جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ایذه

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ایذه

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:١٠
اذان مغرب: ١٨:١٢:٢٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٠:٢١

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایذه (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر ایذه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایذه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایذه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

تام ویلسون
خرد، همیشه با گذر زمان به دست نمی‌آید. گاهی زمان همچنان می‌گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایذه

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایذه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایذه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ایذه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایذه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ایذه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٦٠٦:٤١:٥٨١٣:١٠:٣٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٢٣٠٠:٢٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٠:٤٨١٣:١٠:١٨١٩:٤٠:١٨١٩:٥٨:٠٦٠٠:٢٨:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٣٩:٣٩١٣:١٠:٠٤١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٩٠٠:٢٧:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٨:٣١١٣:٠٩:٥١١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٧:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٧:٢٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٥:١٠١٣:٠٩:١٣١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٤٣٠٠:٢٦:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٩:٠١١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٦:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٨:٥٠١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٥:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٥:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٢٥:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٨:١٨١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٤:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٢٤:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٤:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٧:٥١١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٤:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٢٣:٤٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٢٣:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٧:٢٩١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٥٢٠٠:٢٣:١٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٣:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٢:١٠١٣:٠٧:١٧١٩:٥٢:٥٢٢٠:١١:٢١٠٠:٢٢:٤٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢١:١٧١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٢:٣٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٤:١٧٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٢:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٢:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٤٥١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٢١٠٠:٢١:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٧:٥٧١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢١:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٧:١٠١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥١٠٠:٢١:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٦:٢٤١٣:٠٦:٥٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢١:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٤٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٠٥٠٠:٢١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایذه

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایذه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ایذه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایذه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ایذه

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایذه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایذه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایذه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر ایذه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایذه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایذه

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایذه شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ایذه شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ایذه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایذه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایذه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایذه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایذه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایذه

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٨:٥٠١٢:٠٣:٠٧١٨:٠٦:٥٤١٨:٢٤:١٠٢٣:٢٣:١٢
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٠٢:٤٦١٨:٠٥:٣٥١٨:٢٢:٥١٢٣:٢٢:٥٣
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:٠٠:٠٤١٢:٠٢:٢٥١٨:٠٤:١٧١٨:٢١:٣٢٢٣:٢٢:٣٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٢:٠٤١٨:٠٢:٥٨١٨:٢٠:١٣٢٣:٢٢:١٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠١:١٩١٢:٠١:٤٤١٨:٠١:٣٩١٨:١٨:٥٤٢٣:٢١:٥٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:٠١:٥٦١٢:٠١:٢٣١٨:٠٠:٢١١٨:١٧:٣٦٢٣:٢١:٣٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٢:٣٤١٢:٠١:٠٣١٧:٥٩:٠٣١٨:١٦:١٨٢٣:٢١:١٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٣:١٢١٢:٠٠:٤٣١٧:٥٧:٤٥١٨:١٥:٠١٢٣:٢٠:٥٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٠٠:٢٣١٧:٥٦:٢٨١٨:١٣:٤٣٢٣:٢٠:٤٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٠٠:٠٤١٧:٥٥:١٠١٨:١٢:٢٦٢٣:٢٠:٢١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٥:٠٧١١:٥٩:٤٥١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:١٠٢٣:٢٠:٠٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:٠٥:٤٦١١:٥٩:٢٦١٧:٥٢:٣٧١٨:٠٩:٥٤٢٣:١٩:٤٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:٠٦:٢٥١١:٥٩:٠٧١٧:٥١:٢١١٨:٠٨:٣٩٢٣:١٩:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٧:٠٤١١:٥٨:٤٩١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٩:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٠٠٦:٠٧:٤٤١١:٥٨:٣١١٧:٤٨:٥١١٨:٠٦:٠٩٢٣:١٨:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٨:٢٤١١:٥٨:١٤١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٤:٥٥٢٣:١٨:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٩٠٦:٠٩:٠٥١١:٥٧:٥٧١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٣:٤٢٢٣:١٨:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٠٩٠٦:٠٩:٤٥١١:٥٧:٤١١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٢:٣٠٢٣:١٧:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٠:٢٦١١:٥٧:٢٥١٧:٤٣:٥٦١٨:٠١:١٨٢٣:١٧:٤٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٩٠٦:١١:٠٨١١:٥٧:٠٩١٧:٤٢:٤٤١٨:٠٠:٠٦٢٣:١٧:٢٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١١:٤٩١١:٥٦:٥٤١٧:٤١:٣٢١٧:٥٨:٥٦٢٣:١٧:١٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٢:٣٢١١:٥٦:٤٠١٧:٤٠:٢١١٧:٥٧:٤٦٢٣:١٦:٥٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٣:١٤١١:٥٦:٢٦١٧:٣٩:١١١٧:٥٦:٣٧٢٣:١٦:٤٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٣:٥٧١١:٥٦:١٣١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٥:٢٩٢٣:١٦:٢٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٤:٤٠١١:٥٦:٠٠١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٤:٢٢٢٣:١٦:١١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٩٠٦:١٥:٢٤١١:٥٥:٤٨١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٣:١٥٢٣:١٥:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٠٠٦:١٦:٠٨١١:٥٥:٣٦١٧:٣٤:٣٨١٧:٥٢:٠٩٢٣:١٥:٤٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٦:٥٢١١:٥٥:٢٥١٧:٣٣:٣٢١٧:٥١:٠٥٢٣:١٥:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:١٧:٣٧١١:٥٥:١٥١٧:٣٢:٢٧١٧:٥٠:٠١٢٣:١٥:١٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٨:٢٢١١:٥٥:٠٥١٧:٣١:٢٢١٧:٤٨:٥٨٢٣:١٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایذه شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ایذه شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایذه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایذه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایذه

ایذه، از شهرهای بختیارینشین استان خوزستان است و به عنوان پایتخت بختیاری شناخته می شود. مرکز شهرستان ایذه در جنوب غرب ایران است که پیشینه تاریخی آن بنابر پژوهش‌های انجام شده و وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد

شهر ایذه در ویکیپدیا

شهر ایذه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایذه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایذه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایذه بر روی نقشه

شهر ایذه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایذه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایذه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایذه
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ایذه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایذه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایذه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایذه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ایذه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ایذه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ایذه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ایذه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایذه
جدول اوقات شرعی امروز فردا ایذه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایذه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایذه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو