جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایزدخواست

آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ایزدخواست

اذان صبح: ٠٤:٣١:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٠
اذان ظهر: ١٣:٠٧:١٧
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٣٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٠:٠٦

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایزدخواست (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر ایزدخواست)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ایزدخواست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایزدخواست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

حضرت محمد (ص)
هر کس بخشی از کار مسلمانان را بر عهده گیرد و در کار آن‌ها مانند کار خود دلسوزی نکند، بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایزدخواست

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایزدخواست در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایزدخواست ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایزدخواست (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایزدخواست ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایزدخواست
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٤:٢٥١٣:٠١:٤٥١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٤٠٠:١٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:١٥١٣:٠١:٣٠١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٥٧٠٠:١٩:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠١:١٦١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٣٩٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٣٠:٥٨١٣:٠١:٠٢١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٨:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٩:٥٠١٣:٠٠:٤٩١٩:٣٢:١٦١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٨:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٠:٢٣١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٣٠٠٠:١٧:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٠:١١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٣٠٠:١٧:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٩:٥٩١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٥٦٠٠:١٧:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٤:٢٣١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٥:٤١١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٦:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٦:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٢:١٧١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٠٦٠٠:١٦:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:١٦١٢:٥٩:١٦١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٦:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٥:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٩:١٦١٢:٥٨:٥٨١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٧٠٠:١٥:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٨:١٧١٢:٥٨:٤٩١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٠١٠٠:١٥:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٧:٢٠١٢:٥٨:٤١١٩:٤٠:٣٠١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٦:٢٣١٢:٥٨:٣٤١٩:٤١:١٢١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٨:٢٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٤:٢٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٤:٣٣١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٨٠٠:١٤:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٣:٣٩١٢:٥٨:١٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:٤٢٠٠:١٣:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٢:٤٧١٢:٥٨:١٠١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٣:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١١:٥٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٣:١١٠٠:١٣:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١١:٠٦١٢:٥٨:٠١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:١٣:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:١٧١٢:٥٧:٥٨١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٢:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٦:٠٨٠٠:١٢:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٧:٥١١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٢:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایزدخواست

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ایزدخواست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایزدخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایزدخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ایزدخواست

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایزدخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایزدخواست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ایزدخواست

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ایزدخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایزدخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ایزدخواست

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایزدخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایزدخواست برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ایزدخواست

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایزدخواست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایزدخواست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ایزدخواست

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٧:١١١٣:٠٣:٢١٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:١٤:٤٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٩:٤٢٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٤:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٤١٠٠:١٥:١٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٤:٠٠٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٥:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٤:١٣٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٥:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٤:٣٨٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٦:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٢٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٤:٥١٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٦:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٠٩٠٠:١٦:٤١
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٩:٥٨١٣:٠٥:١٤٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٠٨٠٠:١٦:٥٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٠:٢٣٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٧:١١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٥:٣٧٢٠:١٠:٢٠٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٧:٢٦
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٦:٠١:١١١٣:٠٥:٤٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٧:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٤٩٠٠:١٧:٥٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٦:٠٢:٠٥١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٠:٠٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:١٨:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٦:١٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٣٠٠٠:١٨:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:١٨٠٠:١٨:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٦:٣٨٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٠٤٠٠:١٨:٥٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٩:١٧٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٩:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٣٣٠٠:١٩:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٩:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٥٤٠٠:١٩:٥٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٠:٠٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:١٠٠٠:٢٠:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٧:١٨١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٤٥٠٠:٢٠:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٦:٠٧:٥٣١٣:٠٧:٣٦٢٠:٠٧:٠١٢٠:٢٦:١٩٠٠:٢٠:٤٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٢٨١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٠:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٩:٠٣١٣:٠٧:٤٥٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢١:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٩:٣٩١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٤:٥٢٠٠:٢١:٢١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠١٠٦:١٠:١٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢١:٣٢
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٢١:٤٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایزدخواست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ایزدخواست شهر ایزدخواست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایزدخواست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایزدخواست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایزدخواست

ایزَدخواست یا یزدخواست شهری است در بخش مرکزی شهرستان آباده استان فارس در جنوب ایران. این شهر دارای سابقه باستانی بسیار است و اکثریت نزدیک به اتفاق جهانگردان خارجی، در سیاحت‌نامه‌های خود از این شهر و قلعه آن یاد کرده‌اند

شهر ایزدخواست در ویکیپدیا

شهر ایزدخواست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایزدخواست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایزدخواست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایزدخواست بر روی نقشه

شهر ایزدخواست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایزدخواست
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایزدخواست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایزدخواست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایزدخواست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ایزدخواست دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایزدخواست
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایزدخواست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایزدخواست
افق شرعی امروز فردا ایزدخواست دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ایزدخواست دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایزدخواست
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایزدخواست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایزدخواست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو