جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایرانشهر

ایرنشهر | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ایرانشهر


اذان صبح: ٠٤:٥٩:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:١٣
اذان مغرب: ١٩:٠١:٥١
نیمه شب: ٢٣:٥١:٤١

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایرانشهر (شهرستان ایرنشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر ایرانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ایرانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایرانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

حضرت محمد (ص)
طمع‌كار،‌ فقیرترین انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایرانشهر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایرانشهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرانشهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایرانشهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایرانشهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایرانشهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٣:٢٣١٢:٢٥:٠٨١٨:٥٧:١٦١٩:١٤:٢٩٢٣:٤٤:١٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٢:٣١١٢:٢٤:٥٨١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٠٤٢٣:٤٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٢٤:٤٩١٨:٥٨:٢٢١٩:١٥:٣٩٢٣:٤٣:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٠:٤٨١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٨:٥٥١٩:١٦:١٤٢٣:٤٣:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٤٩:٥٨١٢:٢٤:٣٢١٨:٥٩:٢٩١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٣:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٤:٢٤١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:٢٦٢٣:٤٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٨:٢٠١٢:٢٤:١٧١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:٠١٢٣:٤٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٤:١٠١٩:٠١:١٠١٩:١٨:٣٧٢٣:٤٢:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٤:٠٤١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:١٣٢٣:٤٢:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٦:٠١١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٤٩٢٣:٤٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٤٥:١٧١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٥١١٩:٢٠:٢٥٢٣:٤٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٤:٣٣١٢:٢٣:٤٩١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٠٢٢٣:٤١:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:٣٨٢٣:٤١:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٤٣:١٠١٢:٢٣:٤١١٩:٠٤:٣٣١٩:٢٢:١٤٢٣:٤١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٢:٣٠١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٥:٠٨١٩:٢٢:٥٠٢٣:٤١:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٣٣٠٥:٤١:٥١١٢:٢٣:٣٦١٩:٠٥:٤٢١٩:٢٣:٢٧٢٣:٤١:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤١٠٥:٤١:١٣١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٠٣٢٣:٤١:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٠:٣٦١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٤٠٢٣:٤٠:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٢٠٥:٤٠:٠٠١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:١٦٢٣:٤٠:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:١٤٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٠:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢٨٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٣:٣٣١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٢٩٢٣:٤٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٨:٢١١٢:٢٣:٣٥١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٠:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٨٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٣:٣٧١٩:٠٩:٤١١٩:٢٧:٤١٢٣:٤٠:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١١:١٦٠٥:٣٧:٢١١٢:٢٣:٣٩١٩:١٠:١٤١٩:٢٨:١٧٢٣:٤٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٦:٥٣١٢:٢٣:٤٢١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٥٢٢٣:٤٠:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٣:٤٥١٩:١١:٢٢١٩:٢٩:٢٨٢٣:٤٠:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٣:٤٩١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:٠٣٢٣:٤٠:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٣٥:٣٦١٢:٢٣:٥٤١٩:١٢:٢٨١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٠:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٣:٥٩١٩:١٣:٠١١٩:٣١:١٣٢٣:٤٠:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایرانشهر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ایرانشهر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر ایرانشهر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٢:٤٧١٨:٤١:٤١١٨:٥٨:١٣٢٣:٥٤:٠٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥٣:٤٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٦١٢:٣٢:١١١٨:٤٢:٤٢١٨:٥٩:١٥٢٣:٥٣:٢٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٠:٥٩١٢:٣١:٥٣١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٤٧٢٣:٥٣:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٢:٥٩٠٦:١٩:٥٣١٢:٣١:٣٥١٨:٤٣:٤٢١٩:٠٠:١٨٢٣:٥٢:٤٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠١:٤٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٣١:١٧١٨:٤٤:١٣١٩:٠٠:٤٩٢٣:٥٢:٢٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٧:٤١١٢:٣١:٠٠١٨:٤٤:٤٣١٩:٠١:٢٠٢٣:٥٢:٠٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٦:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٨:٤٥:١٣١٩:٠١:٥١٢٣:٥١:٤١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٥:٣٠١٢:٣٠:٢٤١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥١:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٠:٠٧١٨:٤٦:١٤١٩:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:٥٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٢٩:٤٩١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٣:٢٥٢٣:٥٠:٣٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٢:١٥١٢:٢٩:٣٢١٨:٤٧:١٥١٩:٠٣:٥٧٢٣:٥٠:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:١١١٢:٢٩:١٥١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٤:٢٩٢٣:٤٩:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٠:٠٧١٢:٢٨:٥٩١٨:٤٨:١٦١٩:٠٥:٠٠٢٣:٤٩:٣٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٢٨:٤٢١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٣٢٢٣:٤٩:١٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٠٠١٢:٢٨:٢٦١٨:٤٩:١٧١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٦:٥٧١٢:٢٨:١٠١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٣٧٢٣:٤٨:٣٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٠:١٩١٩:٠٧:٠٩٢٣:٤٨:١٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٢٧:٣٩١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٤٢٢٣:٤٧:٥٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٧:٢٥١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٧:٣٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٧:١٠١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤٧:١٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٦:٥٦١٨:٥٢:٢٤١٩:٠٩:٢١٢٣:٤٦:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٥٤٢٣:٤٦:٣٦
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٠:١٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٢٦:٢٩١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٢٨٢٣:٤٦:١٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٨:٥٦١٢:٢٦:١٦١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٢٢٣:٤٥:٥٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٧:٥٩١٢:٢٦:٠٣١٨:٥٤:٣٢١٩:١١:٣٦٢٣:٤٥:٤١
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٣٦:٥٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٥:٥١١٨:٥٥:٠٥١٩:١٢:١٠٢٣:٤٥:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٦:٠٦١٢:٢٥:٤٠١٨:٥٥:٣٧١٩:١٢:٤٤٢٣:٤٥:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٤:٣٦٠٥:٥٥:١١١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:١٩٢٣:٤٤:٥٠
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٤:١٧١٢:٢٥:١٨١٨:٥٦:٤٣١٩:١٣:٥٤٢٣:٤٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایرانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایرانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٣٠:٥٨١١:٣٤:٣٥١٧:٣٨:٣٦١٧:٥٥:٠٦٢٣:٢٦:٠٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٠٠٦:٢٩:٥٢١٢:٣٤:١٧١٨:٣٩:٠٧١٨:٥٥:٣٨٢٣:٥٥:٤٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٠٠٦:٢٨:٤٥١٢:٣٣:٥٩١٨:٣٩:٣٨١٨:٥٦:٠٩٢٣:٥٥:٢٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٩٠٦:٢٧:٣٩١٢:٣٣:٤١١٨:٤٠:٠٩١٨:٥٦:٤٠٢٣:٥٥:٠٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٦:٣٢١٢:٣٣:٢٣١٨:٤٠:٤٠١٨:٥٧:١١٢٣:٥٤:٤٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٥:٢٥١٢:٣٣:٠٥١٨:٤١:١٠١٨:٥٧:٤٢٢٣:٥٤:٢٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٢٤:١٩١٢:٣٢:٤٧١٨:٤١:٤١١٨:٥٨:١٣٢٣:٥٤:٠٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٢:٢٩١٨:٤٢:١١١٨:٥٨:٤٤٢٣:٥٣:٤٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٦١٢:٣٢:١١١٨:٤٢:٤٢١٨:٥٩:١٥٢٣:٥٣:٢٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٠:٥٩١٢:٣١:٥٣١٨:٤٣:١٢١٨:٥٩:٤٧٢٣:٥٣:٠٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:١٩:٥٣١٢:٣١:٣٥١٨:٤٣:٤٢١٩:٠٠:١٨٢٣:٥٢:٤٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:١٨:٤٧١٢:٣١:١٧١٨:٤٤:١٣١٩:٠٠:٤٩٢٣:٥٢:٢٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:١٧:٤١١٢:٣١:٠٠١٨:٤٤:٤٣١٩:٠١:٢٠٢٣:٥٢:٠٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٢٠٦:١٦:٣٥١٢:٣٠:٤٢١٨:٤٥:١٣١٩:٠١:٥١٢٣:٥١:٤١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٥:٣٠١٢:٣٠:٢٤١٨:٤٥:٤٤١٩:٠٢:٢٣٢٣:٥١:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٤:٢٥١٢:٣٠:٠٧١٨:٤٦:١٤١٩:٠٢:٥٤٢٣:٥٠:٥٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٣:٢٠١٢:٢٩:٤٩١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٣:٢٥٢٣:٥٠:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٢:١٥١٢:٢٩:٣٢١٨:٤٧:١٥١٩:٠٣:٥٧٢٣:٥٠:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٩٠٦:١١:١١١٢:٢٩:١٥١٨:٤٧:٤٥١٩:٠٤:٢٩٢٣:٤٩:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٠:٠٧١٢:٢٨:٥٩١٨:٤٨:١٦١٩:٠٥:٠٠٢٣:٤٩:٣٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٢٨:٤٢١٨:٤٨:٤٦١٩:٠٥:٣٢٢٣:٤٩:١٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٠٨:٠٠١٢:٢٨:٢٦١٨:٤٩:١٧١٩:٠٦:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٦:٥٧١٢:٢٨:١٠١٨:٤٩:٤٨١٩:٠٦:٣٧٢٣:٤٨:٣٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:٥٥١٢:٢٧:٥٥١٨:٥٠:١٩١٩:٠٧:٠٩٢٣:٤٨:١٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٢٧:٣٩١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:٤٢٢٣:٤٧:٥٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٠٣:٥٢١٢:٢٧:٢٥١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:١٥٢٣:٤٧:٣٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٦٠٦:٠٢:٥٢١٢:٢٧:١٠١٨:٥١:٥٣١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤٧:١٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٢٦:٥٦١٨:٥٢:٢٤١٩:٠٩:٢١٢٣:٤٦:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:٥٣١٢:٢٦:٤٢١٨:٥٢:٥٦١٩:٠٩:٥٤٢٣:٤٦:٣٦
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٦٠٥:٥٩:٥٤١٢:٢٦:٢٩١٨:٥٣:٢٨١٩:١٠:٢٨٢٣:٤٦:١٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٥:٥٨:٥٦١٢:٢٦:١٦١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٢٢٣:٤٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایرانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر ایرانشهر شهر ایرانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایرانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایرانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایرانشهر

ایرانشهر یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است که نام قدیم آن پهره بود

شهر ایرانشهر در ویکیپدیا

شهر ایرانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایرانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایرانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایرانشهر بر روی نقشه

شهر ایرانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایرانشهر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر ایرانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایرانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایرانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ایرانشهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایرانشهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ایرانشهر
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ایرانشهر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایرانشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ایرانشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ایرانشهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ایرانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایرانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو