جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایواغلی

خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز ایواغلی

اذان صبح: ٠٤:٥٠:١٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٣٥:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٥٨:١١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:٣١

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایواغلی (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ شهر ایواغلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ایواغلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایواغلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
مسلمان كسی است كه مسلمانان از زبان و دستش سالم باشند، جز در مسیر حق. و اذیت و آزار مسلم صحیح نیست، جز برای وجوب.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایواغلی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایواغلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایواغلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایواغلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٥٤:٢٧١٣:٢٩:٢٣٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٤٢:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:١٨٠٦:٥٣:٠٠١٣:٢٩:٠٨٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٤٢:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٣٣٠٦:٥١:٣٤١٣:٢٨:٥٤٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٤١:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٥٠:٠٩١٣:٢٨:٤٠٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٨:٤٥١٣:٢٨:٢٧٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٤١:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٧:٢١١٣:٢٨:١٤٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٢٥٠٠:٤٠:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٧٠٦:٤٥:٥٨١٣:٢٨:٠١٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٤٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٤:٣٦١٣:٢٧:٤٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:٢٦٠٠:٣٩:٥٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:١١٠٦:٤٣:١٤١٣:٢٧:٣٧٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٤١:٥٤١٣:٢٧:٢٦٢٠:١٣:٣٦٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٩:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٧:١٥٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٧:٠٤٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٦:٥٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٣٨:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٣٦:٤٢١٣:٢٦:٤٥٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٣٧:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢٦:٣٦٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٧:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٣٤:١١١٣:٢٦:٢٧٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٧:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٣٢:٥٨١٣:٢٦:١٩٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٣٢٠٠:٣٦:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:١٢٠٦:٣١:٤٦١٣:٢٦:١٢٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٣٠٠:٣٦:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:٣٠:٣٥١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٣:١٠٢٠:٤٣:٣٤٠٠:٣٥:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٢٨:١٦١٣:٢٥:٥٣٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٥:٣٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٧:٠٩١٣:٢٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٢٠:٤٥:٣٥٠٠:٣٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢٦:٠٣١٣:٢٥:٤٤٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٤:٥٨١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٣٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٢٢:٥٢١٣:٢٥:٣٣٢٠:٢٨:٤٩٢٠:٤٩:٣٥٠٠:٣٤:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٢١:٥١١٣:٢٥:٣١٢٠:٢٩:٤٥٢٠:٥٠:٣٤٠٠:٣٣:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٣٤٠٠:٣٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٥:٢٨٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٣٢٠٠:٣٣:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایواغلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر ایواغلی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایواغلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایواغلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٢٢:١٥١٣:٣٥:٣٧٢٠:٤٨:٣٠٢١:٠٩:٥٣٠٠:٤٢:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٢٣:٠٤١٣:٣٥:٣٨٢٠:٤٧:٤٤٢١:٠٩:٠٣٠٠:٤٢:٢٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٣٥:٣٩٢٠:٤٦:٥٦٢١:٠٨:١٢٠٠:٤٢:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٢٤:٤٤١٣:٣٥:٤٠٢٠:٤٦:٠٦٢١:٠٧:١٩٠٠:٤٢:٥٥
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٢٥:٣٤١٣:٣٥:٤٠٢٠:٤٥:١٥٢١:٠٦:٢٤٠٠:٤٣:٠٨
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٦:٢٥١٣:٣٥:٣٩٢٠:٤٤:٢٢٢١:٠٥:٢٨٠٠:٤٣:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:٢٧:١٦١٣:٣٥:٣٨٢٠:٤٣:٢٨٢١:٠٤:٣٠٠٠:٤٣:٣٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٢٨:٠٨١٣:٣٥:٣٦٢٠:٤٢:٣٢٢١:٠٣:٣٠٠٠:٤٣:٤٤
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٦٠٦:٢٩:٠٠١٣:٣٥:٣٣٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:٢٩٠٠:٤٣:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٢٩:٥٢١٣:٣٥:٣٠٢٠:٤٠:٣٦٢١:٠١:٢٧٠٠:٤٤:٠٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٣٠:٤٤١٣:٣٥:٢٧٢٠:٣٩:٣٥٢١:٠٠:٢٣٠٠:٤٤:١٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:٣١:٣٧١٣:٣٥:٢٢٢٠:٣٨:٣٤٢٠:٥٩:١٧٠٠:٤٤:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٣٠٦:٣٢:٢٩١٣:٣٥:١٧٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٨:١١٠٠:٤٤:٣١
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:٣٥:١١٢٠:٣٦:٢٦٢٠:٥٧:٠٢٠٠:٤٤:٣٩
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥١٠٦:٣٤:١٦١٣:٣٥:٠٥٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٥:٥٣٠٠:٤٤:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١١٠٦:٣٥:٠٩١٣:٣٤:٥٨٢٠:٣٤:١٣٢٠:٥٤:٤٢٠٠:٤٤:٥١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٣٦:٠٢١٣:٣٤:٥١٢٠:٣٣:٠٤٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٤٤:٥٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٣٦:٥٦١٣:٣٤:٤٣٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:١٧٠٠:٤٥:٠١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٣٧:٥٠١٣:٣٤:٣٤٢٠:٣٠:٤٣٢٠:٥١:٠٢٠٠:٤٥:٠٥
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣٨:٤٣١٣:٣٤:٢٥٢٠:٢٩:٣١٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٤٥:٠٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٩:٣٧١٣:٣٤:١٦٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:٣٠٠٠:٤٥:١١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٤٠:٣١١٣:٣٤:٠٦٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:١٢٠٠:٤٥:١٣
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٤١:٢٥١٣:٣٣:٥٥٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٥:٥٣٠٠:٤٥:١٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٤٢:١٩١٣:٣٣:٤٤٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٣٣٠٠:٤٥:١٥
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٤٣:١٣١٣:٣٣:٣٢٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:١٢٠٠:٤٥:١٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٤٤:٠٧١٣:٣٣:١٩٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٥٠٠٠:٤٥:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٤٥:٠١١٣:٣٣:٠٧٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٤٥:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٤٥:٥٥١٣:٣٢:٥٣٢٠:١٩:١٣٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٤٥:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠٦٠٦:٤٦:٤٩١٣:٣٢:٤٠٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٤٥:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٧:٤٣١٣:٣٢:٢٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٤٥:٠٣
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٨:٣٧١٣:٣٢:١١٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٤٤:٥٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایواغلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایواغلی شهر ایواغلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایواغلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایواغلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایواغلی

ایواوغلی یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی ایران است. این شهر مرکز بخش ایواوغلی در شهرستان خوی است. بر پایه سرشماری سال ۱۳۸۵، جمعیت این شهر برابر با ۳٬۲۸۲ نفر بوده است. این شهر دارای دو دهستان به نام‌های ایواوغلی و ولدیان است

شهر ایواغلی در ویکیپدیا

شهر ایواغلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایواغلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایواغلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایواغلی بر روی نقشه

شهر ایواغلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایواغلی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایواغلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایواغلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایواغلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایواغلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایواغلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ایواغلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایواغلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ایواغلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایواغلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایواغلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ایواغلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایواغلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو