جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ایلال

چهاردانگه | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ایلال


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٠١:١٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایلال (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ایلال)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ایلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ایلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام موسی (ع)
هر كه مست شود از شراب و بعد از آن تا چهل روز بمیرد نزد خدا مانند بت پرست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایلال

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایلال ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ایلال (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایلال ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایلال ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٤:٠٥١٢:٥٦:٠٩١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٣٤٠٠:١١:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٢:٤٤١٢:٥٥:٥٥١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٠:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٢٠٠٠:١٠:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٥:٢٧١٩:٣١:٢٣١٩:٥٠:١٤٠٠:١٠:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٤٨١٢:٥٥:١٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٠٨٠٠:٠٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٧:٣٠١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٢:٠١٠٠:٠٩:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٦:١٣١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٣:٥٧١٩:٥٢:٥٥٠٠:٠٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٤:٣٥١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٣:٤٩٠٠:٠٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٣:٤٢١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٤٣٠٠:٠٨:٢٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٤:١٢١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٣٧٠٠:٠٨:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١١:١٥١٢:٥٤:٠١١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٦:٣١٠٠:٠٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٠٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٣:٥٠١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٣:٤٠١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٧:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٣:٣١١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٩:١٤٠٠:٠٦:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٦:٣٠١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٠:٤٨٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٠٦:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٣:١٣١٩:٤١:٣٩٢٠:٠١:٠٣٠٠:٠٦:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٥٧٠٠:٠٥:٥٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:١٤٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٥:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٤٧٠٦:٠٢:٠٣١٢:٥٢:٥١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٥:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠٥:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٨:٥٤١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٤:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٨:١٧٠٠:٠٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٣:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:١١٠٥:٥٤:٥٩١٢:٥٢:١٩١٩:٥٠:١٠٢٠:١٠:٠٥٠٠:٠٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٣٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٥٩٠٠:٠٣:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٣:١٠١٢:٥٢:١٦١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٥٢٠٠:٠٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢١٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٢:١٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایلال

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ایلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ایلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ایلال

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ایلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ایلال

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤٥:٢٠١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٠١:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠١:٢٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٤:٠٧١٢:٥٢:٤٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠١:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٥٢:٤٦٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٠١:١٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:٤٣:٠١١٢:٥٢:٥٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٠١:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٤٢:٣٠١٢:٥٢:٥٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٠١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٤٢:٠١١٢:٥٣:٠٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٢١٠٠:٠١:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٣:١٣٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠١:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٣:٢١٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٠١:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢١٠٥:٤٠:٤٤١٢:٥٣:٣٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٧:٣١٠٠:٠١:٠٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤١٠٥:٤٠:٢١١٢:٥٣:٣٨٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٨:١٣٠٠:٠١:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٤٠:٠١١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٠١:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٣٩:٤٢١٢:٥٣:٥٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٠١:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٩:٢٤١٢:٥٤:٠٧٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:١١٠٠:٠١:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٥٤:١٧٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٠١:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٤٠٥:٣٨:٥٥١٢:٥٤:٢٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:٢٤٠٠:٠١:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٨:٤٣١٢:٥٤:٣٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣١:٥٩٠٠:٠١:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٣٨:٣٢١٢:٥٤:٤٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٠١:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٣٠٥:٣٨:٢٣١٢:٥٥:٠١٢٠:١١:٥٠٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٠١:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٤٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٥:١٣٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٠١:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٨٠٥:٣٨:١١١٢:٥٥:٢٤٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٠١:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٤٠٥:٣٨:٠٧١٢:٥٥:٣٧٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٠١:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٣٠٥:٣٨:٠٥١٢:٥٥:٤٩٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٠٢:٠٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٥٠٥:٣٨:٠٥١٢:٥٦:٠١٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٠٢:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٩٠٥:٣٨:٠٦١٢:٥٦:١٤٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٠٢:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٦٠٥:٣٨:٠٩١٢:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٦:١٢٠٠:٠٢:٣٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٨:١٤١٢:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠٢:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٠٣:٠٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣٨:٢٨١٢:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٧:١٠٠٠:٠٣:١٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٣٨:٣٨١٢:٥٧:١٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٠٣:٢٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٨:٤٩١٢:٥٧:٣٢٢٠:١٦:١٧٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٠٣:٣٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ایلال روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ایلال روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایلال

روستای ایلال بر روی نقشه

روستای ایلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایلال
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ایلال + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ایلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ایلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایلال رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ایلال دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایلال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایلال دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایلال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ایلال
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایلال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایلال ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایلال

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو