جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ایلال

چهاردانگه | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ایلال


اذان صبح: ٠٤:٤٧:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:١٩
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٨
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٩

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایلال (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای ایلال)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ایلال)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایلال)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

اندرو ماتیوس
شانس هرگز كافی نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایلال

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایلال در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایلال ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ایلال (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایلال ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایلال ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٧:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٨٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٣:٣٩١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٣٤٠٠:٠٧:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٧:٢٤١٢:٥٣:٣٠١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٢٨٠٠:٠٦:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٦:١٥١٢:٥٣:٢١١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٠٦:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٣:١٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:١٧٠٠:٠٦:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٥٩١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:٠٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٥٢:٥٨١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٠٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠١:٤٨١٢:٥٢:٥١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٥:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٤:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:٤٢١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٠٤:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:١٥٠٥:٥٨:٤٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٧:٠١٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٤:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٧:٤٠١٢:٥٢:٣٠١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٠٤:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٢:٢٦١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٣:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١١٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٠٣:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥٤:٤٦١٢:٥٢:١٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:١٩٠٠:٠٣:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٣:٥١١٢:٥٢:١٧١٩:٥١:١٣٢٠:١١:١٢٠٠:٠٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١٨٠٥:٥٢:٥٨١٢:٥٢:١٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:٠٣:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٠٣٠٥:٥٢:٠٥١٢:٥٢:١٤١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥١:١٤١٢:٥٢:١٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٢:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٣٨٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٢:١٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٢:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٢:١٥١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٣٥٠٠:٠٢:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:١٨٠٥:٤٨:٥٠١٢:٥٢:١٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٦:٢٧٠٠:٠٢:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٥٢:١٨١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٧:١٨٠٠:٠٢:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٢:٢٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٠٩٠٠:٠١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٦:٤٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٩:٠٠٠٠:٠١:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤٥:٥٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠١:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٥٨٠٥:٤٥:٢٠١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٠:٠٦٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٠١:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠١:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٠٣٠٥:٤٤:٠٧١٢:٥٢:٤٠٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٢:١٦٠٠:٠١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایلال

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ایلال

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ایلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ایلال

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایلال برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایلال

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ایلال قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایلال دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایلال

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٩٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:١٦٠٠:١٢:٠٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٥٠٥:٥٦:١٥١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٢:١٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٤٤٠٠:١٢:٢٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٢:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٦٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٢:٤٨
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٢:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٣٠٦:٠٠:٠٤١٣:٠٢:٢٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٣:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٢٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٣:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٢:١٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٣٢٠٠:١٣:٢٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٢:١٥٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٣:٣٣
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٣:١٢١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٣٧٠٠:١٣:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٣:٤٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٣:٥٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:٥٧١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٣:٥٨
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠١:٥٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٤:٠٣
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:٠٧:١١١٣:٠١:٤٣١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٢٤٠٠:١٤:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٧:٥٩١٣:٠١:٣٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:١٨٠٠:١٤:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠١:٢٨١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٠٠٠:١٤:١٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٩:٣٥١٣:٠١:١٩١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٠٢٠٠:١٤:١٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠١:١٠١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٤:١٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١١:١١١٣:٠١:٠٠١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٤:١٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٥٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٤:١٦
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٤٠٦:١٢:٤٧١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٤:١٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٤:١٣
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٢٣١٣:٠٠:١٥١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٤:١١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٥:١٠١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٤:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٥:٥٨١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٤:٠٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٤:٠٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٩:٢٢١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٣٨٠٠:١٣:٥٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٨:٢١١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٨:١٨٠٠:١٣:٤٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ایلال

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایلال روستای ایلال در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایلال روستای ایلال بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایلال را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایلال برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایلال

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایلال موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایلال برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایلال

روستای ایلال بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایلال

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایلال است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایلال
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ایلال + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ایلال + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایلال + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایلال

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایلال رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایلال
زمان پخش اذان زنده به افق ایلال
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ایلال دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایلال
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ایلال دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایلال
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایلال ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایلال دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایلال یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو