جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ایذه

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ایذه


اذان صبح: ٠٥:٢٨:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٤:١٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٠:٣٨
اذان مغرب: ١٨:١٨:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٣:٥٨

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ایذه (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ شهر ایذه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ایذه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایذه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بودا
خردمند با بیدار كردن خوداشتیاقی و خویشتنداری، تواند برای خویش جزیره‌ای سازد كه هیچ سیلی آن را غرق نتواند كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ایذه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ایذه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایذه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ایذه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ایذه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ایذه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٣١:٤١١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٢٥:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٥١٠٠:٢٥:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٩:٣٧١٣:٠٨:١٧١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٨:٣٦١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٢٤:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٧:٥٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٤:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٧:٥١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢٣:٥٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٠:١٤٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢٣:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٠٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٣:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٧:٢٩١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٣:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٧:٢٣١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٢:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٧:١٧١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٣٤٠٠:٢٢:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٢١:٠٥١٣:٠٧:١٢١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٢:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٠:١٣١٣:٠٧:٠٨١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٠٣٠٠:٢٢:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٩:٢٣١٣:٠٧:٠٤١٩:٥٥:١٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٢:٠٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٧:٠٠١٩:٥٥:٥٢٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢١:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٧:٤٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:١٨٠٠:٢١:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٥٧:١٦٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢١:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٦:١٣١٣:٠٦:٥٣١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢١:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٣١٠٠:٢١:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٦:٥٢١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٨:١٥٠٠:٢١:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٤:٠٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٥٩٠٠:٢٠:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٥٣٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٠:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٥٧٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٦:٥٤٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٠:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:٠٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٠:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:١١:٣١١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:٥٣٠٠:٢٠:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١٩٠٠:٢٠:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٧:٠٩٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٤:٠١٠٠:٢٠:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٧:١٣٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٠:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٧:١٨٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٢٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ایذه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ایذه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایذه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایذه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر ایذه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٠٨١٢:٢٣:٠٨١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٧:٥٠٢٣:٤١:٤٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٦:٣٧١٢:٢٣:٢٠١٧:٤٠:٢١١٧:٥٨:٤٤٢٣:٤١:٥٦
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٣٠٠٧:٠٦:٠٥١٢:٢٣:٣١١٧:٤١:١٧١٧:٥٩:٣٧٢٣:٤٢:١٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٥:٣١١٢:٢٣:٤٢١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:٣٠٢٣:٤٢:٢٤
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٣٦٠٧:٠٤:٥٦١٢:٢٣:٥١١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٢٣٢٣:٤٢:٣٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٤:١٩١٢:٢٤:٠٠١٧:٤٤:٠٢١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٢:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٣٦٠٧:٠٣:٤٠١٢:٢٤:٠٨١٧:٤٤:٥٧١٨:٠٣:٠٨٢٣:٤٣:٠٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤١:٠٤٠٧:٠٣:٠١١٢:٢٤:١٥١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٤:٠١٢٣:٤٣:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٢:١٩١٢:٢٤:٢٢١٧:٤٦:٤٦١٨:٠٤:٥٣٢٣:٤٣:٢٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠١:٣٦١٢:٢٤:٢٧١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٥:٤٥٢٣:٤٣:٢٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٩:١٨٠٧:٠٠:٥٢١٢:٢٤:٣٢١٧:٤٨:٣٤١٨:٠٦:٣٧٢٣:٤٣:٣٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٨:٣٩٠٧:٠٠:٠٧١٢:٢٤:٣٦١٧:٤٩:٢٨١٨:٠٧:٢٩٢٣:٤٣:٤٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:٥٩٠٦:٥٩:٢٠١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٤٣:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٧:١٨٠٦:٥٨:٣١١٢:٢٤:٤١١٧:٥١:١٤١٨:٠٩:١١٢٣:٤٣:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٦:٣٥٠٦:٥٧:٤٢١٢:٢٤:٤٣١٧:٥٢:٠٧١٨:١٠:٠٢٢٣:٤٣:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٥:٥١٠٦:٥٦:٥١١٢:٢٤:٤٤١٧:٥٣:٠٠١٨:١٠:٥٢٢٣:٤٤:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٥:٠٦٠٦:٥٥:٥٩١٢:٢٤:٤٤١٧:٥٣:٥٢١٨:١١:٤٣٢٣:٤٤:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٥:٠٦١٢:٢٤:٤٣١٧:٥٤:٤٤١٨:١٢:٣٣٢٣:٤٤:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٤:١٢١٢:٢٤:٤١١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:٢٢٢٣:٤٤:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٢:٤١٠٦:٥٣:١٦١٢:٢٤:٣٩١٧:٥٦:٢٧١٨:١٤:١٢٢٣:٤٤:٠٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣١:٥٠٠٦:٥٢:٢٠١٢:٢٤:٣٦١٧:٥٧:١٨١٨:١٥:٠١٢٣:٤٤:٠٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥١:٢٢١٢:٢٤:٣٢١٧:٥٨:٠٨١٨:١٥:٥٠٢٣:٤٤:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٠:٢٣١٢:٢٤:٢٨١٧:٥٨:٥٨١٨:١٦:٣٩٢٣:٤٤:٠٤
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٩:١٠٠٦:٤٩:٢٤١٢:٢٤:٢٣١٧:٥٩:٤٨١٨:١٧:٢٧٢٣:٤٤:٠١
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٨:٢٣١٢:٢٤:١٨١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:١٥٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٧:١٧٠٦:٤٧:٢١١٢:٢٤:١١١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٠٢٢٣:٤٣:٥٣
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٦:١٩١٢:٢٤:٠٤١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٥٠٢٣:٤٣:٤٨
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٣:٤٢
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٤:١١١٢:٢٣:٤٩١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٢٤٢٣:٤٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ایذه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایذه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ایذه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر ایذه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ایذه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ایذه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٤٠٦:٤٨:٢٣١٢:٢٤:١٨١٨:٠٠:٣٨١٨:١٨:١٥٢٣:٤٣:٥٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٤٧:٢١١٢:٢٤:١١١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٠٢٢٣:٤٣:٥٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٩٠٦:٤٦:١٩١٢:٢٤:٠٤١٨:٠٢:١٦١٨:١٩:٥٠٢٣:٤٣:٤٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٠٠٦:٤٥:١٦١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٣:٠٤١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٣:٤٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٩٠٦:٤٤:١١١٢:٢٣:٤٩١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٢٤٢٣:٤٣:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٣:٠٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٢:١٠٢٣:٤٣:٢٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٢:٠٠١٢:٢٣:٣٠١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٢:٥٦٢٣:٤٣:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١١٠٦:٤٠:٥٣١٢:٢٣:٢٠١٨:٠٦:١٥١٨:٢٣:٤٢٢٣:٤٣:١١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٣٩:٤٦١٢:٢٣:١٠١٨:٠٧:٠١١٨:٢٤:٢٧٢٣:٤٣:٠١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠١٠٦:٣٨:٣٨١٢:٢٢:٥٩١٨:٠٧:٤٨١٨:٢٥:١٣٢٣:٤٢:٥١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٣٧:٢٩١٢:٢٢:٤٧١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٥:٥٨٢٣:٤٢:٤٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٦:١٩١٢:٢٢:٣٥١٨:٠٩:١٩١٨:٢٦:٤٢٢٣:٤٢:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٥:٠٩١٢:٢٢:٢٣١٨:١٠:٠٤١٨:٢٧:٢٦٢٣:٤٢:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٣:٥٨١٢:٢٢:٠٩١٨:١٠:٤٩١٨:٢٨:١٠٢٣:٤٢:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:١٨٠٦:٣٢:٤٦١٢:٢١:٥٦١٨:١١:٣٤١٨:٢٨:٥٤٢٣:٤١:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٦٠٦:٣١:٣٤١٢:٢١:٤٢١٨:١٢:١٨١٨:٢٩:٣٨٢٣:٤١:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٠:٢٢١٢:٢١:٢٨١٨:١٣:٠٢١٨:٣٠:٢١٢٣:٤١:٢١
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٩:٠٩١٢:٢١:١٣١٨:١٣:٤٥١٨:٣١:٠٤٢٣:٤١:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٢٧:٥٥١٢:٢٠:٥٨١٨:١٤:٢٩١٨:٣١:٤٧٢٣:٤٠:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٣٠٦:٢٦:٤١١٢:٢٠:٤٢١٨:١٥:١٢١٨:٣٢:٣٠٢٣:٤٠:٣٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٢٥:٢٧١٢:٢٠:٢٦١٨:١٥:٥٥١٨:٣٣:١٢٢٣:٤٠:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٤:١٢١٢:٢٠:١٠١٨:١٦:٣٧١٨:٣٣:٥٤٢٣:٤٠:٠١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٢:٥٧١٢:١٩:٥٤١٨:١٧:٢٠١٨:٣٤:٣٦٢٣:٣٩:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢١:٤٢١٢:١٩:٣٧١٨:١٨:٠٢١٨:٣٥:١٨٢٣:٣٩:٢٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٠:٢٦١٢:١٩:٢٠١٨:١٨:٤٤١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٩:٠٨
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:١٩:١٠١٢:١٩:٠٣١٨:١٩:٢٦١٨:٣٦:٤٢٢٣:٣٨:٤٩
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٧:٥٤١٢:١٨:٤٦١٨:٢٠:٠٧١٨:٣٧:٢٤٢٣:٣٨:٣٠
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٦:٣٨١٢:١٨:٢٩١٨:٢٠:٤٩١٨:٣٨:٠٥٢٣:٣٨:١١
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٥:٢٢١٢:١٨:١١١٨:٢١:٣٠١٨:٣٨:٤٧٢٣:٣٧:٥١

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ایذه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ایذه شهر ایذه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر ایذه شهر ایذه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ایذه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ایذه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ایذه

ایذه، از شهرهای بختیارینشین استان خوزستان است و به عنوان پایتخت بختیاری شناخته می شود. مرکز شهرستان ایذه در جنوب غرب ایران است که پیشینه تاریخی آن بنابر پژوهش‌های انجام شده و وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد

شهر ایذه در ویکیپدیا

شهر ایذه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ایذه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ایذه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ایذه بر روی نقشه

شهر ایذه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ایذه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ایذه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ایذه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر ایذه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ایذه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ایذه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ایذه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایذه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ایذه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ایذه
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ایذه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ایذه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ایذه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ایذه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ایذه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ایذه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو