جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ایستی فوق

انگوران | ماه نشان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ایستی فوق


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٢٢:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٣٧:٢٠

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایستی فوق (شهرستان ماه نشان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای ایستی فوق)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ایستی فوق)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایستی فوق)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

جفری كروكشنك
در پناه كسی بودن، به راستی، زیباست؛ ولی از آن هم زیباتر، بودن در پناه كسی‌ست كه ما را دوست دارد و همیشه در كنار ماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایستی فوق

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایستی فوق در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایستی فوق ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ایستی فوق (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایستی فوق ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایستی فوق ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٢:٥٣١٣:١٧:٤١٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٣٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٣١:٤١١٣:١٧:٣١٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٠:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٧:٢٢٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٠:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٩:١٩١٣:١٧:١٣٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٨:١٠١٣:١٧:٠٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٠٧٠٠:٢٩:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:٠٣٠٠:٢٩:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٨٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٦:٤٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١١٠٦:٢٣:٤٣١٣:١٦:٣٧٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٥٠٠٠:٢٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٢٢:٤٠١٣:١٦:٣٢٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٨:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٢١:٣٧١٣:١٦:٢٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٦:٢٢٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٣٥٠٠:٢٧:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٩:٣٦١٣:١٦:١٨٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٢٧:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١١٠٦:١٨:٣٧١٣:١٦:١٥٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٧:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٧:٤٠١٣:١٦:١٢٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٦:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٦:٤٤١٣:١٦:١٠٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٦:١٤٠٠:٢٦:٤٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٥:٤٩١٣:١٦:٠٨٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٢٦:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٤:٥٦١٣:١٦:٠٧٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٢٦:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٤:٠٤١٣:١٦:٠٦٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٦:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٣:١٣١٣:١٦:٠٦٢٠:١٩:٢٩٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٢٥:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٢:٢٤١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٤٢٠٠:٢٥:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٠٥٠٦:١١:٣٧١٣:١٦:٠٨٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤١:٣٥٠٠:٢٥:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٥٦٠٦:١٠:٥١١٣:١٦:١٠٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٢٥:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:١٠:٠٧١٣:١٦:١٣٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:١٩٠٠:٢٥:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٩:٢٤١٣:١٦:١٦٢٠:٢٣:٣٤٢٠:٤٤:١٠٠٠:٢٥:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٦:١٩٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٥:٠١٠٠:٢٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٨:٠٣١٣:١٦:٢٣٢٠:٢٥:٠٩٢٠:٤٥:٥١٠٠:٢٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠٧:٢٥١٣:١٦:٢٨٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٤١٠٠:٢٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٣٩٠٦:٠٦:٤٩١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٦:٤١٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٢٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایستی فوق

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ایستی فوق

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ایستی فوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایستی فوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ایستی فوق

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایستی فوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایستی فوق برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایستی فوق

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ایستی فوق قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایستی فوق دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایستی فوق

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٨:١٥١٣:٢٦:١٥٢٠:٣٣:٤٩٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٥:٢٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٢٦:١٦٢٠:٣٣:٠٦٢٠:٥٣:٣٩٠٠:٣٥:٣٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٩:٤٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٣٢:٢٢٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٣٥:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٥٠٦:٢٠:٣٢١٣:٢٦:١٨٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:٠٢٠٠:٣٦:٠٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٢١:١٩١٣:٢٦:١٨٢٠:٣٠:٤٨٢٠:٥١:١٢٠٠:٣٦:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٦:١٧٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٢٠٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٦:١٥٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٢٦٠٠:٣٦:٣٢
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٣:٤١١٣:٢٦:١٣٢٠:٢٨:١٦٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٦:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٦٠٦:٢٤:٢٩١٣:٢٦:١١٢٠:٢٧:٢٣٢٠:٤٧:٣٤٠٠:٣٦:٥٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:٢٥:١٧١٣:٢٦:٠٨٢٠:٢٦:٢٨٢٠:٤٦:٣٦٠٠:٣٦:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٦:٠٤٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٣٦٠٠:٣٧:٠٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢٥:٥٩٢٠:٢٤:٣٤٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٧:١٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٥:٥٤٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٧:١٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٨:٣١١٣:٢٥:٤٩٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٢٩٠٠:٣٧:٢٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٩:٢٠١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٢٤٠٠:٣٧:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٣٠:٠٩١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٧:٣٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٣٠:٥٨١٣:٢٥:٢٨٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:١١٠٠:٣٧:٣٧
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٣١:٤٧١٣:٢٥:٢٠٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٧:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٣٢:٣٦١٣:٢٥:١١٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٧:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٣:٢٥١٣:٢٥:٠٢٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٧:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٤:١٤١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٧:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٤:٤٢٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:١٦٠٠:٣٧:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٥:٥٢١٣:٢٤:٣١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣٧:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٦:٤١١٣:٢٤:١٩٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٣٧:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣١٠٠:٣٧:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٨:١٩١٣:٢٣:٥٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:٣٧:٣٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٩:٠٨١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٣٧:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٩:٥٧١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٧:٣٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٤٠:٤٦١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:١٧٠٠:٣٧:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٤١:٣٤١٣:٢٢:٥٩٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٣٧:٢٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٤٢:٢٣١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٥٠٠:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ایستی فوق

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ایستی فوق روستای ایستی فوق بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایستی فوق را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایستی فوق برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایستی فوق

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایستی فوق موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایستی فوق برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایستی فوق

روستای ایستی فوق بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایستی فوق
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ایستی فوق + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایستی فوق + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایستی فوق

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ایستی فوق
افق شرعی امروز فردا ایستی فوق دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ایستی فوق دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ایستی فوق دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایستی فوق
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایستی فوق
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایستی فوق
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایستی فوق ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایستی فوق یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو