جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایزدخواست

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ایزدخواست


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:١٨
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٢٤
اذان مغرب: ١٧:١٨:٣١
نیمه شب: ٢٣:١٣:٢٩

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایزدخواست (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر ایزدخواست)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ایزدخواست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایزدخواست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل فریدریش ویلهلم واندر
روح عاشق هیچ گاه در خانه نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایزدخواست

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایزدخواست در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایزدخواست ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایزدخواست (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایزدخواست ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایزدخواست ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٤٧٠٦:٢٣:٠٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٦:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٢:٠٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:١٨٠٠:١٦:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢١:٠٢١٢:٥٩:١٥١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٠١٠٠:١٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٢٠:٠٢١٢:٥٩:٠٥١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٤٥٠٠:١٥:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٩:٠٢١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٢٩٠٠:١٥:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٨:٤٨١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٣٠٠:١٥:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٨:٤١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٨:٥٧٠٠:١٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:١٠١٢:٥٨:٣٣١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥١٠٦:١٥:١٥١٢:٥٨:٢٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٤:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٤:٢١١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:١٠٠٠:١٤:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٨:١٥١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٣:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٨:١٠١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٣:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٤٠٦:١١:٤٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٣:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٨:٠١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٣:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٠:٠٦١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٥١٠٠:١٣:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٩:١٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٦:٥٦٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٢:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٢:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٧:٥١١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٢:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٢:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٠٠٠:١٢:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٧:٥٠١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٢:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٤:٢٢١٢:٥٧:٥٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٤٠٠٠:١١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٢:٢٤٢٠:١١:٢٣٠٠:١١:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:١١:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٢:٣٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٢:٤٨٠٠:١١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٠٢١٢:٥٨:٠٢١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٠٠٠:١١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٠٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٨:٠٦١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:١١٠٠:١١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٨:١١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٥٣٠٠:١١:٣١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٠:٣١١٢:٥٨:١٦١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:١١:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایزدخواست

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ایزدخواست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایزدخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایزدخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ایزدخواست

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایزدخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایزدخواست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ایزدخواست

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایزدخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایزدخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ایزدخواست

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٤:٥١١١:٤٧:٢٧١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٢٢٢٣:٠٦:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٤٣١١:٤٧:٤٣١٦:٥٩:٢٩١٧:١٨:٠٤٢٣:٠٦:١٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٦:٣٥١١:٤٨:٠٠١٦:٥٩:١١١٧:١٧:٤٩٢٣:٠٦:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٧:٢٧١١:٤٨:١٨١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٣٥٢٣:٠٦:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٣٨:١٨١١:٤٨:٣٦١٦:٥٨:٤١١٧:١٧:٢٢٢٣:٠٦:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:١٠١١:٤٨:٥٦١٦:٥٨:٢٨١٧:١٧:١٢٢٣:٠٧:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٠:٠١١١:٤٩:١٥١٦:٥٨:١٧١٧:١٧:٠٣٢٣:٠٧:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٠:٥١١١:٤٩:٣٦١٦:٥٨:٠٨١٧:١٦:٥٥٢٣:٠٧:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤١:٤١١١:٤٩:٥٧١٦:٥٨:٠١١٧:١٦:٥٠٢٣:٠٨:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٤٢:٣١١١:٥٠:١٩١٦:٥٧:٥٦١٧:١٦:٤٦٢٣:٠٨:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٣:٢١١١:٥٠:٤٢١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٤٤٢٣:٠٨:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤٤:٠٩١١:٥١:٠٥١٦:٥٧:٥٠١٧:١٦:٤٤٢٣:٠٩:٠٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٥٨١١:٥١:٢٩١٦:٥٧:٥٠١٧:١٦:٤٥٢٣:٠٩:٢٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٠٠٦:٤٥:٤٥١١:٥١:٥٣١٦:٥٧:٥٢١٧:١٦:٤٨٢٣:٠٩:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٦:٣٢١١:٥٢:١٨١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٥٣٢٣:١٠:٠٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٣٠٦:٤٧:١٨١١:٥٢:٤٣١٦:٥٨:٠٠١٧:١٧:٠٠٢٣:١٠:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٨:٠٤١١:٥٣:٠٩١٦:٥٨:٠٧١٧:١٧:٠٨٢٣:١٠:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٤٠٦:٤٨:٤٨١١:٥٣:٣٦١٦:٥٨:١٦١٧:١٧:١٧٢٣:١١:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٣٢١١:٥٤:٠٣١٦:٥٨:٢٦١٧:١٧:٢٩٢٣:١١:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:١٥١١:٥٤:٣٠١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٤٢٢٣:١٢:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:٥٧١١:٥٤:٥٧١٦:٥٨:٥٢١٧:١٧:٥٧٢٣:١٢:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٠٠٦:٥١:٣٨١١:٥٥:٢٥١٦:٥٩:٠٧١٧:١٨:١٣٢٣:١٣:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٢:١٨١١:٥٥:٥٤١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٣١٢٣:١٣:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٤٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٦:٢٢١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٥٠٢٣:١٣:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٣:٣٥١١:٥٦:٥١١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:١١٢٣:١٤:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٤:١٢١١:٥٧:٢٠١٧:٠٠:٢٦١٧:١٩:٣٤٢٣:١٤:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٩٠٦:٥٤:٤٨١١:٥٧:٥٠١٧:٠٠:٤٩١٧:١٩:٥٨٢٣:١٥:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٢٠٦:٥٥:٢٢١١:٥٨:١٩١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:٢٣٢٣:١٥:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٥٠٦:٥٥:٥٥١١:٥٨:٤٩١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٦٠٦:٥٦:٢٧١١:٥٩:١٩١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:١٩٢٣:١٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایزدخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایزدخواست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایزدخواست

ایزَدخواست یا یزدخواست شهری است در بخش مرکزی شهرستان آباده استان فارس در جنوب ایران. این شهر دارای سابقه باستانی بسیار است و اکثریت نزدیک به اتفاق جهانگردان خارجی، در سیاحت‌نامه‌های خود از این شهر و قلعه آن یاد کرده‌اند

شهر ایزدخواست در ویکیپدیا

شهر ایزدخواست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایزدخواست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایزدخواست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایزدخواست بر روی نقشه

شهر ایزدخواست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایزدخواست
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایزدخواست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایزدخواست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ایزدخواست دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایزدخواست
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایزدخواست
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ایزدخواست دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایزدخواست ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایزدخواست دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایزدخواست
زمان پخش اذان زنده به افق ایزدخواست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو