جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرخداداد

اذان صبح: ٠٤:١٦:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:١٤

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای اکبرخداداد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اکبرخداداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرخداداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا ولتر
آنهایی كه در زبان بازی مهارت به خرج می دهند، بیشتر، نیت پلید را در قلب خود می پرورانند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرخداداد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرخداداد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرخداداد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای اکبرخداداد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرخداداد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرخداداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٤٦٠٠:٢١:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٣:٤١١٣:٠٥:١٠١٩:٣٧:١٢١٩:٥٥:٣٦٠٠:٢١:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٩٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٤:٥٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٠:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٩:٥٥١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٠٥٠٠:٢٠:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٨:٤١١٣:٠٤:١٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٤:٠٢١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٩:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٣:٥٠١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٩:١٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٨:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢٢:٤٣١٣:٠٣:١٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٠٦٠٠:١٨:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٣:٠٦١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٥٦٠٠:١٧:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٤٧٠٠:١٧:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٩:١٩١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٧:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:١٨:١٣١٣:٠٢:٣٧١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٦:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٧:٠٨١٣:٠٢:٢٩١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٦:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٢:٢١١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٨:١٠٠٠:١٦:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٠١٠٠:١٦:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٣:٥٩١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٥١٠٠:١٥:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٥:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٣٥٠٦:١١:٥٩١٣:٠١:٥٤١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٣٠٠:١٥:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٠٠١٣:٠١:٤٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٥:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٠:٠٣١٣:٠١:٤٥١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:١٥٠٠:١٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٩:٠٧١٣:٠١:٤١١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٨:١٢١٣:٠١:٣٧١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٥٦٠٠:١٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٧:١٨١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٤:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠١:٣٢١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٣:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠١:٣١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠١:٣٠١٩:٥٨:٤١٢٠:١٨:١٧٠٠:١٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرخداداد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اکبرخداداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرخداداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرخداداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای اکبرخداداد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرخداداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرخداداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای اکبرخداداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرخداداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرخداداد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای اکبرخداداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرخداداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرخداداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرخداداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرخداداد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٥٢:٣٧١٣:٠٧:٠١٢٠:٢١:٢٤٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٥:٠٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٢:٥١١٣:٠٧:١٤٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٥:٢٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٧:٢٧٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:١٥:٣٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٣:٢٣١٣:٠٧:٤٠٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤٢:٤١٠٠:١٥:٤٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٥٣:٤٢١٣:٠٧:٥٣٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٦:٠٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٧٠٥:٥٤:٠١١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٦:١٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٢٠٥:٥٤:٢٢١٣:٠٨:١٨٢٠:٢٢:٠٨٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٦:٣٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٥٤:٤٤١٣:٠٨:٣٠٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٥٦٠٠:١٦:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٩٠٥:٥٥:٠٧١٣:٠٨:٤٢٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٥٥٠٠:١٧:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠١٠٥:٥٥:٣١١٣:٠٨:٥٤٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٧:٢١
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٤٠٥:٥٥:٥٦١٣:٠٩:٠٥٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٤٨٠٠:١٧:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٩٠٥:٥٦:٢٣١٣:٠٩:١٧٢٠:٢٢:٠١٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٧:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٦٠٥:٥٦:٥٠١٣:٠٩:٢٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٣٤٠٠:١٨:١٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٥٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٢٤٠٠:١٨:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٧:٤٨١٣:٠٩:٤٨٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:١٣٠٠:١٨:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٧٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٩:٥٨٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٢:٠٠٠٠:١٨:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٠:٠٨٢٠:٢١:١٢٢٠:٤١:٤٥٠٠:١٩:١٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٩:٢٣١٣:١٠:١٧٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤١:٢٨٠٠:١٩:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٩:٥٦١٣:١٠:٢٦٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤١:١٠٠٠:١٩:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٦:٠٠:٣٠١٣:١٠:٣٤٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٠:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤١٠٦:٠١:٠٥١٣:١٠:٤٢٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٢٠:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠١:٤١١٣:١٠:٥٠٢٠:١٩:٤١٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٠:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٢:١٨١٣:١٠:٥٧٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٣٨٠٠:٢٠:٤٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:١١:٠٣٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:١١٠٠:٢١:٠٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٦:٠٣:٣٣١٣:١١:٠٩٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٢١:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:٠٤:١١١٣:١١:١٥٢٠:١٧:٥٩٢٠:٣٨:١٢٠٠:٢١:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٤:٥٠١٣:١١:٢٠٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٢١:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٥:٣٠١٣:١١:٢٥٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٦:١٠١٣:١١:٢٩٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٣١٠٠:٢٢:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٣٢٢٠:١٥:٥١٢٠:٣٥:٥٤٠٠:٢٢:٢٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٧:٣٢١٣:١١:٣٥٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٢:٣٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرخداداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرخداداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرخداداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرخداداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرخداداد

روستای اکبرخداداد بر روی نقشه

روستای اکبرخداداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرخداداد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای اکبرخداداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ اکبرخداداد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق اکبرخداداد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق اکبرخداداد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرخداداد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبرخداداد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرخداداد
افق شرعی امروز فردا اکبرخداداد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ اکبرخداداد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو