣٩:١٩١٧:٣٤:١٠١٧:٥٤:٥٠٢٣:٥٣:٢٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٢:٤٢٠٧:٤٤:١٩١٢:٣٩:٣٨١٧:٣٥:١٦١٧:٥٥:٥٣٢٣:٥٣:٤٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٢:٢٢٠٧:٤٣:٥٠١٢:٣٩:٥٦١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٦:٥٦٢٣:٥٤:١١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٢:٠١٠٧:٤٣:٢٠١٢:٤٠:١٤١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٨:٠٠٢٣:٥٤:٣٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١١:٣٧٠٧:٤٢:٤٧١٢:٤٠:٣١١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٩:٠٤٢٣:٥٤:٥٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١١:١٢٠٧:٤٢:١٢١٢:٤٠:٤٧١٧:٣٩:٤٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٥٥:١٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٠:٤٥٠٧:٤١:٣٦١٢:٤١:٠٢١٧:٤٠:٥١١٨:٠١:١٤٢٣:٥٥:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٠:١٦٠٧:٤٠:٥٧١٢:٤١:١٧١٧:٤١:٥٩١٨:٠٢:١٩٢٣:٥٥:٥٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٩:٤٥٠٧:٤٠:١٧١٢:٤١:٣١١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٣:٢٥٢٣:٥٦:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠١٠٧:٤٣:٢٠١٢:٤٠:١٤١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٨:٠٠٢٣:٥٤:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٣٧٠٧:٤٢:٤٧١٢:٤٠:٣١١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٩:٠٤٢٣:٥٤:٥٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٢٠٧:٤٢:١٢١٢:٤٠:٤٧١٧:٣٩:٤٣١٨:٠٠:٠٩٢٣:٥٥:١٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٥٠٧:٤١:٣٦١٢:٤١:٠٢١٧:٤٠:٥١١٨:٠١:١٤٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:١٦٠٧:٤٠:٥٧١٢:٤١:١٧١٧:٤١:٥٩١٨:٠٢:١٩٢٣:٥٥:٥٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٥٠٧:٤٠:١٧١٢:٤١:٣١١٧:٤٣:٠٨١٨:٠٣:٢٥٢٣:٥٦:١٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٢٠٧:٣٩:٣٥١٢:٤١:٤٤١٧:٤٤:١٦١٨:٠٤:٣١٢٣:٥٦:٢٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٨٠٧:٣٨:٥١١٢:٤١:٥٦١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٥:٣٧٢٣:٥٦:٤٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠١٠٧:٣٨:٠٥١٢:٤٢:٠٧١٧:٤٦:٣٤١٨:٠٦:٤٣٢٣:٥٦:٥٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٣٠٧:٣٧:١٧١٢:٤٢:١٨١٧:٤٧:٤٣١٨:٠٧:٤٩٢٣:٥٧:١٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٣٠٧:٣٦:٢٨١٢:٤٢:٢٧١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٨:٥٦٢٣:٥٧:٢٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠١٠٧:٣٥:٣٧١٢:٤٢:٣٦١٧:٥٠:٠٢١٨:١٠:٠٢٢٣:٥٧:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:١٨٠٧:٣٤:٤٤١٢:٤٢:٤٤١٧:٥١:١١١٨:١١:٠٩٢٣:٥٧:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٣٢٠٧:٣٣:٥٠١٢:٤٢:٥٢١٧:٥٢:٢٠١٨:١٢:١٥٢٣:٥٨:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٣٢:٥٤١٢:٤٢:٥٨١٧:٥٣:٢٩١٨:١٣:٢١٢٣:٥٨:١٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٣١:٥٦١٢:٤٣:٠٣١٧:٥٤:٣٨١٨:١٤:٢٨٢٣:٥٨:٢٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٦٠٧:٣٠:٥٧١٢:٤٣:٠٨١٧:٥٥:٤٧١٨:١٥:٣٤٢٣:٥٨:٣١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٤٠٧:٢٩:٥٦١٢:٤٣:١٢١٧:٥٦:٥٦١٨:١٦:٤٠٢٣:٥٨:٣٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٠٠٧:٢٨:٥٤١٢:٤٣:١٥١٧:٥٨:٠٥١٨:١٧:٤٦٢٣:٥٨:٤٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٢٧:٥١١٢:٤٣:١٧١٧:٥٩:١٣١٨:١٨:٥٢٢٣:٥٨:٥٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٢٦:٤٦١٢:٤٣:١٩١٨:٠٠:٢٢١٨:١٩:٥٨٢٣:٥٨:٥٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٩٠٧:٢٥:٣٩١٢:٤٣:٢٠١٨:٠١:٣٠١٨:٢١:٠٣٢٣:٥٨:٥٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٤:٣٢١٢:٤٣:٢٠١٨:٠٢:٣٨١٨:٢٢:٠٩٢٣:٥٩:٠٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٣:٢٣١٢:٤٣:١٩١٨:٠٣:٤٥١٨:٢٣:١٤٢٣:٥٩:٠٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢٢:١٣١٢:٤٣:١٧١٨:٠٤:٥٣١٨:٢٤:١٩٢٣:٥٩:٠٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٩٠٧:٢١:٠١١٢:٤٣:١٥١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٥:٢٤٢٣:٥٩:٠٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:١٩:٤٩١٢:٤٣:١٢١٨:٠٧:٠٧١٨:٢٦:٢٩٢٣:٥٩:٠٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:٣٥١٢:٤٣:٠٨١٨:٠٨:١٤١٨:٢٧:٣٣٢٣:٥٩:٠٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٧٠٧:١٧:٢٠١٢:٤٣:٠٤١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٨:٣٨٢٣:٥٩:٠٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٤٧٠٧:١٦:٠٤١٢:٤٢:٥٩١٨:١٠:٢٧١٨:٢٩:٤٢٢٣:٥٩:٠١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایواغلی

ایواوغلی یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر مرکز بخش ایواوغلی در شهرستان خوی است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر برابر با ۳٬۲۸۲ نفر بوده است. این شهر دارای دو دهستان به نام‌های ایواوغلی و ولدیان است

شهر ایواغلی در ویکیپدیا

شهر ایواغلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایواغلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایواغلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایواغلی بر روی نقشه

شهر ایواغلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایواغلی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایواغلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایواغلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایواغلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایواغلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ایواغلی
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ایواغلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایواغلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایواغلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایواغلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ایواغلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو