جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ایستی فوق

انگوران | ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ایستی فوق

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١١
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٣٩
اذان مغرب: ٢١:٠١:٥١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایستی فوق (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای ایستی فوق)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ایستی فوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ایستی فوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
هر گدایی حیله گر می شود؛ همانند هر كسی كه از سر كمبود یا نیازمندی (چه شخصی و چه عمومی) پیشه ای را در پیش می گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایستی فوق

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایستی فوق در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایستی فوق ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ایستی فوق (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایستی فوق ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایستی فوق
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٧:٢٥١٣:٢٠:٠١١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:٣٤:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٦:٠٣١٣:١٩:٤٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٠٠٠٠:٣٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٥٢٠٦:٤٤:٤٣١٣:١٩:٣٣١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٥٥٠٠:٣٤:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٣:٢٣١٣:١٩:١٩١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:٥٠٠٠:٣٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٣٨٠٦:٤٢:٠٣١٣:١٩:٠٥١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٠١٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٨:٥٢١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٤٠٠٠:٣٣:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٨:٤٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٥٠٠:٣٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٨:١٠١٣:١٨:٢٧١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:٣٠٠٠:٣٢:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٦:٥٤١٣:١٨:١٥٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٢٥٠٠:٣١:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٥:٣٨١٣:١٨:٠٤٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٣٤:٢٤١٣:١٧:٥٣٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٣١:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٣:١٠١٣:١٧:٤٣٢٠:٠٢:٥١٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٠:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٣١:٥٧١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٣٠:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٠:٤٦١٣:١٧:٢٣٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٣٠:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٩:٣٥١٣:١٧:١٤٢٠:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٩:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٩:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٧:١٧١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٩:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٤٤٠٠:٢٩:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٥:٠٣١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٨:٤٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٦:٣٧٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٨:٢٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٢٢:٥٤١٣:١٦:٣٢٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٨:١١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢١:٥١١٣:١٦:٢٦٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٢٥٠٠:٢٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٦:٢٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٩:٤٩١٣:١٦:١٨٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٨:٥١١٣:١٦:١٥٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:١١٠٠:٢٧:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٧:٥٣١٣:١٦:١٢٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٦:٥٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٦:٥٧١٣:١٦:١٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٠١٠٠:٢٦:٤٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١٦:٠٢١٣:١٦:٠٨٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٥٥٠٠:٢٦:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٥:٠٨١٣:١٦:٠٧٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٢٦:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایستی فوق

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ایستی فوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ایستی فوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایستی فوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ایستی فوق

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایستی فوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایستی فوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ایستی فوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ایستی فوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایستی فوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ایستی فوق

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ایستی فوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایستی فوق برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ایستی فوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایستی فوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایستی فوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ایستی فوق

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١١٠٦:٠١:٣٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٤١:٤٤٢١:٠٣:١٩٠٠:٢٧:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٦٠٦:٠١:٤٦١٣:٢١:٥١٢٠:٤١:٥٥٢١:٠٣:٣٠٠٠:٢٧:١٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٣٠٦:٠٢:٠٢١٣:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٠٥٢١:٠٣:٣٩٠٠:٢٧:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٣٠٦:٠٢:١٩١٣:٢٢:١٧٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:٤٦٠٠:٢٧:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٢٢:٣٠٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٥٢٠٠:٢٨:٠٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٩٠٦:٠٢:٥٧١٣:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:٥٥٠٠:٢٨:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٦٠٦:٠٣:١٩١٣:٢٢:٥٥٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:٥٧٠٠:٢٨:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٦٠٦:٠٣:٤١١٣:٢٣:٠٧٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٥٧٠٠:٢٨:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٦:٠٤:٠٦١٣:٢٣:٢٠٢٠:٤٢:٢٥٢١:٠٣:٥٥٠٠:٢٩:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٦:٠٤:٣١١٣:٢٣:٣١٢٠:٤٢:٢٣٢١:٠٣:٥١٠٠:٢٩:٢٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:٢٣:٤٣٢٠:٤٢:١٨٢١:٠٣:٤٥٠٠:٢٩:٤٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٦:٠٥:٢٥١٣:٢٣:٥٤٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:٣٨٠٠:٢٩:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٦:٠٥:٥٤١٣:٢٤:٠٥٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٣:٢٨٠٠:٣٠:١٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٦:٠٦:٢٤١٣:٢٤:١٦٢٠:٤١:٥٤٢١:٠٣:١٧٠٠:٣٠:٣٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١١٠٦:٠٦:٥٥١٣:٢٤:٢٦٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٣:٠٣٠٠:٣٠:٥٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٦:٠٧:٢٨١٣:٢٤:٣٦٢٠:٤١:٣٠٢١:٠٢:٤٨٠٠:٣١:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٥٠٦:٠٨:٠١١٣:٢٤:٤٥٢٠:٤١:١٤٢١:٠٢:٣١٠٠:٣١:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٦:٠٨:٣٥١٣:٢٤:٥٤٢٠:٤٠:٥٨٢١:٠٢:١٢٠٠:٣١:٤١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٩:١١١٣:٢٥:٠٣٢٠:٤٠:٣٩٢١:٠١:٥١٠٠:٣١:٥٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٩:٤٧١٣:٢٥:١٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:٢٩٠٠:٣٢:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٢٥:٢٠٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:٠٤٠٠:٣٢:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:١١:٠٣١٣:٢٥:٢٧٢٠:٣٩:٣٢٢١:٠٠:٣٨٠٠:٣٢:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٦٠٦:١١:٤٢١٣:٢٥:٣٤٢٠:٣٩:٠٧٢١:٠٠:١٠٠٠:٣٣:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:١٢:٢١١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٩:٤٠٠٠:٣٣:٢٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:١٣:٠٢١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٣:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:١٣:٤٣١٣:٢٥:٥٢٢٠:٣٧:٤٠٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٣:٥٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٢٥:٥٧٢٠:٣٧:٠٧٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٣٤:٠٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٦:٠٢٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٢٢٠٠:٣٤:٢٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٥:٥١١٣:٢٦:٠٦٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٤:٣٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:١٦:٣٥١٣:٢٦:١٠٢٠:٣٥:٢٠٢٠:٥٦:٠٣٠٠:٣٤:٥٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٧:٢٠١٣:٢٦:١٣٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٥:٢١٠٠:٣٥:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایستی فوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایستی فوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایستی فوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایستی فوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایستی فوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایستی فوق

روستای ایستی فوق بر روی نقشه

روستای ایستی فوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایستی فوق
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ایستی فوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایستی فوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ایستی فوق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایستی فوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ایستی فوق
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایستی فوق دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایستی فوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایستی فوق
افق شرعی امروز فردا ایستی فوق دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایستی فوق ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو