جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان ایذه

خوزستان

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان ایذه

نماز

ساعت به وقت ایران

شنبه ٣١ فروردین ١٣٩٨ هجری شمسی
١٤ شعبان ١٤٤٠ هجری قمری
٢٠ آوریل ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان ایذه

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
ایذه - ایذه٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٩:٣٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٦:٥٠
ایذه - دهدز٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٨:٤٨٠٠:٢٥:١٦
ایذه - سادات حسینی٠٥:١١:١٥٠٦:٣٥:٢٧١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٥:١٧
ایذه - پیون٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:١٢٠٠:٢٧:١٠

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان ایذه بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان ایذه دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان ایذه

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان ایذه بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان ایذه
ایذه پیون دهدز
سادات حسینی

جدول روستاهای شهرستان ایذه
آب خوگان آب راک دو آب راک یک
آب چنار ابراک اژگیل احمدآقا
اردوت دلی اشکفت بزرگ اشکفت پهلو
اشگفت جاموشی اشگفت گاو امامزاده امیرالمومنین
انبارعلوفه جنگلداری بردبران بردگپی
بلوطک بنه قباد تکآب بندان
خداکرم دالوزهرا دره اشکفت سراک
دره خشک ده مورد رازوندون
روزرک سراک سفلی سراک علیا
سرتنکال عالی علی آباد
قلعه کژدمک لوایی لیراب
محمودخان میانرگ پاچات
پای راه کل گرد پرچستان اورک شالو پرچستان علی حسین مولا
پرچستان فاضل پرچستان گورویی پل ابدوغ
چشمه خاتون چم چهارتنگ علیا
چولکی چیوه کارنج
کل دوزخ دو کل دوزخ یک کل نرگس
کل نرگس کارنج کل چویل کل کارنج
کهباددو کهبادیک کهشورداودعلی
کهشورسفلی کهشورعلی نظر کهشورعلیا
کول استری کول جاز کول زرد
کول فرح گله واری آب جازی
ابیدی الهک بلوطک شیخان
بلوطک لندی بنه حاجت بیضی تک
تلخاب تلخاب احمدی تکاب
خنگ اژدر خنگ اژدرعلیای اول خنگ کرمعلی وند
خنگ کمال وند خنگ یارعلی وند راسفند
رباط لاپهن میانگران سفلی
میانگران علیا نوترکی احمدی نوترکی طهماسبی
نوترکی غریبی نوترکی مختاری نورآباد
پاگچ کله ضرب کمراب
آب سوراخ ابوالخیر اسلام آباد
امیرآباد ایوک بادلان
بحوض برآفتاب رضایی برآفتاب ظفری
برآفتاب علی مومن برآفتاب فاضل بردکل
بنه بلوط تسبیحی جدول کون
حوض گل دربه غریبی دره خون فالح
دره زنگ دره غریب دره کولک
دره گزو دهنو دهنوکیزوک
دوروه زراس سرتنگ آب سفید
سرتوف سمو سه بلوطک
سه چارک شاغاز شله زاردو
فالح قلندران لیرسیاه شاپوری
لیرسیاه موزرم ماریو ملاح
میانجو میراحمد پرچل
پرچونک پس قلعه چم زرک
چم مولا چمن گردلیدان
گودرعبدالرضا گورپرویز آب راه
آب سرخ آب گنجشکی امامزاده محمد
اوند اکای باجول
بادام زار باغ ابراهیم باغ کهلونگچین
برآفتاب سادات بردرو بردزرد
بردلی بزرگ شیوند بلوطک شالو
بنه ارون تنگ ریگ تنگ قاف
جنگی جهانگرد جوکار
خواجه انور دره کت دشت اوزر
دم تنگ ده بالایی ده زیر
دودر دوشلواری راه
رکعت سفلی رکعت علیا زیرکوه شالو
سادات محمدابراهیم سبزی سردره
سرصحرا سرکان سرگچ
سیسه دون بزرگ شوشتری قلعه لوا
قلعه مبارک لارم لاکم
لنده لیرزرد موردسادات
موردکندک می دزون میانگران
نافر نعل کنان نوشیوند
پاتاوه پامله پشت آسیاب
پل شالو چل کیرا چهارده
کتف ملک کفت زیتون کفت گوشه
کل کلخنگدون کلمت شالو
کمپرادار کهرک گندیکار
گوش کهنه گویله امامزاده شیریزدان
بردگپ تنه تکاب
تی یک درازدره دره جهود
دره خصی دریاس دم دز
ده راخدا ده کهنه موزرم ده کیان
دهدز دوبندشیران راکه اولاد
راکه عرب سراشکفت سرتل
سررگ خواجه سرمسجد شیخ مادی
قطعه قلعه سردبالا قلعچه موزرم
لهبید لیرشیران لیرهاران
لیشاسی مرغا مورد
موردراز چلیساد چهل تنان
کربچه کل بابادی کل بلند
کل خواجه کل خواجه سفلی کل دیک
کل نقدعلی کلبردی کلچونک
کلیملک کمپرادار کهرلا
گردش گرمت ابید
بره ده بنشتی بنه شنبه
تلخاب جنگه درب کاظم
دره بنه ها دره خشک دره زنگ
دره قباد دره چینه دره کرسیاه
ده دربه دورک دیدارقلی
سرتنگ فالح سرتوره ها سه چاه
شله دون فالح سرقلعه قریه تیمور
لارم لاکورگان لهلشتا
ممبین مورد موللی
هوفل پاتوه پس تنگ
پس چات چال ابزا چیدنک
کولگاه آب نیک ابزهلو
ابوژدان ادین علی نظری اردفه
اردوت درویش اردوت نظر اردوت کل
انجیرستان بادی باران
باریان برآفتاب برآفتاب امان اله
برآفتاب سعیدی برآفتاب چویل بردزرد
بردمیل بنه تیمور ترشک
تلخاب برهروا تلخاب مشقلی تنگزیرگل بردر
جوادسعیدی جوکار حسینعلی
درویش سعیدی دست کرتان دلی
ده ثریا ده حوض ده شیخ
ده میران ده کهنه دهداران
دوبلوطان دورک دوپوک انصاری
دیمه ترو سراب سرافراز
سرانبار سرتل سردآب صیفور
سرقلعه سرقلعه زیوار سرقلعه پلمی
سرچشمه تلخاب سوسنبل سیدمرادمهدی پور
شیمن شیمن زیراب عباسعلی
لولو مال ویران منجفکه
مهرنان مهرنان حیدری میان گلالان
ناصرکوه نجفقلی نپیان
هزارمیشی پارده پره
پیرانشاهی چلویر چهارقاش
چولک ریزک کبوترگران کل
کهنه بهرامی کولخران کپک
گردخانه گلال گله
گندال زار گوراب گچگان
گیلان یگاوی آب زالو
ابریزک ابریزکی بردزرد
بردنشانده بل گروس بن کنار
بنه مورت لاخشک بیشه شیرین تنباکوکارابراهیم
تنباکوکارعلی تنباکوکارقاسمعلی جازستان
جلوگیر دره اشگفت دره باریک
دره خل کمبو دهگه دهگه لالمیر
دیدارگاه سفلی دیدارگاه علیا رزگاه
سرتنگ دهگه سرموردکل سرپوشیده
سیدنظر سیدکریم شهرک ابزالو
شهرک بردبران شیخ خیری علی آباد
قلعه سفیدسفلی قلعه سفیدعلیا لاخشک
لشگرگاه نام نیها ورزردسفلی
ورزردعلیا پایتخت ورزرد پرخلیل
پرسیاه چم ریحان چم عزیز
چهاربیشه کت بسته کج کلاه
کمبو کناردون سفلی کناردون علیا
کهریز یگاوی آب انار ی
ابله سفلی ابله علیا اشترگرد
اشگفت بابامیر امیرآباد اکبرآباد
باغ انار بختیار بنه رحمالی
بنه نجفقلی بی بی گل مرده سفلی بی بی گل مرده علیا
بی سیم بیدزرد ترکاب
تنگ اندری تنگ پلنگی تنگ کوره
تپولی جه جه جوغ بند
جوغ نسه جونو حصار
خدرآباد دره کرته دره گچی
دورک زنان سفلی دورک زنان علیا دوشلواری
روزعلی سرقلعه هلایجان سرکان سفلی
سرکان علیا سرگچ سه بلوطان
سیف اله سعیدی شاهین شهرک طالقانی
شورباریک شورتنگ شیخ دزی
شیرین اب علی فتح غلام
قلعه سرخه مال سیدی سفلی مال سیدی علیا
منی یر موردغفار موردفل
موردولیخان نال اشکنون نوروزعلی
هزارمنی پرسوراخ پیریعقوب
چشمه کره چم عرب چنارستان
کتف ناشلیل کروک کنارلکه
کون سرخ گودبن گمیک سفلی گمیک علیا
گمیک وسطی گنجانک گنداوه
گودتلفن گودگچ سفلی گودگچ علیا
گوراب گورخر آب خرزهره
آب زهلی ابجاز ابدره
ابغار ابچل اصلان
انجه اندون اینه شکسته
بادام زار بارون برآفتاب کاشکلی
بردپاره حسن بزبخشان بنه احمد
تاکوتر تخت سبز تخت سراب
تخت میان تنگ دیوکاشکلی توکک
جلا جمعه حسنقلی
حسینعلی حمزه علی صالحی خیمه گاه
داورپناه دراره فتح اله دره اشگفت لیموچی
دره لبد دره ول دشتمال
دلا دلی دم اب کاشان
ده چل دهنو دوبلوطان
رنگنگ ریگگ ا سرآب امید
سرانبارکاشکلی سرتنگ سرتنگ شبکوری
سردره ول سررگ سررگ داورپناه
سفیدار سلیمی سه اشگفتان
شره شمی شوار
شوسی کشته شکرته عبدالکریم
عجم علی حسین غفور
قیصرآباد لادراز لاکوتا
لاگلزار لیموچی مازه باریک
ماوه محمدتقی نرگسی
پشت پیان پنتی پیان سفلی
پیان علیا چات سیاه چال بردر
چزرگی چهارتنگال پایین چهارموران
چپی کارتا کفت چهوار
کل خنگک کل چنار کل کل
کناری کنفه گادکوه
گربلوط گردن طاق گله مشک
گوض بیلواحاجی نصراله یادعلیشهرستان ایذه بر روی نقشه

شهرستان ایذه

درباره شهرستان ایذه

ایذه، از شهرهای بختیارینشین استان خوزستان است و به عنوان پایتخت بختیاری شناخته می شود. مرکز شهرستان ایذه در جنوب غرب ایران است که پیشینه تاریخی آن بنابر پژوهش‌های انجام شده و وجود آثار و سنگ‌نبشته‌های باستانی مربوط به دوران عیلامیان می‌باشد

لینک شهرستان ایذه در ویکیپدیا


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان ایذه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان ایذه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان ایذه
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان ایذه جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان ایذه مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان ایذه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو