جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ایر

فشک | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ایر


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٨:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٩
نیمه شب: ٢٣:٢٠:٢٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایر (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ایر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ایر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
همواره اندیشه های تازه وجود دارند كه باید كشف شوند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ایر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٠٨:٥٧١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٣:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٧١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠١٠٠:٢٣:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٣:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٢:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٨:٢١١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٢:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٨:١٣١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٥٠٠:٢٢:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٨:٠٦١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢١:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٩:٣١١٣:٠٧:٥٩١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢١:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢١:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٧:٣١١٣:٠٧:٤٧١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢١:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٦:٣٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٤٠٠٠:٢٠:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٩:٣١٠٠:٢٠:٣٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٧:٣٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٧:٣٠٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٠:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٢:٥١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٩:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٢٢٠٦:١١:٥٩١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٢٠٠:١٩:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:٠٨١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٩:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠١٠٦:١٠:١٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٩:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٥٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٧:٢٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٩:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٧:٥٨١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٨:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٥٠٦:٠٧:١٤١٣:٠٧:٢٤٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٨:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:٢٦٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:١٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٣٢٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٨:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٥:١١١٣:٠٧:٣١٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:١٤٠٠:١٨:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٧:٣٥٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٠١٠٠:١٨:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٥٧١٣:٠٧:٣٩٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٨٠٠:١٨:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٤:٤٥٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٧:٤٤٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٨:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:٢٠٠٠:١٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ایر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ایر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ایر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ایر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ایر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٨٠٦:٥١:٠٢١١:٥٧:٠٠١٧:٠٢:٤١١٧:٢٢:٠١٢٣:١٣:٥٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥١:٥٩١١:٥٧:١٦١٧:٠٢:١٦١٧:٢١:٣٩٢٣:١٤:١١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٦٠٦:٥٢:٥٦١١:٥٧:٣٣١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:١٩٢٣:١٤:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٥٠٦:٥٣:٥٢١١:٥٧:٥١١٧:٠١:٣٣١٧:٢١:٠٠٢٣:١٤:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٤٠٦:٥٤:٤٨١١:٥٨:٠٩١٧:٠١:١٤١٧:٢٠:٤٤٢٣:١٤:٥٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٨:٢٨١٧:٠٠:٥٧١٧:٢٠:٢٩٢٣:١٥:٠٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٦:٣٩١١:٥٨:٤٨١٧:٠٠:٤٢١٧:٢٠:١٦٢٣:١٥:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٩:٠٩١٧:٠٠:٢٩١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٥:٤٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٥٠٦:٥٨:٢٩١١:٥٩:٣٠١٧:٠٠:١٨١٧:١٩:٥٦٢٣:١٦:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٩:٢٢١١:٥٩:٥٢١٧:٠٠:٠٩١٧:١٩:٤٨٢٣:١٦:١٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٧:٠٠:١٥١٢:٠٠:١٥١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٤٣٢٣:١٦:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٥٠٧:٠١:٠٨١٢:٠٠:٣٨١٦:٥٩:٥٦١٧:١٩:٣٩٢٣:١٦:٥٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠١:٥٩١٢:٠١:٠٢١٦:٥٩:٥٢١٧:١٩:٣٧٢٣:١٧:١٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٢:٥٠١٢:٠١:٢٦١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٣٨٢٣:١٧:٤١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠١:٥١١٦:٥٩:٥١١٧:١٩:٣٩٢٣:١٨:٠٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠٤:٢٩١٢:٠٢:١٦١٦:٥٩:٥٤١٧:١٩:٤٣٢٣:١٨:٢٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٧٠٧:٠٥:١٨١٢:٠٢:٤٢١٦:٥٩:٥٨١٧:١٩:٤٩٢٣:١٨:٤٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٦:٠٥١٢:٠٣:٠٨١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٥٦٢٣:١٩:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٦:٥١١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٠:١٢١٧:٢٠:٠٥٢٣:١٩:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٧:٣٦١٢:٠٤:٠٢١٧:٠٠:٢٢١٧:٢٠:١٧٢٣:٢٠:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٣٠٧:٠٨:٢٠١٢:٠٤:٣٠١٧:٠٠:٣٤١٧:٢٠:٢٩٢٣:٢٠:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠٩:٠٣١٢:٠٤:٥٨١٧:٠٠:٤٧١٧:٢٠:٤٤٢٣:٢٠:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٢٠٧:٠٩:٤٥١٢:٠٥:٢٦١٧:٠١:٠٣١٧:٢١:٠٠٢٣:٢١:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:١٠:٢٥١٢:٠٥:٥٥١٧:٠١:٢٠١٧:٢١:١٩٢٣:٢١:٤٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:١١:٠٤١٢:٠٦:٢٤١٧:٠١:٤٠١٧:٢١:٣٨٢٣:٢٢:١٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١١:٤٢١٢:٠٦:٥٣١٧:٠٢:٠١١٧:٢٢:٠٠٢٣:٢٢:٤٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٢:١٩١٢:٠٧:٢٢١٧:٠٢:٢٣١٧:٢٢:٢٣٢٣:٢٣:١٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٢:٥٤١٢:٠٧:٥٢١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:٤٨٢٣:٢٣:٤١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٤٠٧:١٣:٢٨١٢:٠٨:٢٢١٧:٠٣:١٤١٧:٢٣:١٥٢٣:٢٤:١٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:١٤:٠٠١٢:٠٨:٥١١٧:٠٣:٤٢١٧:٢٣:٤٣٢٣:٢٤:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ایر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ایر روستای ایر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ایر روستای ایر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایر

روستای ایر بر روی نقشه

روستای ایر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ایر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ایر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ایر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ایر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ایر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو