جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبری

کوشکنار | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز اکبری


اذان صبح: ٠٥:١٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٢:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:١٩
اذان مغرب: ١٨:١٠:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبری (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای اکبری)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اکبری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دوریس دی
زن خودش را خوشگل می كند چون خوب می داند كه چشم مرد، تكامل یافته تر از مغز اوست!

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبری

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٥:٤٠١٢:٥٦:٤٧١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٣٠٠٠:١٦:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٦:٣٧١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٠٥٠٠:١٥:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٣:٥٣١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٦:٤١٠٠:١٥:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٢٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٦:١٨١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٧:١٦٠٠:١٥:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٢:١٠١٢:٥٦:٠٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٥٢٠٠:١٤:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢١:٢٠١٢:٥٦:٠١١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٢٧٠٠:١٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٠:٣١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٤:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٥:٤٦١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٣٩٠٠:١٤:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢١٠٦:١٨:٥٥١٢:٥٥:٤٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:١٥٠٠:١٤:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥١٠٠:١٣:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٧:٢٣١٢:٥٥:٢٨١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٢٧٠٠:١٣:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٥٥:٢٣١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٣:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٥:١٨١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٣:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:١٣١٢:٥٥:١٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:١٦٠٠:١٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٣١١٢:٥٥:١١١٩:٣٦:١١١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٢:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٥١١٢:٥٥:٠٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٢٩٠٠:١٢:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٩٠٦:١٣:١٢١٢:٥٥:٠٦١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٢:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٢:٣٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٢:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١١:٥٧١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:١٨٠٠:١٢:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٢٢١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٥٥٠٠:١٢:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٣١٠٠:١٢:١٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٠:١٤١٢:٥٥:٠٣١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٠٩:٤٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:١١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠٩:١١١٢:٥٥:٠٦١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:١١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٥:٠٩١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٥٦٠٠:١١:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٥:١٢١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٣٢٠٠:١١:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٥:١٥١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٠٨٠٠:١١:٤٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٧:٢١١٢:٥٥:١٩١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٤٣٠٠:١١:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٢:١٨٠٠:١١:٤٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٥:٢٩١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١١:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبری

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اکبری

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای اکبری

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٤٧:١٥١٢:١١:١٨١٧:٣٥:٣٧١٧:٥٣:٠٧٢٣:٣١:٤٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٦:٥٢١٢:١١:٣٠١٧:٣٦:٢٤١٧:٥٣:٥٣٢٣:٣١:٥٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٤٦:٢٧١٢:١١:٤١١٧:٣٧:١٢١٧:٥٤:٣٩٢٣:٣٢:١٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٢٧:١٣٠٦:٤٦:٠١١٢:١١:٥٢١٧:٣٧:٥٩١٧:٥٥:٢٥٢٣:٣٢:٢٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٤٥:٣٤١٢:١٢:٠٢١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٦:١٠٢٣:٣٢:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٢٦:٣١٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٢:١١١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٦:٥٥٢٣:٣٢:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٤:٣٥١٢:١٢:١٩١٧:٤٠:٢٠١٧:٥٧:٤٠٢٣:٣٣:٠١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٤٤:٠٣١٢:١٢:٢٦١٧:٤١:٠٦١٧:٥٨:٢٤٢٣:٣٣:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٢٥:١٧٠٦:٤٣:٣٠١٢:١٢:٣٢١٧:٤١:٥٢١٧:٥٩:٠٨٢٣:٣٣:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٢:٥٦١٢:١٢:٣٨١٧:٤٢:٣٨١٧:٥٩:٥٢٢٣:٣٣:٢٩
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٢٤:٢٠٠٦:٤٢:٢٠١٢:١٢:٤٢١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٠:٣٦٢٣:٣٣:٣٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٤١:٤٣١٢:١٢:٤٦١٧:٤٤:٠٨١٨:٠١:١٩٢٣:٣٣:٤٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤١:٠٥١٢:١٢:٤٩١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٢:٠٢٢٣:٣٣:٤٩
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٢٢:٤٥٠٦:٤٠:٢٦١٢:١٢:٥٢١٧:٤٥:٣٧١٨:٠٢:٤٤٢٣:٣٣:٥٤
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٢٢:١١٠٦:٣٩:٤٥١٢:١٢:٥٣١٧:٤٦:٢١١٨:٠٣:٢٦٢٣:٣٣:٥٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٢١:٣٥٠٦:٣٩:٠٣١٢:١٢:٥٤١٧:٤٧:٠٥١٨:٠٤:٠٨٢٣:٣٤:٠٢
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٣٨:٢٠١٢:١٢:٥٤١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٤:٤٩٢٣:٣٤:٠٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٣٧:٣٦١٢:١٢:٥٣١٧:٤٨:٣١١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣٤:٠٦
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:١٩:٤١٠٦:٣٦:٥١١٢:١٢:٥٢١٧:٤٩:١٣١٨:٠٦:١١٢٣:٣٤:٠٧
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:١٩:٠٠٠٦:٣٦:٠٥١٢:١٢:٤٩١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:٥٢٢٣:٣٤:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:١٨:١٨٠٦:٣٥:١٧١٢:١٢:٤٧١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٧:٣٢٢٣:٣٤:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٣٤:٢٩١٢:١٢:٤٣١٧:٥١:١٨١٨:٠٨:١١٢٣:٣٤:٠٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٣٣:٤٠١٢:١٢:٣٩١٧:٥١:٥٩١٨:٠٨:٥١٢٣:٣٤:٠٢
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:١٦:٠٥٠٦:٣٢:٥٠١٢:١٢:٣٤١٧:٥٢:٣٩١٨:٠٩:٣٠٢٣:٣٣:٥٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:١٥:١٩٠٦:٣١:٥٨١٢:١٢:٢٨١٧:٥٣:١٩١٨:١٠:٠٨٢٣:٣٣:٥٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:١٤:٣١٠٦:٣١:٠٦١٢:١٢:٢٢١٧:٥٣:٥٩١٨:١٠:٤٧٢٣:٣٣:٥١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٠:١٣١٢:١٢:١٥١٧:٥٤:٣٨١٨:١١:٢٥٢٣:٣٣:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٠١٢:١٢:٠٧١٧:٥٥:١٧١٨:١٢:٠٢٢٣:٣٣:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٢:١١:٥٩١٧:٥٥:٥٥١٨:١٢:٣٩٢٣:٣٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اکبری

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اکبری

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٩٠٦:٣١:٥٨١٢:١٢:٢٨١٧:٥٣:١٩١٨:١٠:٠٨٢٣:٣٣:٥٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣١:٠٦١٢:١٢:٢٢١٧:٥٣:٥٩١٨:١٠:٤٧٢٣:٣٣:٥١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٠:١٣١٢:١٢:١٥١٧:٥٤:٣٨١٨:١١:٢٥٢٣:٣٣:٤٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٠١٢:١٢:٠٧١٧:٥٥:١٧١٨:١٢:٠٢٢٣:٣٣:٣٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٢٠٦:٢٨:٢٥١٢:١١:٥٩١٧:٥٥:٥٥١٨:١٢:٣٩٢٣:٣٣:٣٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٢٧:٢٩١٢:١١:٥٠١٧:٥٦:٣٣١٨:١٣:١٦٢٣:٣٣:٢٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٦:٣٣١٢:١١:٤١١٧:٥٧:١١١٨:١٣:٥٣٢٣:٣٣:١٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٢٥:٣٦١٢:١١:٣١١٧:٥٧:٤٨١٨:١٤:٢٩٢٣:٣٣:٠٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٢٤:٣٨١٢:١١:٢٠١٧:٥٨:٢٥١٨:١٥:٠٥٢٣:٣٢:٥٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٣:٤٠١٢:١١:٠٩١٧:٥٩:٠٢١٨:١٥:٤٠٢٣:٣٢:٤٩
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٢:٤١١٢:١٠:٥٨١٧:٥٩:٣٨١٨:١٦:١٥٢٣:٣٢:٣٨
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٢١:٤١١٢:١٠:٤٦١٨:٠٠:١٤١٨:١٦:٥٠٢٣:٣٢:٢٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٠:٤١١٢:١٠:٣٣١٨:٠٠:٤٩١٨:١٧:٢٥٢٣:٣٢:١٤
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:١٩:٤٠١٢:١٠:٢٠١٨:٠١:٢٤١٨:١٧:٥٩٢٣:٣٢:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:١٨:٣٨١٢:١٠:٠٦١٨:٠١:٥٨١٨:١٨:٣٣٢٣:٣١:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:١٧:٣٦١٢:٠٩:٥٢١٨:٠٢:٣٣١٨:١٩:٠٧٢٣:٣١:٣٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:١٦:٣٣١٢:٠٩:٣٨١٨:٠٣:٠٧١٨:١٩:٤٠٢٣:٣١:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٩:٢٣١٨:٠٣:٤٠١٨:٢٠:١٣٢٣:٣١:٠٦
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٤:٢٦١٢:٠٩:٠٨١٨:٠٤:١٤١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٠:٥٠
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:١٣:٢٢١٢:٠٨:٥٣١٨:٠٤:٤٧١٨:٢١:١٩٢٣:٣٠:٣٤
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٢:١٨١٢:٠٨:٣٧١٨:٠٥:٢٠١٨:٢١:٥١٢٣:٣٠:١٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:١١:١٣١٢:٠٨:٢١١٨:٠٥:٥٢١٨:٢٢:٢٤٢٣:٣٠:٠٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٠:٠٨١٢:٠٨:٠٤١٨:٠٦:٢٥١٨:٢٢:٥٦٢٣:٢٩:٤٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٠٩:٠٣١٢:٠٧:٤٨١٨:٠٦:٥٧١٨:٢٣:٢٨٢٣:٢٩:٢٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٠٧:٥٧١٢:٠٧:٣١١٨:٠٧:٢٩١٨:٢٤:٠٠٢٣:٢٩:٠٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٠٦:٥١١٢:٠٧:١٤١٨:٠٨:٠١١٨:٢٤:٣١٢٣:٢٨:٥١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:٠٥:٤٥١٢:٠٦:٥٧١٨:٠٨:٣٣١٨:٢٥:٠٣٢٣:٢٨:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٠٦:٣٩١٨:٠٩:٠٤١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٨:١٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٣:٣٣١٢:٠٦:٢٢١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٢٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اکبری روستای اکبری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای اکبری روستای اکبری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبری

روستای اکبری بر روی نقشه

روستای اکبری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبری
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای اکبری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اکبری
زمان پخش اذان زنده به افق اکبری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق اکبری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ اکبری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ اکبری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا اکبری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق اکبری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو