جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایواغلی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ایواغلی


اذان صبح: ٠٥:٤٥:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٠٧
اذان ظهر: ١٢:١٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٣٣:١١
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٢٠

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایواغلی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر ایواغلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ایواغلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایواغلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آریستوفان
انسان می‌تواند خرد را حتی از دشمن بیاموزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایواغلی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایواغلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایواغلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠١٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢٦:٥٣٢٠:١٦:٤٤٢٠:٣٦:٤٥٠٠:٣٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٦:٢٤١٣:٢٦:٤٤٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٦:٣٥٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٧:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٣٣:٥٥١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٧:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٢٦٠٦:٣٢:٤١١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٦:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٣١:٣٠١٣:٢٦:١٢٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٣٠٦:٣٠:١٩١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٦:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٩:٠٩١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٣:٥٠٠٠:٣٥:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٨:٠١١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٥١٠٠:٣٥:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٤:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:٢٤:٤٣١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٧:١١٢٠:٤٧:٥١٠٠:٣٤:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٨:٠٧٢٠:٤٨:٥٠٠٠:٣٤:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٢٢:٣٨١٣:٢٥:٣٣٢٠:٢٩:٠٣٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٤:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٢١:٣٧١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٤٩٠٠:٣٣:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٤٨٠٠:٣٣:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٩:٤١١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣١:٤٩٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٣٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٨٠٦:١٨:٤٥١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٣٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٧:٥٠١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣٣:٣٨٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٣٢:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٥:٢٩٢٠:٣٤:٣٢٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٣٢:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١٦:٠٦١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٥:٢٥٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٣٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٣١٠٦:١٥:١٦١٣:٢٥:٣٢٢٠:٣٦:١٨٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٢:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١٦٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٧:١١٢٠:٥٨:٣٠٠٠:٣٢:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٣:٤١١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٨:٠٣٢٠:٥٩:٢٥٠٠:٣١:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٥٠٠٦:١٢:٥٦١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٨:٥٤٢١:٠٠:٢٠٠٠:٣١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤١٠٦:١٢:١٣١٣:٢٥:٤٥٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠١:١٤٠٠:٣١:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٣٣٠٦:١١:٣١١٣:٢٥:٤٩٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠٢:٠٨٠٠:٣١:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٢٧٠٦:١٠:٥١١٣:٢٥:٥٥٢٠:٤١:٢٤٢١:٠٣:٠٠٠٠:٣١:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:٢٣٠٦:١٠:١٣١٣:٢٦:٠٠٢٠:٤٢:١٣٢١:٠٣:٥٢٠٠:٣١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٥:٤٩١٢:١٣:٢٩١٧:٤٠:٣٦١٧:٥٩:٥٠٢٣:٣٠:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٦:٥١١٢:١٣:٢٠١٧:٣٩:١٨١٧:٥٨:٣٤٢٣:٢٩:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٥٤١٢:١٣:١٣١٧:٣٨:٠١١٧:٥٧:١٩٢٣:٢٩:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٨:٥٧١٢:١٣:٠٦١٧:٣٦:٤٥١٧:٥٦:٠٥٢٣:٢٩:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٥٠:٠٠١٢:١٣:٠٠١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٥٢٢٣:٢٩:٢١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥١:٠٤١٢:١٢:٥٥١٧:٣٤:١٦١٧:٥٣:٤١٢٣:٢٩:١٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٠٠٦:٥٢:٠٧١٢:١٢:٥١١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:٣١٢٣:٢٩:٠٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥٣:١٢١٢:١٢:٤٧١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:٢٢٢٣:٢٨:٥٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٤:١٦١٢:١٢:٤٤١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:١٥٢٣:٢٨:٥٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٥:٢١١٢:١٢:٤٢١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٩:٠٩٢٣:٢٨:٤٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٦:٢٥١٢:١٢:٤٠١٧:٢٨:٢٧١٧:٤٨:٠٤٢٣:٢٨:٤١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٧:٣٠١٢:١٢:٤٠١٧:٢٧:٢١١٧:٤٧:٠٠٢٣:٢٨:٣٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٨:٣٦١٢:١٢:٤٠١٧:٢٦:١٦١٧:٤٥:٥٩٢٣:٢٨:٣٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٠٠٦:٥٩:٤١١٢:١٢:٤١١٧:٢٥:١٣١٧:٤٤:٥٨٢٣:٢٨:٣٠
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٧:٠٠:٤٧١٢:١٢:٤٣١٧:٢٤:١٢١٧:٤٣:٥٩٢٣:٢٨:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٧:٠١:٥٢١٢:١٢:٤٥١٧:٢٣:١٢١٧:٤٣:٠٢٢٣:٢٨:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤١٠٧:٠٢:٥٨١٢:١٢:٤٩١٧:٢٢:١٣١٧:٤٢:٠٦٢٣:٢٨:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٤:٠٤١٢:١٢:٥٣١٧:٢١:١٦١٧:٤١:١٢٢٣:٢٨:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠٥:١٠١٢:١٢:٥٨١٧:٢٠:٢١١٧:٤٠:٢٠٢٣:٢٨:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٣٠٧:٠٦:١٦١٢:١٣:٠٤١٧:١٩:٢٧١٧:٣٩:٢٩٢٣:٢٨:٢٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٧:٢٢١٢:١٣:١١١٧:١٨:٣٥١٧:٣٨:٤٠٢٣:٢٨:٣١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٦٠٧:٠٨:٢٨١٢:١٣:١٩١٧:١٧:٤٥١٧:٣٧:٥٢٢٣:٢٨:٣٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٣٠٧:٠٩:٣٤١٢:١٣:٢٧١٧:١٦:٥٦١٧:٣٧:٠٧٢٣:٢٨:٣٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٠٠٧:١٠:٤٠١٢:١٣:٣٧١٧:١٦:١٠١٧:٣٦:٢٣٢٣:٢٨:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:١٦٠٧:١١:٤٦١٢:١٣:٤٧١٧:١٥:٢٥١٧:٣٥:٤١٢٣:٢٨:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٣٠٧:١٢:٥١١٢:١٣:٥٨١٧:١٤:٤٢١٧:٣٥:٠٠٢٣:٢٨:٥٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:١٣:٥٧١٢:١٤:١٠١٧:١٤:٠١١٧:٣٤:٢٢٢٣:٢٩:٠٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٥٠٧:١٥:٠٢١٢:١٤:٢٣١٧:١٣:٢١١٧:٣٣:٤٦٢٣:٢٩:١١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠١٠٧:١٦:٠٧١٢:١٤:٣٦١٧:١٢:٤٤١٧:٣٣:١١٢٣:٢٩:٢٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٥:٥٧٠٧:١٧:١٢١٢:١٤:٥١١٧:١٢:٠٩١٧:٣٢:٣٩٢٣:٢٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایواغلی

ایواوغلی یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر مرکز بخش ایواوغلی در شهرستان خوی است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر برابر با ۳٬۲۸۲ نفر بوده است. این شهر دارای دو دهستان به نام‌های ایواوغلی و ولدیان است

شهر ایواغلی در ویکیپدیا

شهر ایواغلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایواغلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایواغلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایواغلی بر روی نقشه

شهر ایواغلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایواغلی
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایواغلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایواغلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایواغلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایواغلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایواغلی
زمان پخش اذان زنده به افق ایواغلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایواغلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ایواغلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایواغلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایواغلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو