جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایلام

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایلام


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:١٤
اذان ظهر: ١٣:١٨:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:١٩
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٨
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٣٤

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایلام (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر ایلام)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ایلام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایلام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

ارد بزرگ
برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایلام

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایلام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایلام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایلام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایلام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایلام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٤٠:٤٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٣٧:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٩:٤٢١٣:٢١:٥٣٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٨:٣٩١٣:٢١:٤٤٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٦:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٧:٣٦١٣:٢١:٣٦٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٦:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٦:٣٤١٣:٢١:٢٨٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٣٦:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٣٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢١:٢١٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢١:١٥٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:١٦٠٠:٣٥:٤١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢١:٠٨٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٣٨١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٤٢٠٠:٣٤:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢٠:٥٣٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٠:٣١٠٠:٣٤:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٤:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٩٠٦:٢٩:٠١١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٤:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٤:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٧:١٩١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٣٣:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٦:٣٠١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٣٣:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٣:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٤:٥٧١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣٣:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣٣:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٣:٢٨١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٣:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٢٠:٤٠٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٣:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٠:٤١٢٠:١٩:٤١٢٠:٣٩:١٥٠٠:٣٢:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٠٥٠٦:٢١:٢٧١٣:٢٠:٤٤٢٠:٢٠:٢٥٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٢:٤٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٠٨٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٠:٤٧٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٢:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:١٣١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢١:٥١٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:١٧٠٠:٣٢:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٩:٠٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٢:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٨:٣٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٨:٠٣١٣:٢١:١٠٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایلام

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ایلام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ایلام

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایلام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ایلام

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ایلام

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥١:٣٦١٣:٢٧:٠٠٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٤٣:٤٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٣٠٦:٥٢:١٨١٣:٢٦:٤٤٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٤٣:٣٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٦:٢٨١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٤٣:٢٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥٣:٤١١٣:٢٦:١٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٢١٠٠:٤٣:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٤:٢٢١٣:٢٥:٥٥١٩:٥٦:٥٥٢٠:١٥:٠٣٠٠:٤٣:٠٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٥:٠٣١٣:٢٥:٣٧١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٣:٤٥٠٠:٤٢:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٥:٤٥١٣:٢٥:١٩١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٢:٢٦٠٠:٤٢:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٦:٢٦١٣:٢٥:٠١١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٠٧٠٠:٤٢:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٤:٤٣١٩:٥١:٤٧٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٤٢:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٤٨١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٤٢:٠٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٧٠٦:٥٨:٢٨١٣:٢٤:٠٥١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٤١:٥٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٦:٥٩:٠٩١٣:٢٣:٤٦١٩:٤٧:٥٠٢٠:٠٥:٤٦٠٠:٤١:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٩:٥٠١٣:٢٣:٢٦١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٤:٢٤٠٠:٤١:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٠:٣٠١٣:٢٣:٠٦١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٤١:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠١:١١١٣:٢٢:٤٦١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠١:٤٠٠٠:٤٠:٥٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠١:٥١١٣:٢٢:٢٦١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:١٨٠٠:٤٠:٤٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٧٠٧:٠٢:٣٢١٣:٢٢:٠٥١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٥٠٠:٤٠:٢٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٣:١٢١٣:٢١:٤٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٣٢٠٠:٤٠:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٣:٥٢١٣:٢١:٢٤١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٠٩٠٠:٣٩:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٦٠٧:٠٤:٣٢١٣:٢١:٠٢١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٥٠٠:٣٩:٣٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٥٠٧:٠٥:١٢١٣:٢٠:٤١١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٢١٠٠:٣٩:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٥:٥٣١٣:٢٠:٢٠١٩:٣٤:١٥١٩:٥١:٥٨٠٠:٣٩:٠٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٦:٣٣١٣:١٩:٥٨١٩:٣٢:٥٢١٩:٥٠:٣٤٠٠:٣٨:٤٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:٠٧:١٣١٣:١٩:٣٧١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٠٠٠:٣٨:٢٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٨٠٧:٠٧:٥٣١٣:١٩:١٦١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٧:٤٦٠٠:٣٨:١٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٥٠٧:٠٨:٣٤١٣:١٨:٥٤١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٢٢٠٠:٣٧:٥٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:٠٩:١٤١٣:١٨:٣٢١٩:٢٧:١٩١٩:٤٤:٥٨٠٠:٣٧:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٩٠٧:٠٩:٥٤١٣:١٨:١١١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٣٤٠٠:٣٧:١٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٠:٣٥١٣:١٧:٥٠١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٢:١٠٠٠:٣٦:٥٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٢٠٧:١١:١٦١٣:١٧:٢٨١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٦:٣٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١١:٥٧١٢:١٧:٠٧١٨:٢١:٤٦١٨:٣٩:٢٣٢٣:٣٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ایلام شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ایلام شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایلام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایلام

ایلام شهر ایلام مرکز استان ایلام است ٬که به گویش زبان کردی ایلامی تکلم می‌کنند. صد در صد مردم شیعه دوازده‌امامی هستند. جمعیت این شهر برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۵برابر با۱۹۴٬۰۰۰نفر بوده‌است

شهر ایلام در ویکیپدیا

شهر ایلام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایلام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایلام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایلام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایلام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایلام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایلام
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ایلام + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ایلام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایلام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایلام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایلام رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایلام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایلام
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ایلام دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ایلام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایلام دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایلام
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایلام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایلام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایلام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو