جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایرندگان

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ایرندگان


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٥٥
اذان ظهر: ١١:٠٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٣٥:٣٢
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٥٩
نیمه شب: ٢٢:٣٠:٣٣

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایرندگان (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر ایرندگان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ایرندگان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایرندگان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیوبولیس
مهم ترین نكته این است كه در هر لحظه بتوانیم آنچه را كه هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایرندگان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایرندگان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرندگان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایرندگان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرندگان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایرندگان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢٣:٣٤١٨:٥٦:٥٣١٩:١٤:١٢٢٣:٤٢:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٨:٠١٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٧:٢٦١٩:١٤:٤٧٢٣:٤٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٨:٥٥١٢:٢٣:١٦١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٢٤٢٣:٤١:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٤٨:٠٤١٢:٢٣:٠٨١٨:٥٨:٣٥١٩:١٦:٠٠٢٣:٤١:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٤٧:١٤١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٩:٠٩١٩:١٦:٣٦٢٣:٤١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٦:٢٥١٢:٢٢:٥٣١٨:٥٩:٤٣١٩:١٧:١٣٢٣:٤١:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٤٦٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٢:٤٦١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:٤٩٢٣:٤١:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢١:٤٥٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٢:٤٠١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٢٦٢٣:٤٠:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٢:٣٤١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:٠٢٢٣:٤٠:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٤٧٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٢:٢٩١٩:٠٢:٠١١٩:١٩:٣٩٢٣:٤٠:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٢:٣٥١٢:٢٢:٢٥١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:١٦٢٣:٤٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤١:٥٢١٢:٢٢:٢١١٩:٠٣:١٠١٩:٢٠:٥٣٢٣:٤٠:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٦:٥٧٠٥:٤١:١١١٢:٢٢:١٧١٩:٠٣:٤٥١٩:٢١:٣٠٢٣:٣٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢٢:١٤١٩:٠٤:٢٠١٩:٢٢:٠٧٢٣:٣٩:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٠٩٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٢:١٢١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٢:٤٤٢٣:٣٩:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:١٧٠٥:٣٩:١٢١٢:٢٢:١٠١٩:٠٥:٢٩١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٩:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٢٦٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٢:٠٩١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٣:٥٨٢٣:٣٩:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٢:٠٩١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٤:٣٥٢٣:٣٩:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢٢:٠٩١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:١١٢٣:٣٩:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٠٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٢:٠٩١٩:٠٧:٤٨١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٢:١١١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٢٥٢٣:٣٨:٥٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٢:١٣١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٨:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٢:١٥١٩:٠٩:٣١١٩:٢٧:٣٨٢٣:٣٨:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٠٤٠٥:٣٤:٤٨١٢:٢٢:١٨١٩:١٠:٠٥١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٨:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٣٤:٢٠١٢:٢٢:٢١١٩:١٠:٣٩١٩:٢٨:٥٠٢٣:٣٨:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٢:٢٥١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٢٦٢٣:٣٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٢:٣٠١٩:١١:٤٧١٩:٣٠:٠٢٢٣:٣٨:٣٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٢:٣٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٣٧٢٣:٣٨:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٢:٤١١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:١٢٢٣:٣٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرندگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرندگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرندگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایرندگان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ایرندگان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایرندگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرندگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ایرندگان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایرندگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایرندگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ایرندگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایرندگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرندگان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایرندگان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایرندگان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرندگان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایرندگان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٠:١١١١:١٠:١٠١٦:٤٩:٤٧١٧:٠٦:٤٠٢٢:٣١:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٧٠٥:٣٠:٤٨١١:١٠:٠٢١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٥:٤٨٢٢:٣١:٣٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٠٠٥:٣١:٢٦١١:٠٩:٥٤١٦:٤٨:٠١١٧:٠٤:٥٧٢٢:٣١:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٢:٠٤١١:٠٩:٤٧١٦:٤٧:١٠١٧:٠٤:٠٧٢٢:٣١:١٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٦٠٥:٣٢:٤٣١١:٠٩:٤١١٦:٤٦:١٩١٧:٠٣:١٨٢٢:٣١:١٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٠٠٠٥:٣٣:٢٢١١:٠٩:٣٦١٦:٤٥:٣٠١٧:٠٢:٣٠٢٢:٣١:٠٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٤٠٥:٣٤:٠١١١:٠٩:٣٢١٦:٤٤:٤٢١٧:٠١:٤٣٢٢:٣٠:٥٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٠٨٠٥:٣٤:٤١١١:٠٩:٢٨١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٠:٥٨٢٢:٣٠:٤٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٣٠٥:٣٥:٢١١١:٠٩:٢٥١٦:٤٣:٠٨١٧:٠٠:١٣٢٢:٣٠:٤٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٧٠٥:٣٦:٠٢١١:٠٩:٢٣١٦:٤٢:٢٣١٦:٥٩:٣٠٢٢:٣٠:٣٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٣٦:٤٣١١:٠٩:٢١١٦:٤١:٤٠١٦:٥٨:٤٨٢٢:٣٠:٣٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢٨٠٥:٣٧:٢٥١١:٠٩:٢١١٦:٤٠:٥٧١٦:٥٨:٠٧٢٢:٣٠:٣٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٣٨:٠٧١١:٠٩:٢١١٦:٤٠:١٦١٦:٥٧:٢٨٢٢:٣٠:٢٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٣٨:٤٩١١:٠٩:٢٢١٦:٣٩:٣٦١٦:٥٦:٥٠٢٢:٣٠:٢٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٥٠٥:٣٩:٣٢١١:٠٩:٢٤١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٦:١٣٢٢:٣٠:٢٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٠:١٥١١:٠٩:٢٦١٦:٣٨:١٩١٦:٥٥:٣٧٢٢:٣٠:٢٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٠:٥٨١١:٠٩:٣٠١٦:٣٧:٤٣١٦:٥٥:٠٣٢٢:٣٠:٢٤
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤١:٤٢١١:٠٩:٣٤١٦:٣٧:٠٨١٦:٥٤:٣٠٢٢:٣٠:٢٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٢:٢٦١١:٠٩:٣٩١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٣:٥٨٢٢:٣٠:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٤٣:١٠١١:٠٩:٤٥١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٣:٢٨٢٢:٣٠:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٤٣:٥٥١١:٠٩:٥٢١٦:٣٥:٣٢١٦:٥٢:٥٩٢٢:٣٠:٣٣
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٥٠٥:٤٤:٣٩١١:٠٩:٥٩١٦:٣٥:٠٢١٦:٥٢:٣١٢٢:٣٠:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٣٠٥:٤٥:٢٥١١:١٠:٠٨١٦:٣٤:٣٤١٦:٥٢:٠٥٢٢:٣٠:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٤٦:١٠١١:١٠:١٧١٦:٣٤:٠٨١٦:٥١:٤١٢٢:٣٠:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٤٦:٥٦١١:١٠:٢٧١٦:٣٣:٤٣١٦:٥١:١٨٢٢:٣٠:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٤٧:٤١١١:١٠:٣٨١٦:٣٣:٢٠١٦:٥٠:٥٦٢٢:٣١:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٨٠٥:٤٨:٢٧١١:١٠:٥٠١٦:٣٢:٥٨١٦:٥٠:٣٦٢٢:٣١:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٤٩:١٣١١:١١:٠٣١٦:٣٢:٣٧١٦:٥٠:١٨٢٢:٣١:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٠:٠٠١١:١١:١٦١٦:٣٢:١٩١٦:٥٠:٠١٢٢:٣١:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٥:٥٠:٤٦١١:١١:٣١١٦:٣٢:٠٢١٦:٤٩:٤٦٢٢:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایرندگان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایرندگان شهر ایرندگان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ایرندگان شهر ایرندگان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایرندگان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرندگان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایرندگان

بخش ایرندگان یکی از بخش‌های شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران است یا مساحتی بالغ بر۲۱۰۰کیلومتر مربع و باارتفاع متوسط۱۳۱۰متر ازسطح دریاو در فاصله ۳۰۰ کیلومتری از مرکز استان سیستان و بلوچستان و در جنوب شهرستان خاش و شمال شهرستان ایرانشهر (پهره) قرار دارد. .[۱]

شهر ایرندگان در ویکیپدیا

شهر ایرندگان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایرندگان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایرندگان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایرندگان بر روی نقشه

شهر ایرندگان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایرندگان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایرندگان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایرندگان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ایرندگان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ایرندگان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایرندگان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایرندگان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایرندگان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ایرندگان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ایرندگان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ایرندگان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایرندگان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایرندگان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ایرندگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایرندگان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایرندگان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایرندگان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو