جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز اکبرخداداد


اذان صبح: ٠٥:١٧:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٠٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٢٣
اذان مغرب: ١٧:١٦:٤٠
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٥٧

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای اکبرخداداد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرخداداد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرخداداد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
اگر كسی، زندانی همیشگی گذشته ی خود نبوده باشد، برای همیشه رنگی از تبار و دودمان خویش بازگو خواهد كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای اکبرخداداد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای اکبرخداداد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرخداداد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای اکبرخداداد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای اکبرخداداد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان اکبرخداداد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٠:١١١٣:٠٢:٥٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٧:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٧:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٤٢٠٠:١٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٥:٥٠١٣:٠٢:٢٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:١٧٠٦:١٤:٤٧١٣:٠٢:١٣١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٣:٠٢:٠٦١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٠٥٠٠:١٥:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٥:٣٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٧٠٦:١١:٤٥١٣:٠١:٥٤١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٤٧٠٠:١٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٩٠٦:١٠:٤٧١٣:٠١:٤٩١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠١:٤٥١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٤:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٨:٥٤١٣:٠١:٤١١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٤:١٩٠٠:١٤:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٠٠١٣:٠١:٣٧١٩:٥٥:٤٤٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٤:٢١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠١:٣٥١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٤:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٦:١٤١٣:٠١:٣٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٣:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠١:٣١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٣:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠١:٣٠١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٣:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠١:٢٩١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:١٩٠٠:١٣:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٨٠٠:١٣:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠٢:١٤١٣:٠١:٣٠٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٣:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠١:٣١١٣:٠١:٣١٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٢:٥٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٧٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٢٢٠٠:١٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٢:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٨:١٤١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٢:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٢٩٠٠:١٢:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٨٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٢:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٢٨٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٨:٠٠٠٠:١٢:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان اکبرخداداد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرخداداد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای اکبرخداداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرخداداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای اکبرخداداد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای اکبرخداداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرخداداد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای اکبرخداداد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای اکبرخداداد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرخداداد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٦:٥٨١١:٤٩:٣٠١٧:٢١:٣٣١٧:٣٩:٤٦٢٣:٠٨:١٤
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:٥١١١:٤٩:٢٢١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٤٠٢٣:٠٨:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٤٣١١:٤٩:١٤١٧:١٩:١٨١٧:٣٧:٣٤٢٣:٠٧:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٩:٣٦١١:٤٩:٠٨١٧:١٨:١١١٧:٣٦:٣٠٢٣:٠٧:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٧٠٦:٢٠:٣٠١١:٤٩:٠٢١٧:١٧:٠٦١٧:٣٥:٢٧٢٣:٠٧:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢١:٢٤١١:٤٨:٥٦١٧:١٦:٠٢١٧:٣٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٢:١٨١١:٤٨:٥٢١٧:١٥:٠٠١٧:٣٣:٢٤٢٣:٠٧:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٣:١٢١١:٤٨:٤٨١٧:١٣:٥٨١٧:٣٢:٢٤٢٣:٠٧:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٤:٠٧١١:٤٨:٤٥١٧:١٢:٥٧١٧:٣١:٢٦٢٣:٠٧:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٥:٠٢١١:٤٨:٤٣١٧:١١:٥٨١٧:٣٠:٢٩٢٣:٠٧:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٥:٥٧١١:٤٨:٤٢١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٣٣٢٣:٠٦:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٦:٥٣١١:٤٨:٤١١٧:١٠:٠٤١٧:٢٨:٣٩٢٣:٠٦:٥٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٧:٤٩١١:٤٨:٤١١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٧:٤٦٢٣:٠٦:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٢٨:٤٥١١:٤٨:٤٢١٧:٠٨:١٥١٧:٢٦:٥٤٢٣:٠٦:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٩:٤٢١١:٤٨:٤٤١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٦:٠٤٢٣:٠٦:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٣٨١١:٤٨:٤٧١٧:٠٦:٣١١٧:٢٥:١٥٢٣:٠٦:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣١:٣٥١١:٤٨:٥٠١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٢٨٢٣:٠٦:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٣٢١١:٤٨:٥٤١٧:٠٤:٥٤١٧:٢٣:٤٢٢٣:٠٦:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٣٣:٢٩١١:٤٨:٥٩١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٥٨٢٣:٠٦:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٤:٢٦١١:٤٩:٠٥١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٢:١٥٢٣:٠٦:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٦٠٦:٣٥:٢٤١١:٤٩:١٢١٧:٠٢:٣٩١٧:٢١:٣٤٢٣:٠٦:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٥٠٦:٣٦:٢١١١:٤٩:٢٠١٧:٠١:٥٧١٧:٢٠:٥٥٢٣:٠٦:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٣٧:١٩١١:٤٩:٢٨١٧:٠١:١٦١٧:٢٠:١٧٢٣:٠٧:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٨:١٧١١:٤٩:٣٨١٧:٠٠:٣٨١٧:١٩:٤١٢٣:٠٧:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٩:١٤١١:٤٩:٤٨١٧:٠٠:٠١١٧:١٩:٠٧٢٣:٠٧:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:١٢١١:٤٩:٥٩١٦:٥٩:٢٦١٧:١٨:٣٤٢٣:٠٧:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٤١:١٠١١:٥٠:١١١٦:٥٨:٥٣١٧:١٨:٠٣٢٣:٠٧:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٠٧١١:٥٠:٢٤١٦:٥٨:٢١١٧:١٧:٣٤٢٣:٠٧:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٠٥١١:٥٠:٣٧١٦:٥٧:٥١١٧:١٧:٠٦٢٣:٠٧:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤٤:٠٢١١:٥٠:٥٢١٦:٥٧:٢٣١٧:١٦:٤٠٢٣:٠٧:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای اکبرخداداد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای اکبرخداداد روستای اکبرخداداد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای اکبرخداداد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای اکبرخداداد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای اکبرخداداد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای اکبرخداداد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای اکبرخداداد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای اکبرخداداد

روستای اکبرخداداد بر روی نقشه

روستای اکبرخداداد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای اکبرخداداد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای اکبرخداداد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای اکبرخداداد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای اکبرخداداد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرخداداد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق اکبرخداداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق اکبرخداداد
جدول اوقات شرعی امروز فردا اکبرخداداد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق اکبرخداداد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ اکبرخداداد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق اکبرخداداد
زمان پخش اذان آنلاین به افق اکبرخداداد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای اکبرخداداد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو