جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ایرج آباد

ماژین | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ایرج آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٠:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٩:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠١
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٥٨
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٥٣

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ایرج آباد (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای ایرج آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ایرج آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایرج آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

اُرد بزرگ
شالوده و زیربنای گسترش هر كشور، فرهنگ است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ایرج آباد

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ایرج آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایرج آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ایرج آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ایرج آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایرج آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٦:٥٣١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:١١٠٠:٣٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٧:٢٢١٣:١٦:٤٣١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٥٨٠٠:٣٢:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:١٨١٣:١٦:٣٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٤٥٠٠:٣٢:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٥:١٤١٣:١٦:٢٤١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:٣٢٠٠:٣٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٤:١٢١٣:١٦:١٥١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:١٩٠٠:٣١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٣٣:١١١٣:١٦:٠٧١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣١:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:١١١٣:١٦:٠٠٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٨:٥٣٠٠:٣١:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣١:١٢١٣:١٥:٥٢٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٠:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٣٠:١٣١٣:١٥:٤٦٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٣٠:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٩:١٦١٣:١٥:٣٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٠:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٨:٢٠١٣:١٥:٣٤٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٣٠:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٧:٢٥١٣:١٥:٢٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٣٠:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٥:٢٤٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٩:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٥:٢٠٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٩:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٥:١٧٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٩:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٥:١٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٩:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٥:١٢٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٤٠٠:٢٨:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٢:٢١١٣:١٥:١٠٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٨:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:٢١:٣٥١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٧٠٠:٢٨:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٥:٠٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢٨:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٠٧١٣:١٥:٠٩٢٠:١٠:٣٦٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٨:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٩:٢٤١٣:١٥:٠٩٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٣٥٠٠:٢٨:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٨:٤٣١٣:١٥:١١٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٨:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١١٠٦:١٨:٠٤١٣:١٥:١٢٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٨:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٧:٢٦١٣:١٥:١٥٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥١٠٠:٢٧:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١٦:٤٩١٣:١٥:١٨٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٧:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:٢٨٠٦:١٦:١٤١٣:١٥:٢١٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٧:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٧٠٦:١٥:٤١١٣:١٥:٢٥٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٢٧:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٥:٠٨١٣:١٥:٣٠٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٧:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١٤:٣٨١٣:١٥:٣٥٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٢٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ایرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایرج آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ایرج آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ایرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ایرج آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٠:٠٧١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:٢٥٢٣:٣٦:٥٤
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٠:٤٢١٢:٢٠:٣٦١٧:٢٠:٣٥١٧:٤٠:٠٤٢٣:٣٧:٢٤
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢١:٠٠١٢:٢١:٠٦١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٧:٥٤
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:١٧١٢:٢١:٣٥١٧:٢١:٥٨١٧:٤١:٢٥٢٣:٣٨:٢٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢١:٣١١٢:٢٢:٠٣١٧:٢٢:٤١١٧:٤٢:٠٨٢٣:٣٨:٥٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥١٢٣:٣٩:٢٤
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢١:٥٦١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٤:١١١٧:٤٣:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٠:٢٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٣:٥٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٠٦٢٣:٤٠:٥٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٢٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٢:٢٣١٢:٢٤:٤٧١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:٤٠٢٣:٤١:٤٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٥:١٣١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:٢٩٢٣:٤٢:١٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٥:٣٨١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:١٨٢٣:٤٢:٤٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٣:١١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٦:٢٧١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٩:٥٨٢٣:٤٣:٣٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٦:٥١١٧:٣١:٣٨١٧:٥٠:٤٩٢٣:٤٤:٠٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٢:١٠١٢:٢٧:١٤١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:٤٠٢٣:٤٤:٣٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٤:٥٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢١:٥١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:١٩١٧:٥٣:٢٤٢٣:٤٥:٢٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٨:١٩١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٧٢٣:٤٥:٤٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٢٥١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:١١٢٣:٤٦:٠٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٨:٥٩١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٦:٠٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٩:١٨١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:٥٨٢٣:٤٦:٥٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٥٢٢٣:٤٧:١٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:٣١٠٧:٢٠:١٢١٢:٢٩:٥٤١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٨:٤٧٢٣:٤٧:٣٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٥:١٦٠٧:١٩:٤٩١٢:٣٠:١١١٧:٤٠:٥١١٧:٥٩:٤٢٢٣:٤٧:٥٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٠٠٠٧:١٩:٢٥١٢:٣٠:٢٧١٧:٤١:٤٨١٨:٠٠:٣٧٢٣:٤٨:١٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:٤١٠٧:١٨:٥٩١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٢:٤٥١٨:٠١:٣٢٢٣:٤٨:٣٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٢٢٠٧:١٨:٣١١٢:٣٠:٥٧١٧:٤٣:٤٣١٨:٠٢:٢٧٢٣:٤٨:٥١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٠٠٠٧:١٨:٠٢١٢:٣١:١١١٧:٤٤:٤٠١٨:٠٣:٢٢٢٣:٤٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ایرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ایرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ایرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ایرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایرج آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ایرج آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ایرج آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ایرج آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ایرج آباد

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:١٧:٥٠١٢:١٧:٠٨١٧:١٦:٢٦١٧:٣٥:٥٨٢٣:٣٣:٥٣
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٠٠٧:١٨:١٩١٢:١٧:٣٨١٧:١٦:٥٨١٧:٣٦:٢٩٢٣:٣٤:٢٣
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٩٠٧:١٨:٤٧١٢:١٨:٠٨١٧:١٧:٣١١٧:٣٧:٠٢٢٣:٣٤:٥٣
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٦٠٧:١٩:١٣١٢:١٨:٣٨١٧:١٨:٠٥١٧:٣٧:٣٦٢٣:٣٥:٢٣
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٩:٣٧١٢:١٩:٠٨١٧:١٨:٤٠١٧:٣٨:١١٢٣:٣٥:٥٣
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٧٠٧:٢٠:٠١١٢:١٩:٣٧١٧:١٩:١٧١٧:٣٨:٤٧٢٣:٣٦:٢٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٠:٢٢١٢:٢٠:٠٧١٧:١٩:٥٦١٧:٣٩:٢٥٢٣:٣٦:٥٤
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٠:٤٢١٢:٢٠:٣٦١٧:٢٠:٣٥١٧:٤٠:٠٤٢٣:٣٧:٢٤
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٣٠٧:٢١:٠٠١٢:٢١:٠٦١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٤٤٢٣:٣٧:٥٤
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٣٠٧:٢١:١٧١٢:٢١:٣٥١٧:٢١:٥٨١٧:٤١:٢٥٢٣:٣٨:٢٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥١٠٧:٢١:٣١١٢:٢٢:٠٣١٧:٢٢:٤١١٧:٤٢:٠٨٢٣:٣٨:٥٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٧٠٧:٢١:٤٥١٢:٢٢:٣٢١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٥١٢٣:٣٩:٢٤
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢١:٥٦١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٤:١١١٧:٤٣:٣٥٢٣:٣٩:٥٤
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٢:٠٥١٢:٢٣:٢٧١٧:٢٤:٥٧١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٠:٢٣
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٣:٥٤١٧:٢٥:٤٤١٧:٤٥:٠٦٢٣:٤٠:٥٢
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٩٠٧:٢٢:١٩١٢:٢٤:٢١١٧:٢٦:٣٢١٧:٤٥:٥٣٢٣:٤١:٢٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٢:٢٣١٢:٢٤:٤٧١٧:٢٧:٢١١٧:٤٦:٤٠٢٣:٤١:٤٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٥:١٣١٧:٢٨:١١١٧:٤٧:٢٩٢٣:٤٢:١٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٢٠٧:٢٢:٢٦١٢:٢٥:٣٨١٧:٢٩:٠٢١٧:٤٨:١٨٢٣:٤٢:٤٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٧٠٧:٢٢:٢٥١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٩:٠٧٢٣:٤٣:١١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٠٠٧:٢٢:٢٢١٢:٢٦:٢٧١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٩:٥٨٢٣:٤٣:٣٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٦:٥١١٧:٣١:٣٨١٧:٥٠:٤٩٢٣:٤٤:٠٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣١٠٧:٢٢:١٠١٢:٢٧:١٤١٧:٣٢:٣١١٧:٥١:٤٠٢٣:٤٤:٣٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٩٠٧:٢٢:٠١١٢:٢٧:٣٦١٧:٣٣:٢٥١٧:٥٢:٣٢٢٣:٤٤:٥٥
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢١:٥١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٤:١٩١٧:٥٣:٢٤٢٣:٤٥:٢٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢١٠٧:٢١:٣٩١٢:٢٨:١٩١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٧٢٣:٤٥:٤٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٤٠٧:٢١:٢٥١٢:٢٨:٤٠١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٥:١١٢٣:٤٦:٠٧
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٨:٥٩١٧:٣٧:٠٥١٧:٥٦:٠٤٢٣:٤٦:٣٠
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٦٠٧:٢٠:٥٢١٢:٢٩:١٨١٧:٣٨:٠١١٧:٥٦:٥٨٢٣:٤٦:٥٣
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٠:٣٣١٢:٢٩:٣٧١٧:٣٨:٥٧١٧:٥٧:٥٢٢٣:٤٧:١٤

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ایرج آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ایرج آباد روستای ایرج آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ایرج آباد روستای ایرج آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ایرج آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ایرج آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ایرج آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ایرج آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ایرج آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ایرج آباد

روستای ایرج آباد بر روی نقشه

روستای ایرج آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ایرج آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ایرج آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ایرج آباد
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ایرج آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ایرج آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ایرج آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ایرج آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ایرج آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ایرج آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایرج آباد
افق شرعی امروز فردا ایرج آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایرج آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایرج آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایرج آباد
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ایرج آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ایرج آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو