جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایرانشهر

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ایرانشهر

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٣١
غروب آفتاب: ١٨:٢٥:٤٥
اذان مغرب: ١٨:٤٢:١٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٢:٢٢

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایرانشهر (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ شهر ایرانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ایرانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایرانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

جك كانفیلد
به یاد داشته باشید كه هر رویداد به ظاهر منفی نیز می‌تواند بذر چیزی زیبا و سودمند بشود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایرانشهر

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایرانشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرانشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایرانشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرانشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایرانشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٠٣:٠٦١٢:٢٧:١٤١٨:٥١:٤٥١٩:٠٨:٤٠٢٣:٤٧:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٢:٠٦١٢:٢٦:٥٩١٨:٥٢:١٧١٩:٠٩:١٣٢٣:٤٧:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٠٧١٢:٢٦:٤٦١٨:٥٢:٤٩١٩:٠٩:٤٦٢٣:٤٦:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٢٦:٣٢١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٢٠٢٣:٤٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٥:٥٩:١٠١٢:٢٦:١٩١٨:٥٣:٥٢١٩:١٠:٥٤٢٣:٤٦:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٨:١٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٦:٠٦١٨:٥٤:٢٤١٩:١١:٢٨٢٣:٤٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٠٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٥:٥٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٠٢٢٣:٤٥:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٦:١٩١٢:٢٥:٤٢١٨:٥٥:٢٩١٩:١٢:٣٦٢٣:٤٥:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٥:٢٤١٢:٢٥:٣١١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:١٠٢٣:٤٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٥:٢٠١٨:٥٦:٣٤١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٤:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٥:٠٩١٨:٥٧:٠٧١٩:١٤:٢٠٢٣:٤٤:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٢:٤٣١٢:٢٤:٥٩١٨:٥٧:٤٠١٩:١٤:٥٤٢٣:٤٤:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥١:٥٠١٢:٢٤:٥٠١٨:٥٨:١٣١٩:١٥:٢٩٢٣:٤٣:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٠:٥٩١٢:٢٤:٤١١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٠٥٢٣:٤٣:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥٠:٠٩١٢:٢٤:٣٢١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٤٠٢٣:٤٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:١٩٠٥:٤٩:١٩١٢:٢٤:٢٥١٨:٥٩:٥٣١٩:١٧:١٥٢٣:٤٣:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٦:١٧٠٥:٤٨:٣٠١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٢٦١٩:١٧:٥١٢٣:٤٢:٥١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٧:٤٣١٢:٢٤:١٠١٩:٠١:٠٠١٩:١٨:٢٧٢٣:٤٢:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٢٤:٠٤١٩:٠١:٣٤١٩:١٩:٠٣٢٣:٤٢:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٣:١٨٠٥:٤٦:١١١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:٠٨١٩:١٩:٣٩٢٣:٤٢:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٤٥:٢٦١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:١٥٢٣:٤٢:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٤:٤٣١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٣:١٦١٩:٢٠:٥٢٢٣:٤١:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٢٨٢٣:٤١:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٤٣:١٩١٢:٢٣:٤١١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٠٥٢٣:٤١:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:٤١٢٣:٤١:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:١٨٢٣:٤١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤١:٢١١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٣:٥٤٢٣:٤١:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٤:٣١٢٣:٤٠:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٠:٠٩١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٧:١٦١٩:٢٥:٠٧٢٣:٤٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایرانشهر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایرانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایرانشهر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ایرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایرانشهر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرانشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠١:٥١١٢:٣٠:٠١١٨:٥٧:٤٧١٩:١٤:٤٨٢٣:٥٠:٠٥
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٢:١٩١٢:٢٩:٤٥١٨:٥٦:٤٧١٩:١٣:٤٦٢٣:٤٩:٥٥
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٢:٤٨١٢:٢٩:٢٩١٨:٥٥:٤٧١٩:١٢:٤٤٢٣:٤٩:٤٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:٠٣:١٦١٢:٢٩:١٣١٨:٥٤:٤٥١٩:١١:٤١٢٣:٤٩:٣٢
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٣:٤٤١٢:٢٨:٥٦١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٣٧٢٣:٤٩:٢٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٤:١٢١٢:٢٨:٣٨١٨:٥٢:٤١١٩:٠٩:٣٣٢٣:٤٩:٠٨
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٠٤:٣٩١٢:٢٨:٢٠١٨:٥١:٣٨١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٨:٥٥
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٠٥:٠٧١٢:٢٨:٠٢١٨:٥٠:٣٤١٩:٠٧:٢٣٢٣:٤٨:٤٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٠٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٧:٤٤١٨:٤٩:٣٠١٩:٠٦:١٧٢٣:٤٨:٢٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٠٦:٠١١٢:٢٧:٢٥١٨:٤٨:٢٥١٩:٠٥:١١٢٣:٤٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:٠٦:٢٨١٢:٢٧:٠٦١٨:٤٧:١٩١٩:٠٤:٠٥٢٣:٤٧:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٦:٥٥١٢:٢٦:٤٧١٨:٤٦:١٤١٩:٠٢:٥٨٢٣:٤٧:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٣٠٦:٠٧:٢٢١٢:٢٦:٢٧١٨:٤٥:٠٨١٩:٠١:٥٠٢٣:٤٧:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢٦:٠٧١٨:٤٤:٠١١٩:٠٠:٤٣٢٣:٤٧:١٢
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٠٨:١٥١٢:٢٥:٤٧١٨:٤٢:٥٤١٨:٥٩:٣٥٢٣:٤٦:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٠٨:٤١١٢:٢٥:٢٦١٨:٤١:٤٧١٨:٥٨:٢٦٢٣:٤٦:٣٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٢٠٦:٠٩:٠٨١٢:٢٥:٠٦١٨:٤٠:٣٩١٨:٥٧:١٨٢٣:٤٦:٢٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٠٩:٣٤١٢:٢٤:٤٥١٨:٣٩:٣٢١٨:٥٦:٠٩٢٣:٤٦:٠٥
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٠:٠١١٢:٢٤:٢٤١٨:٣٨:٢٤١٨:٥٥:٠٠٢٣:٤٥:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٠:٢٧١٢:٢٤:٠٣١٨:٣٧:١٥١٨:٥٣:٥١٢٣:٤٥:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٠:٥٣١٢:٢٣:٤٢١٨:٣٦:٠٧١٨:٥٢:٤١٢٣:٤٥:١٢
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٧٠٦:١١:٢٠١٢:٢٣:٢١١٨:٣٤:٥٨١٨:٥١:٣٢٢٣:٤٤:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١١:٤٦١٢:٢٣:٠٠١٨:٣٣:٤٩١٨:٥٠:٢٢٢٣:٤٤:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٢:١٢١٢:٢٢:٣٩١٨:٣٢:٤٠١٨:٤٩:١٣٢٣:٤٤:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٢:٣٩١٢:٢٢:١٧١٨:٣١:٣١١٨:٤٨:٠٣٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:١٣:٠٥١٢:٢١:٥٦١٨:٣٠:٢٢١٨:٤٦:٥٣٢٣:٤٣:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٣:٣٢١٢:٢١:٣٥١٨:٢٩:١٣١٨:٤٥:٤٤٢٣:٤٣:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٣:٥٨١٢:٢١:١٣١٨:٢٨:٠٤١٨:٤٤:٣٤٢٣:٤٣:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٤:٢٥١٢:٢٠:٥٢١٨:٢٦:٥٥١٨:٤٣:٢٤٢٣:٤٢:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٩٠٦:١٤:٥٢١٢:٢٠:٣١١٨:٢٥:٤٥١٨:٤٢:١٥٢٣:١٢:٢٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:١٥:١٨١١:٢٠:٠٩١٧:٢٤:٣٦١٧:٤١:٠٥٢٢:٤٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایرانشهر

ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است که نام قدیم آن پهره بود

شهر ایرانشهر در ویکیپدیا

شهر ایرانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایرانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایرانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایرانشهر بر روی نقشه

شهر ایرانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایرانشهر
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایرانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایرانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ایرانشهر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایرانشهر
افق شرعی امروز فردا ایرانشهر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایرانشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایرانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایرانشهر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایرانشهر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایرانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو