جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایلام

ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایلام


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٢:٤٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٤٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایلام (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر ایلام)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ایلام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایلام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین انویل
موضوع [ =جستار ] هنر، شكل دادن به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایلام

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایلام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایلام ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایلام (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایلام ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایلام ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٥:٠٦١٣:٢٤:٣٢١٩:٥٤:٣١٢٠:١٢:٣٩٠٠:٤١:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٨:١٥٠٦:٥٣:٥١١٣:٢٤:١٨١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٢٦٠٠:٤١:٠٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٦:٤٧٠٦:٥٢:٣٨١٣:٢٤:٠٤١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:١٣٠٠:٤٠:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٥١:٢٥١٣:٢٣:٥٠١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٠١٠٠:٤٠:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:١٣١٣:٢٣:٣٦١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٥:٤٨٠٠:٣٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٩:٠١١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:٣٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٧:٥٠١٣:٢٣:١١١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٧:٢٣٠٠:٣٩:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٦:٤٠١٣:٢٢:٥٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:١١٠٠:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٨:٠٩٠٦:٤٥:٣١١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٨:٥٩٠٠:٣٨:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٤:٢٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠١:٢٠٢٠:١٩:٤٧٠٠:٣٨:٢٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤٣:١٥١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٣٥٠٠:٣٨:٠١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٢:٠٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢١:٢٣٠٠:٣٧:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤١:٠٢١٣:٢٢:٠٤٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٧:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١١:١٢٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢١:٥٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٧:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٨:٥٣١٣:٢١:٤٥٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٣:٤٩٠٠:٣٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣٧:٥٠١٣:٢١:٣٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٣٧٠٠:٣٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٦:٤٨١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٥:٢٦٠٠:٣٦:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٥:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٤:٤٧١٣:٢١:١٥٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٣٥:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:١٦٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٧:٥٢٠٠:٣٥:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:٠٣٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣٥:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠٠:٤٤٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٠:٣٠٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٣٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢٠:٥٣٢٠:١١:١٦٢٠:٣٠:١٨٠٠:٣٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٠٦٠٠:٣٤:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٠:٤٦٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٤:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٨:٢١١٣:٢٠:٤٣٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٧:٣٠١٣:٢٠:٤١٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٣٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٦:٤١١٣:٢٠:٣٩٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٠:٣٨٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٣٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایلام

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ایلام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر ایلام

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایلام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایلام

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایلام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایلام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایلام

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢١٠٦:١٩:٣٨١٣:٢٠:٥٤٢٠:٢٢:٣٣٢٠:٤٢:١٧٠٠:٣٢:٣١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٩:٠٥١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٢:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٨:٣٣١٣:٢١:٠٤٢٠:٢٣:٥٦٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٢:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:١٨:٠٣١٣:٢١:١٠٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٢:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٧:٣٤١٣:٢١:١٦٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:١٢٠٠:٣٢:٢٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٢١:٢٣٢٠:٢٥:٥٧٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٢:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٦:٤٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٢:١٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:١٦:١٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٧:١٥٢٠:٤٧:١٦٠٠:٣٢:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٥:٥٥١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٧:٥٢٢٠:٤٧:٥٦٠٠:٣٢:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٥:٣٤١٣:٢١:٥٣٢٠:٢٨:٢٩٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٢:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٥:١٥١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٩:٠٥٢٠:٤٩:١٣٠٠:٣٢:٢٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٢:١١٢٠:٢٩:٤١٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٢:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٤:٤١١٣:٢٢:٢١٢٠:٣٠:١٥٢٠:٥٠:٢٧٠٠:٣٢:٢٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٤:٢٦١٣:٢٢:٣١٢٠:٣٠:٤٩٢٠:٥١:٠٢٠٠:٣٢:٣٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٤:١٣١٣:٢٢:٤١٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٢:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٤:٠٢١٣:٢٢:٥١٢٠:٣١:٥٤٢٠:٥٢:١٠٠٠:٣٢:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٣:٥٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:٣٢:٢٤٢٠:٥٢:٤٢٠٠:٣٢:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٣:١٣٢٠:٣٢:٥٤٢٠:٥٣:١٤٠٠:٣٢:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٣:٢٥٢٠:٣٣:٢٣٢٠:٥٣:٤٤٠٠:٣٣:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:١٣:٣١١٣:٢٣:٣٦٢٠:٣٣:٥١٢٠:٥٤:١٣٠٠:٣٣:٠٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٣:٢٨١٣:٢٣:٤٨٢٠:٣٤:١٨٢٠:٥٤:٤١٠٠:٣٣:١٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٤:٠٠٢٠:٣٤:٤٣٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٣٣:٢٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٣:٢٥١٣:٢٤:١٣٢٠:٣٥:٠٨٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٣:٣٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٣:٢٦١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٣٣:٤٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٣:٢٩١٣:٢٤:٣٨٢٠:٣٥:٥٣٢٠:٥٦:٢٠٠٠:٣٣:٥٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٦:١٤٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣٤:٠٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:١٣:٣٨١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٠١٠٠:٣٤:١٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٣:٤٥١٣:٢٥:١٧٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:٢٠٠٠:٣٤:٣١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٥:٣٠٢٠:٣٧:٠٨٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٣٤:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٥:٤٣٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٧:٥٣٠٠:٣٤:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٤:١٥١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٧:٣٨٢٠:٥٨:٠٧٠٠:٣٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایلام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایلام شهر ایلام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر ایلام شهر ایلام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایلام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایلام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایلام

ایلام شهر ایلام مرکز استان ایلام است ٬که به گویش زبان کردی ایلامی تکلم می‌کنند. صد در صد مردم شیعه دوازده‌امامی هستند. جمعیت این شهر برپایهٔ سرشماری سال ۱۳۹۵برابر با۱۹۴٬۰۰۰نفر بوده‌است

شهر ایلام در ویکیپدیا

شهر ایلام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایلام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایلام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایلام بر روی نقشه

شهر ایلام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایلام

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایلام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایلام
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر ایلام + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر ایلام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایلام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایلام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایلام رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ایلام
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایلام
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایلام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایلام
افق شرعی امروز فردا ایلام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایلام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ایلام دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایلام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایلام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو